Politikk - Norsk

jaha1255

Her viser Regjeringen sin dobbelt moral igjen

Fersk rapport: Eksporten til Russland har økt etter invasjonen
Handelen med Russland falt etter invasjonen, men er nå på vei tilbake til normale
Som et av veldig få europeiske land har Norge økt eksporten til Russland etter invasjonen av Ukraina. Det viser en sammenstilling av SSB-tall i en fersk rapport fra analyseselskapet Corisk.
Eksporten fra Norge til Russland i mai og juni var derfor oppe på et nesten normalt nivå for årstiden, til tross for strenge sanksjoner mot Russland.
Ifølge rapporten er Norge det landet i Norden som har opprettholdt mest av handelen med Russland, hvor de tre andre nordiske landene har en betydelig sterkere reduksjon i handelen enn Norge.
Samtidig har ingen andre av de 16 europeiske landene i undersøkelsen kvartalsvis økt eksporten til Russland like mye som Norge etter invasjonen, viser tallene.
Det russiske skipet fikk problemer torsdag forrige uke, og Borg Parat ble bedt om å slepe båten. Men sanksjoner og økonomi skapte problemer, og i nesten ei uke var slepebåten og det russiske fraktskipet på tur sammen.

Det er bekymringsfullt om vi skal begynne å ta hensyn til den økonomiske sikkerheten før vi kan bistå i en nødssituasjon. Vi har en langstrakt kyst. Dette bør oppklares høyere opp i systemet, sier Lars Jensen, daglig leder i Borg Maritime og skipper på slepebåten «Borg Parat».
Det var torsdag kveld at Jensen fikk forespørselen fra Kystverket om å bistå. «S. Kuznetsov» hadde fått motorstopp og begynte å drive . Det er fornuftig men når det russiske frakteskipet er sikkret bør det stoppe her pga. sanksjonene , men mest sannsynelig vil Norske myndigheter hjelpe til å få reparert skipet .

Også tidligere har regjeringen vist sin dobbelt moral ;

Vi leser i media til våre store forskrekkelse at Støre og AP skal avvente å se vedr. FLYFORBUD, MEN DE SNUR NÅ ETTER AT ;
DANMARK , SVERIGE , ISLAND ,FINLAND Støre og AP forstår ikke at de må følge og støtte oppunder SANKSJONENE som EU , USA , Nato setter . Støre greier ikke å tolke loven bare mistforstår hva Norge selv også kan gi av sanksjoner mot Putin personelig og Russland .

Norge står sammen med EU og andre land for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt, og vi vil gjennomføre også denne sanksjonspakken, fortsetter han.
Det kommer likevel ikke klart frem om regjeringen har til hensikt å stenge norske havner for russiske skip og spesielt russiske tråler .
Nå vil vi gå gjennom forslagene fra kommisjonen og vurdere om det er behov for tilpasninger når pakken skal innarbeides i norsk rett, sier fiskeri- og havministeren. Norge har vært skeptisk.

Jeg tror jeg forstår hvorfor norske myndigheter ikke ønsker å gjøre tiltak som kan ødelegge det forholdet som er bygget opp historisk, sier han. Norge og Russland
har aldri hatt en militær konflikt, Sovjetunionen var med på å frigjøre Finnmark etter andre verdenskrig med betydelige tap, og vi har hatt et ganske konstruktivt samarbeid
med Russland i nordområdene, særlig innen fiskeri gjennom hele den kalde krigen, sier han, ( Kun pga. økonomiske interesser ).

Ukraina her gjentatte ganger bedt Norge om å stenge norske havner for russiske trålere, men Norge vil IKKE følge dette . Både eterettningen i UK og USA har bekreftet at noe av disse russiske trålerene også fungerer som spionskip .

Menneskerettsforkjemper Evgeniya Khoroltseva synes at det er trist og feigt at statsminister Støre og Norge ennå ikke har utvist russiske diplomater
som følge av rapportene om krigsforbrytelser i Butsja.

Det skriver utenriksdepartementet i en pressemelding.
Norge har besluttet å utvise kun tre diplomater ved Russlands ambassade i Oslo. De tre har bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status, skriver
utenriksminister Anniken Huitfeldt i pressemeldinga så her burde norge ha utvist samtlige diplomater dette er feigt og flaut på norges vegne .

Norge må ut av ACER og EØS avtalen for her viser regjeringer og stortinget MANGEL PÅ KUNNSKAP og latt seg fullstendig overkjøres av EU . og det det samme gjelder for AP`s dobbelt moral med Støre så en kan lure hvor ” TETTE BÅND ” AP har til Russland .

Bør absolutt ha med deg i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer om hvordan samfunnet skal fungere = "Bolsjevikene, med Lenin i spissen, gikk inn for at partiet skulle være et eliteparti som skulle lede arbeiderklassen. viktig - ideologien og makt er det viktigste for fremdeles å være i ELITEN hvor MAKTEN med LØGN og FALSKHET RÅDER

AP`s politikere er UTROLIG KORRUPTE når en ser hvordan de utnytter alt til sin fordel FOR Å BERIKE SEG SELV av VÅRE SKATTEPENGER kan en lure på om de tror de tilhører en adelsklasse som er mye høyere enn oss. Dette begynner å ligne på et diktaturstyring / Kommunisme hvor det er om å gjøre å " gravse " til seg mest muligt på folkets bekostning ,høyere lønn, dobbelt med feriepenger , pendlerboliger + reiseregninger .

Regjeringen er en STOR SKAM FOR NORGE .

1
10 svar

Her viser Støre sin makt arroganse på nytt ; Det er bra at det er tre år til neste stortingsvalg og her innrømmer han kommer til å skuffe mange.

Støre advarer: − Vi må ruste oss for en hard vinter
INTERNASJONALEN (VG) statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal snart legge frem et statsbudsjett som kommer til å skuffe mange. Det er bra at det er tre år til neste stortingsvalg, innrømmer han.

Vi må ruste oss for en hard vinter. Det kommer til å bli tøft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han møter VG på baren Internasjonalen i Oslo sentrum – og i sentrum av Arbeiderpartiets historie. På veggen over ham henger bilder av plassen utenfor, der tidligere Ap-statsminister Einar Gerhardsen skuer utover folkemengden på Youngstorget.

Landsfaderen styrte Norge gjennom store endringer i etterkrigstiden. Støres første år som statsminister har heller ikke vært uten utfordringer.

Vi skal legge frem et uvanlig statsbudsjett, som kommer til å skuffe mange. Men det må forstås som et bidrag til å ta Norge gjennom denne vinteren, sikre at vi holder folk i arbeid og skjerme folk for høyere og raskere renteøkning enn nødvendig. Det er et alvor over det, sier Støre.

Støre prater bare som at det er KUN han og AP som står bak det nye statsbudsjettet og hvor er klovnen Vedum og SP dilter de forsatt etter AP ?

Håper at når Støre / Vedum legger frem et nytt statsbudsjett at dette IKKE blir GODKJENT av de andre partiene på stortinget .

DET SIER STØRE HER ; Det vi håpet at Europa skulle være i dette tiåret og framover, vil aldri bli, sier Støre, som samtidig påpeker at Norge vil få en nøkkelrolle i et nytt Europa hvor Russland har spilt seg selv ut over sidelinjen og KUN for å få en stjerne i internasjonal politikk DET ER MÅLET TIL AP f.eks. FN, WHO , NATO , Europarådets generalsekretær . Norske politikere blir bare noen " veldig godt betalte nikkedukker " for EU.= AP`s drøm

Regjering og Storting UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn , dobbelt med feriepenger og SP KUN som bare dilter etter AP .

OPPFORDRER ALLE TIL Å LESE AP`s historie fra Gerhardsen , Gro Harlem Brundtlandsin tid + Treholt saken.Bør absolutt ha med deg i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes og kommunismen styresett .

Norge må ut av ACER og EØS avtalen for her viser regjeringer og stortinget MANGEL PÅ KUNNSKAP og latt seg fullstendig overkjøres av EU .

EU vil ha norske verdier! Noe annet er dumt å hevde. Derfor må Norge holde EU på en armlengdes avstand og styre våre egne verdier og Norge vil da stå mye sterkere ovenfor EU og vi må som før EØS avtalenble innført å ha HANDELSAVTALER med (eksport og import) med de landene og statene vi ønsker å samarbeide og handle med. Dette fungerte meget bra tidligere .

Norge må holde seg inne med Storbritannia og USA. De er garantisten for at ikke tyskeren eller EU kommer og tar våre verdier for ingenting det holder med å se all overkjøringen fra EUs regler og lovverk som Norge MÅ følge pga. EØS avtalen og dobbelt moralen til Tyskland ved A. Merkel med gass og olje fra Russland det det samme gjelder for APs dobbelt moral med Støre så en kan lure hvor ” tette bånd ” disse har til Russland . .

Håper at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 og neste stortingsvalg for nå MÅ vi ha et mer NASJONALLISTISK PARTI som vil det beste for vanlige folk. .

2

Jeg har brukt mye tid i forsøk på å finne et teoretisk grunnlag for f.eks. renteøkningen
Og jeg kan ikke finne et fnugg av fornuft i renteøkningene.

  • renteøkninger skal brukes for å trekke inn kjøpekraft i perioder der det er for mye penger i omløp så det er fare for inflasjon = prisene stiger fordi etterspørselen er for stor på varer som det finnes for lite av. Boliger er et godt eksempel.
    MEN prisene det siste året har ikke økt fordi kostnadene har økt = råvarer, olje, gass, strøm, frakt . . . . . .
    Og da er det meningsløst å heve rentene og skape større problem for "vanlige folk".
    Så Renteheving må komme fra helt andre fora enn økonomiske teorier.
    Alle land hever rentene.!?!?

AUF er en utklekningsanstalt for "samarbeidende byråkrater".
Dessverre, så er vi som samfunn avhengig av kontinuitet - slik at lover, regler og andre fornuftige vedtak (i Stortinget) gir en langsiktig utvikling.
Så makten ligger ikke lenger i Stortinget = makten ligger i byråkratiet.
Og derfor blir ikke vårt samfunn bedre enn hvor dyktige byråkratene er.
Og da er AUF (med sine sexleker)en og horerier) en fare for samfunnet med sitt kameraderi og samhold basert på bolsjevikenes ideer om hvordan et samfunn skal se ut.

Når AP fremdeles har +/- 20% oppslutning med Støre som statsminister, må de fleste av disse som fremdeles holder på og støtter Støre og AP finnes i byråkratiet og blant media og journalister.

2

Tar med den ene handa, og gir med den andre....Politikk er noe dritt.

1

Det er dette de kaller "samhold" nå for tiden.
Du skal ikke få grønnsaker eller tomater fordi strøm er for dyrt plutselig.
Du skal betale blodpris for strøm, en vare vi produserer selv.

Folket skal lide, for at lederne skal tjene på en utvikling som er skadelig for resten av samfunnet.

Dette er hva som skjer når vi har politikere med mye makt, men lite fornuft.

Vi må stemme vekk samfunns skadelige politikere mens vi enda har mulighet til det.
Snart kan vi ikke det lenger. De har gjort seg selv til en adel som skal herske over oss og gjøre som de vil.
Bare se hva som skjedde i USA. De prøvde å stemme inn en ny president, men det etablerte maktapparatet satte inn alle krefter og bruker alle midler for å beholde kontrollen over folket.

1

Ja, du er inne på noe viktig her : makten ligger ikke lenger i Stortinget = makten ligger i byråkratiet.
Politikken til AP = KOMMUNISTISKE TANKEGANG OG STYRESETT HVOR ALT ER TUFTET PÅ LØGN OG FALSKHET ER LIK KOMMUNISMEN , OPPFORDRER ALLE Å LESE AP`s historie fra Gerhardsen , Gro Harlem Brundtlandsin tid + Treholt saken.Bør absolutt ha med deg i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer .

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
35 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
1
9 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Laster...