Det er bare mennesker som fører til oppvarming, det er politisk vedtatt, og ikke lov å diskutere.
Dont look up.

2

Det sier seg selv at dagens forskere vet svært lite i forhold til i fremtiden: Ca. 100 000 undersjøiske vulkaner er ikke kartlagt, heller ikke ca. 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger. I den grad forskerne har registrert varme i havet, er det oftest den øverste delen de angir at den kommer fra, og årsakene angis som Solen og menneskeskapte CO2-utslipp, hvilket er hva forskerne får best betalt for å forske på. Grunnen til den periodiske globale oppvarmingen, er at Jordens indre holder ca. 5 000 grader, og varmen slipper ut ved hjelp av radioaktive prosesser som skaper trykk og varme. Jordens globale oppvarming er periodisk, og leder frem til istider med ca. 100 000 års mellomrom, hvor temperaturen synker med i gjennomsnitt ca. 5 grader Celsius. Beviset for disse temperaturendringene har forskerne allerede, jf. følgende lenke over en iskjerneprøve som viser både CO2-innhold og variasjon i atmosfærens temperatur de seneste ca. 500 000 årene:

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

Dagens forskere får ikke særlig mye betalt for å forske på disse klimaendringene, ettersom omkring halve budsjettet til forskning og utvikling er kuppet av CO2-fanatikere og øremerket forsøk på å bevise at den globale oppvarmingen skyldes menneskeskapte CO2-utslipp, hvorved man velger å se bort ifra både at Jordens indre holder ca. 5 000 grader Celsius, og at ca. 90 % av Jordens masse holder en temperatur på over 1 000 grader Celsius. Det hele er en stor skandale, og stiller oss alle i dag i kategorien primitive og uvitende mennesker. Skandalen forsterkes bare av at en reduksjon av CO2-innholdet i Jordens atmosfære vil redusere antall grønne planter og være til stor skade for alt liv på Jorden. Fremveksten av dagens CO2-fanatisme vil for alltid stå som en skamplett i menneskets historie.

1

Så i all enkelhet kan det "forskerne" har sett av CO2 forekomster i lavere islag komme fra de mange undersjøiske vulkaner . . . . . . .
Det vil si at vi er lurt til å tro at det kommer fra luften og menneskeskapt

Og det vil si at vi ALDRI får bukt med klimaendringene, men leve med dem . . . . . .

1

Det er en selvfølge at vi ikke vil kunne få «bukt» med Jordens naturlige skiftninger mellom varmt og kaldt klima, det ville jo i så fall bety at man kunne hindre de radioaktive prosessene i Jordens indre i å skape trykk og varme.

Det vi må få «bukt» med, er CO2-fanatikere som bruker opp alle våre ressurser på reinspikka tull, i tillegg til å true de grønne plantene og livet på Jorden. Men disse CO2-fanatikerne bør vi til gjengjeld få bukt med, hvis vi ikke ønsker at de skal utrydde både de grønne plantene og oss selv fra Jordens overflate.

1

Skjønner dem hva de driver med og konsekvensene av hva de gjør . . . . ?

1

Dette er ikke et ukjent naturfenomen - selv om dette feltet er nyoppdaget, har undersjøisk vulkansk aktivitet vært kjent lenge, og er høyst sannsynligvis allerede vurdert grundig når det gjelder klimapåvirkning.
Bedre kartlegging av slike områder kan kanskje gjøre noen av klimamodellene bittelittegrann bedre, men vil neppe forandre hovedresultatene fra modellene eller konklusjonene man har kommet fram til i klimaforskningen...

1

Ved å fjerne CO2 fra atmosfæren, vil de grønne plantene kunne dø ut. Under istiden som etterfølger den globale oppvarmingen, vil Jorden kunne bli til en såkalt «Snowball Earth». Så vil de radioaktive prosessene i Jordens indre igjen slippe ut varme og CO2 til atmosfæren. Forskjellen vil være at mange arter vil være mer eller mindre utryddet. Det er rimelig å anta at de fleste CO2-fanatikere vet dette, men de vil trolig ikke ta konsekvensene av det og la være å utrydde livet på Jorden, for endring av standpunkter ligger ikke i fanatismens natur, hvilket også er grunnen til de fleste kriger.

1

Fordi når de bestemmer seg for at det kun er menneskelig aktivitet kan de skatte det, og bruke det til å regulere deg, og redusere din rikdom.

1

Får man med seg de som skriker høyest, er man nærmest garantert at midlene får ben å gå på. Problemet er at disse graver seg ned i 150 år gamle temperaturmålinger og plager oss med dem, i tillegg til at de stadig blir flere, for mye vil ha mere ...

1
Laster...