Det verste er at byråkrater og rådgivere bestandig har gjort det på denne måten.
Det var fult av vanlige folk som advarte mot utenlandskablene men de ble ikke lyttet til.

3

Det første vi må gjøre noe med er EØS og ACER. ACER-avtalen er grunnlovsstridig da den ikke er vedtatt etter tre fjerdedels flertall

Stortinget stemte ja til EUs energibyrå Acer
Etter en lang og hard debatt om EUs energibyrå Acer vedtok flertallet i Stortinget torsdag at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne sikret regjeringa flertall
https://www.nrk.no/norge/stortinget-stemte-ja-til-eus-energibyra-acer-1.13974773

Norge må ut av ACER
https://www.senterpartiet.no/aktuelt/norge-ma-ut-av-acer

Støtt ankesaken om ACER
https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

2

SINTEF og Statskraft fikk seg en rett på tygga. Modeller med "shitt in gir shitt out", var rette beskrivelsen av årsakene til dårlige eller ubrukelig råd fra ekspertene.
Det var ikke en oppegående novise, eller en uskolert røver, som ikke for lengst har forstått hva et komplisert anbudssystem, kombinert med vann, fossilkraft og kabler resulterer i, når hensikten er å tjene mest mulig penger. De vanskelige og unormale parametere, det som kunne inntreffe, hvor var de ?

3

Fra oppslaget om Borten Moe får vi også vite: "I 2018 mente forskningsinstituttet Sintef at kablene ville øke strømprisen med noen øre og på lang sikt kunne gjøre strømmen billigere. Forskningsleder Ellen Krohn Aasgård i forskningsinstituttet mener at de ikke tok feil."

Det er vel ingen tvil om at vedtakene om utenlandskablene kommer av "grønn" politikk. Det er et rimelig spørsmål om Sintef har en egen politisk agenda. De er svært involvert i "det grønne skiftet".

4

Det grønne enrgisviket mot det norske folk har vært tydelig lenge. Det kuliminerte med Klimaomstillingsutvalget.

Klimaomstillingsutvalget. ble oppnevnt av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse i desember 2019, og presententerte 24. september (2020) en rapport om hvordan norsk økonomi kan håndtere klimaomstilling i tråd med målene i Parisavtalen.

Utvalget er bredt sammensatt fra akademia, næringsliv og politikk, og ledes av CICERO-direktør Kristin Halvorsen og tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Utvalgets mandat var å beskrive hvordan Norge kan forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling.

Utvalget tar til orde for å bygge flere utenlandskabler. Utvalget mener kablene er nødvendige for å øke energisikkerheten, øke eksportinntektene og gi trygghet til investorer om at Norge er tett integrert i det europeiske strømmarkedet.

Det er svært tydelig at det er et mål å bli tett integrert i EU. En gang sto det norske folk opp mot Statsmakt og kapitalmakt under slagordet: Nei til salg av Norge.

2

Godt sagt , og da forstår vel de fleste hvorfor regjeringen IKKE HAR GJORT NOE FOR OSS VANLIGE FOLK . Få denne regjeringen som KUN farer med løgner og falskhet ut av regjeringskontorene .

De har IKKE GJORT SEG FORTJENT TIL Å TJENE DET NORSKE FOLK .

Det er NÅ kun en ting som gjelder å finne ut å få straffet den personene som med viten og vilje feilinformerte stortinget , men regner med at regjeringen ikke er interessert (AP / SP ) for mest sannsynelig vil dette felle mange av sine egne ,

Markedskreftene ville ikke en av sønnene til Gro Harlem Brundtland vært blant de rikeste og mektigste de politisk sammen med Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, markedsførere / medierådgivere. som Kjetil Try og Ingebrigt Steen Jensen styrer de framover for egen vinning.
De skaper hat mot politiske motstandere og elsker å bygge egne relasjoner og bli rike.
Det er vel et navn på slik adferd . . . . . . ..
Om du tror disse bryr seg om "vanlige folk" som nå skulle få det så mye bedre,
glem det. De skaper bare illusjonen, mens de beriker seg selv . . . . . . .

Iflg. mange økonomer i Norden og Europa er dette en lettvint og enkel form for unnskyldning for å oppretteholde de høye energiprisene på strøm , gass, olje og drivstoff pga. den høye fortjenestene selskapene har , og flere og flere økonomer mener / tar til ordet at hvis hvert enkelt land hadde redusert alle avgiftene og rentene ville IKKE inflasjonen hvert så høy som i dag .

Mange land med intelligente politikere som skjønner hvordan dette rammer folk har redusert avgiftene. Men sosialistene i Norge de vil ikke hjelpe folket.
Vi har politikere med noe mer i toppen enn Støre. Så nå får vi håpe flere i Stortinget viser vilje til å hjelpe "vanlige folk" - for prisveksten vil fortsette, og så får vi renteøkninger. Så enhver med IQ som ligger ned i mot sitt eget skonummer vil forstå at de som ikke har arvet millioner vil få problem og mange analytikere lurer på AP`s rådgivere at de ikke er den ” skarpeste kniven i skuffen ” .

Håper som jeg at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 pga. og neste valget om 3 - år de
FARER KUN MED LØGN PÅ LØGN PÅ LØGN OG UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn ,
dobbelt med feriepenger ) og SP KUN som bare dilter etter AP dette er skammelig på velgernes vegne at AP politikere har blitt så KORRUPTE .

Nå må de andre partiene reagere å få med seg de partiene som vil de beste for folket og muligt å få stilt et mistillittsforslag før regjeringen setter ; minste pensjonister / pensjonister / uføretrygdete/ enslige og barnefamilier i en meget vanskelig økonomisk situasjon .

Det må vel være mer enn nok nå til å få stilt et misstillitsforslag på regjeringen så de blir fjernet for de driver en uforsvarlig politikk for vanige folk hvor alt er blitt mye dyrere for norske hustander som sliter for å få endene til å møtes og det de lovet under valget har de ikke holdt noe av sine valgløfter men BLØFFET vanlige folk fra dag 1 .

Dette ER OG BLIR POLITIKERFORAKT

2

Ta det med ro.
Ingen byråkrater, "eksperter", eller rådgivere kommer til å bli straffet for dette.
At vanlige folk, og næringsliv, de som ansetter vanlige folk, får problemer har ingen betydning.

Det eneste som betyr noe er at noen politikere på toppen får en lederstilling i en eller annen internasjonal organisasjon når de velger å gi seg med politikk.

Politikk i dag er bare middelet for å komme videre i sin karriere.

Vi trenger nasjonalister som bryr seg om borgerne, om næringslivet, og som vil at landet skal blomstre.

2

Ja , som jeg skrev tidligere så regner med at det ikke blir noen reaksjoner / UNDERSØKELSER mot disse som med VITEN og VILJE FEIL INFORMERTE STORTINGET for å beriker seg selv PGA. de tilhører ELITEN I AP .

Markedskreftene ville ikke en av sønnene til Gro Harlem Brundtland vært blant de rikeste og mektigste de politisk sammen med Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, markedsførere / medierådgivere. som Kjetil Try og Ingebrigt Steen Jensen styrer de framover for egen vinning.
De skaper hat mot politiske motstandere og elsker å bygge egne relasjoner og bli rike.
Det er vel et navn på slik adferd . . . . . . ..
Om du tror disse bryr seg om "vanlige folk" som nå skulle få det så mye bedre,
glem det. De skaper bare illusjonen, mens de beriker seg selv . . . . . . .

1
Laster...