En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Ja bøndene bør betale for den jord, luft og vann som de skaffer seg inntekter på av våre fellesressurser.

2

Det er uredelig av laksebaronen å fremstille en børsnedgang som et tap av relle penger.

De som eier aksjer kjøper dem til en innkjøpspris og selger de senere til en salgspris. Det er differansen mellom innkjøpspirs og salgsprisen som avgjør om en aksjeeier går med overskudd eller underskudd (hvis vi ser bort fra aksjeutbytter) på sitt aksjekjøp. Så lenge aksjeeieren sitter på aksjene vil hen verken tjene eller tape så mye som ett eneste øre uansett hvordan børskursen på hens aksjer måtte utvikle seg.

Dette betyr at for at aksjeeierne skal ha mistet de 63 milliardene som kursen på lakseaksjene sank på børsen i går som følge av "skattebomben", som laksebaronen hevdet hardnakket, så måtte de alle sammen uten unntak ha kjøpt aksjene til kursen rett før "bomben" smalt og så solgt de på bunnen etter smellet. Dette er eneste mulighet for at gårsdagens børsras skal bety at folk med lakseaksjer har mistet 63 milliarder kroner.

Jeg er sikker på at når sjokket over denne skatteøkningen legger seg, så vil mye av dette børsfallet tas inn igjen. Og sitter de lenge nok på aksjene vil de slippe å måtte selge med tap. Det hører også med til bildet at det generelt er svært høye utbytter på lakseaksjer.

Skattebomben vil nok bety at lakseaksjene blir merkbart mindre gullkantede enn de var, men det vil fortsatt være lukrativt å eie slike aksjer.

2

Ordføreren i Salangen (Sp) er nå bekymret for bygdesamfunn langs kysten,
Vedum avslo invitasjon til å være ned i Helgemorgen å diskutere saken.
Og valgte å "lese opp" sine vanlige argument - ferdig redigert.
Er ikke Vedum trygg nok til å diskutere "sine" saker . . . . . . ?
Det er ikke en Finansminister verdig . . . . . .
https://tv.nrk.no/direkte/nrk1 ca kl 10.45

1

Til : erdetslik

Det er riktig at Klovnen Knisa Vedum juger så det renner noe han har lært av Støre så hva kan en forvente når SP og AP kjører 2 -spann hvor AP er leder hannen hvor alt drives av LØGN og FALSKHET.
Nå har SP lært av AP så en må absolutt ha med i tankene rundt AP - at det er et parti tuftet på bolsjevikenes ideer om hvordan samfunnet skal fungere = "Bolsjevikene, med Lenin i spissen, gikk inn for at partiet skulle være et eliteparti som skulle lede arbeiderklassen.
Det blir klarere og klarere for vanlige folk at AP`s politikk er tuftet på kommunismens tankegang og styresett hvor FALSKHET OG LØGNER RÅDER OG hvor det er om å gjøre å GRAVSE til seg mest muligt fra vanlige folks sine skattepenger som NÅ VISES I POLITIKKEN TIL AP og SP pr.d.d.

Men mest sannsynelig er Støre og AP for opptatt i EU med å prøve få en stjerne i internasjonal politikk noe som er AP`s største mål som eks.: FN, WHO , NATO , Europarådets generalsekretær som samtidig påpeker at Norge vil få en nøkkelrolle i et nytt Europa hvor Russland har spilt seg selv ut over sidelinjen og det skal ikke forundre om regjeringen går sålangt at de gir EU råderetten over norske verdier å prøve å bli medlem av EU via en bakdør ?

Norge er den største krigsprofittøren i historien

Nå åpner Sp-ordførere for å forlate regjeringen. Det kommer aldri til å skje for Klovnen Knisa Vedum og SP har ikke " ryggrad" nok til å gå ut av regjeringen og de har fått smaken på makt.
SP har greid å få gravset til seg ; Jordbruksoppgjøret ga bøndene 11,5 milliarder
Utvidelsen av strømsikringsordningen innebærer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensa¬sjon som dekker 80 prosent av utgiftene inntil et forbruk på 60 000 kWt per måned per foretak. Bøndene får en månedlig utbetaling, og ordningen gjelder fra og med oktober og ut desember i år, opplyser regjeringen i en pressemeldingog.og som viser at klovnen knisa Vedun og SP fører den samme politikken som er lik AP sin kommunitiske politikk.

Leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, er ikke overrasket over de nye tallene. Hun mener velgerne er frustrert over manglende hjelp fra regjeringen i tid hvor mange får mindre å rutte med. Staten er styrtrik og tjener mer penger enn noen gang. Da tror jeg folk synes det er urimelig at det er en massiv inndragning av kjøpekraft, og så påstår man at man ikke har råd til å hjelpe folk.

Nå må de andre partier reagere hvis dere vil det beste for folket og muligt å få stilt et mistillittsforslag på regjeringen . se meningsmålingene i dag, da bør dere ha en meget stor mulighet til å få AP og SP ut av regjeringskontorene for det må nå være nok av saker så gjør dette for vanlige folk .

Vi ha et mer NASJONALLISTISK part som vil det beste for vanlige folk som f.eks. : FRP
da har vi kansje en mulighet for å få litt avgiftslette hvis de kommer inn i regjering .

AP og SP Raser på målingene Høyre og FRP fosser frem .

1

Godt sagt , men eiendomsskatt på utmark kan du glemme for klovnen knisa Vedum er finansminister og SP er i regjering da gjelder kun å gravse til seg mest muligt av andres sine skattekroner så de kan berike seg selv noe de har greid på samme måte som Støre og AP.

SP har greid å få gravset til seg ; Jordbruksoppgjøret som ga bøndene 11,5 milliarder
Utvidelsen av strømsikringsordningen innebærer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensa¬sjon som dekker 80 prosent av utgiftene inntil et forbruk på 60 000 kWt per måned per foretak. Bøndene får en månedlig utbetaling, og ordningen gjelder fra og med oktober og ut desember i år, opplyser regjeringen i en pressemeldingog.og som viser at klovnen knisa Vedun og SP fører den samme politikken som er lik AP sin kommunitiske politikk.

Nå åpner Sp-ordførere for å forlate regjeringen. Det kommer aldri til å skje for Klovnen Knisa Vedum og SP har ikke " ryggrad" nok til å gå ut av regjeringen og de har fått smaken på makt. SP er lystløgnere så dette er kun et spill for galleriet .

1

Dette er et budsjett for utkantene og bønder.
Det blir godt å IKKE bo i Norge.
Det å heve skatter og avgifter slik er dumt.
Men ikke uventet fra AP.
For de er skatte og avgiftsøkningspartiet.

Dette er et fantasiløst budsjett.

1

Grunnrenteskatt blir bare tatt i bruk der noen kan ta ut superprofitt på å bruke statlig eiendom. Derfor betaler ikke bøndene grunnrenteskatt.

1

Skulle bare mangle at havbruk, som egentlig skulle hatt denne skatten for 10-12 år siden, må betale mer. Og kraftnæringen har jo tidenes bonaza på vår bekostning

Vi må få på plass makspris på strøm for alle...

1

Hva skal staten med alle disse pengene? Er de virkelig flinkere til å forvalte disse ressursene enn privatpersoner og selskaper.
Næringslivet ansetter faktisk folk og skaper verdier sosialister trenger.

1
Laster...