How in earth. Hvordan kan SAS-sjefen ofre pasientene og SAS sitt omdømme.
Pilotene var villige til både Norwegian og Ryanair lønn, og tape mange 100 millioner fra egen lomme.

Hvilken investorere er nå villige til å finansiere SAS, etter denne kyniske tabben?

Datterselskapet Connect rammes også.
Permitterte kabinansatte støtter pilotene!

1

Det blir streik igjen i SAS, når kabinansatte skal tvinges til luselønn og dårligere arbeidsvilkår. SAS har ikke livets rett, med denne ledelsen!

2

Det var naivt av styret i SAS å ansette en overkjører til 17millioner i ÅRET, som konsernsjef. Det er umulig med så store kostnadskutt for piloter og kabinansatte, uten å ha de ansatte med seg. Forward betyr egentlig backward, og konkurs.

2

Tenker at det er på tide å enten inngå en avtale for å slutte streiken eller så må de rett og slett bare akseptere og gå konkurs. Vi kan ikke aksepterer at et selskap driver å behandler sine ansatte på denne måten.. Sier opp folk for så å lage et nytt selskap med nye betingelser for sine ansatte? Hvor i verden tror egentlig SAS ledelsen at de er? USA?

2

De tror de er i Skandinavia, hvor sosialisme er for de rike.

De kommer til å få en bailout så lederne kan fortsette å berike seg meg høye lønninger og bonuser samtidig som de sparker folk, og omorganiserer de ansatte så de må på anbud hele tiden.

3

Styret i SAS har ansatt en bølle som sjef, ikke en leder. SAS har fløyet høyt over bakken, og lagt sine passasjerer og omdømme i potten, og har nå crashlandet.

Det går ikke an å ha alle ansatte mot seg i hele scandinavia, når de skal reorganisere SAS. How in earth could they?

Permiterte kabinansatte støtter pilotene, og forberedrer seg til ny kamp mot sjefen og styret i SAS. Quo Vadis?

2

SAS forelso en tiårig avtale uten streikerett og fagforbud og LO raser.
Pilotene strakk seg til en 6-åring avtale, og et kutt på 600 millioner fra egen lomme.
SAS sa nei til pilotenee, og taper nå 600 millioner og svekket omdømme bare denne uken!
Logisk? Neppe!

2

Den flygende hollender
En nederlandsk jurist med svenskfødte barn, Harvard-utdannelse og ukonvensjonelle ideer. Blir Anko van der Werff (47) den som styrter SAS i grøften?

Hvem vil godta en tiårig avtale uten Streikerett, etter å ha gitt 600 millioner av egen lomme, slik SAS-pilotene har gjort?
SAS-ledelsen kan ikke diktere 800 milloner i kutt, og tiårig avtale uten at ansatte reagerer.

Pilotene kan lett ta jobb i andre flyselskap, og permitterte kabinansatte kan lett skaffe seg mer attraktive jobber i servicesektoren og innen reiselivsbransjen.

How in earth kunne SAS ofre sine passjerer og sitt omdømme når avstanden bare var 200 millioner, og pilotene strakk seg til en seksåring avtale?

1

Pilotene har lite eller ingenting å tape, mens SAS har alt å tape!

Pilotene har streiket for å få lavere lønn, dårligere arbeidsvilkår,og har tilbudt SAS en seksåring avtale uten streikemuligheter.
Det var ikke nok for SAS, som sa nei, og som la passasjerne og sitt omdømme i potten.

1

Faktisk.no: Ferske SAS-flygere tjener mindre enn de fleste nyutdannede sykepleiere!

Ifølge SAS’ egne tall utgjør lønn til pilotene ca 3,6 PROSENT av driftskostnadene i andre kvartal. Med et slikt utgangspunkt tilsier det at av all pilotlønn utgjør omtrent 3 ØRE av kostnaden på 75 øre pr. setekilometer, sier Skogvang.
Han sier at dette synliggjør SAS-ledelsens problem og det absurde i streiken.

– Denne forhandlingen dreier seg om en innsparing, der SAS ønsker å spare 30 prosent av pilotkostnaden, noe som ut fra regnestykket over utgjør pluss/minus 1 ØRE i innsparinger, mens resten av konsernet står for alle øvrige kostnader. Det viser hvor meningsløs denne streiken er, sier Skogvang, som håper på en snarlig løsning.

SAS har store utfordringer når det gjelder kostnader, og spareprogrammet «SAS Forward» har vært et sentralt tema i ordskiftet de siste ukene. Skogvang påpeker igjen at det ikke er pilotene som er problemet for selskapet.
Problemet er ineffektivitet andre steder i organisasjonen. Det er der kostnadene ligger!

Er det fordi den flyvende hollender ikke forstår norsk?

1

Universitetssykehuset Nord-Norge rapporterer at ansatte nå må jobbe mer på grunn av streiken. Vikarer kommer seg ikke til jobb, faste ansatte kommer seg ikke hjem fra ferie. Leger og sykepleiere og andre må da jobbe mer enn det som ellers var planlagt som en konsekvens av streiken. Spørsmålet blir da :Er dette streikebryteri? Jeg vet ikke, men det er i alle fall et spørsmål som legeforeningen og sykepleierforbundet må ta stilling til.

1

Synes det er rart at et sykehus er avhengig av flytrafikk for å få folk på jobb? Rett og slett merkelig...

1

Utrolig- men sant fra styreleder i SAS

Dersom SAS og pilotene ikke blir enige i forhandlingene, vurderer SAS å frigjøre seg fra den seneste avtalen i konflikten, noe som vil kunne trappe OPP konflikten.

Den siste avtalen, som utløp i april, har vært bakgrunnen for handlingene. Men dersom SAS søker om å frigjøre seg fra denne avtalen, vil flyselskapet dermed stå helt fritt i forhandlingene om nye vilkår, skriver danske MobilityWatch.– Vi har ikke gjort det ennå av hensyn til forhandlinger. Det er fremdeles med i VURDERINGENE, skriver STYRELEDER Carsten Dilling i SAS i en sms til MobilityWatch.

Dette uvanlige grepet kan medføre en markant opptrapping av konflikten, mener arbeidslivsforsker Laust Høgedahl ved Aalborg universitet.

At det går an!

1

SAS direktøren og styret/styreleder er inkompentene.

I stedet for å si ja til 550 millioner i årlige besparelser, som pilotene godtok sammen med en 6 årig avtale uten streikerett.

Så har SAS ledelsen sølt bort 1.2 milliarder, i en unødvendig steik.

At det går an!

1

Sølt bort og sølt bort. De vet vel at myndighetene kommer og redder dem.
Sosialisme er for de rike.

1

Før de streiket tilbød pilotene seg å spare 600 millioner og var villige til en seksårig avtale uten streikerett. Nå har de blitt enige med SAS om å spare 600 millioner, men nå kun en 5 årig avtale uten streikerett.

Pilotene har også oppnådd at SAS tar inn igjen de 450 pilotene, som ble sagt opp under pandemien.

HVORFOR godtok ikke SAS det opprinnelige forslaget fra pilotene, før etter 15 dagers streik og tap av 1,5 milliarder og sitt omdømme?

Blir det reprise når SAS skal forhandle/diktere avtalen med kabinansatte, neste måned?

1

Jeg tror vi skal være glade for at flygerne og foreningene tok opp kampen. Vi må stå sammen til forsvar for den skandinaviske modellen i arbeidslivet

«En gjenstridig SAS-ledelse har seg selv å takke for at det ble streik»
Pilotene fortjener honnør. Den skandinaviske modellen er gjenopprettet.
https://frifagbevegelse.no/debatt/en-gjenstridig-sasledelse-har-seg-selv-a-takke-for-at-det-ble-streik-6.490.889830.94566e1427

Regner med at ledelsen i SAS har lært av sine feil...

(PS. Midlertidige ansettelser sto for 1 av 3 av EUs nye jobber)

2
Laster...