Jeg synes vi bør ha i mente at vi har hatt en nesten uavbrutt økonomisk fremgang siden jappekrisen på 80-tallet. De aller fleste i Norge har over disse 30 årene opplevd en velstandsøkning og økt kjøpekraft knapt noen generasjon før oss har opplevd maken til.

At konjunkturene på verdensmarkedet for tiden gir oss en dyrtid som reduserer vår kjøpekraft noe er derfor ingen katastrofe for det store flertallet av oss. Vi har en privatøkonomi som fint tåler å betale noe mer for de varer og tjenester vi trenger og ønsker oss. Det er verken farlig eller usunt å stramme inn livreima noe når man har et så godt utgangspunkt som Kari og Ola Nordmann.

Jeg støtter derfor ikke ropet om at staten skal gå inn og subsidiere prisene på energi, mat og andre varer. Det er mye bedre å bruke statens ressurser på å styrke velferdstilbudet til de av oss med dårligst råd som har reelle problemer med de økte prisene på mat, energi og andre nødvendighetsvarer, så får vi andre som har en personøkonomi som fint tåler litt høyere priser enn vi er vant til betale det det koster.

1

Svar: Ola og Kari har masse gjeld og nesten ingen har valgt fastrente (7-8%).

1

Folks kjøpekraft synker fordi det er planen.

De rikeste hater dere, og dere skal ikke eie noe, og dere skal være glade.

1

Prøv å formidle denne ts-headingen til Norges Molbobank du. De har ikke skjønt noe av dette, kanskje fordi de selv er en overbetalt, eller i allfall en meget høyt gasjert gjeng med makt, som ikke har noen problemer med rentehevninger selv, kanskje snarere tvert imot, mer renter på sikkert ganske så fra før feite bankkonti..(?). De argumenterer f.eks. med at pga. matprisene stiger internasjonalt og hever "inflasjonen", ja så kan de bare sette opp rentene, så mener de vel at de bidrar til å fikse dette. Huff. Meget uintelligent og en for gammeldags økonomisk tenkning vedr. "inflasjon" og dens opphav nå, vil det vise seg.
Men så får vi jo se da om f.eks. internasjonale matpriser synker om den norske sentralbanken hever rentene nå omsider igjen og økte rentekostnader til de fleste av oss. Ja, de fikser vel forhåpentligvis drivstoffprisene også da sikkert når de først er så godt i gang med "å ordne opp" via høyere renter?...

1
Laster...