Politikk - Norsk

planeten

0% av toppsjefene støtter Hagens sitt parti....

0% av toppsjefene støtter Hagen sitt parti- jfr. Maktutredningen.

Ovennevnte faktum forklares med at toppsjefene ser at politikken som frp markedsfører (overfor massene), ikke lar seg gjennomføre.

Med andre ord mener toppsjefene at Hagen serverer massene illusjoner som ikke lar seg gjennomføre.

Massene inkl. Frp-trompetene derimot, ser seg blinde på sirkusartistenes sjongleringer med lovnader om alt hva godt er til alle.

I Frps illusoriske verden, som Hagen selv knapt nok kan tro på dersom han har elementær kunnskap om de elementære økonomiske sammenhenger, finnes der ikke "økonomiske lover":

Carl I Hagens avslører sitt ego og sin dårlig skjulte agenda om max velgeroppslutning gjennom sin uttalelse om at: <Sitat> "Jeg (les:Hagen) er lei av økonomer som uttaler seg om ting de ikke vet noe om"

PS! I dette tilfellet var det økonomi, som Hagen mener økonomer ikke har greie på. :-) :-) :-) :-) :-)

1
77 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

1) "Bare MODERASJON over flere år - i offentlig/privat sektor - (min tilføyelse), kombinert med avgiftslettelser og en mer moderne og produktiv offentlig sektor kan løse dette", sier Frp-trompeten.

Og dette har vims rett i. Alle ansvarlige parti - bortsett fra Frp og SV - er i praktisk politikk enige i det du her sier.

At partene desverre gikk bort fra SOLIDARITETSALTERNATIVET ved siste lønnsoppgjør, er av hovedårsakene til de problemer vi ser - spesielt den konkurranseutsatte industrien.

2) Men, så kommer KORTSLUTNINGEN i Frp-trompeten sin argumentasjon:

<sitat> "......derfor er det at jeg blir så provosert når enkelte later som at 10 milliarder fra eller til på statsbudsjettet kan berge industrien....", sier altså Frp-trompeten. <sitat slutt>

Ja, hvorfor er det plutselig bare greit med 10-20 milliarder til eller fra. Alle økonomer og alle ansvarlige parti - bortsett fra Frp og SV - sier alle at vi må ha et stramt budsjett av hensyn til industrien, arbeidsplassene og utlånsrenta.

Eneste parti i Norge som kaster blår i øynene på folk - med lovnader i øst og i vest - med krav om opptil 10 milliarder i økte offentlige utgifter er Frp og tildels SV.

I den ene setningen viser Vims/Johnny at han forstår at offentlig/privat pengeforbruk må reduseres. Men i den neste setning forsvarer Vims/Johnny økning i offentlige utgifter på 10 milliarder til eller fra .....

Meg bekjent er det BARE Frp som i årets budsjettforhandlinger - såvel som i alle tidligere budsjettforhandlinger driver et mediesirkus omkring sitt krav om økt offenlig forbruk. Denne gangen hadde altså Frp budsjett-"rammer" som ville gitt en utgiftsøkning på opptil 10 milliarder.

PS! Med siden det jo er Hagens Frp som er pådriveren for denne offentlige utgiftsøkningen, så kan man forstå - ut fra tidligere lojalitet-praksis - hvorfor Frp-trompeter "argumenterer" som de gjør. :-) :-) :-) :-)

1
Fluesoppen HJERTENS ENIG MED DERE ALLE mvh "Omsorg"

Frp-trompeten POTETMOSEN forsøker å finne fiktiv støtte for sitt parti. Sannheten er følgende, som er dokumentert gjennom Makt-utredningen:

Norske toppsjefer vender ryggen til Carl I. Hagen. Dette viser Maktutredningens undersøkelser. Frp får bare en prosent oppslutning blant våre samfunnstopper. Innen flere viktige samfunnsområder får partiet 0,0 prosent tilslutning fra eliten. Det omfater områder som kirke, kultur, media, frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner, forskning og høyere utdanning.

Innenfor politi - og justisvesen stemte 0,9 prosent av lederne på Frp, i Forsvaret 3,5 og i det private næringsliv 4,5 prosent. Dagens økonomiske elite bryr seg ikke om å diskutere med Frp. Frp er forholdsvis ungt og har aldri vært i regjering.

Tendenser hos allmuen forklarer hvorfor disse (massene) støtter Frp på meningsmålinger: Frp har fanget opp frykten for folkevandringene og det fremmede, som vi står overfor i verden. Frp-ere har noe lavere utdanning og lavere inntekt. Folk flest er ikke rasistiske, men de frykter for den fremmede framtida.

Det er forskjell på folk, for slik er det ikke hos samfunnstoppene: I det nyrike sutresamfunnet der Carl I Hagen er konge, skiller eliten lag med folkedypet (massene). Slik er det bare - jfr. Maktutredningens undersøkelser. Samfunnstoppene stemmer bare ikke Frp.

1

Norske toppsjefer vender ryggen til Carl I. Hagen. Dette viser Maktutredningens undersøkelser. Frp får bare en prosent oppslutning blant våre samfunnstopper. Innen flere viktige samfunnsområder får partiet 0,0 prosent tilslutning fra eliten. Det omfater områder som kirke, kultur, media, frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner, forskning og høyere utdanning.

Innenfor politi - og justisvesen stemte 0,9 prosent av lederne på Frp, i Forsvaret 3,5 og i det private næringsliv 4,5 prosent. Dagens økonomiske elite bryr seg ikke om å diskutere med Frp. Frp er forholdsvis ungt og har aldri vært i regjering.

Tendenser hos allmuen forklarer hvorfor disse (massene) støtter Frp på meningsmålinger: Frp har fanget opp frykten for folkevandringene og det fremmede, som vi står overfor i verden. Frp-ere har noe lavere utdanning og lavere inntekt. Folk flest er ikke rasistiske, men de frykter for den fremmede framtida.

Det er forskjell på folk, for slik er det ikke hos samfunnstoppene: I det nyrike sutresamfunnet der Carl I Hagen er konge, skiller eliten lag med folkedypet (massene). Slik er det bare - jfr. Maktutredningens undersøkelser. Samfunnstoppene stemmer bare ikke Frp.

1

Crapdetect ordlegger seg meget morsomt og informativt i nedenstående innlegg om eliten, tenkerne og beslutningstakerne, som IKKE stemmer Frp: :-)

Generalene i Forsvaret stemmer ikke FrP Det kunstneriske Norge stemmer ikke FrP Politimestrene stemmer ikke FrP Prestene og biskopene stemmer ikke FrP Røkke& co stemmer ikke FrP

(når jeg skriver "stemmer ikke.." så er ikke dette helt sant, naturligvis. De har jo vitterlig fått en hel prosent oppslutning!! Hahahahahaha")

Kremt... ; men altså

En fin fin blanding av eliten i Norge stemmer altså ikke FrP. Tenkerne, beslutningstakerne, myndighetspersoner med mere... Journalistene var ikke tatt med, men en liknende undersøkelse var gjort blant de hvor resultatet var nedslående for FrP.

Hvorfor er det sånn?

Hvorfor vil ikke de som sitter "høyt oppe" og har oversikt over tingenes tilstand, stemme FrP? Hvorfor vil ikke de som har jobbet seg fram her i livet støtte FrP?

Eller er det kanskje slik at det er Ola Nordmann som sitter ved kjøkkenbordet og skuler ut under gardinene, som vet best? Der han skriver sinte leserinnlegg i lokalavisa om disse farlige muslimene, om de høye bensinprisene og den dyre spriten?

Nei, dette var lite annet enn __meget interessant__. Jeg som ikke stemmer FrP føler meg faktisk som på et vinnerlag. Der "vinnerlaget" er alle de andre partiene, men spesielt Høyre og Arbeiderpartiet.

Morsomt!

crapdetekt på tide du gjør det også!

1

Enkla snabba politiska lösningar på sammansatta kompliserte langsiktige samfunnsproblem...ekonomi som du tar som ett gott eksempel....hehehe *S* Slik politik appelerar givetvis til velgere som tänker enkelt och som inte har någon större eller djupare kunskap om hur ett samfunn fungerer... sier seg sjöl ju....

Europas popupulistpartier har ungefär samma velgerprofil.De lägre soscioekonomiska skikten utgör basen.Lav utdanning henger sammen med dette..

1
petterson2 Enkla snabba politiska lösningar på sammansatta kompliserte langsiktige samfunnsproblem...ekonomi som du tar som ett gott eksempel....hehehe *S* Slik politik appelerar givetvis til...

Petterson2 - du har rett!

Hagens favoritt-METODE er å lure massene til å tro på illusjoner- f.eks. illusjonen om ALLE GODE TING TIL ALLE med uhemmet bruk av offentlige utgifter.

I Hagens verden peker man ikke på PRIORITERINGER. For i utopiens verden og i den politiske analfabetes verden er der ikke begrensninger. Der trenger man ikke prioriteringer. I den utopiske verden kan man love ALLE GODE TING TIL ALLE- SAMTIDIG og uten å foreta prioriteringer.

Prioriteringer innebærer som kjent at noe må utsettes eller nedprioriteres. SLIK JOBBER IKKE HAGEN i forhold til velgerne, MEN SLIK MÅ NEMLIG ANSVARLIGE parti jobbe.

Mon tro om den godeste Frp-trompet vet at Hagens uhemmede økning av de offentlige utgiftene er STIKK I STRID med partiet grunnlag og politiske plattform - som er sterkt reduserte offentlige skatter og avgifter.

Politiske analfabeter ser ikke at dette henger ikke på greip. Politiske analfabeter ser ikke at Hagen forfekter MOTSTRIDENDE ideer overfor potensielle (misfornøyde) velgere. Hagen blir derfor ALDRI ARRESTERT for sine politisk motstridende lovnader overfor velgerne.

MEDIA har ikke journalister som er nok insiktsfulle eller nok selvstendig til å kunne peke på disse sammenhengene. For de mest toneangivende medier (TV2 osv) er der først og fremst fokus på sirkus, som i seg selv er nødvendig for økt seertall. Sammenhengene kommer skjelden eller aldri fram.

Frp-trompeten og den politiske analfabet svelger alt for god fisk. For det Hagen lover er jo isolert sett ikke bare positivt, men VELDIG POSITIVT.

1
planeten Petterson2 - du har rett! Hagens favoritt-METODE er å lure massene til å tro på illusjoner- f.eks. illusjonen om ALLE GODE TING TIL ALLE med uhemmet bruk av offentlige utgifter. I...

Akkurat

sådan är ju populismen-...folklig...vädjar till det enkla... prioiteringar...man måste ju välja...allt kan man inte få...slikt blir för komplicerat...då mister man stemmer....*LOL*

" Det ska vara drag under galoscherna i politiken" som ju var det svenska Frp Ny Demokrati ´s paroll.... Det ska vara enkelt og greit...*S*

1
petterson2 Akkurat sådan är ju populismen-...folklig...vädjar till det enkla... prioiteringar...man måste ju välja...allt kan man inte få...slikt blir för komplicerat...då mister man stemmer....

Petterson2 sier det på en ironisk og riktig måte: "Prioiteringar...man måste ju välja...allt kan man inte få... slikt blir för komplicerat...då mister man stemmer....", sier petterson2.

Og den økonomiske virkeligheten kommer i konflikt med populistens ønske om å fortelle velgerne/allmuen det allmuen ønsker å høre - fordi man ikke har den nødvendige oversikten eller allmuen ser ikke alltid elementære økonomiske sammenhenger.

Partieieren og populisten Carl I Hagen sier f.eks. følgende om alle økonomene, som altså kommer i veien for hans manipuleringer av godtroende velgere:

"Jeg (les:Hagen) er lei av økonomene som uttaler seg om ting de ikke vet noe om", sier altså partieieren og folkeforføreren Carl I. Hagen

PS! I dette tilfellet var det økonomi.....

1

Helt enig!

Hilsen omsorg

eh nei,,

Hilsen Planeten

eh nei, han var jeg heller ikke

Hilsen Jarlem

Humm.. nei, det var jeg heller ikke.

vel, siden Jarlem/Planten/Omsorg heller ikke vet hvem han selv er, så driter jeg også i hvem jeg er

1
Tacitus Helt enig! Hilsen omsorg eh nei,, Hilsen Planeten eh nei, han var jeg heller ikke Hilsen Jarlem Humm.. nei, det var jeg heller ikke. vel, siden Jarlem/Planten/Omsorg heller ikke ve...

Den med "planeten som den nye føreren av folket..." var mer morsom en hva gjelder innholdet, som alltid er like innholdsløst. Hva mener du egentlig - vedr. politikk?

Hva du mener om PERSONEN - er like uinteressant som det er "interessant" hvor ofte du pusser tennene.

Har du ingen politiske meninger, politiske argumenter eller annet politisk INNHOLD?

Prøv en gang til - neste gang uten å ty til det "Tacituske diskusjonsnivå" med fokus på PERSONEN.

"Johnny be good"

:-) :-) :-) :-)

1
Tacitus Helt enig! Hilsen omsorg eh nei,, Hilsen Planeten eh nei, han var jeg heller ikke Hilsen Jarlem Humm.. nei, det var jeg heller ikke. vel, siden Jarlem/Planten/Omsorg heller ikke ve...

Johnny, har du motforestillinger, innvendinger, motargument .... til nedenstående? Ja, da er det om å gjøre at du kan argumetere for dine meninger. Fokusen din på PERSONEN, som fremfører meninger i et politisk forum som dette, viser - (trolig uten at du selv ser det)- mer om dine egenskaper. Og det er vel ikke dine personlige egenskaper man er interessert i å høre om i et politisk debattforum:

Her har du noe å bryne deg på - hvis du vil:

Alle Frp-trompeter jeg har diskutert med, har påstått at Hagen har ryddet bort Frp-representantene som bl.a. drev på med å fyre oppunder den naturlig iboende fremmedfrykten. Naturlig iboende er frykten som allmuen har i forhold til folkevandringen som skjer og kommer til å skje, i vår verden i årene som kommer.

Jeg holder med deg i at Jan Simonsen ble ofret i partieierens "demokratiske" kamp for å gjøre partiet stuerent - med tanke hans ambisjoner om inntreden i en samarbeids-regjering.

Det som slo feil for Hagen, var at han aldri tok et oppgjør med INNHOLDET av bl.a. den stigmatiserende praksis/ukultur, som blir/ble begått av ledende representanter for hans parti.

Alle burde vel nå forstå hvorfor Hagen av pragmatiske velger-fiske-grunner valgte å ikke ta noe oppgjør.

En stemmesanker av Hagens kaliber vet at velgerfiske ikke er forenlig med å ta avstand fra EN ENESTE VELGERs holdninger og politiske ideer.

Sågar de bruneste av de brune stemmer på Hagen - nettopp fordi Hagen - av ovennevnte grunner - aldri har tatt oppgjør med disse velgernes holdninger og forkastelige ideer. Hagen nærmest omfavner ALLE velgere. I neste instans får Frp derfor et proverdighetsproblem.

Ja, Hagen himself får også et legitimt troverdighetsproblem, som gjør ham uspiselig for ALLE andre parti - med tanke på regjeringssamarbeid.

At Hagen snur seg etter alle slags strømninger i folkets og alle slags subkulturer, er ikke noe nytt. Dette er Hagens METODE i hans UBEREGNELIGE praksis i forhold til å gjøre ALLE velgere til lags.

Hagens favoritt-METODE er å lure massene til å tro på illusjoner- f.eks. illusjonen om ALLE GODE TING TIL ALLE med uhemmet bruk av offentlige utgifter. I Hagens verden peker man ikke på PRIORITERINGER. For i utopiens verden og i den politiske analfabetes vedren er der ikke begrensninger som krever prioriteringer. I den utopiske verden kan man love ALLE GODE TING TIL ALLE- samtidig og uten å foreta prioriteringer.

Prioriteringer innebærer som kjent at noe må utsettes eller nedprioriteres. SLIK JOBBER IKKE HAGEN i forhold til velgerne, MEN SLIK MÅ NEMLIG ANSVARLIGE parti jobbe.

Mon tro om den godeste Frp-trompet vet at HAgens uhemmede økning av de offentlige utgiftene er STIKK I STRID med partiet grunnlag og politiske plattform - som er sterkt reduserte offentlige skatter og avgifterer.

Politiske analfabeter ser ikke at dette henger ikke på greip. Politiske analfabeter ser ikke at Hagen forfekter MOTSTRIDENDE ideer overfor potensielle (misfornøyde) velgere. Hagen blir derfor aldri arrestert for sine politisk motstridende lovnader overfor velgerne.

MEDIA har ikke journalister som er nok innsiktsfulle til å kunne peke på disse sammenhengene. For de mest toneangivende medier (TV2 osv) er der først og fremst fokus på sirkus, som i seg selv er nødvendig for økt seerantall. Sammenhengene kommer skjelden eller aldri fram

Frp-trompeten og den politiske analfabet svelger alt for god fisk. For det Hagen lover er jo issolert sett ikke vare positivt, men VELDIG POSITIVT.

1

Hehe, ja det var en stor bommert av Hagen å plumpe ut med at økonomer ikke har greie på økonomi. Men noe må han kanskje forsvare seg med når alle som har peiling slakter hans finanspolitikk?

1

Det er klart at de store "lederne" i kke stemmer FrP. Hvorfor skal de det? AP + H har jo skapt et system som virkelig gagner alle skattesnyterne. De er jo som alle andre som vil beholde alle godene sine.

1
Shewolf Å har de det? Da forstår jeg ikke hensikten med at politiet i alle år har hatt en egen avdeling med etterforskere som er ute etter å ta de såkalte "hvitsnippforbryterne".

"Shewolf skrev: Å har de det? Da forstår jeg ikke hensikten med at politiet i alle år har hatt en egen avdeling med etterforskere som er ute etter å ta de såkalte "hvitsnippforbryterne".

----------------------------------------- Ja du kan telle på en finger for hvor mange de har tatt av "hvitsnippene" Derimot var iveren større for å ta arbeidsledige som kanskje ikke fylte ut registreringskortet til arbeidsformidlingen riktig. I ren sympati for de arbeidsledige sørget AP for at ressursene for å etterforske arbeidsledige var ufattelig mye høyere enn etterforskningen mot "hvitsnippene". Samtidig svindlet "hvitsnippene" for ufattelig større verdier enn hva de få trygdesvindlerne klarte. Bare en av disse "hvitsnippforbryterne" svindler gjerne for større summer enn hva samtlige arbeidsledige kunne trikse til seg over mange år:

1

Hva interesse har det? Toppsjefene i norsk næringsliv blir jo til stadighet avslørt som grådighetens yppersteprester. At disse da ikke vil støtte FrP's politikk kan derfor tolkes dithen at de er redd de må dele dagens goder med den gemene hop. At de vel heller ikke har vist så overmåte stor klokskap ellers, borger heller ikke for at hva de støtter/ikke støtter trenger vektlegges for mye. Nei, la folk gjøre seg opp sin egen mening, så får tida vise hva/hvem som skal styre dette landet. Kan vel ikke bli verre enn at vi går på ræva, og der er vi vel allerede.

1
Nada Hva interesse har det? Toppsjefene i norsk næringsliv blir jo til stadighet avslørt som grådighetens yppersteprester. At disse da ikke vil støtte FrP's politikk kan derfor tolkes d...

Nada:

Hvis du har tatt deg tid til å lese Planetens innlegg om FrP's økonomipolitikk så vil du skjønne grunnen til at toppene ikke kan akseptere den. Den henger ikke på greip,nei, man kan ikke love alt til alle uten å foreta prioriteringer. Det er å anbefale alle FrP'ere å lese Planeten sine fornuftige og svært så avslørende leserinnlegg.

Nada skrev

"Kan vel ikke bli verre enn at vi går på ræva, og der er vi vel allerede."

Å JO,det kan bli MYE verre enn der vi er nå. Med FrP ved makta, kan vi få en rasert velferdsstat,som det har tatt lang tid å bygge opp men kort tid å ødelegge. Hagens lovnader om ALT TIL ALLE er UMULIGE, og hører hjemme i en like UMULIG utopi. Prioteringer ER faktisk nødvendige,det er godt at vi har partier her i landet som tar det ansvaret!

1
riotact Nada: Hvis du har tatt deg tid til å lese Planetens innlegg om FrP's økonomipolitikk så vil du skjønne grunnen til at toppene ikke kan akseptere den. Den henger ikke på greip,nei,...

"riotact skrev: Nada:

man kan ikke love alt til alle uten å foreta prioriteringer.

Fullstendig enig. Men er det gudegitt at f. eks AP's prioriteringer er korrekte. Opposisjonen lover i hytt og pine, uansett partifarve. Dess mørkere det ser ut foran et valg, dess villere løfter.

Nada skrev

"Kan vel ikke bli verre enn at vi går på ræva, og der er vi vel allerede."

riotact skrev: Å JO,det kan bli MYE verre enn der vi er nå. Med FrP ved makta, kan vi få en rasert velferdsstat,som det har tatt lang tid å bygge opp men kort tid å ødelegge. Hagens lovnader om ALT TIL ALLE er UMULIGE, og hører hjemme i en like UMULIG utopi. Prioteringer ER faktisk nødvendige,det er godt at vi har partier her i landet som tar det ansvaret!"

Forutsatt at Fr.p gjennomfører alt hva de har lovet så blir det nok en ubehaglig erfaring for noen hver. Men tror ikke særlig på at de gyver uhemmet løs på oljefondet når de ev. kommer i posisjon. Da vil de se det samme som alle andre partier som har gått fra opposisjon til makt. Jeg forstår heller ikke hvorfor en milliard bevilget av Fr.P gjør mer skade enn samme milliarden bevilget av f.eks. SV Bortsett fra at den da plutselig er ansvarlig. Forøvrig er jeg partipolitisk helt uten tilknytning, bare så det er sagt.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Laster...