Vi må våkne og ta grep før samfunnet får virkelig store problemer skriver du.

Her er noe av hva jeg vil kalle et virkelig stort problem:

https://forskning.no/klima/sa-ofte-blir-det-farlig-varmt-i-fremtiden/2074895

Fortsetter våre samfunn å bruke fossile brensler i samme grad som i dag kommer jordklodens temperatur til å stige med ca. 3 °C sammenlignet med førindustriell tid i løpet av forventet levetid til dagens barn. Skjer det vil svære områder i tropiske strøk, som i dag er svært folkerike og høyproduktive lanbruksområder, oppleve så mange ekstreme hetebølger at i mer enn halvparten av årets dager vil det være livsfarlig å oppholde seg ute.

Vi snakker om hundrevis av millioner, kanskje så mye som milliarder av mennesker som vil fordrives fra sine hjemland og samtidig bortfall av en stor andel av den globale matproduskjonen fordi drivhuseffekten ble gjort for sterk av en vettløs bruk av fossilt karbon til å skaffe oss energi. Dette er hva som venter dagens barn dersom samfunnet ikke klarer å få til et grønt skifte.

De farlige fanatikerne her er derfor ikke de av oss som tar klimavitenskapens kunnskap på alvor og forsøker få til et grønt skifte i tide til å unngå et slikt varmehelvete, men de mange idiotene som har så virkelig elendig selvinnsikt at de på ramme alvor tror de selv vet bedre enn verdens klimaforskningsmiljøer hva som skjer med klimaet og hvorfor og som ut i fra sin uvitenhet og ignoranse motarbeider det grønne skiftet og forsvarer den fossile energiforsyningen med nebb og klør.

3

Om vi har oljedrevne kraftverk på fastlandet, er de neppe verken store eller spesielt effektive - vi har jo inntil nylig dekket vårt elektrisitetsbehov ganske godt med vannkraft, så det økonomiske i å bygge oljedrevne kraftverk har vel ikke vært til stede.
Man må også huske på at dagens energiutfordringer også er knyttet til tilgjengeligheten av olje og gass - med dagens oljepriser er det langt fra sikkert at oppstart av oljekraftverk vil hjelpe på strømprisene...
Ellers er det jo interessant (og litt skremmende) at man ønsker å tiltale og straffe de man er uenige med og skal holde dem utenfor politikken - det vitner jo om en holdning til demokrati som ligner mer på det man finner øst for Finland...
At mye dreier seg om CO2 skyldes at det er en viktig problemstilling i den virkelige verden - der virkelige forskere ser på effekten og uttrykker bekymringer som virkelige politikere (forhåpentligvis) reagerer på.
Selvfølgelig, har man rotet seg så langt inn i konspirasjonsfjolleriet at man tror målet er å fjerne all CO2 fra atmosfæren og ødelegge alt livet på jorda, så kan jo den virkelige verden være vanskelig å forholde seg til...

3

Store norske leksikon:
"Fanatisme betyr ekstrem ensporethet, lidenskapelig hevding av personlige overbevisninger, ofte kombinert med forfølgelseslyst mot annerledestenkende eller -følende. Fanatisme er det motsatte av toleranse."

1

Her settes bare problemet på dagsordenen. Hvis FN hadde innført begrepet klimaflyktninger, kunne Norge tatt imot et antall som ble rammet av varme, flom eller andre følger av den globale oppvarmingen. Slik det er i dag, har de som burde hatt status som klimaflyktninger, i stedet status som fattige, takket være FN, som i stedet satser på CO2-tiltak og korrupsjon med utgangspunkt i menneskenes dårlige samvittighet. Menneskeskapte CO2-utslipp gagner de grønne plantene og dermed livet på Jorden, mens den globale oppvarmingen skyldes at Jorden til 99 % er en glødende kule med en temperatur på over 1 000 grader Celsius. At menneskeskapte utslipp av CO2 skulle gi en global oppvarming, må man faktisk være fanatiker for å tro, og i dette tilfellet er påstanden at korrupte og løgnaktige fanatikerne er et stort og vedvarende samfunnsproblem.

Dette er kun første artikkel i en trilogi: I morgen rettes fokuset mot vitenskapen og dagens manglende kunnskap, og dagen etter står politikerne og styringen av samfunnet på agendaen, hvor politikerne blir stilt et spørsmål som virkelig burde få dem til å tenke, og eventuelt revurdere sitt standpunkt, dersom de støtter dagens CO2-tiltakslinje.

1

Ja. Galskapen har tatt over lederne våre. De er roboter og har mistet evnen til å tenke fornuftig.

Vi må definansiere universitetene.
Det er de som er den store smittekilden for dette mentale viruset.

1

Ta det rolig. Dersom det går såååå lang, er det nok borgerkrig for lengst. Ranet blir vi jo hver dag, så det er vi vant til. Vi er i bunn og grunn vant til ganske mye......ran, tilogmed knivstikking er vi nå vant til.

1
Laster...