Mest verdifulle av alt jeg sier (Jeg ønsker at alle ekspertene også skal prøve å gå imot dette):

Dette er mine siste ord her, men jeg bare advarer allle før denne meldingen er slettet. Men jeg ber dere alle å forstå at det kun er 2 sider som kjemper imot hverandre, sannhet og løgn.

Hva mener jeg med at det kun er 2 sider? Tror du på din Gud, som skapte deg eller ikke? Tror du at Big Bang står bak deg, som skapte alt ut av ingenting til alt som er i dag, eller at noen stod bak?

Er det ingen som tenker engang på den første setningen av Gud's ord? Det vil si første setningen i Bibelen. Og spesielt i språket det ble snakket da, som er Hebraisk.

  1. Mosebok 1.1.
    In the beginning God created the heaveans and the earth!

I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.

Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'ha'rete.

Fokuser på setning ovenfor, så vil dere forstå.

Bereshit: In the beginnning
bara: : to create
El = styrke/makt
Den eneste gangen "bara" er brukt er når Gud den allmektige bruker ordet.
El im (ELohIm) I am the king = Jeg er kongen

I Hebraisk, så menes alt av ord som slutter med im at ordet betyr at det er flertall, det vil si 3 eller flere,

Se også på ordet: hashamayim: som sier himler rett ut.

Vi har Bibler som går imot det bibelske språk i dag, og forstå hvorfor?

De som søker vil finne sannheten sier Bibelen, men de som forgår vil alltid forgår. Jeg ønsker å hjelpe så mange som mulig av de som leser dette i dag.

Tenk logisk, som meg selv, som alltis har jobett imot kristommen. Kej var en som stod for samfunnet, og jeg jobbet for kjemikernerne.

Jeg må starte på neste punkt for at alle skal få med seg slutten her.....

1
Laster...