Politikk - Norsk

trondhjem

Motvinden løyer

Det er nå for første gang på flere år flere i Norge som ønsker landbasert vindkraft velkommen enn de som ikke ønsker den i følge en pågående undersøkelse utført av Cicero senter for klimaforskning. De monitorerer jevnlig folkeopinionen i klimarelaterte tema, herunder vindkraft.

https://forskning.no/energi-klima-ntb/nordmenn-er-blitt-mer-positive-til-vindkraft-pa-land/2081065

Rett nok er det ikke store forspranget til ja-siden, men dette er allikevel en stor endring i folks oppfatning. Motvind og andre organisasjoner har lenge hatt mye vind i seilene og frontet en steil motstand som effektivt har stanset utbygging av vindkraft i Norge i noen år. Nå løyer heldigvis motvinden.

Jeg sier heldigvis fordi energiknappheten som oppstod når verden "startet opp igjen" etter koronanedstengingen viser tydelig at folk flest er ikke villige til å redusere sitt energiforbruk for å berge noe klima eller annet hensyn. Det forstår jeg veldig godt fordi energiknapphet betyr i verste fall jobbusikkerhet, matusikkerhet etc. Energiknappheten har derfor ført til økt forbruk av fossile brensler i mange land. Vi ser det samme nå i Europa. Reduksjonen av russisk gasseksport har f.eks. fått Tyskland til å øke kullkraftproduksjonen.

Lærdommen blir derfor at så lenge det ikke kommer på plass en alternativ energiproduksjon og enøktiltak som dekker folks behov for energi kommer vi aldri til å bli kvitt den fossile energien før vi ødelegger våre samfunn med en monstersterk global oppvarming.

Vindkraft kan og bør spille en vesentlig rolle i den fremtidige karbonfrie energiforsyningen fordi dette er en av de aller billigste kraftformene som fins og blant de som har minst negative konsekvenser for naturen av alle eksisterende teknologier for å produsere energi.

Jeg ønsker derfor at den senere tidens motvind overfor organisasjonen Motvind og det den står for fortsetter og øker i styrke. Vindkraftmotstanden ser jeg på som en trussel mot kommende generasjoners liv og helse.

1
9 svar

Forurensing fra vindkraftverk er en stor trussel for naturen og for landets beitenæringer og næringsmiddelindustri og matsikkerhet og vårt drikkevann. Mikroplast og epoxyforbindelser fra turbinblad blir spredt i naturen gjennom hele vindkraftverkets levetid.

Utenlandske selskap styrer norsk vindkraft
Utenlandske selskap eier over 60 prosent av vindkrafta i Norge. Andelen kommer til å stige, viser nye tall. – Det er en galskap i dette systemet, mener vindkraftmotstander
https://www.nrk.no/nordland/utenlandsk-eierskap-kontrollerer-over-60-prosent-av-norsk-vindkraft-1.15059109

Vi har også politikere som er mer opptatt av EU enn Norge og ønsker REPowerEU velkommen. Et forsøk på snikinnføring av ACER 4. Når man driter seg ut på 'vanlig' behandlingstid er ikke hurtigbehandlinger akkurat veien å gå....
https://www.nrk.no/sapmi/fosen-dommen_-_-regjeringen-legger-opp-til-a-overprove-hoyesterett-1.15772694

2

At norsk utmark og havområder skal ødelegges til fordel for vindmølleparker med utenlandske eiere er uhørt.

Dette vet vi om mikroplast fra vindtur­biner
https://www.faktisk.no/artikler/z5x7g/dette-vet-vi-om-mikroplast-fra-vindturbiner

Rotor­bla­dene av vindmøller begraves ofte i deponier
https://www.faktisk.no/artikler/jx4lx/rotorbladene-av-vindmoller-begraves-ofte-i-deponier

Er vindkraft bærekraftig?
Uten økt leting og ny gruvedrift vil en omlegging til en grønnere, mer miljøvennlig energiproduksjon være truet
https://www.tb.no/er-vindkraft-barekraftig/o/5-76-1098832

2

Vindkraft kan være grei den, dersom vinden "alltid" vil være der vindtårnene bygges. Slik det er for tiden om klima....hvordan vil disse virke om noen år? Får vi tusener med silhuetter av vindløse vindmøller? Nei, kom i gang med atomkraftverk...de tar lang tid å bygge, og tiden er knapp.

1

At vi har en del politikere som står skolerett når EU knipser er pinlig, som i REPowerEU-spørsmålet. AP og Høyre står først i rekken som piskede underkuede hunder.
Man prøvde seg på å gjøre med behandlingen av REPowerEU som med innholdet, en hurtigbehandling(I beste ferietid). Aasland ble tatt med buksene nede.
https://neitileu.no/aktuelt/utsatt-horingsfrist-for-hastebehandling-av-vindkraftkonsesjoner

REPowerEU-forslag på norsk!
https://motvind.org/repowereu-dokumentene-pa-norsk/

Når man skal gjøre store naturinngrep bør og skal det være gjennomutredet så man ikke driter seg ut som på Fosen. På Fosen går mot at alle vindmøllene må demonteres og område må settes tilbake til opprinnelig stand siden det blir vanskelig å utrede seg bort fra en menneskerettsdom
https://www.nrk.no/sapmi/fosen-dommen_-_-regjeringen-legger-opp-til-a-overprove-hoyesterett-1.15772694

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk skuterud Siste svar

Norsk strøm.

Fra og være selvforsynt, ser det ut som våre politikere har satt oss i denne situasjonen. Vi vil i vinter kanskje være avhengig av import fra Europa, og som jeg leser det , i første rekke Tyskland. M...
2
12 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
21 svar
Politikk - Norsk nostalgikern Siste svar

Statlig pengemangel?

Her må det være noe som ikke stemmer. Så TV2-nyhetssendingen kl. 08 i dag (Nyhetskanalen), med finansministeren som gjest, og der ble det da vitterlig fremstilt som at det var et problematisk misfor...
1
5 svar
Laster...