Politikk - Norsk

erdetslik

Hvorfor økes renten nå . . . . . . ?

I god tid før første renteøkning ble det hevdet fra NB at folk hadde (iflg SSB) mye penger i banken etter pandemien.
Og NB var redd for "overoppheting" når de kom ut i markedet . . . . .
Men da hadde allerede strømprisene økt kraftig - og på verdensmarkedet lå det store pris- og kostnadsøkninger som bare ventet på å slå ut i priser på alle varer. Så det var egentlig ikke noe å bekymre seg over for de pengen ville forsvinne med prisøkninger.
Når NB(?) forsto at folk så igjennom disse argumentene for renteøkning, så prøvde NB seg med at Næringslivet gikk så fantastisk bra. Men det var vel få næringslivsledere som kjente seg igjen i det. Men naturlig nok ville det bli en vekst med tanke etterslepet etter pandemiperioden, men det ville jo bare være med å dekke noe av tapet under pandemien - og prisøkningene på råvarer, frakt osv ville sørge for at veksten ikke ville bli så stor.
Men renteøkningen uteble ikke.
Så denne gang måtte NB øke rentene fordi de er redde for at den store prisveksten vi har sett vil bite seg fat. Men når vi har fått tatt igjen for alle pris- og kostnadsøkninger , vil konkurransen igjen sette prisene og prisveksten på et normalt nivå.
Men problemet nå vil være arbeidstakerorganisasjonenes lønnskrav for å dekke inn de galopperende priser med tillegg for renteøkninger.
Hvis NB tror at medisinen nå er renteøkninger, så er det, dessverre, ikke det.
Det er nesten som å si til en døende: Jeg gir deg en giftsprøyte nå, og overlever du den blir alt bedre senere.
Flere og flere økonomer kommer på banen nå og mener det er nok rentehevinger
MEN i disse usikre tider, så spørs det hva som skjer med de virkelig rike investorer etter hvert som de trolig / kanskje trekker penger ut fra finansmarkedet - da kan de jo sette penger banken til akseptabel rente . . . . . . .
Er det det Norges Bank legger til rette for nå . . . . . . ?

1
10 svar

Kom gjerne med flere rentehevinger. Både jeg og mine barn har null lån, så gjerne opp til 10 prosent. Da kan vi sette pengene i banken, så vi slipper dette med fond hit og dit.

2

Renteøkningen er ganske enkelt...å få forbruket ned. Folk kjøper og kjøper....langt over hva de tjener..altså med å låne. At renta lenge har ligget så lavt som den har gjort, er egentlig latterlig og forunderlig. I allefall burde det ikke vært mulig å låne i det hele tatt, slikt sett. Bruke penger man ikke har er ikke sundt for økonomien. Må man "låne" bør renta være så høy at man må betale det ene lånet før man tar et nytt.

1

Renta økes fordi de som styrer er programmert av høy utdannelse.

De har fått oss inn i en situasjon der du må betale mer for mat, strøm, drivstoff, og alle varer som er avhengig av dette, som i praksis betyr alt.
Så da setter de opp renta.

Vi kunne like gjerne overlatt styret av NB til en datamaskin, og spart oss for de dyre lederne.

1

Jeg synes det var en smule merkelig fremtoning av denne sentralbanksjefen og stå og småglise nærmest for hver setning hun fremførte på dagens pressekonferanse, selv etter "triste" konstateringer. Hun konstaterte f.eks. at nå hadde vi hatt en usedvanlig høy prisstigning. Er det egentlig noe å glise av?
Og så fikk vi høre at de aller fleste nordmenn kom til å tåle godt disse rentehevningene som har kommet, og som varsles komme utover. Glis.
(Kanskje bratt-bakken blir klengenavnet, og senere hen utfor-bakke?).

Noe annet som var ganske påfallende med dagens pressekonferanse, (som startet kl. 10.30) var det tilsynelatende store fraværet av store og viktige aviser f.eks. (For å si det slik, Dagens Næringsliv var visst ikke der engang, de er vel kjent for å være rimelig opptatt av økonomi vanligvis, såvidt jeg vet, og kunne sikkert stilt noen litt intrikate spørsmål). En fra Morgenbladet var jo til stede og spurte henne om noe mer eller mindre interessant et par ganger, og en kvinne fra E24 hadde et par spørsmålsrunder, samt et par til som jeg ikke husker, men det var påfallende tynt i rekkene med journalister der. Vel, vel, sentralbanksjefen var kanskje godt fornøyd med det, vanskelig å si sikkert...

En noe laber stemning var det vel, men renteinntektene til folk som sitter godt i det økte jo der og da, på sett og vis, og mange var vel da godt fornøyd med "stoda"..

1

og det er det jeg er redd for med disse renteøkningene - sikre "stor-cash'n" - og la "vanlige folk" gå til helvete . . . . . . .

1

Vanlige folk må våkne, og innse at staten ikke er på deres side.
Vi har hatt mange som har advart om dette lenge.
For meg startet det da jeg så effekten av innvandringen.
De gjør ikke det fordi de vil oss vel.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk skuterud Siste svar

Norsk strøm.

Fra og være selvforsynt, ser det ut som våre politikere har satt oss i denne situasjonen. Vi vil i vinter kanskje være avhengig av import fra Europa, og som jeg leser det , i første rekke Tyskland. M...
2
12 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
21 svar
Politikk - Norsk nostalgikern Siste svar

Statlig pengemangel?

Her må det være noe som ikke stemmer. Så TV2-nyhetssendingen kl. 08 i dag (Nyhetskanalen), med finansministeren som gjest, og der ble det da vitterlig fremstilt som at det var et problematisk misfor...
1
5 svar

Motvinden løyer

Det er nå for første gang på flere år flere i Norge som ønsker landbasert vindkraft velkommen enn de som ikke ønsker den i følge en pågående undersøkelse utført av Cicero senter for klimaforskning. De...
1
9 svar
Laster...