Kan slå av lyset i Olje og energidepartementet. Der har vel lyset gått for lenge siden allerede, ta gjerne med Statsministerens kontor i samme slengen.

1

Vi trenger å øke utbygging av energi produksjon.
Strøm støtte vil i grunn bare føre til at dine skattepenger overføres til direktørene i energi selskapene.

Høye priser vil, i et normalt samfunn, føre til at aktører ser det er mulighet for å tjene penger, og så satse på utbygging. Men i et samfunn styrt av politikere uten kontakt med befolkningen, og byråkrater med tvilsomme agendaer, må man søke om løyve for den minste ting, og utbygging vil ikke skje.

Vi må finne oss i å bli fattige. Dette er deres strategi.
Les dere opp på hva World Economic Forum har planlagt for oss.
Det er akkurat denne politikken Støre, og hans regjering fører.

1

Vær litt mer opptatt av f.eks. de små familiebedriftene nå, som på små plasser faktisk greier å ansette noen i tillegg til egne familiemedlemmer (tenk om noen av disse professorene, statsrådene, byråkratene ble utfordret til å prøve å bli gründere som selvstendig næringsdrivende innen ett eller annet realistisk felt, og da som f.eks. enkeltmannsforetak. Tenk om utfordringen i tillegg innebar at vedkommende også skulle ha som mål å bli såpass suksessfull med sitt prosjekt at vedkommende greide å lønne om så var bare én ansatt f.eks. da i et distrikt med stor mangel på arbeidsplasser. Med alle de offentlige avgifter og byråkratiske hindre, konkurranseaspektet m.m., dette med å skape en arbeidsplass for seg selv og kanskje noen i tillegg, det har iallfall jeg hatt stor respekt for og beundring for de som faktisk lykkes. Ikke lett, bare å prøve...

F.eks. en baker kommer nok ikke til å bake ekstra og unødvendig mange kaker, og dermed sløse med strømmen, slik denne økonomiprofessoren frykter, altså sløsing i det private næringslivet, hvis noe nødhjelp skulle "innvilges" fra regjeringshold. Det er også det offentlige som i stor grad sløser med strømmen, start, som nevnt i ts, og se på det langstrakte landet og sløsingen bare med vegbelysning i relativt spredt befolkede områder der det går mest biler (som har eget lys som kjent), f.eks. på lange strekninger med riksvegbelysning i relativt lyse sommernetter. Dette er bare ett eksempel, men som er lett å iakta, for den/de som måtte ha interesse av å bivåne slik sløsing med el. (i offentlig regi, og som visse professorer "aldri" nevner, såvidt meg bekjent).

Og snart kommer Norges Bank med sitt bidrag for å hindre bl.a. strømsløsing og internasjonalt påført prisøkning, jo, sette opp renta til norske lånekunder. Genialt tenkt gitt.

1

...skummelt med alle disse "forskerene" og professorene som det er allt, allt for mye av for tiden.....

1
Laster...