En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Tar med den ene handa, og gir med den andre....Politikk er noe dritt.

1

Det er dette de kaller "samhold" nå for tiden.
Du skal ikke få grønnsaker eller tomater fordi strøm er for dyrt plutselig.
Du skal betale blodpris for strøm, en vare vi produserer selv.

Folket skal lide, for at lederne skal tjene på en utvikling som er skadelig for resten av samfunnet.

Dette er hva som skjer når vi har politikere med mye makt, men lite fornuft.

Vi må stemme vekk samfunns skadelige politikere mens vi enda har mulighet til det.
Snart kan vi ikke det lenger. De har gjort seg selv til en adel som skal herske over oss og gjøre som de vil.
Bare se hva som skjedde i USA. De prøvde å stemme inn en ny president, men det etablerte maktapparatet satte inn alle krefter og bruker alle midler for å beholde kontrollen over folket.

1

Her viser Støre sin makt arroganse på nytt ; Det er bra at det er tre år til neste stortingsvalg og her innrømmer han kommer til å skuffe mange.

Støre advarer: − Vi må ruste oss for en hard vinter
INTERNASJONALEN (VG) statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal snart legge frem et statsbudsjett som kommer til å skuffe mange. Det er bra at det er tre år til neste stortingsvalg, innrømmer han.

Vi må ruste oss for en hard vinter. Det kommer til å bli tøft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han møter VG på baren Internasjonalen i Oslo sentrum – og i sentrum av Arbeiderpartiets historie. På veggen over ham henger bilder av plassen utenfor, der tidligere Ap-statsminister Einar Gerhardsen skuer utover folkemengden på Youngstorget.

Landsfaderen styrte Norge gjennom store endringer i etterkrigstiden. Støres første år som statsminister har heller ikke vært uten utfordringer.

Vi skal legge frem et uvanlig statsbudsjett, som kommer til å skuffe mange. Men det må forstås som et bidrag til å ta Norge gjennom denne vinteren, sikre at vi holder folk i arbeid og skjerme folk for høyere og raskere renteøkning enn nødvendig. Det er et alvor over det, sier Støre.

Støre prater bare som at det er KUN han og AP som står bak det nye statsbudsjettet og hvor er klovnen Vedum og SP dilter de forsatt etter AP ?

Håper at når Støre / Vedum legger frem et nytt statsbudsjett at dette IKKE blir GODKJENT av de andre partiene på stortinget .

DET SIER STØRE HER ; Det vi håpet at Europa skulle være i dette tiåret og framover, vil aldri bli, sier Støre, som samtidig påpeker at Norge vil få en nøkkelrolle i et nytt Europa hvor Russland har spilt seg selv ut over sidelinjen og KUN for å få en stjerne i internasjonal politikk DET ER MÅLET TIL AP f.eks. FN, WHO , NATO , Europarådets generalsekretær . Norske politikere blir bare noen " veldig godt betalte nikkedukker " for EU.= AP`s drøm

Regjering og Storting UTNYTTER / SVINDLER ALLE GODENE DE HAR GITT SEG SELV MED VÅRE SKATTEPENGER ( pendlerboliger , reisereninger , stortinget har med AP i spissen bevilget seg selv høyere lønn , dobbelt med feriepenger og SP KUN som bare dilter etter AP .

OPPFORDRER ALLE TIL Å LESE AP`s historie fra Gerhardsen , Gro Harlem Brundtlandsin tid + Treholt saken.Bør absolutt ha med deg i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes og kommunismen styresett .

Norge må ut av ACER og EØS avtalen for her viser regjeringer og stortinget MANGEL PÅ KUNNSKAP og latt seg fullstendig overkjøres av EU .

EU vil ha norske verdier! Noe annet er dumt å hevde. Derfor må Norge holde EU på en armlengdes avstand og styre våre egne verdier og Norge vil da stå mye sterkere ovenfor EU og vi må som før EØS avtalenble innført å ha HANDELSAVTALER med (eksport og import) med de landene og statene vi ønsker å samarbeide og handle med. Dette fungerte meget bra tidligere .

Norge må holde seg inne med Storbritannia og USA. De er garantisten for at ikke tyskeren eller EU kommer og tar våre verdier for ingenting det holder med å se all overkjøringen fra EUs regler og lovverk som Norge MÅ følge pga. EØS avtalen og dobbelt moralen til Tyskland ved A. Merkel med gass og olje fra Russland det det samme gjelder for APs dobbelt moral med Støre så en kan lure hvor ” tette bånd ” disse har til Russland . .

Håper at Det Norske Folket NÅ VET hvilke partier de IKKE bør / skal STEMME PÅ til Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 og neste stortingsvalg for nå MÅ vi ha et mer NASJONALLISTISK PARTI som vil det beste for vanlige folk. .

2

Jeg har brukt mye tid i forsøk på å finne et teoretisk grunnlag for f.eks. renteøkningen
Og jeg kan ikke finne et fnugg av fornuft i renteøkningene.

  • renteøkninger skal brukes for å trekke inn kjøpekraft i perioder der det er for mye penger i omløp så det er fare for inflasjon = prisene stiger fordi etterspørselen er for stor på varer som det finnes for lite av. Boliger er et godt eksempel.
    MEN prisene det siste året har ikke økt fordi kostnadene har økt = råvarer, olje, gass, strøm, frakt . . . . . .
    Og da er det meningsløst å heve rentene og skape større problem for "vanlige folk".
    Så Renteheving må komme fra helt andre fora enn økonomiske teorier.
    Alle land hever rentene.!?!?

AUF er en utklekningsanstalt for "samarbeidende byråkrater".
Dessverre, så er vi som samfunn avhengig av kontinuitet - slik at lover, regler og andre fornuftige vedtak (i Stortinget) gir en langsiktig utvikling.
Så makten ligger ikke lenger i Stortinget = makten ligger i byråkratiet.
Og derfor blir ikke vårt samfunn bedre enn hvor dyktige byråkratene er.
Og da er AUF (med sine sexleker)en og horerier) en fare for samfunnet med sitt kameraderi og samhold basert på bolsjevikenes ideer om hvordan et samfunn skal se ut.

Når AP fremdeles har +/- 20% oppslutning med Støre som statsminister, må de fleste av disse som fremdeles holder på og støtter Støre og AP finnes i byråkratiet og blant media og journalister.

2

Ja, du er inne på noe viktig her : makten ligger ikke lenger i Stortinget = makten ligger i byråkratiet.
Politikken til AP = KOMMUNISTISKE TANKEGANG OG STYRESETT HVOR ALT ER TUFTET PÅ LØGN OG FALSKHET ER LIK KOMMUNISMEN , OPPFORDRER ALLE Å LESE AP`s historie fra Gerhardsen , Gro Harlem Brundtlandsin tid + Treholt saken.Bør absolutt ha med deg i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer .

1
Laster...