Politikk - Norsk

jaha1255

Folks kjøpekraft faller nå

Prisøkningen på matvarer, hotell, fly, drivstoff, byggevarer og strøm har to tydelige følger, ifølge sjeføkonom: Flere rentehopp på lån og flere husholdninger som vil slite økonomisk.

For med siste års oversikt over prisøkningen på blant annet matvarer fra Statistisk sentralbyrå, virker det tydeligere enn på svært lenge at renteøkningene vil komme hyppigere i tiden fremover enn det som tidligere er beregnet.

Økningen i levekostnader på drøyt seks prosent satt opp mot en lønnsøkning på rundt fire prosent for året under ett, betyr at folks kjøpekraft faller nå. Den blir spist opp av prisøkningen på blant annet matvarer, illustrerer Gonsholt Hov.

De fleste land i Norden og Europa hjelper sine vanlige folk så godt de kan med bl.a. bensinprisene , rentene etc. , men ikke Norge og hva F... har regjeringen gjort utenom å berike seg selv og stortingsrepresetantentene , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn , dobbelt med feriepenger og UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger SP KUN som bare dilter etter AP dette er skammelig på velgernes vegne .

  1. Sette ned / fjerne momsen på matvarer mens krigen pågår
  2. Sette en maks pris på strøm Kr. 0,35 kwh
  3. Sette ned / fjerne statens drivstoff avgifter mens krigen pågår
  4. Sette ned skatten for vanlige folk.

Selvom Regjeringen HÅVER INN ENORME EKSTRA MILLONER / MILLIARDER i inntekter på strøm og olje noe som bør komme det norske folket tilgode da vi skal være selvforskynt med strøm men regjeringen SKYLDER på høyere renter /inflasjon SÅ ER DET IKKE VILJE til å hjelpe sin egen befolkning som vanlige folk i Norge , men mest sannsynelig ville de gjort det hvis det var snakk om et annet land / stat som hadde gitt en STJERNE I INTERNASJONAL POLITIKK .

Folk bruker mellom Kr. 7.000,- til Kr. 15.000,- pr mnd i drivstoff selvsagt kommer alt an på hvor langt de må kjøre til sin arbeidsplass. + økning på bompengene . DETTE BLIR BARE SYKERE Å SYKERE MED DENNE REGJERINGEN , FÅ DEM UT AV REGJERINGSKONTORENE OG MAKTEN .

Eks.:
• Sverige har senket drivstoffavgiften slik at pumpeprisen blir 1,30 svenske kroner billigere per liter. Tiltaket trådte i kraft 1. mai og skal vare ut september. I tillegg skal alle svenske bileiere få 1000 kroner i kompensasjon. Bileiere i distriktene får 500 kroner ekstra, 1500 totalt.
• Frankrike har innført et midlertidig drivstoffrabatt på 0,18 euro per liter. Ordningen trådte i kraft 1. april og varer ut juli. Den franske regjeringen jobber med å erstatte tiltaket med et som er spesifikt rettet mot grupper med lav inntekt som kjører mye. Folk som er avhengige av bil for jobben kan også få en tilleggsrabatt på skatten.
• Italia har redusert drivstoffavgiften 0,25 euro, som fører til at pumpeliterprisen blir 0,30 euro billigere. Ordningen, som skulle avsluttes etter april ble forlenget som del av en større redningspakke som skal demme opp for konsekvensene av EUs sanksjoner mot Russland, som står for 40 prosent av Italias naturgass.
• Også Storbritannia, Nederland og Spania er blant landene som har tatt grep for å senke pumpeprisen.

Spørsmålet er derfor: Hvorfor ikke Norge?

NÅ ER DET VIRKELIG PÅ TIDE AT : De andre partiene reagere få med de partiene som vil de beste for folket og muligt å få stilt et mistillittsforslag før regjeringen KJØRER å få de ut av regjeringskontorene for de har IKKE GJORT SEG FORTJENT TIL Å TJENE VANLIGE FOLK
DE KJØRER MINSTE PENSJONISTENE OG BARNEFAMILIER ØKONOMISK I GRØFTA.

2
7 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Jeg synes vi bør ha i mente at vi har hatt en nesten uavbrutt økonomisk fremgang siden jappekrisen på 80-tallet. De aller fleste i Norge har over disse 30 årene opplevd en velstandsøkning og økt kjøpekraft knapt noen generasjon før oss har opplevd maken til.

At konjunkturene på verdensmarkedet for tiden gir oss en dyrtid som reduserer vår kjøpekraft noe er derfor ingen katastrofe for det store flertallet av oss. Vi har en privatøkonomi som fint tåler å betale noe mer for de varer og tjenester vi trenger og ønsker oss. Det er verken farlig eller usunt å stramme inn livreima noe når man har et så godt utgangspunkt som Kari og Ola Nordmann.

Jeg støtter derfor ikke ropet om at staten skal gå inn og subsidiere prisene på energi, mat og andre varer. Det er mye bedre å bruke statens ressurser på å styrke velferdstilbudet til de av oss med dårligst råd som har reelle problemer med de økte prisene på mat, energi og andre nødvendighetsvarer, så får vi andre som har en personøkonomi som fint tåler litt høyere priser enn vi er vant til betale det det koster.

1

Svar: Ola og Kari har masse gjeld og nesten ingen har valgt fastrente (7-8%).

1

Folks kjøpekraft synker fordi det er planen.

De rikeste hater dere, og dere skal ikke eie noe, og dere skal være glade.

1

Prøv å formidle denne ts-headingen til Norges Molbobank du. De har ikke skjønt noe av dette, kanskje fordi de selv er en overbetalt, eller i allfall en meget høyt gasjert gjeng med makt, som ikke har noen problemer med rentehevninger selv, kanskje snarere tvert imot, mer renter på sikkert ganske så fra før feite bankkonti..(?). De argumenterer f.eks. med at pga. matprisene stiger internasjonalt og hever "inflasjonen", ja så kan de bare sette opp rentene, så mener de vel at de bidrar til å fikse dette. Huff. Meget uintelligent og en for gammeldags økonomisk tenkning vedr. "inflasjon" og dens opphav nå, vil det vise seg.
Men så får vi jo se da om f.eks. internasjonale matpriser synker om den norske sentralbanken hever rentene nå omsider igjen og økte rentekostnader til de fleste av oss. Ja, de fikser vel forhåpentligvis drivstoffprisene også da sikkert når de først er så godt i gang med "å ordne opp" via høyere renter?...

1

Lignende innlegg

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
57 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Trond Giske redder AP

Støre har gjort AP til Ansvarsløst Parti, og siste meningsmåling der AP ligger på 19% og Sp på 6% og Høyre på 29%, har ikke hatt særlig stor interesse for mediene. (Jeg bare tenker på hvordan aviser o...
Bilde

Kraftopprørere i Ap strømmer til Giske

Trond Giskes lokallag har i sommer passert 800 medlemmer og er suverent størst i Arbeiderpartiet. Misnøye med regjeringens energipolitikk er hovedforklaringen, sier han.


Bilde www.nrk.no
2
1 svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
3 svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Anledning gjør tyv

Over 10 % stigning på mat og drikke. Tydelig at bønder har sittet og bekomme seg rikdommer. Nå er det bare å glede seg til følgene. Når 38000 bønder er viktigst.
1
2 svar
Laster...