Jeg har en mistanke om at det har noe med hvor i melkeveien solsystemet befinner seg og som gir en varierende grad av kosmiske partikler som treffer jordens atmosfære. Henrik Svensmark og hans teori om cloud seeding er ganske interessant og spennende. At CO2 driver klimaet på jorden er bare tull da effekten er logaritmisk og veldig mye av den er tatt ut ved de første 60 ppmv.

1

Enhver tråd som startes her på VGD kan betraktes som en anonym studie med kommentarfelt, og formodningen er at dette vil tiltrekke seg særdeles kunnskapsrike mennesker på tvers av fagmiljøer, slik at debattene både får den nødvendige bredde og fanger opp forskningsresultater generelt, hvor hovedtrekkene formidles videre til debattantene, som dermed kan betraktes som «kloke hoder».

Det viktigste er ikke å vite alt, men å vite at det finnes noe å vite, og også å vite hva man ikke ønsker å prioritere, jf. graving i temperaturmålinger tilbake til 1590-tallet da termometeret ble oppfunnet, vs. kunnskapen om at den globale temperaturen i snitt har steget i ca. 50 000 år, fra det tidspunktet den nedadgående temperaturen under foregående istid hadde flatet ut. Endringer fra det forventede kan oppfattes som interessant, eksempelvis år med store jordskjelv vs. år med mindre jordskjelv, og hvert år gir et lite bidrag, men uten det store bildet, mister man lett oversikten. Følgelig er påstanden at foreliggende iskjerneprøve kan være vår beste kilde til å forstå de globale temperaturene generelt.

1

Verden i dag er dessverre forpestet av uvitenhet, hatefulle gamle menn og CO2-fanatikere. Så når hatefulle gamle menn gir blaffen i dagens viten og følger sin fanatisme, må det selvfølgelig gå galt. Dette gjelder alt fra trebruer med bolter som ryker, til krigen i Ukraina og dagens fanatikerstyrte strømkrise med påfølgende inflasjon og renteøkning. Man kan også si det slik: Så lenge flertallet ikke vet om hatefulle gamle menns fanatisme, vil vi alle måtte ta konsekvensene av at verden i dag dessverre er forpestet av uvitenhet, hatefulle gamle menn og CO2-fanatikere. Således er det på tide at noen sier ifra om dette. Hasta la vista. Baby.

1
Laster...