Eliten kakler om skeive, samtidig har de ingen politikk som er bra for arbeiderklassen.

Våre politikere lever i en liten isolert boble, langt vekk fra virkeligheten til folket som de er avhengige av for å kreve inn skatter og avgifter de kan dele ut til utlandet.

1

AP har ingenting å være stolte av og har en elendig historie.
Når Einar Gerhardsen TOK makten i 1945 sa han i en tale noe sånt som at han overtok et land i ruiner etter å ha blitt bombet sønder og sammen - og han = AP måtte rydde før de kunne bygge.
Historikere sier nå at tyskerne forlot Norge i bedre stand enn Norge var når de kom.
Bortsett fra Finnmark som ble mer eller mindre totalt utbrent.
Tyskerne eller rettere sagt; tyske krigsfanger bygde veier og jernbane som gjorde alt mye letter for Gerhardsen. Gerhardsen og AP stjal pengene fra krigsseilerne.
AP la fram Ekteskapsloven i 2008 etter at de stemte i mot når SV la den fram første gang i Stortinget. Og slik har AP handlet i utrolig mange saker, andre parti har lagt fram saker - AP stemt i mot - og lagt fram sakene selv en tid senere.
Når jeg nå har hørt Tajik's fryktelige kakling full av løgner om hvor "bra" AP er, så kan man ikke annet enn å tenke litt på historiske svakheter med AP og AP-politikere.
AP har historisk stemt i mote gode saker fra andre parti, og lagt samme sak fram i Stortinget som sine egne saker - for så senere skryte av at det var AP som la det fram for Stortinget = som vel i beste fall kan kalles løgn og bedrag.
Kan det da være slik at en bedrager alltid vil være en bedrager ?
Men det er jo soleklart nå at Tajik og AP vil angripe Høyre sin økte oppslutning.
Og da med gamle saker - for i nåtid har AP ingenting å fare med. De har sammen med Sp ikke gjort det annet enn værre og værre og vanskeligere og vanskelige.
Og da er det vel av liten betydning hvem som er var best for skeive for 30 - 50 år tilbake.
Så kan man jo lure på hvorfor det tok AP så lang tid . . . . . . .
Og ikke minst stemme i mot for senere å legge fram samme sak selv . . . . . .
Løgn og bedrag.

2

Enig , Hadia Tajik skulle ha hvert ute av politikken pga. pendlerbolig saken og som nestleder i AP. og Støre og AP taper terreng for det er veldig få SOM har TILLIT NÅ TIL AP pga. det har lovet og bløffet sine velgere for mye så DE HAR MISTET ALL TROVERDIGHET . AP sitter KUN i regjering pga. makten for å berike seg selv .Norge må holde seg inne med Storbritannia for de er garantisten for at ikke tyskeren eller EU kommer og tar våre verdier for ingenting det holder med å se all overkjøringen fra EU`s regler og lovverk som Norge MÅ følge pga. EØS avtalen og dobbelt moralen til Tyskland ved A. Merkel med gass og olje fra Russland .

AP HOLDER IKKE NOEN AV SINE VALGLØFTER OG FARER KUN MED LØGN PÅ LØGN OG HVOR FALSKHETEN RÅDER OG DE UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn , dobbelt med feriepenger og D....r i vanlige folk som kan nå sikte seg inn på :

Det vi håpet at Europa skulle være i dette tiåret og framover, vil aldri bli, sier Støre, som samtidig påpeker at Norge vil få en nøkkelrolle i et nytt Europa hvor Russland har spilt seg selv ut over sidelinjen. Dette er det AP ” jakter etter ” , AP er de største bløffmakerne i politikken , de er interessert i KUN for å få en stjerne i internasjonal politikk SOM ER MÅLET TIL AP f.eks. FN, WHO , NATO , Europarådets generalsekretær .

Bør absolutt ha med deg i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer om hvordan samfunnet skal fungere = "Bolsjevikene, med Lenin i spissen, gikk inn for at partiet skulle være et eliteparti som skulle lede arbeiderklassen. Det skulle bestå av de politisk og ideologisk mest bevisste. De som ikke fulgte partiets linje i alle hovedspørsmål og som ikke var aktive skulle utelukkes." Dette er en ideologi og et miljø som bl.a. Gro Harlem Brundtland kjenner meget godt. Og man kjenner vel egentlig igjen ideologien innen AP, der AP skal være et eliteparti som skal styre . . . . . . . Og da er slike "overtramp" som Tajik nå har begått mindre viktig - ideologien og makt er det viktigste for fremdeles å være i ELITEN hvor MAKTEN med LØGN og FALSKHET RÅDER .

2

Ja. man blir lett "sykemeldt" når noe blir oppdaget, som svindel. AP var en gang noe for 50 år siden, nå er de bare AP,er.

1
Laster...