Politikk - Norsk

jaha1255

Varsler mulig strømrasjonering

Norske produsenter har et samfunnsansvar
På tross av at Statnett har gått tydelig ut og advart strømprodusentene om en presset situasjon, fortsetter eksporten ut av landet. Det kan resultere i strømrasjonering i vinter.

Nå må regjeringen ta tak NOE DE GJØR OVENFOR DE STREIKENDE SÅ det blir tvungen lønnsnemnd igjen i oljestreiken. I fagforeningen Lederne er de overrasket over at regjeringen griper inn allerede så hvorfor GRIPER DE IKKE INN HER for Ifølge Statnett ba de produsentene om å ta høyde for at det til vinteren kan oppstå en situasjon der import av kraft fra kontinentet noe de ikke har gjort og her er det KUN PROFITTEN som teller .

Hele stortinget har også hvert med på igangsettelsen av strømkablene så nå får de rydde opp etter seg og IKKE SELGE UT VÅRT ARVESØLV . Ut av ACER og kraftbørsene , Maxpris 35 øre pr. kw time. KUN overskuddstrøm skal selges og ut av denne avtalen ,
Ut av EU samarbeidet som Norge dilter etter for hver minste sak og en gang for alle ut av EØS avtalen , ny folkeavstemming .

Norge skal selv forvalte og bestemme over egne resusser .

Norge må ut av ACER og EØS avtalen for her viser regjeringer og stortinget MANGEL PÅ KUNNSKAP og latt seg fullstendig overkjøre av EU .

Ut av ACER og EØS avtalen pga. vi MÅ selv ha råderett over våre egne ressurser .
Ja til NY folkeavstemning .
Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris.
Undersøkelse: Et flertall vil melde Norge ut av Acer - Nationenhttps://www.nationen.no › politikk › undersokelse-et-fl...
12. feb. 2022 — Et flertall ønsker å melde Norge ut av EUs energibyrå Acer, viser undersøkelse. – Nødvendig for å ta tilbake politisk styring, ...

November 2021. Nei til EU mener Norge må ut av EUs energiunion og ACER, og ta tilbake nasjonal kontroll med arvesølvet.9. nov. 2021

Stortinget har stemt ja til Acer og EUs energipakke - Nettavisenhttps://www.nettavisen.no › nyheter › innenriks › storti...
22. mar. 2018 — Arbeiderpartiet ville ikke på vilkår inngått en avtale som svekket nasjonalt eierskap, suverenitet og styringsrett over våre naturressurser.
Arbeiderpartiet har inngått en avtale med fire andre partier om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Avtalen og flertallsinnstillingen uttrykker en enighet om en rekke helt sentrale prinsipper knyttet til norsk suverenitet, eierskap og effektiv kontroll over våre energiressurser, det være seg olje- og gass eller elektrisk kraft.

EU vil ha norske verdier! Noe annet er dumt å hevde.Derfor må Norge holde EU på en armlengdes avstand.

1
43 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hvorfor skal Norge alltid være "mer katolsk en paven", ?? - som det gamle uttrykket lyder. Jeg hadde allerede i fjor en tråd om hvorfor i all verden ikke Norge, i slike unntakstilstander som nå, like gjerne kunne ta i bruk gasskraft vi også, når hele det klima-snusfornuftige (lett egoistiske) Europa jo hungrer etter norsk gass? Fikk aldri noe godt svar på det spørsmålet (merk "godt" her).

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/mrkwbE/varsler-mulig-stroemrasjonering-norske-produsenter-har-et-samfunnsansvar

1

Vi må bli kvitt disse grådige folkene og få inn patrioter og nasjonalister.
Disse folkene er farlige for resten av befolkningen og må fjernes.

1

Her må stortinget med regjering i spissen vedta en en LOV som regulerer kraftproduksjonen...

Å BE kraftprodusentene om å holde igjen, er bare tull... DE GIR FAEN...

Kommer det et LOVVERK som regulerer dette, så kan de ikke vri seg unna..
Da er det sparken, bøter og i ekstreme tilfeller ... FENGSEL..

Dersom ACER hindrer et slikt lovverk, så vil ACER-avtalen stride med den norske grunnloven.

1

Hva om regjeringen ikke vil ha en lov som regulerer kraft produksjonen?
Hva om regjeringen støtter EU og ikke norske borgere og norske arbeidsplasser?

Husk at de har mer til felles med internasjonale oligarker, politikere og byråkrater enn vanlige folk.

1

Det pussige er, at 98% av kraftproduksjonen eies av det offentlige.
Fylker og kommuner har sine politikere i "styre og stell", og en kan jo lure på, hvordan samfunnsansvaret oppfattes, når det offentlige Norge ikke lar seg styre, eller påvirke av landets regjering. Kraftkommunene har stort sett bare ordførere fra Ap og Sp, samtidig som LO på kongressen, var imot alle forslag til strengere regulering. Kan det være en sammenheng?
Vi snakker om milliardoverføringer av "blodpenger", fra landets strømabonnenter til fylker, og noen heldige kommuner.

2

Var det ikke noe sånt vi så i Russland etter Sovjet Unionen kollapset?
Oligarkene tjente seg rike på folkets eiendom?

2

Det er bare å finne frem tlf nummeret til din AP eller SP representant. Ja. Sånn ble oligarkene rike og Putin kom til makta. Det er ikke lov å gi politikere juling. Erna og Jonas er fredet vilt!

1

Strøm og drivstoff. Akkurat nå fyller jeg diesel i København. Kr 15,99 danske kr 14 bensin 95okt. Hva bedriver politikerene med her på berget?

1

De selger våre ressurser billig til utlandet så de kan få en eller annen internasjonal toppjobb.
Det driver også prisene oppover her i landet, så staten kan tjene penger og de skitne arbeiderne må lide.

De ønsker å knuse privat næringsliv så alle blir avhengig av staten på en eller annen måte.

Dette er en konstruert krise for å dekonstruere den norske arbeiderklassen.

You will own nothing and be happy.
Build back better.

1

Norske strømprodusenter har IKKE et samfunnsansvar.

I juni 1990 stemte et enstemmig Storting for et lovforslag fremlagt av Syse-regjeringen med statsråd Eivind Reiten (Sp) som saksfører som endret produksjon og omsetning av elkraft fra å være et offentlig forvaltningsansvar til å bli styrt av markedskreftene.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/43029

Det medførte at fra 1. januar 1991 gikk produksjonen og omsetningen av strøm fra å være et politisk samfunnsansvar hvor det å levere strøm til det norske samfunnet var en plikt til å bli underlagt og regulert av tilbud og etterspørsel i markedet. Kraftverkene var ikke lengre en offentlig regulert samfunnskritisk infrastruktur, men ordinære bedrifter regulert av aksjeloven - dvs. uavhengig styrt av et bedriftsstyre og en daglig ledelse med mandat til å øke bedriftens inntjening på vegne av eierne.

https://www.nve.no/om-nve/vassdrags-og-energihistorie/nves-historie/1991-den-nye-energiloven-fra-forvaltning-til-forretning/

Hvorfor Ap stemte for dette er ikke lett å forstå. Dette var et kraftig brudd med deres historiske linje om statlig styring av samfunnskritisk infrastruktur. Det viser hvor sterkt 80-tallets høyrebølge slo innover oss. Uansett, resultatet er at i dag har ikke kraftverkene det minste ansvar eller plikt til å levere strøm til deg og meg. De kan fritt velge hvem de vil selge sin strøm til. Så lenge det er underskudd på strøm i Nord-Europa som gir høye kraftpriser på kontinentet og utenlandskablene er i drift velger selvsagt kraftverkene å sende så mye strøm de kan ut av landet. Det er der de som bedrift tjener mest.

Dette hadde ikke kunnet skje før 1991. Da hadde kraftselskapene et forvaltninsansvar og leveranseplikt til det norske samfunnet. Den gangen hadde vi kontroll på vannkraften vår. I dag er denne kontrollen borte fordi når en sektor dereguleres og blir markedsstyrt, fjernes mye av de politiske myndighetenes muligheter til å regulere/gripe inn overfor sektoren. Aksjeloven setter begrensninger i eiernes makt til å styre den daglige driften av bedriftene de eier.

Politiske myndigheter har m.a.o. frivillig gitt fra seg makten til å forvalte denne viktige naturressursen til det beste for samfunnet og overlatt den til markedskreftene. Men det ser vi nå er en dårlig og dum måte å forvalte denne viktige naturressursen. Til tross for "tordentale" fra Energiminster Terje Aasland om kraftselskapenes samfunnsansvar settes det for tiden eksportrekorder selv om vannstanden i magasinene er faretruende lav. Det kan ende med kritisk strømmangel til vinteren og utkoblinger/rasjonering. Kraftverkene driter i om du og jeg vil fryse til vinteren så lenge de tjener mer på å selge ut kraften som våre naturressurser produserer, og det er intet energiminsietern kan gjøre med det. Slik er dagens lovverk.

Dette burde være et apropos til de som tror at markedsstyring alltid er en bedre løsning enn statlig/politisk styring. Markedsstyring er vel og bra kun så lenge det er en noenlunde god balanse mellom tilbud og etterspørsel og konkurransen i markedet fungerer slik den skal. Da er markedsstyring en effektiv og god regulering. Men når denne balansen forrykkes (noe som skjer innimellom) slutter markedet å fungere. Da blir forvaltningen dysfunskjonell. Det er hva vi ser skjer med strømmarkedet for tiden.

Markedet er en utmerket tjener, men en elendig herre. Det er på høy tid at politiske myndigheter tar tilbake kontrollen med produksjon og omsetning av elektrisk kraft. Markedsregulering kan aldri ta samsfunnsansvar.

2

"Hvorfor Ap stemte for dette er ikke lett å forstå. Dette var et kraftig brudd med deres historiske linje om statlig styring av samfunnskritisk infrastruktur."
Joda, trondhjem, det er lett å forstå ? de er likedan som "høyresiden", men de forsøker å skjule det. Hvis ikke AP'ere liker "markedskreftene" ville ikke en av sønnene til Gro Harlem Brundtland vært blant de rikeste og mektigste (importør / grossist) innen matvarer (med egne merkevarer / brands) og som en av de mektigste politisk sammen med Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, markedsførere / medierådgivere. som Kjetil Try og Ingebrigt Steen Jensen styrer de framover for egen vinning.
De skaper hat mot politiske motstandere og elsker å bygge egne relasjoner og bli rike.
Det er vel et navn på slik adferd . . . . . . ..
Om du tror disse bryr seg om "vanlige folk" som nå skulle få det så mye bedre,
glem det. De skaper bare illusjonen, mens de beriker seg selv . . . . . . .
"Wonderboy" Trond Giske rotet bort muligheten med å bygge opp egen lojal krets, eller kanskje hans begynte å bli for gjennomsiktig og sterk for han ble kastet på bålet av en ikke-sak.
Men nå er Trond Giske i ferd med å bygge en egen fraksjon innen AP og utfordre disse som nå sitter med makten. Det handler, dessverre, ikke om politikk for deg og meg, men en makt som er mye. mye større enn det.
Så hvis du er blant de ca 20% som tror at AP jobber for deg, så tar du feil . . . . .
Dere er ikke annet enn stemmekveg som noen drar nytte av . . . . . . . .

2

Unge Reiten fra Sp var strøeksportens far . . . . . .
Men nå har desperasjon og virkeligheten trengt inn under topplokket på Sp-politikere
https://www.msn.com/nb-no/nyheter/other/senterpartiets-stortingsgruppe-krever-stans-i-str%C3%B8meksporten/ar-AAZjeK6?ocid=msedgntp&cvid=ad3e110b04bf46c0b0df856f1a6248e6
Etter et halvår med krav og forslag fra opposisjonen i Stortinget har de endelig skjønt at noe må gjøres. Bønda kan jo ikke ha strømutkobling, da går det gæli.
Og når Sp og bønda må slåss mot sperregrensa i tillegg - da først kommer desperasjonen

1

Skrekk og gru! Ja!
Og det er for sent når det er tomt for vann.
Dette viser EUsin grunnleggende svakhet. Liberale tanker dras helt ut i idiotiet.

1

Det er vel kanskje tidsspørsmål før krisen blir så stor at det vil bli etablert motstandsbevegelser som tar våpen i hånd.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Støre er TVUNGET av opposisjonen . . . .

Hvorfor skriver Dagbladet "Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget" . . .. ? Når det vitterlig er slik at Støre er TVUNGET av opposisjonen til et hastemøte. Det var iflg Støre IKKE aktuelt...
Bilde

Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre har kalt inn de parlamentariske lederne på Stortinget til et hastemøte om strømsituasjonen mandag klokken 8.30.


Bilde www.msn.com
1
17 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
55 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Ukraina vinner!

I følge propaganda så vinner Ukraina. Russerne skyter mot kjernekraftverk som de kontrollerer. Så sier også EU i sin kommentar. Livet har blitt litt farligere. Da er det godt media tier mer om Ukrain...
2
8 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
1 svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
3 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Er Støre edru . . . .

Nå lurer jeg virkelig på hvor ofte Støre fyller opp med spritflasker på benken . . . . . . og om han er edru når han uttaler seg . . . . . .. . Han ser jo ikke edru ut på bildet :) Når han sier: "At d...
Bilde

Bedrifter frykter å gå konkurs etter høye strømpriser: – Det skal vi leve med

– At det går noen bedrifter konkurs i en økonomi som går bra, det skal vi leve med, sier statsministeren.


Bilde www.nettavisen.no
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Utslettelse nær

Dommedagstider er sjelden kost. NATO slår til og fyrer opp under endetiden. Når skal Ukraina og Nato begynne å ta ansvar for egne handlinger? La atomkraftverk være i fred. Men dette er typisk Europa o...
1
1 svar
Laster...