En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Dette forslaget og din frykt er litt fra hverandre. Forslaget sier ikke noe om alder, men et en person ikke kan sitte mer enn 3 perioder(12) år sammenhengende. Litt som i USA at en bare kan sitte som president to perioder på rad. Der har det heller ikke noe med alder å gjøre, helt klart.
Det kan i teorien stoppe en 30 år gammel MDGer fra å fortsette på stortinget.
Men, det et slikt forslag stopper, er en bastion av en politiker som durer som en gammel diesel motor på stortinget i 30 sammenhengende år.
Jeg er ikke fremmed for å diskutere fordeler og ulemper med dette.

Dessuten er det jo ikke altfor ofte noen styrer i 12 år sammenhengende.

Dette med krav om arbeidserfaring er absolutt noe p vurdere. Slik Danmark har gjort.

2

Jeg ser at i fremtiden kommer vi til å ha veldig store problemer, og politikerne klarer ikke å løse det.

Å sette umodne mennesker til å styre samfunnet er en veldig dårlig ide.
Det er nesten så man skal tro at folk som vil at det vestlige demokratiet skal kollapse har kommet med den.

1

Ja...slipp til individer som nylig har kommet ut av egget,fulle av livserfaring. Er vi enda dummere en godt er?

1
Laster...