Synd å si det, men dette er selvpåført. Prisen for gass og andre råvarer begynte å øke i 2020 og det kuliminerte med en pristopp i desember 2021. Nedstengninger er hovedårsaken til dette og krigen i Ukraina har ikke akkurat gjort situasjonen bedre. Det er og har vært flaskehalser i logistikksystemene over hele kloden og folk har sluttet i tradisjonelle jobber. Det er mangel på folk overalt. Sanksjonene mot Russland kan føre Europa inn i den dypeste krisen siden andre verdenskrig. Verden trenger russiske og ukrainske råvarer, så enkelt er det.

Dette er dypt tragisk for vanlige mennesker over hele kloden. Sri Lanka er konkurs, Tyrkia har en inflasjon på 80%, Libanon er i en bunnløs krise sammen med mange andre land, som f.eks. Venezuela.

Norske politikere er livredde for inflasjonen og vil gjør alt de kan for å dempe pengebruken så lenge det ikke direkte rammer velgerne sine.

Bilde

Naturgass (TTF):
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas

Råvarepriser:
https://tradingeconomics.com/commodities

2

Frp sin politik gjør at dette skjer. Norge som amerikansk vasallstat et annet

1
Laster...