En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Hvis dette var en "gulrot" fra kommende statsbudsjett, styrer nok dagens regjering mot under 10% oppslutning på meningsmålingene totalt. SP fikk under sperregrensen, neste er nærmere null.

1

Det er sjølsagt mye støy fra laks og kraftkommuner, som har store inntekter fra kraftselskaper og oppdrettsnæringen, mens det er helt tyst fra fattige nabokommuner som ikke har tilgang til de samme naturressursene. Det er nok fornuftig at staten drar inn mer til fellesskapet på denne måten, dersom milliardene ikke brukes til mer tull og tøys, og strøs tynt utover til allemulige gode formål.

1

Disse skattene, spesielt på oppdrettsanlegg, skulle ha vært på plass for lenge siden. Hvorfor dette har tatt så lang tid lurer jeg på

1

Staten renner over av penger som har tatt fra oss gjennom dere kartellvirksomhet på strøm markedet, og gass fra de idiotiske europeerne som har gjort seg avhengige av Putins gass, som nå går til atmosfæren.

Hvorfor trenger de mer penger? Hva skal de med det?
Mer Velferd®? Vi har nok innvandrere fra før, og ledere i staten med millionlønninger.
Vi kunne trenge å kutte i Velferden® før vi må jobbe til vi dør, ingen pensjon.

1
Laster...