Politikk - Norsk

Grubles

Om meningen med livet og politikken

Alle er født likeverdige, med like rettigheter og plikter.
Oppfyller man sine plikter, beholder man sine rettigheter.
Gjør man mer enn å oppfylle sine plikter, oppnår man privilegier.
Det finnes ingen grenser for hvor store privilegier man kan oppnå.
De som ypper eller går til krig, oppfyller ikke sine plikter,
og vil miste sine rettigheter og sitt ettermæle.
De som skusler bort andres penger, som CO2-fanatikere,
vil endog miste det lille de har, i tillegg til sine rettigheter.
Politikere som fordeler likt mellom de som gjør sin plikt,
vil få det privilegium å bli anerkjent av sitt kollegium.

Hvordan løse dagens problemer?

Klimaet følger globale sykluser, og snart vil det bli veldig kaldt:

https://vgd.no/t/Politikk-Norsk/2005504-klimahypotesene

Hva skjer om man slipper en bombe på den røde plass?

Bomben gir en sopp,
Putin gjør et hopp,
Russland blir en flopp
og dagen helt topp,
med feiring uten stopp.

Dog kan andre forklaringer finnes:

Hanlons barberkniv, som beskrives i Robert A. Heinleins bok Logic of Empire:

Tilskriv aldri noe som ondskap når det er tilstrekkelig å forklare det med dumhet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ockhams_barberkniv

1
58 svar

Aldri så galt at det ikke er godt for noe:

Det blir dans hver dag – Putin og CO2-fanatikerne spiller verden et puss, akkompagnert av Olje- og Energimafiaen, med dirigent Bart Zimpzon og
solister Ztøre & the Rebellionz. Husk maske under karnevalet!

1

Disse hyppige endringene av Grunnloven er heller ikke mye tema i media. Hva går de ut på? Er det store endringer av vital betydning? Kan man simpelthen endre grunnloven i regjeringskontorene etter "smak og behag"?

1

Nordmenn må høyst sannsynlig midlertidig fraflytte Norge under neste istid, ifølge empirisk viten om de globale syklusene:

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

Dersom jordvarme er hovedårsaken til dagens globale oppvarming av Jordens overflate (grunnet at radioaktive prosesser i Jordens indre skaper trykk og varme som slipper ut bl.a. via ca. 100 0000 undersjøiske vulkaner), finnes ingen grunn til å tro at drivhuseffekten av CO2 er hovedårsaken. Klimaforskere er ikke nødvendigvis eksperter på geologiske prosesser, og de er i så fall heller ikke «klimaeksperter», så det nytter ikke for Jonas og Erna å vise til dem. Dagens klimahysteri tyder helt klart på at folket vil gjøre lurt i å stemme bort eventuelle CO2-fanatikere fra Stortinget.

Om ca. 85 000 år, når Norge begynner å bli et grønt land igjen, vil nordmenn atter kunne bosette seg i gamlelandet; det er i grunnen opp til folket selv å avgjøre.

https://vgd.no/t/Politikk-Norsk/2005504-klimahypotesene

1

Absolutt alle indikasjoner tyder på at jordvarme er hovedårsaken til dagens globale oppvarming av Jordens overflate: Alt fra de geologiske syklusene, det faktum at 99 % av Jordens masse holder over 1 000 grader Celsius, at Jordens atmosfære inneholder mindre enn 0,05 % CO2, at Jordens temperatur øker med ca. 25 grader Celsius pr. km dybde slik at temperaturen 200 km under overflaten kan nå 5 000 grader Celsius, at Solen er ca. 150 millioner km unna, ca. 100 000 undersjøiske vulkaner, ca. 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger, kontinentalplatenes forskyvninger, våre helårlige frostfrie kjellere, «Snowball Earth», at jordvarme som varmer opp havet frigjør CO2 fra havet slik at mengden frigitt CO2 viser en positiv korrelasjon med økende havtemperatur uten å forårsake den, at undersjøiske vulkanutbrudd også slipper ut store mengder CO2, at jordvarme kommer fra radioaktive prosesser i Jordens indre som skaper trykk og varme, samt at enkle eksempler viser at energien fra jordvarmen er ca. 27 ganger høyere enn energien fra solvarmen og drivhuseffekten til sammen.

1

Til tross for at mye tyder på at hovedårsaken til dagens globale oppvarming av Jordens overflate er jordvarme, og ikke drivhuseffekten av CO2, vil det være svært vanskelig å få gjennomslag for ett eneste argument hva angår jordvarme, noe som i de fleste tilfeller vil skyldes CO2-fanatisme.

Hvis en slik utvikling får fortsette, vil det i ytterste konsekvens kunne eskalere til følgende scenario: CO2-fanatikere tar sakte, men sikkert over kontrollen med samfunnet. Om ikke lenge kan alle innsigelser mot ideen om at de grønne plantene må dø for å redde planeten, bli sensurert, og senere vil det kunne bli fengselsstraff og kanskje også dødsstraff for å tenke «annerledes», hvilket til sammenligning er verre enn regimer hvor man bare får 15 års fengsel for det samme. Sensuren vil i begynnelsen kunne ta form av såkalt «faktasjekking», deretter vil CO2-fanatikerne gå over til kontroll/forhåndssensur, på offentlige medier vil det dukke opp «faktabokser» med CO2-fanatismens forklaringer, og så vil klappjakten på «avvikerne» og de som ikke lar seg «omvende» være i gang. Inkvisisjonen og holocaust er allerede nevnt, og også CO2-fanatisme har i seg kimen til fremveksten av et regime som sikrer seg full kontroll over ressursene ved å spille på folks uvitenhet, usikkerhet og frykt.

Vel, folkens, dere har flere valg – og som nevnt, er det fortsatt ingen grunn til uro – bare sørg for at stemmen deres blir hørt før det er for sent; før Norge forsvinner etter istiden og de globale syklusene som CO2-fanatikerne fornekter, men som tilsier at den 5. istiden på 500 000 år er på vei, hvorved det er empirisk bevist at CO2-fanatikeres spådommer er feil. Eller, for å si det vitenskapelig: CO2-fanatikernes hovedhypotese er falsifisert. Tro dog ikke at dette vil stoppe en eneste CO2-fanatiker! Alle protestene til Extinction Rebellion vil kunne bli hørt: Olje, gass, kull og atomkraft kan bli forbudt, hele oljefondet vil kunne gå til karbonfangst, og så er rammen lagt for tidenes kaldeste istid – men som nevnt, det vil være for sent å skrike.

Da gjenstår bare å ønske alle et godt valg i fremtiden. Måtte også valgene bli gode!

1

Så vidt vites, har ingen representant for CO2-fanatikere noen gang kommet med et eneste fornuftig vitenskapelig argument som ikke er tilbakevist hva angår deres mer eller mindre vanvittige plan om å strupe de grønne plantene. I stedet for å innrømme at de er primitive fanatikere som forsøker å sko seg på at folk ikke avslører deres fanatisme øyeblikkelig, ser dagens CO2-fanatikere ut til å ha fått et visst gjennomslag både politisk og når det gjelder medier generelt. I tillegg kan det se ut til at CO2-fanatikere har infiltrert de fleste organisasjoner som kunne ha lagt kjepper i veien for deres fanatiske planer, som bortsett fra i deres eget mer eller mindre forvirrede tankeunivers, i beste fall vil kunne medføre massedrap av grønne planter og tilnærmet ruin av livet på Jorden, i tillegg til at neste istid vil kunne bli ekstrem, ettersom CO2-fanatikere i praksis både vil ha rundstjålet folket og stilt selve menneskehetens eksistens på prøve.

At CO2-fanatikerne selv skulle tro på sitt eget vrøvl, er så godt som utelukket, ettersom det er meget vanskelig å komme til bunns i hva de egentlig mener. Vanlige mennesker er egentlig ikke i stand til å sette seg inn i deres uvitenskapelige tankegang, av den enkle grunn at det sannsynligvis vil kreve at man selv er en rendyrket fanatiker. Det synes å være klart at CO2-fanatikere ikke har noe i politisk styre og stell, klimavitenskap eller i seriøse debatter å gjøre. Med andre ord har dagens mennesker et langt lerret å bleke før man er kvitt disse parasittene på samfunnets samvittighet.

I fravær av en logisk vitenskapelig argumentasjon for hvordan det å forsøke å drepe Jordens grønne planter skal kunne forhindre de globale syklusenes globale oppvarming fra jordvarmen på ca. 5 000 grader Celsius ca. 200 km under Jordens overflate i å strømme ut i havet gjennom ca. 100 000 undersjøiske vulkaner grunnet trykk og varme generert av radioaktive prosesser i Jordens indre, bør slike uvitende, primitive mennesker som dagens CO2-fanatikere siles ut i alle instanser i samfunnet i overskuelig fremtid, hvis man skal ha håp om at mennesker, dyr og planter kan trives, eksistere og overleve neste istid. Etter hvert som teknologien, vitenskapen og samfunnet utvikles, og menneskene får erfare hva de globale sykusene innebærer av temperatur- og klimaendringer, vil det ikke lenger være grunnlag for spesielle tiltak mot CO2-fanatikere, utenom gode veiledere, lærebøker og undervisning. Hvis derimot dagens CO2-fanatikere får slippe til i like stor grad som i dag, vil denne erfaring sannsynligvis bli langt mer dyrekjøpt enn menneskene, plantene og livet på Jorden fortjener.

1

Hvis man skal oppsummere denne tråden, blir det følgende:

«Når 99 % av Jordens masse holder over 1 000 grader Celsius, og radioaktive prosesser skaper trykk og varme som strømmer ut gjennom Jordens ca. 100 000 undersjøiske vulkaner og varmer opp havet slik at CO2 oppløst i havet frigis, må det faktisk en CO2-fanatiker til for å påstå at vi kan kjøle ned Jorden ved å redusere menneskeskapte CO2-utslipp.»

1

Konklusjon:

Hovedårsaken til den globale oppvarmingen av Jordens overflate er jordvarme,
mens en økning av frigitt CO2 i Jordens atmosfære er en følge av jordvarmen.

1

Perspektiv:

Å grave ned frigitt CO2 vil ikke redusere den globale oppvarmingen, nedgravingen vil kun hindre at temperaturen stiger dersom den globale oppvarmingen opphører, hvilket ifølge de globale syklusene vil innebære begynnelsen på en ny istid, hvorved det vil være uønskelig å redusere temperaturen. Følgelig vil enhver nedgraving av CO2 kunne være enten virkningsløs eller uønskelig, hvilket også må gjelde for ethvert forsøk på å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. Å satse på CO-tiltak til tross for at de globale syklusene tilsier at en istid er på vei, vil sannsynligvis gjøre mer skade enn nytte. Videre er det ethvert menneskes plikt å forhindre at menneskeheten går sin egen undergang i møte. Således må dagens CO2-tiltak OPPHØRE STRAKS!

1

Til slutt en liten julevise:

På låven sitter nissen med sin julegrøt,
sin julegrøt, så god og søt.
Han nikker, og han spiser, og han er så glad,
for julegrøten vil han gjerne ha.
Men rundt omkring står alle de små rotter,
og de skotter, og de skotter.
«Vi vil også gjerne ha litt julegodter!»
Og de danser, danser rundt i ring.

Andre sanger av Margrethe Munthe, er:

Da klokken klang
Jeg snører min sekk
Å jeg vet en seter
17. mai er jeg så glad i
Hurra for deg som fyller ditt år!

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Bombet ned. Vinner kampen

Det er lett å ta parallell til 2. Verdenskrig og Irak , da tyskerne og irakerne ble bombet noe voldsomt og de styrende i de landene påstod de var ved å vinne krigen. Vinteren vil vare ved i 4 mnd. Det...
1
1 svar
Laster...