Forurensing fra vindkraftverk er en stor trussel for naturen og for landets beitenæringer og næringsmiddelindustri og matsikkerhet og vårt drikkevann. Mikroplast og epoxyforbindelser fra turbinblad blir spredt i naturen gjennom hele vindkraftverkets levetid.

Utenlandske selskap styrer norsk vindkraft
Utenlandske selskap eier over 60 prosent av vindkrafta i Norge. Andelen kommer til å stige, viser nye tall. – Det er en galskap i dette systemet, mener vindkraftmotstander
https://www.nrk.no/nordland/utenlandsk-eierskap-kontrollerer-over-60-prosent-av-norsk-vindkraft-1.15059109

Vi har også politikere som er mer opptatt av EU enn Norge og ønsker REPowerEU velkommen. Et forsøk på snikinnføring av ACER 4. Når man driter seg ut på 'vanlig' behandlingstid er ikke hurtigbehandlinger akkurat veien å gå....
https://www.nrk.no/sapmi/fosen-dommen_-_-regjeringen-legger-opp-til-a-overprove-hoyesterett-1.15772694

2

At norsk utmark og havområder skal ødelegges til fordel for vindmølleparker med utenlandske eiere er uhørt.

Dette vet vi om mikroplast fra vindtur­biner
https://www.faktisk.no/artikler/z5x7g/dette-vet-vi-om-mikroplast-fra-vindturbiner

Rotor­bla­dene av vindmøller begraves ofte i deponier
https://www.faktisk.no/artikler/jx4lx/rotorbladene-av-vindmoller-begraves-ofte-i-deponier

Er vindkraft bærekraftig?
Uten økt leting og ny gruvedrift vil en omlegging til en grønnere, mer miljøvennlig energiproduksjon være truet
https://www.tb.no/er-vindkraft-barekraftig/o/5-76-1098832

2

Vindkraft kan være grei den, dersom vinden "alltid" vil være der vindtårnene bygges. Slik det er for tiden om klima....hvordan vil disse virke om noen år? Får vi tusener med silhuetter av vindløse vindmøller? Nei, kom i gang med atomkraftverk...de tar lang tid å bygge, og tiden er knapp.

1

At vi har en del politikere som står skolerett når EU knipser er pinlig, som i REPowerEU-spørsmålet. AP og Høyre står først i rekken som piskede underkuede hunder.
Man prøvde seg på å gjøre med behandlingen av REPowerEU som med innholdet, en hurtigbehandling(I beste ferietid). Aasland ble tatt med buksene nede.
https://neitileu.no/aktuelt/utsatt-horingsfrist-for-hastebehandling-av-vindkraftkonsesjoner

REPowerEU-forslag på norsk!
https://motvind.org/repowereu-dokumentene-pa-norsk/

Når man skal gjøre store naturinngrep bør og skal det være gjennomutredet så man ikke driter seg ut som på Fosen. På Fosen går mot at alle vindmøllene må demonteres og område må settes tilbake til opprinnelig stand siden det blir vanskelig å utrede seg bort fra en menneskerettsdom
https://www.nrk.no/sapmi/fosen-dommen_-_-regjeringen-legger-opp-til-a-overprove-hoyesterett-1.15772694

1
Laster...