En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Formodentlig har man både i fylker og kommuner ansatt økonomer til å styre kraftverkene. Mennesker som er ensidig opptatt av kortsiktig profitt.
Larvik solgte i sin tid aksjene sine i lokale kraftverk og gamblet fortjenesten på børs. For å si det enkelt, de tapte. Krise selvfølgelig, økt eiendomsskatt trolig og i seng kl. 17:00 for Gudrun på Furuheim.

1

Vi skal ikke legge skylden ensidig på politikerne. Kraftbransjen har mye av ansvaret for at vi har så lav magasinfylling for tiden. De har utnyttet et lukrativt eksportmarked til å tømme magasinene "ned på felgen" enda de viste i fjor at det var relativt tørt og at i sist vinter var det uvanlig lite snø i fjellet - noe som betød at magasinene ville ikke fylles vesentlig denne sommeren uten uvanlig mye regn. Hadde kraftbransjen tatt skriften på veggen på alvor og holdt igjen eksporten i fjor og denne vinteren ville vi vært i en langt bedre posisjon i dag.

Politikerne kan ansvarliggjøres for at kraftomsetningen ikke var underlagt strengere beredskapshensyn, men de forestilte seg vel aldri at bransjen skulle opptre så uansvarlig som de gjorde. Politikerne har i alle fall tatt lærdommen. Nå kommer nye retningslinjer som gjør at bransjen blir regulert strengere.

1

Dette er en systemfeil. Det liberale strømmarkedet har havarert og EU setter det til side.
Idiotien er at norske politikere enda ikke har skjønt det.
Det er bare å si opp ACER.
Sørg for å bygge ut kraftnettet fort. Bygge ut vindkraft til havs og til lands.
Men det må være Norsk kontroll på norsk kraft.
Det liberale kraftmarkedet må være et tilbakelagt stadium.

Både Ap og Høyre har gjort denne feilen. Den må korrigeres.

2

Korttenkt, eller de tjener på en situasjon som er skadelig for resten av samfunnet?

Hva slags internasjonale toppjobber tror dere de vil gi våre topp-politikere for dette sviket?

Ikke glem hva de har tatt fra oss.

1

Vi har nå den mest handlingslamma politikken siden krigen. Det enkleste de kunne gjøre var å bestmme en minste fyllingsgrad i magasinene, For eksempel 10 % under normalen, for hvert kraftområde. All eksport fra kraftområde kunne bli forbudt med lavere fyllingsgrad. Pluss andre tiltak for å innføre strøm fra andre områder. Dette ville også ha direkte innirkning i form av lavere pris.
Men politikerne har bestemt: Vi skal være underlagt en EU-imperialisme.

1
Laster...