Politikk - Norsk

Grubles

Om CO2-fanatisme og fremtiden

Vi lever i det 21. århundre, i en tid hvor menneskenes uvitenhet er nærmest grenseløs, til tross for den smule viten man tror man har i dag. Om kanskje 200 000 år begynner man å få litt peiling på ting, slik at det blir mindre vanlig å hoppe til konklusjoner. CO2-fanatisme styrer det meste av dagens samfunn, ikke vitenskap. Underlig nok later det til at enkelte tror at det eksisterer en vitenskapelig begrunnelse for dagens CO2-tiltak. Nei, bakgrunnen for dagens CO2-tiltak, er faktisk kvasivitenskap!

La oss betrakte en hypotese om at dagens globale oppvarming skyldes jordvarme. Dersom ingen kan tilbakevise hypotesen, finnes absolutt ingen grunn til å tro at menneskeskapte CO2-utslipp har forårsaket dagens globale oppvarming! Likevel kan man formode at fanatikere vil fortsette å kaste bort samfunnets penger på CO2-tiltak helt til man en gang i fremtiden innser at CO2-fanatikere lider av en trang til å fjerne menneskeskapt CO2 og utrydde de grønne plantene, mye likt nazismen som definerte menneskelige utgrupper og hadde utrydding som tema. Hovedforsvarsmekanismen bak CO2-fanatismen er dog intellektualisering, som går ut på å gjøre overdreven bruk av abstrakt tenkning, teoretiske overlegninger og generaliseringer. Alle som har opplevd hvordan CO2-fanatikere graver seg ned i temperaturmålinger fra termometeret ble oppfunnet i 1590-årene, kjenner til dette.

Hvis man formoder at jordvarme er hovedårsaken til den globale oppvarmingen, og at CO2-innholdet i atmosfæren i dag er tilnærmet optimal for de grønne plantene og dermed for livet generelt, har man et normalt syn på CO2. Men i stedet har FNs klimapanel samlet tusenvis av CO2-studier og fortsetter utrettelig, rapport etter rapport, å be om penger fra hele verden, uten å ta tilstrekkelig høyde for studier om jordvarme, om havets ca. 100 000 undersjøiske vulkaner, om ca. 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger, eller om Jordens periodiske globale temperaturendringer som påvist i iskjerneprøver. FNs klimapanel kan påstå at de ikke lager studiene, men ville noen egentlig ha betalt for studier som motsa at menneskeskapt CO2 hadde skylden for dagens globale oppvarming? For øvrig den femte globale oppvarmingen på 500 000 år.

Påstanden er at FNs klimapanel er høyst uvitenskapelig, fanatikerstyrt og bedriver ren humbug. Likevel vil dagens mennesker, i mange land, fortsette å betale inn penger til disse galningene, inntil de har lært, og den lærdommen vil de få når neste istid dukker opp og vi må begynne å slippe ut CO2 som fanatikerne har gravd ned på havbunnen. Man må dessverre formode at menneskene i fremtiden vil tro at vi var primitive mennesker som lot oss bli utplyndret. Man vil altså ikke bare peke på CO2-fanatikerne, men også på dagens primitive mennesker. Beklager folkens, men det er man faktisk, dersom man ikke forstår at man blir grovt utnyttet!

Det er klart det burde telle at flertallet av debattantene i VGD mener at dagens globale oppvarming ikke er menneskeskapt, men verden er stor, og vi når knapt frem med meningene våre i eget land; verden betraktes av mange som fortapt i så måte. Vi kan bare betrakte at land etter land bevilger de villeste beløp til å bekjempe menneskeskapte CO2-utslipp, ekvivalent med å drepe flest mulig grønne planter. Men ikke alle finner seg i å bli betraktet som primitive, derfor må noen si ifra: Alle som støtter dagens CO-tiltak, begår to feil, én mot naturen, og én mot oss andre, hvilket ikke vil bli sett på med blide øyne av fremtidens mennesker. Så gjenstår det bare å se om dagens CO2-fanatikere vil ta seg sammen, eller trosse fremtidens dom.

1
26 svar

"La oss betrakte en hypotese om at dagens globale oppvarming skyldes jordvarme."

Noe som betyr at man må ha hatt en betydelig økning av jordvarme de siste 150 årene. Er en slik økning observert? Undersjøiske vulkaner, tektoniske plater osv. har eksistert hele tiden - hva er det som forårsaker økningen i global temperatur?

"Dersom ingen kan tilbakevise hypotesen, finnes absolutt ingen grunn til å tro at menneskeskapte CO2-utslipp har forårsaket dagens globale oppvarming!"

Så dersom hypotese A ikke er tilbakevist, er det ingen grunn til å tro på hypotese B? Selv når hypotese B er godt begrunnet og man har gjort mengder av forskning som styrker hypotese B, mens hypotese A i grunnen forblir utspill i lekmannsfora?

"... fanatikere lider av en trang til å fjerne menneskeskapt CO2 og utrydde de grønne plantene"

Igjen denne bisarre konspirasjonsteorien... Selv om resten av argumentasjonen din skulle henge på greip, er denne konspirasjonsteorien nok til å rive ned alt inntrykk av seriøsitet...

"Påstanden er at FNs klimapanel er høyst uvitenskapelig, fanatikerstyrt og bedriver ren humbug."

En påstand du på ingen måte har klart å underbygge.

"flertallet av debattantene i VGD mener"

Og hva en ørliten gruppe lekfolk mener er i grunnen ikke så interessant (ut over underholdningsverdien ved en debatt...)

3

Den ubeboelige planet?
Alt kan gå til helvete. Vi har ikke svovelutslipp og sotutslipp som før som sperret for sol. Isbreene smelter. Havene stiger. Vi opplever mer tørke. Vi opplever rekordavlinger i tidligere dårlige områder. Forutsetningen er kunstgjødsel.
Et ev de største utfordringene ved mennesket er mangelen på vilje til å redusere tilveksten av vårt dyreslag.
Det som mest trolig vil skje er at en vulkan legger lokk av svovel over jorden. Eller at en meteoritt slår ned.
Det er interessant å se nedtoningen av klimagasser når verden er mest opptatt av vestens hegemoni.
Det viser at det ikke er sant de problemstillinger som er fremførte.
De kommer ikke utenom bruk av atomkraft
De kommer ikke utenom reguleringer av havfiske,
De må regulere befolkningstiveksten.
De må ta internasjonale grep om vern / flytting av byer
Menneske er trolig ikke i stand til å berge den vestlige måten å leve på. Trolig må mennesket bli færre. Vi er trolig på bristepunktet
I hvor stor folkemengde det kan være.
Hele tanken om rewilding vil ikke fungere
Heller ikke det å gå bort fra kjøttspising. Vi er kjøttetere og trenger det for vår hjerne.
Økologisk mat er en sprø tanke. Mindre avlinger og fortere forråtnelse vil skape matmangel

DET GÅR TIL HELVETE.
Det skyldes mangelen på helhetlig tenkning.
Jorden har blitt konstant mer oppvarmet etter den lille istid 1300 - 1850

Vi er geologisk sett inne i en mellomistid.

2

Enhver vitenskapelig hypotese bygger på eksperimentelle fakta og/eller andre indisier som peker ut hypotesen som en sannsynlig forklaring på det aktuelle fenomenet. Uten slike underbyggende fakta har du ingen hypotese, men farer med ren spekulasjon.

Jeg har aldri sett deg begrunne din påstand om at jorda varmes opp som følge av økt jordvarme med å vise til målinger eller annen observasjon som taler for at det er tilfelle. Det overrasker ikke meg fordi jeg er sikker på at slik empirisk informasjon finnes ikke.

Jeg vet (har tidligere dokumentert det til deg) at jordvarmeutstrålingen utgjør kun noen tideler av en promille av jordas varmebudsjett på overflaten. Sollyset og atmosfærens tilbakestråling (drivhuseffekten) er fullstendig dominerende. Selv med en mangedobling av vulkanismen ville jordvarmeutstrålingen vært knapt merkbar på jordas middeltemperatur (på overflaten).

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_internal_heat_budget

2

"Det er klart det burde telle at flertallet av debattantene i VGD mener at dagens globale oppvarming ikke er menneskeskapt,...."
Dette kan du ikke mene.? At hva en håndfull gretne, gamle, gubber på et minimalt debattforum synser, burde vektlegges utover sin funksjon som ventil for innestengt frustrasjon, og som en avlastning for eventuelle samboere og ektefeller.
Du er åpenbart genuint opptatt av temaet og ønsker å nå ut med dine teorier og "åpenbaringer".
Uten å være ekspert på retorikk tror jeg du ville nå flere om du dempet språket en smule. Det å kalle meningsmotstandere idioter, galninger, fanatikere osv virker ikke nettopp innbydende på noen som ikke allerede er "disippel".
Ellers får du ha lykke til med "misjoneringen".

1

Her er påstanden at vitenskapen som ligger til grunn for dagens CO2-tiltak, har så store hull at den ikke fortjener å kalles vitenskap, ettersom den ikke tar i betraktning alle vesentlige momenter. I stedet angis mulige menneskelige årsaker som kan ligge til grunn for dagens primitive CO2-tiltak.

Dette er andre del av en trilogi. I morgen får vi den overraskende konklusjonen, hvor det vil fremgå at i beste fall er alle ressurser brukt på CO2-tiltak totalt bortkastede, og i verste fall har de grønne plantene, og dermed livet på Jorden, betalt prisen.

I tillegg gis empirisk informasjon som viser at klimaendringer/temperatursvingninger innenfor +- 5 grader Celsius er naturlig, hvorved forsøk på å «rette ut kurven» vil kunne koste astronomiske beløp. Politikere vil bli stilt et spørsmål som de vanskelig kan unngå å ta stilling til, dersom de ønsker å fortsette dagens CO2-tiltakslinje.

1

Planeten har blitt gradvis varmere siden istiden.
De som ikke tror meg, spør neandertalerne.
Har vi noen grunn til å tro at den prosessen skal være over?

Ikke alt kan forklares med CO2 alene. Det er sannsynligvis en del av forklaringen, men det må være mer.

Under istiden var det ca 200-300 ppm CO2 i atmosfæren, i dag er det ca 450 ppm.
I Kambrium var det på ca 4000 ppm.
Til dere som tror det kun er CO2, kan dere regne på hva gjennomsnitts temperaturen var da?

Personlig mener jeg CO2 har større negativ effekt for havet enn i atmosfæren som følge av forsuring. CO2 skaper karbon syre, som senker pH og gjør det vanskeligere for skalldyr, som koraller å leve.

Så jeg blir skremt av gale forskere som vil at vi skal dumpe CO2 i havet, for at det ikke skal føre til "Global Oppvarming®" som virker mer og mer som et svindelprosjekt i stor skala for å tappe stater og godtroende mennesker for deres penger.

1

Dessverre er nok ikke gjenvinning og CO2 lagring veien å gå. Tilpassing er nøkkelordet.
Men mye må ordnes før den tid. Felles verdensordning og felles forståelse av tilstanden jorden er i.
Det blir for mye symbolpolitikk.
Lykke til, heter det.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
35 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
1
9 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Laster...