Jeg er redd politikere (av i dag) ikke forstår en dritt av hva de holder på
De bare forteller til folk hva de har blitt fortalt

  • Strømpriser er vanligvis ikke noe problem - isolert
  • Drivstoffpriser = økte avgifter er ikke noe problem - isolert
  • Økte matvarepriser er ikke noe problem . isolert
  • Renteøkninger er som regel ikke noe problem - isolert

Men problemet nå er at alt kommer samtidig.
Og vi er vant med lave strømpriser og vår økonomi er basert på det.
Ute i Europa er de vant med høye strømpriser, og tilpasset seg med andre løsninger.
I Norge bør jo idiotene av noen politikere forstå forskjellen.
Hvis vi må regne med høye strømpriser, må vi få en mulighet til å tilpasse oss det.
Så enkelt er det.

Men nå får vi tredd alt over hue på en gang - og det blir litt for mye for "vanlige folk"

1

En del av løsningen må vel være å slutte å eksportere strøm. Vannmagasinene blir tappet hver dag ved at vi skal fungere som batteri for Europa. Når Tyskland har valgt et "grønt" strømkaos, skal Norge komme ilende til for å ta vekk akutt kraftmangel.
Det argumenteres med at vi importerer strøm. Dette er en ynkelig måte å forsvare utenlandskablene på, da importen bare er bagatellmessig i forhold til det som selges ut.

2

Ved strømmangel i enkelte landsdeler må i praksis regjeringen importere strøm til markedspris via utenlandskablene og sende til disse landsdeler. Innbyggerne i disse landsdeler skal selvsagt ikke betale for at regjeringen ikke har overholdt de nødvendige restriksjonene. Regjeringen blir på den måten selvassurandør ved en eventuell strømrasjonering.

1

1 kroner per kWh er ekstremt dyrt. Summen blir ca. 1,5 krone inkl. nettleie og avgifter. ALT for dyrt.

1

Mange fatter ikke konseptet med å betale 1 kr pr forbrukerenhet strøm. Til tross for at enhetsporto ble innført i Norge i 1855, kan det se ut til at tanken bak enhetsprismodellen i dag er forlatt.

1

Hva er det som gjør at Norge ikke kan kutte all eksport av strøm til utlandet øyeblikkelig, er det lover, avtaler eller behov og hva kan vi gjøre med det? Er det noen som vet og kan gi et forståelig svar?

1

Sannsynligvis en avtale våre ledere har undertegnet som forplikter oss å sette EU sine behov foran våre.

Slike ledere burde straffeforfølges.

2

Man har satset på markedsmekanismen som gjør at ved strømrasjonering i Norge vil markedsprisen bli høyere enn i utlandet, slik at ingen i Europa vil ønske å kjøpe strømmen vår. Det man ikke har tatt tilstrekkelig høyde for, er manglende overføringskapasitet, hvilket gjør at man må kjøpe den strømmen man kan få, selv om den er dyrere enn i Europa. Og det man ikke ser ut til å ha tatt i betraktning i det hele tatt, er muligheten for at strømmen kan bli like dyr i hele Europa samtidig, med utstrakt strømrasjonering som følge.

Når det gjelder hvem som har skylden for strømkrisen, vil CO2-fanatikere peke på Putin, men nedlegging av kraftverk, overgang til elbiler, forbud mot oljefyring, elektrifisering av sokkelen og andre hysteriske måter å drepe de grønne plantene og utrydde alt liv på Jorden på, gjør at det trolig er CO2-fanatikerne som har skylden. Jorden koker allerede, bare se på vulkanutbruddene på Island, og tenk så på CO2-fanatikerne som prøver å kjøle ned kloden ved å fjerne CO2-utslippene fra vulkanene, og som også ønsker å grave dem ned igjen. Og de har bare så vidt begynt, for de har selv sagt at nå haster det hvis vi skal «løse klimakrisen», altså endre Jordens periodiske globale oppvarming som finner sted med ca. 100 000 års mellomrom og som ender opp med en ny istid, hvor man for å unngå 1-2 km med is over Oslo vil måtte slippe ut CO2 til atmosfæren igjen. CO2-fanatikerne vil kunne gi oss ikke bare en strømkrise, men krise over hele linja, i den grad at vi alle vil ønske oss tilbake til de gode, gamle dagene hvor vi bare klagde litt over strømmen og været.

1
Laster...