Politikk - Norsk

Grubles

Avblås dagens CO2-tiltak

Radioaktive prosesser i Jordens indre skaper trykk og varme som slipper ut gjennom bl.a. ca. 100 000 undersjøiske vulkaner og ca. 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger, hvilket trolig forårsaker dagens pågående globale oppvarming av Jorden. Årsaken til de globale temperatursvingningene på +- 5 grader Celsius, med intervaller på ca. 100 000 år, er dagens vitenskap usikker på, men det vil ikke være unaturlig å formode at etter en global oppvarming vil størknet magma kunne plugge igjen hullene i jordskorpen i forkant av en istid. En annen mulighet er at de vulkanske kanalene blir kuttet av at kontinentalplatene forskyver seg i forhold til hverandre, slik at glødende magma må smelte en god del bergarter og lage nye kanaler før den neste globale oppvarmingen kan finne sted, og at dette forklarer istidene. Uansett årsak, foreligger iskjerneprøver som viser temperatursvingningene:

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

Ettersom disse daterer seg tilbake nesten 500 000 år, og vi i dag opplever den femte globale oppvarmingen på 500 000 år, kan vi fastslå at de fire foregående globale oppvarmingene ikke skyldtes menneskeskapte CO2-utslipp. Påstanden er derfor at den lille sannsynligheten for at dette mønsteret avbrytes av menneskeskapte CO2-utslipp etter den industrielle revolusjonen, er for liten til å legitimere dagens svært kostbare CO2-tiltak, også om man velger å se bort fra det faktum at de grønne plantene trives best ved 600 ppm til 1 000 ppm CO2 i atmosfæren, mens CO2-innholdet i atmosfæren i dag kun er litt over 400 ppm, hvilket ikke berettiger til så drastiske tiltak som dagens energiselvskading har medført. Det mest nærliggende er derfor å avblåse alle dagens CO2-tiltak, inntil CO2-innholdet i atmosfæren eventuelt nærmer seg 1 000 ppm.

Ettersom Jorden har en reguleringsmekanisme som sørger for at temperaturene kun svinger med +- 5 grader, og dagens temperaturstigning er forventet å avta i forkant av neste istid, bør vi prioritere tiltak som setter livet på Jorden i stand til å overleve istiden. De viktigste tiltakene i så måte kan være å sørge for at de grønne plantene får nok CO2 slik at livet på Jorden får nok næringsstoffer til å overleve istiden, og at menneskene oppretter en beredskap og legger planer slik at man kommer gjennom istiden på best mulig vis. Eller, man kan satse på at dagens globale oppvarming vil utsette istiden, hvorved man også bør avblåse dagens CO2-tiltak, ettersom de ellers ville kunne fremskynde istiden man satset på å utsette. Følgelig bør dagens CO2-tiltak avblåses i sin helhet.

1
9 svar

Jeg har en mistanke om at det har noe med hvor i melkeveien solsystemet befinner seg og som gir en varierende grad av kosmiske partikler som treffer jordens atmosfære. Henrik Svensmark og hans teori om cloud seeding er ganske interessant og spennende. At CO2 driver klimaet på jorden er bare tull da effekten er logaritmisk og veldig mye av den er tatt ut ved de første 60 ppmv.

1

Enhver tråd som startes her på VGD kan betraktes som en anonym studie med kommentarfelt, og formodningen er at dette vil tiltrekke seg særdeles kunnskapsrike mennesker på tvers av fagmiljøer, slik at debattene både får den nødvendige bredde og fanger opp forskningsresultater generelt, hvor hovedtrekkene formidles videre til debattantene, som dermed kan betraktes som «kloke hoder».

Det viktigste er ikke å vite alt, men å vite at det finnes noe å vite, og også å vite hva man ikke ønsker å prioritere, jf. graving i temperaturmålinger tilbake til 1590-tallet da termometeret ble oppfunnet, vs. kunnskapen om at den globale temperaturen i snitt har steget i ca. 50 000 år, fra det tidspunktet den nedadgående temperaturen under foregående istid hadde flatet ut. Endringer fra det forventede kan oppfattes som interessant, eksempelvis år med store jordskjelv vs. år med mindre jordskjelv, og hvert år gir et lite bidrag, men uten det store bildet, mister man lett oversikten. Følgelig er påstanden at foreliggende iskjerneprøve kan være vår beste kilde til å forstå de globale temperaturene generelt.

1

Verden i dag er dessverre forpestet av uvitenhet, hatefulle gamle menn og CO2-fanatikere. Så når hatefulle gamle menn gir blaffen i dagens viten og følger sin fanatisme, må det selvfølgelig gå galt. Dette gjelder alt fra trebruer med bolter som ryker, til krigen i Ukraina og dagens fanatikerstyrte strømkrise med påfølgende inflasjon og renteøkning. Man kan også si det slik: Så lenge flertallet ikke vet om hatefulle gamle menns fanatisme, vil vi alle måtte ta konsekvensene av at verden i dag dessverre er forpestet av uvitenhet, hatefulle gamle menn og CO2-fanatikere. Således er det på tide at noen sier ifra om dette. Hasta la vista. Baby.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk skuterud Siste svar

Norsk strøm.

Fra og være selvforsynt, ser det ut som våre politikere har satt oss i denne situasjonen. Vi vil i vinter kanskje være avhengig av import fra Europa, og som jeg leser det , i første rekke Tyskland. M...
2
12 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
21 svar
Politikk - Norsk nostalgikern Siste svar

Statlig pengemangel?

Her må det være noe som ikke stemmer. Så TV2-nyhetssendingen kl. 08 i dag (Nyhetskanalen), med finansministeren som gjest, og der ble det da vitterlig fremstilt som at det var et problematisk misfor...
1
5 svar

Motvinden løyer

Det er nå for første gang på flere år flere i Norge som ønsker landbasert vindkraft velkommen enn de som ikke ønsker den i følge en pågående undersøkelse utført av Cicero senter for klimaforskning. De...
1
9 svar
Laster...