Politikk - Norsk

Norgeførst

Alt for Norge

Det blåser for tiden en antirasistisk vind gjennom landet vårt. Dette kom bl.a. til uttrykk ved antirasistiske fakkeltog i en rekke norske byer.

Det er en selvsagt ting at man skal ha respekt for menneskeverdet, uansett hudfarge og kultur, men uttrykket "rasisme" må ikke misbrukes og utarte til en floskel som brukes i hytt og vær, slik tilfellet er i dagens samfunn. Det er i dag vanskelig å lufte divergerende meninger om dette brennbare emnet uten å bli uthengt som "rasist".

Statsminister Jens Stoltenberg uttalte nylig under en kulturaften: "I kveld sier vi "Norge for alle"". Vel kan man hevde at dette var en uttalelse som var myntet på den spesielle anledning, men det er likevel grunn til å tro at uttrykket "Norge for alle" gjenspeiler trenden i dagens samfunn.

Det var tre norske konger som valgte "Alt for Norge" som sitt slagord". En analyse av kongens slagord viser at det ikke kan forenes med uttrykket "Norge for alle". "Alt for Norge" uttrykker den patriotiske ånd som knytter landets egen befolkning sammen. De fleste innvandrere som strømmer til landet vårt har ingen bakgrunn i norsk kultur, og ønsker ikke "Alt for Norge", men heller "Norge for alle". De ønsker å dra fordeler av alle de økonomiske og sosiale privilegier Den norske stat kan by dem -- privilegier som nordmenn i sin alminnelighet ikke får nyte godt av. Det er nettopp den økonomisk/sosiale gevinst som lokker personer fra den tredje verden til Norge. For innvandrerne er det "Norge for alle" til egen fordel, mens nordmenn, f.eks. under annen verdenskrig ofte ga sitt liv for det fedreland de elsket. For dem var det fedrelandet som sto i fremste rekke. Det var "Alt for Norge" på bekostning av egne fordeler. For dem var det både ærefullt og farlig å gå med et norsk flaggmerke på jakkeoppslaget. Fortsetter dagens trend, kan det igjen bli farlig å gå med norsk flagg på jakkeoppslaget hvis en innvandrer oppfatter dette som "rasistisk".

Norge burde dra lærdom av vårt naboland i sør. Danmark har hittil ført en svært liberal innvandringspolitikk, og tanken var at innvandrerne etter hvert ville assimileres i det danske samfunn. Dette er ikke skjedd, og det er heller ikke noe som tyder på at det kommer til å skje i overskuelig framtid. I stedet for å gifte seg med dansker, "importerer" innvandrerne fremdeles sine tilkommende fra de respektive hjemland.

I tillegg begynner danskene å merke et fenomen amerikanerne kaller "hvit flukt". Når et lokalsamfunn får en viss prosentdel innvandrere og problemene begynner å melde seg, bl.a. i skolene, flytter danskene på seg. Den danske innvandringspolitikk er tydeligvis blitt en fiasko. Dette går fram av en nylig utgitt rapport av Henrik Bering i Heritagestiftelsens organ Policy Review. Bering påpeker at innvandrene utgjør syv prosent av Danmarks befolkning, og at fire prosent av befolkningen (innvandrere) legger beslag på hele 35 prosent av det danske sosialbudsjett. Dette skjer på bekostning av eldre dansker som hele sitt yrkesaktive liv har betalt en av verdens høyeste skatter, men som nå føler seg tilsidesatt i det danske helsevesen.

Bering nevner også at militante muslimer i Danmark nå er begynt å reise krav om at landet må omgjøres til en muslimsk stat, og at muslimske lover, bl.a. dødsstraff, lemlestelse og omskjærelse må integreres i Danmarks lover.

Innvandrerproblemene er også begynt å melde seg i vårt eget land, men blir forbigått i taushet av media. Som tilfellet var i Danmark, ser det ut til at også norske myndigheter ønsker å skildre "det fargerike fellesskapet" i så rosenrøde nyanser som mulig.

Det er karakteristisk at når det unntaksvis skjer en forbrytelse av kategorien hvit mot farget, blir dette kjørt opp i media med store overskrifter som skrekkeksempler på "rasisme, mens forbrytelser av kategorien farget mot hvit, som utgjør et flertall, enten ikke blir nevnt i media, eller må nøye seg med en liten notis i forbifarten. Dette er vanlig mediapolitikk i USA, men trenden er også merkbar i vårt eget land. "Rasisme" er øyensynlig et enveiskjørt begrep.

Det er et historisk faktum at vellykkede og varige samfunn alltid har vist en høy grad av homogenitet blant befolkningen. Når denne homogeniteten blir utvannet ved stadig sterkere innslag av fremmedkultur, begynner det engang vellykkede samfunn å degenerere. Da "alt for landet" var drivkraften hos nasjonens innfødte borgere, blomstret samfunnet, men da "landet for alle" ble statspolitikk som befolkningen ble hjerneforet med, begynte demoraliseringen av nasjonalfølelsen, og nedgangskurven begynte.

Skal Norge også bli offer for dette historiske faktum?

Bruk sunn fornuft, stem Demokratene!

1
5 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Den er litt gammel, men god for resirkulering tenkte jeg...

1

Slutt å plage med din parodisk propaganda!. Tror ikke "Demokratene" har løsning for Norges problemer. Dere er bare en gjeng avdankede reaksjonære gubber som ikke har noe positivt å bidra til "det blomstrende samfunn" du etterlyser.

Moz

1
salsero Slutt å plage med din parodisk propaganda!. Tror ikke "Demokratene" har løsning for Norges problemer. Dere er bare en gjeng avdankede reaksjonære gubber som ikke har noe positivt å...

"salsero skrev: Slutt å plage med din parodisk propaganda!. Tror ikke "Demokratene" har løsning for Norges problemer. Dere er bare en gjeng avdankede reaksjonære gubber som ikke har noe positivt å bidra til "det blomstrende samfunn" du etterlyser." -----------------------

Latterlige påstander uten rot i virkeligheten!

Desuten er jo jeg mikroskopisk på det du kaller "propaganda" i forhold til F. eks Potetmosen som gjør en god jobb, men for feil parti.

1
salsero Du (Norgefyrst), potit og floppy er ganske underholdende...ler mye når jeg leser deres innlegg. Bedre enn O.J utbasuneringer. Moz

"salsero skrev: Du (Norgefyrst), potit og floppy er ganske underholdende...ler mye når jeg leser deres innlegg. Bedre enn O.J utbasuneringer. -------------------------------------------- Hehe, enig!

Det denne småfascisten ikke skjønne er at parti som hans parti er det ingen som stemmer på i Norge, tilogmed Frp har skjønt at det flerkulturell Norge har kommet for å bli!

Det er en tragedie for landet at de nå har en representant på stortinget, men vi får trøste oss med at han ikke er valgt inn fra Demokratene.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Laster...