Politikk - Norsk

planeten

Frp-tompeter er 100% lojale.... :-) :-)

1) "Bare MODERASJON over flere år - i offentlig/privat sektor - (min tilføyelse), kombinert med avgiftslettelser og en mer moderne og produktiv offentlig sektor kan løse dette", sier Frp-trompeten.

Og dette har vims rett i. Alle ansvarlige parti - bortsett fra Frp og SV - er i praktisk politikk enige i det du her sier.

At partene desverre gikk bort fra SOLIDARITETSALTERNATIVET ved siste lønnsoppgjør, er av hovedårsakene til de problemer vi ser - spesielt den konkurranseutsatte industrien.

2) Men, så kommer KORTSLUTNINGEN i Frp-trompeten sin argumentasjon:

<sitat> "......derfor er det at jeg blir så provosert når enkelte later som at 10 milliarder fra eller til på statsbudsjettet kan berge industrien....", sier altså Frp-trompeten. <sitat slutt>

Ja, hvorfor er det plutselig bare greit med 10-20 milliarder til eller fra. Alle økonomer og alle ansvarlige parti - bortsett fra Frp og SV - sier alle at vi må ha et stramt budsjett av hensyn til industrien, arbeidsplassene og utlånsrenta.

Eneste parti i Norge som kaster blår i øynene på folk - med lovnader i øst og i vest - med krav om opptil 10 milliarder i økte offentlige utgifter er Frp og tildels SV.

I den ene setningen viser Frp-trompeten at han forstår at offentlig/privat pengeforbruk må reduseres. Men i den neste setning forsvarer Frp-trompeten økning i offentlige utgifter på 10 milliarder til eller fra .....

Meg bekjent er det BARE Frp som i årets budsjettforhandlinger - såvel som i alle tidligere budsjettforhandlinger driver et mediesirkus omkring sitt krav om økt offenlig forbruk. Denne gangen hadde altså Frp budsjett-"rammer" som ville gitt en utgiftsøkning på opptil 10 milliarder.

PS! Med siden det jo er Hagens Frp som er pådriveren for denne offentlige utgiftsøkningen, så kan man forstå - ut fra tidligere lojalitet-praksis - hvorfor Frp-trompeter "argumenterer" som de gjør. :-) :-) :-) :-)

1
29 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Hagens favoritt-METODE er å lure massene til å tro på illusjoner- f.eks. illusjonen om ALLE GODE TING TIL ALLE med uhemmet bruk av offentlige utgifter.

I Hagens verden peker man ikke på PRIORITERINGER. For i utopiens verden og i den politiske analfabetes verden er der ikke begrensninger. Der trenger man ikke prioriteringer. I den utopiske verden kan man love ALLE GODE TING TIL ALLE- SAMTIDIG og uten å foreta prioriteringer.

Prioriteringer innebærer som kjent at noe må utsettes eller nedprioriteres. SLIK JOBBER IKKE HAGEN i forhold til velgerne, MEN SLIK MÅ NEMLIG ANSVARLIGE parti jobbe.

Mon tro om den godeste Frp-trompet vet at Hagens uhemmede økning av de offentlige utgiftene er STIKK I STRID med partiet grunnlag og politiske plattform - som er sterkt reduserte offentlige skatter og avgifter.

Politiske analfabeter ser ikke at dette henger ikke på greip. Politiske analfabeter ser ikke at Hagen forfekter MOTSTRIDENDE ideer overfor potensielle (misfornøyde) velgere. Hagen blir derfor ALDRI ARRESTERT for sine politisk motstridende lovnader overfor velgerne.

MEDIA har ikke journalister som er nok insiktsfulle eller nok selvstendig til å kunne peke på disse sammenhengene. For de mest toneangivende medier (TV2 osv) er der først og fremst fokus på sirkus, som i seg selv er nødvendig for økt seertall. Sammenhengene kommer skjelden eller aldri fram.

Frp-trompeten og den politiske analfabet svelger alt for god fisk. For det Hagen lover er jo isolert sett ikke bare positivt, men VELDIG POSITIVT.

1
planeten Hagens favoritt-METODE er å lure massene til å tro på illusjoner- f.eks. illusjonen om ALLE GODE TING TIL ALLE med uhemmet bruk av offentlige utgifter. I Hagens verden peker man ik...

Planeten. Jeg mistenker hele tiden når jeg ser dine tråder at det er kopier av dine tidligere innlegg.

Som oftest er det også det.

Men, men. Du vil sikkert det beste.

Og du skal ha DIN del av æren for FrPs suksess. Det er det ingen vits i å legge skjul på!

Vennlig hilsen Potetmosen.

1

Føreren av Det Sanne Ord har talt!

Hill Planeten, pedagogen med storsinn, innsikt og klarsyn!

1
Tacitus Føreren av Det Sanne Ord har talt! Hill Planeten, pedagogen med storsinn, innsikt og klarsyn!

Den med "planeten som den nye føreren av folket..." var mer morsom en hva gjelder innholdet, som alltid er like innholdsløst. Hva mener du egentlig - vedr. politikk?

Hva du mener om PERSONEN - er like uinteressant som det er "interessant" hvor ofte du pusser tennene.

Har du ingen politiske meninger, politiske argumenter eller annet politisk INNHOLD?

Prøv en gang til - neste gang uten å ty til det "Tacituske diskusjonsnivå" med fokus på PERSONEN.

"Johnny be good"

:-) :-) :-) :-)

1
Tacitus Føreren av Det Sanne Ord har talt! Hill Planeten, pedagogen med storsinn, innsikt og klarsyn!

Johnny, har du motforestillinger, innvendinger, motargument .... til nedenstående? Ja, da er det om å gjøre at du kan argumetere for dine meninger. Fokusen din på PERSONEN, som fremfører meninger i et politisk forum som dette, viser - (trolig uten at du selv ser det)- mer om dine egenskaper. Og det er vel ikke dine personlige egenskaper man er interessert i å høre om i et politisk debattforum:

Her har du noe å bryne deg på - hvis du vil:

Alle Frp-trompeter jeg har diskutert med, har påstått at Hagen har ryddet bort Frp-representantene som bl.a. drev på med å fyre oppunder den naturlig iboende fremmedfrykten. Naturlig iboende er frykten som allmuen har i forhold til folkevandringen som skjer og kommer til å skje, i vår verden i årene som kommer.

Jeg holder med deg i at Jan Simonsen ble ofret i partieierens "demokratiske" kamp for å gjøre partiet stuerent - med tanke hans ambisjoner om inntreden i en samarbeids-regjering.

Det som slo feil for Hagen, var at han aldri tok et oppgjør med INNHOLDET av bl.a. den stigmatiserende praksis/ukultur, som blir/ble begått av ledende representanter for hans parti.

Alle burde vel nå forstå hvorfor Hagen av pragmatiske velger-fiske-grunner valgte å ikke ta noe oppgjør.

En stemmesanker av Hagens kaliber vet at velgerfiske ikke er forenlig med å ta avstand fra EN ENESTE VELGERs holdninger og politiske ideer.

Sågar de bruneste av de brune stemmer på Hagen - nettopp fordi Hagen - av ovennevnte grunner - aldri har tatt oppgjør med disse velgernes holdninger og forkastelige ideer. Hagen nærmest omfavner ALLE velgere. I neste instans får Frp derfor et proverdighetsproblem.

Ja, Hagen himself får også et legitimt troverdighetsproblem, som gjør ham uspiselig for ALLE andre parti - med tanke på regjeringssamarbeid.

At Hagen snur seg etter alle slags strømninger i folkets og alle slags subkulturer, er ikke noe nytt. Dette er Hagens METODE i hans UBEREGNELIGE praksis i forhold til å gjøre ALLE velgere til lags.

Hagens favoritt-METODE er å lure massene til å tro på illusjoner- f.eks. illusjonen om ALLE GODE TING TIL ALLE med uhemmet bruk av offentlige utgifter. I Hagens verden peker man ikke på PRIORITERINGER. For i utopiens verden og i den politiske analfabetes vedren er der ikke begrensninger som krever prioriteringer. I den utopiske verden kan man love ALLE GODE TING TIL ALLE- samtidig og uten å foreta prioriteringer.

Prioriteringer innebærer som kjent at noe må utsettes eller nedprioriteres. SLIK JOBBER IKKE HAGEN i forhold til velgerne, MEN SLIK MÅ NEMLIG ANSVARLIGE parti jobbe.

Mon tro om den godeste Frp-trompet vet at HAgens uhemmede økning av de offentlige utgiftene er STIKK I STRID med partiet grunnlag og politiske plattform - som er sterkt reduserte offentlige skatter og avgifterer.

Politiske analfabeter ser ikke at dette henger ikke på greip. Politiske analfabeter ser ikke at Hagen forfekter MOTSTRIDENDE ideer overfor potensielle (misfornøyde) velgere. Hagen blir derfor aldri arrestert for sine politisk motstridende lovnader overfor velgerne.

MEDIA har ikke journalister som er nok innsiktsfulle til å kunne peke på disse sammenhengene. For de mest toneangivende medier (TV2 osv) er der først og fremst fokus på sirkus, som i seg selv er nødvendig for økt seerantall. Sammenhengene kommer skjelden eller aldri fram

Frp-trompeten og den politiske analfabet svelger alt for god fisk. For det Hagen lover er jo issolert sett ikke vare positivt, men VELDIG POSITIVT.

1

Unnskyld men, hva er en FRP-TOMPET ??

1

Hei Planeten ...!

Du blåser litt i luren du også ser jeg ;-)

1
planeten Den med "planeten som den nye føreren av folket..." var mer morsom en hva gjelder innholdet, som alltid er like innholdsløst. Hva mener du egentlig - vedr. politikk? Hva du mener o...

planeten skrev: Den med "planeten som den nye føreren av folket..." var mer morsom en hva gjelder innholdet, som alltid er like innholdsløst. Hva mener du egentlig - vedr. politikk? Hva du mener om PERSONEN - er like uinteressant som det er "interessant" hvor ofte du pusser tennene. Har du ingen politiske meninger, politiske argumenter eller annet politisk INNHOLD? "Johnny be good"

:-) :-) :-) :-) -

Jeg har masse politiske meninger, men man DISKUTERER ikke med deg. Du liker monologer og de eneste gangene du DISKUTERER er når A: Sauer bræker til deg, eller B: Du får rope og jage på ulvene med hyrdestaven din

Forøvrig gleder jeg meg til den dagen du faktisk begynner å utvide repertoaret ditt til noe mer enn cut'n paste.

1
Norrøn Unnskyld men, hva er en FRP-TOMPET ??

En trompet er en "egenskap" som er innført av Onyx.

Spesielt for "Frp-trompeten" er tilbøyelighete til å lovprise og forsvare ALT som har med det "ufeilbarlig" partiet å gjøre.

I dette tilfellet brukes begrepet i betydningen Frp-trompet, MEN der finnes også trompeter av andre slag- som 100% støtter og forsvarer sitt parti i ett og alt.

PS! På disse VG-sidene er andre former for trompeter ikke så lett å observere, men disse finnes selvsagt i alle parti.

Men på dette VG-forum florerer det av trompeter av den førstnevnte katagorien.

:-) :-) :-)

1

Tom Peter?

Er det en ny i FrP-ledelsen??

1
planeten Å ja, det var det du hadde i tankene dine - 1) sauer som bræker og 2) ulver som hyler ******************************** Svar: . svaret er avgitt

"planeten skrev: Å ja, det var det du hadde i tankene dine - 1) sauer som bræker og

2) ulver som hyler ******************************** Svar:

. svaret er avgitt "

Næhh

Ikke bare deg men andre og, men det hadde jo vært fint med et verdig svar på mitt spørsmål angående innlegget jeg har skrevet..

1
FiringSquad Tom Peter? Er det en ny i FrP-ledelsen??

Ja, rett inn i regjeringskontorene med Frp-gjengen!!!!!1

Fortest mulig - slik at politiske analfabeter får se hvordan sirkus- Frp i mindretall fortoner seg.

Det er da å håpe at "opposisjonen" til denne tenkte Frp-regjeringa leverer like mye krisemaksimering, kritikk, spill for galleriet og medieshow som Frp i alle år har bedrevet.

*Søviknes, som bl.a. er "flink" med fulle småjenter, kunne bli barneminister og *Råkjøreren - Martin Schanke fra Finnmark kunne innta samferdselsdepartementet.

:-)

1
omsorg Ja, rett inn i regjeringskontorene med Frp-gjengen!!!!!1 Fortest mulig - slik at politiske analfabeter får se hvordan sirkus- Frp i mindretall fortoner seg. Det er da å håpe at "op...

Ja, med sirkusgjengen til Frp i manesjen, vil det bli litt av et pussig skuespill - nå klovnene skal forklare økonomene at de tar feil - alle sammen.

Følgende beskriver godt hvordan sirkusartistene i Frp forteller massene det massene vil høre- med max velgeroppslutning som eneste agenda.

Og følgende er så godt beskrevet at det fortjener en REPETISJON - av hensyn til "bygdetullingene" som lett lar seg lure og som har vanskelig for å forstå elementære økonomiske sammenhenger:

Frp ber kirurgen som opererer deg høre på hvordan DU vil ha operasjonen gjordt!

Frp ber deg overprøve bilmekanikerenes måte å reparere din bil på, selv om du evt. ikke har greie på bil!

Frp anbefaler deg å be snekkeren bygge huset etter dine anvisninger, selv om du ikke har filla peiling på bygging!

Da skal vi la Hegnar, Five, Norges Handselshølyskole og mange andre som mer har greie på økonomi enn vi har råde oss i økonomispørsmål.

De sier alle: Med Frp vil vi få renteøkning, inflasjon og tap av bedrifter og næringsliv.

Frp har ikke styrt - derfor har vi selvsagt ikke sett skadevirkningene til politikken deres.

1
planeten En trompet er en "egenskap" som er innført av Onyx. Spesielt for "Frp-trompeten" er tilbøyelighete til å lovprise og forsvare ALT som har med det "ufeilbarlig" partiet å gjøre. I d...

planeten skrev: "En trompet er en "egenskap" som er innført av Onyx."

Ja, tenkte jeg det ikke, planeten! Det VAR Onyx!

Jeg er forresten kjempelojal mot FrP! Men kan man være det om man ALDRI har stemt FrP tidligere? Tja...

Uansett, har du lest mitt flotte dikt om FrP-trompetene, jarlem? Det heter "FrP-trompetene spiller så klart og så vakkert!"

Om du vil kan jeg spille litt for deg igjen. En liten solo som varer helt til FrP sitter i regjering. Mens andre partier leter etter folk som vil stille opp i kommunevalget.

Jeg vet du liker musikken!

Vennlig hilsen Potetmosen.

1

Du, planeten, du som gjennom 22 år har hatt gode resultater som pedagog: Hva er en TOMPET?

1
FiringSquad Søviknes har reist til syden med en masse pensjonister som har behov for sol og varme. Vi som ikke bor i Os kommune får heller smøre oss med tålmodighet og håpe riktig mange kommun...

"FiringSquad skrev: Søviknes har reist til syden med en masse pensjonister som har behov for sol og varme. Vi som ikke bor i Os kommune får heller smøre oss med tålmodighet og håpe riktig mange kommuner får FrP-ordfører etter kommende valg!"

- Ehhh - men at hver og en måtte betale 5.000.- for turen nevner du altså ikke...

crapdetekt

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Laster...