"La oss betrakte en hypotese om at dagens globale oppvarming skyldes jordvarme."

Noe som betyr at man må ha hatt en betydelig økning av jordvarme de siste 150 årene. Er en slik økning observert? Undersjøiske vulkaner, tektoniske plater osv. har eksistert hele tiden - hva er det som forårsaker økningen i global temperatur?

"Dersom ingen kan tilbakevise hypotesen, finnes absolutt ingen grunn til å tro at menneskeskapte CO2-utslipp har forårsaket dagens globale oppvarming!"

Så dersom hypotese A ikke er tilbakevist, er det ingen grunn til å tro på hypotese B? Selv når hypotese B er godt begrunnet og man har gjort mengder av forskning som styrker hypotese B, mens hypotese A i grunnen forblir utspill i lekmannsfora?

"... fanatikere lider av en trang til å fjerne menneskeskapt CO2 og utrydde de grønne plantene"

Igjen denne bisarre konspirasjonsteorien... Selv om resten av argumentasjonen din skulle henge på greip, er denne konspirasjonsteorien nok til å rive ned alt inntrykk av seriøsitet...

"Påstanden er at FNs klimapanel er høyst uvitenskapelig, fanatikerstyrt og bedriver ren humbug."

En påstand du på ingen måte har klart å underbygge.

"flertallet av debattantene i VGD mener"

Og hva en ørliten gruppe lekfolk mener er i grunnen ikke så interessant (ut over underholdningsverdien ved en debatt...)

3

Den ubeboelige planet?
Alt kan gå til helvete. Vi har ikke svovelutslipp og sotutslipp som før som sperret for sol. Isbreene smelter. Havene stiger. Vi opplever mer tørke. Vi opplever rekordavlinger i tidligere dårlige områder. Forutsetningen er kunstgjødsel.
Et ev de største utfordringene ved mennesket er mangelen på vilje til å redusere tilveksten av vårt dyreslag.
Det som mest trolig vil skje er at en vulkan legger lokk av svovel over jorden. Eller at en meteoritt slår ned.
Det er interessant å se nedtoningen av klimagasser når verden er mest opptatt av vestens hegemoni.
Det viser at det ikke er sant de problemstillinger som er fremførte.
De kommer ikke utenom bruk av atomkraft
De kommer ikke utenom reguleringer av havfiske,
De må regulere befolkningstiveksten.
De må ta internasjonale grep om vern / flytting av byer
Menneske er trolig ikke i stand til å berge den vestlige måten å leve på. Trolig må mennesket bli færre. Vi er trolig på bristepunktet
I hvor stor folkemengde det kan være.
Hele tanken om rewilding vil ikke fungere
Heller ikke det å gå bort fra kjøttspising. Vi er kjøttetere og trenger det for vår hjerne.
Økologisk mat er en sprø tanke. Mindre avlinger og fortere forråtnelse vil skape matmangel

DET GÅR TIL HELVETE.
Det skyldes mangelen på helhetlig tenkning.
Jorden har blitt konstant mer oppvarmet etter den lille istid 1300 - 1850

Vi er geologisk sett inne i en mellomistid.

2

Enhver vitenskapelig hypotese bygger på eksperimentelle fakta og/eller andre indisier som peker ut hypotesen som en sannsynlig forklaring på det aktuelle fenomenet. Uten slike underbyggende fakta har du ingen hypotese, men farer med ren spekulasjon.

Jeg har aldri sett deg begrunne din påstand om at jorda varmes opp som følge av økt jordvarme med å vise til målinger eller annen observasjon som taler for at det er tilfelle. Det overrasker ikke meg fordi jeg er sikker på at slik empirisk informasjon finnes ikke.

Jeg vet (har tidligere dokumentert det til deg) at jordvarmeutstrålingen utgjør kun noen tideler av en promille av jordas varmebudsjett på overflaten. Sollyset og atmosfærens tilbakestråling (drivhuseffekten) er fullstendig dominerende. Selv med en mangedobling av vulkanismen ville jordvarmeutstrålingen vært knapt merkbar på jordas middeltemperatur (på overflaten).

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_internal_heat_budget

2

"Det er klart det burde telle at flertallet av debattantene i VGD mener at dagens globale oppvarming ikke er menneskeskapt,...."
Dette kan du ikke mene.? At hva en håndfull gretne, gamle, gubber på et minimalt debattforum synser, burde vektlegges utover sin funksjon som ventil for innestengt frustrasjon, og som en avlastning for eventuelle samboere og ektefeller.
Du er åpenbart genuint opptatt av temaet og ønsker å nå ut med dine teorier og "åpenbaringer".
Uten å være ekspert på retorikk tror jeg du ville nå flere om du dempet språket en smule. Det å kalle meningsmotstandere idioter, galninger, fanatikere osv virker ikke nettopp innbydende på noen som ikke allerede er "disippel".
Ellers får du ha lykke til med "misjoneringen".

1

Her er påstanden at vitenskapen som ligger til grunn for dagens CO2-tiltak, har så store hull at den ikke fortjener å kalles vitenskap, ettersom den ikke tar i betraktning alle vesentlige momenter. I stedet angis mulige menneskelige årsaker som kan ligge til grunn for dagens primitive CO2-tiltak.

Dette er andre del av en trilogi. I morgen får vi den overraskende konklusjonen, hvor det vil fremgå at i beste fall er alle ressurser brukt på CO2-tiltak totalt bortkastede, og i verste fall har de grønne plantene, og dermed livet på Jorden, betalt prisen.

I tillegg gis empirisk informasjon som viser at klimaendringer/temperatursvingninger innenfor +- 5 grader Celsius er naturlig, hvorved forsøk på å «rette ut kurven» vil kunne koste astronomiske beløp. Politikere vil bli stilt et spørsmål som de vanskelig kan unngå å ta stilling til, dersom de ønsker å fortsette dagens CO2-tiltakslinje.

1

Planeten har blitt gradvis varmere siden istiden.
De som ikke tror meg, spør neandertalerne.
Har vi noen grunn til å tro at den prosessen skal være over?

Ikke alt kan forklares med CO2 alene. Det er sannsynligvis en del av forklaringen, men det må være mer.

Under istiden var det ca 200-300 ppm CO2 i atmosfæren, i dag er det ca 450 ppm.
I Kambrium var det på ca 4000 ppm.
Til dere som tror det kun er CO2, kan dere regne på hva gjennomsnitts temperaturen var da?

Personlig mener jeg CO2 har større negativ effekt for havet enn i atmosfæren som følge av forsuring. CO2 skaper karbon syre, som senker pH og gjør det vanskeligere for skalldyr, som koraller å leve.

Så jeg blir skremt av gale forskere som vil at vi skal dumpe CO2 i havet, for at det ikke skal føre til "Global Oppvarming®" som virker mer og mer som et svindelprosjekt i stor skala for å tappe stater og godtroende mennesker for deres penger.

1

Dessverre er nok ikke gjenvinning og CO2 lagring veien å gå. Tilpassing er nøkkelordet.
Men mye må ordnes før den tid. Felles verdensordning og felles forståelse av tilstanden jorden er i.
Det blir for mye symbolpolitikk.
Lykke til, heter det.

1
Laster...