De fleste økonomer i Norge , Norden og Europa mener det er feil å kun skylde på Ukraina-krigen med økte energipriser. Men de som har fulgt med, så at inflasjonen var på vei opp lenge før 24. februar. Inflasjon har vært på vei opp siden mai i fjor. Selvfølgelig har Russland og Ukraina bidratt til noe høyere energi- og matpriser, men inflasjonen var på vei opp lenge, lenge før. Det blir altfor enkelt å skylde på krigen ene og alene .

Nordmenn flest merkes økte kostnader på strøm, drivstoff og renter veldig godt på lommeboken. Også for matvareprisene er tallene tydelige.

Vi vet hvordan matvaregrossisten skummer fløten noe de også gjorde under pandemien og som nå skylder på at krigen som er årsaken med velsignelse av regjering og storting hvor vår tafatte og handlingslammet regjeringen gjør det samme når det gjelder skatter og avgifter . Flere av matvarene folk flest handler i butikken har blitt mellom 30 og 60 prosent dyrere på et år, i VGs prissjekk.

18 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet har unnlatt å melde fra til arbeidsgiveren sin om aksjene de eier. Flesteparten av dem eier aksjer i de statlige selskapene departementet som de selv har ansvaret for og hvem er som vet hvem disse er og hvor mange flere til det er som ikke har kommet frem i lyset .

Stålsetter statsminister Jonas Gahr Støre sine partifeller for at det blir mye bråk i høst, når det skal strammes inn. Vi må stå i det sammen når det blir bråk, for det blir bråk.
Det sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til Arbeiderpartiets landsstyremøte.
Tirsdag er det ett år siden stortingsvalget 2021.
Vi gjennomfører politikken vår. Men vi ble også valgt til å være på vakt:

Vi må prioriterer hardt i dette budsjettet. Vi verner gode velferdstjenester og skjermer vanlige folk og særlig dem med dårlig råd, og vi krever av dem som har mye, at de bidrar mer til fellesskapet. Tiden vi har foran oss nå kommer til å kreve mye av oss og av laget vårt. Vi skal ta vare på økonomien, velferden og arbeidet i landet vårt, fortsetter han.
Vi må prioritere på en måte norske politikere ikke har måttet gjøre på flere tiår. Men mitt budskap i dag er:
Vi skal klare det, sier Støre.
Da sa han at Norge går mot en hard vinter, at det kommer til å bli tøft og at mange kommer til å bli skuffet over statsbudsjettet.

Som styrtrik energiprodusent står Norges omdømme på spill etter sterke reaksjoner fra et kriserammet Europa. Jonas Gahr Støre bør prioritere å korrigere inntrykket.
Støre avviser europeisk gass-ønske: – Ikke jeg som selger gassen. Det vil vel ødelegge for Støre`s drøm om å få en stjerne i internasjonal politikk hvis han da ikke snur noe som er vanlig for Støre å prate med " flere tunger " .

Målet til regjeringen er å kjøre ALLE ( pensonister , småbarnsfamilier, familier, firmaer etc. ) i økonomisk ruien for da tar de i fra oss ALT og regjeringen kan da TUKTE vanlige folk på lik linje som Putin gjør i Russland .

Støre viser virkelig hvor AP og regjerings politikk begynner å ligne på et diktaturstyring / Kommunisme hvor det er om å gjøre å " gravse " til seg mest muligt på folkets bekostning ,høyere lønn, dobbelt med feriepenger , pendlerboliger + reiseregninger hvor falskheten og løgnene styres av ” eliten ” . Vanlige folk må NÅ se at APs politikk er tuftet på KOMMUNISTISKE TANKEGANG OG STYRESETT og en kan lure hvor ” tette bånd ” AP har til kommunismen og Russland .

Regjeringen er en STOR SKAM FOR NORGE .

En opplysning til regjeringen ;

I målingen får Frp 16,7 prosents oppslutning, som ifølge Sentio-direktør Arve Østgaard er det den beste målingen for partiet siden juni 2016.
Høyre får 26,6 prosent (- 2,6), Venstre får 5 prosent (+1,1), mens KrF ligger på 4,3 prosent (-0,6). Dersom denne målingen hadde vært valgresultatet, ville den borgerlige blokken hatt flertall på Stortinget med 96 mandater.
Arbeiderpartiet får 19,1 prosent (-1,1), mens regjeringspartner Sp ligger på 5,4 prosent (-1,5). Også SV går tilbake fra august og får 7,4 prosent (-1,3). Regjeringspartiene og SV ville fått til sammen 56 mandater. Det kreves 85 mandater for å ha flertall.
Rødt går derimot fram og får 7,5 prosent (+1,7) på målingen.
Gruppen «andre partier», partiene som ikke er representert på Stortinget, får til sammen 4,2 prosent (+0,7). Her er Industri- og næringspartiet (INP), klart størst og får 2,1 prosent.

1

Det er nok ei farlig tid når rentene stiger. Vi kan få renterover 6 % .

1
Laster...