Politikk - Norsk

Stange

ARBEIDSLEDIGHET OSV.

Er det mulig å gjøre det samme i dag som Odvar Nordli i sin tid gjorde for å få folk i arbeid,få fart i industrien og få kontroll over renter og høy kronekurs? Han instruerte Norges Bank til å sette ned renta,innførte lønns og prisstopp samt at krona ble devaluert.Er våre politikere i dag så handlingslammet og feige at de ikke tør bruke virkemidler som dette? Vil gjerne vite om det er flere som tenker som meg:

1
12 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

"Stange skrev: Er det mulig å gjøre det samme i dag som Odvar Nordli i sin tid gjorde for å få folk i arbeid,få fart i industrien og få kontroll over renter og høy kronekurs? Han instruerte Norges Bank til å sette ned renta,innførte lønns og prisstopp samt at krona ble devaluert.Er våre politikere i dag så handlingslammet og feige at de ikke tør bruke virkemidler som dette? Vil gjerne vite om det er flere som tenker som meg:" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, det du beskriver vil være en god oppskrift for å berge norsk industri, og norske arbeidsplasser.

En devaluering på 10% , samt lønns og prissstopp vill være god medisin. Men da måtte lønns og prisstoppen vare inntil vi ble medlemmer i EU.

1

Nei, det ville få en katastrofal tiltro til norsk økonomi, men det finnes mulighet for å full sysselsetning, og faktisk flere hundre tusen mennesker inn i nye jobber. Slik organiserer man det.

Det finnes et alternativ til stramt Statsbudsjett, nemlig å øke BNP fastland eller øke industri, næring og eiendom i privat regi. Staten forbruker minst 13% for mye penger etter dagens BNP fastland( uten oljeinntekter) d.v.s. ca 110 Milliarder. Det skyldes stort sett at det offentlige byråkratiet består av mellom 150 000 - 200 000 for mange ansatte til en kostnad på opp mot 150 milliarder. I tillegg så investeres ingenting gjennom Statsbudsjett eller kommuneforvaltningen av oppgitt budsjett, man låner i stedet pengene.

Slik kan man gjøre: Først må alle arbeidstakere i Norge få samme arbeidsbetingelser, også pensjonsrettigheter (lik i det offentlige) 66% av lønn. Dette skaper full fleksibilitet. Så må man gå over til samme registrering av arbeidsledighet og effektivitetsutnyttelse som i EU, slik at makroøkonomene forstår at man i Norge ikke har press i økonomien. 2,45 arbeidstakere er registrert i Norge, men de gjør kun 1,78 mill arsverk. Så får man alle som ønske rå arbeide til å registrere seg samt godtar at 150 000 offentlige ansatte blir f.eks. overtallige . Total sett utgjør antatt ledig kapasitet derav 550 000 årsverk, og da er det ikke snakk om press i økonomine.

Så må man flagge dette og ha som målsetning at man ønsker 100 milliarder spart i offentlige budsjett før 2007.

Man kan for eksempel si at man vil ha 600 Milliardr i totaltforbruk, eller som % av BNP (2002)

Da får man redusert renten ved å videreføre som følger.

Investorer i inn og utland kjøper norske kroner, da den gir muligheter for stor gevinst med høy rente. Derfor styrker krona seg. Samtidig må man tilby alternative investeringsformer for stor avkastning og kan da f.eks. selge alle offentlige skoler, sykehus sykehjem omsorg o.s.v. til private aktører, få disse i tipp topp stand å leie dem tilbake, med klausul om å tilbakeføre eiendomsmassen om 30 år, da Staten igjen trenger penger å kan utføre samme salg en gang til.

Så setter man etter å ha fått full oversikt over rbeidskapasiteten avskrivning på alle produksjonsmidler/ produksjonslokaler, samt lager og lagerlokaler til 100% eller at bedriftene selv kan avskrive det de måtte ønske. Staten har nemlig ikke likviditetsproblemer og inntekten av nyetablering er ikke tidligere vært med i budsjetter.

Da får staten inntekter om noen år, samt lever av økt arbeidsbeskatning.

Da er dt også muligheter for å gi alle skatte og avgiftslette, og det beste får å få opp lønnsomheten i å arbeide er å gi alle full kompensasjon for utgifter til inntektserverv gjennom skatteøre og ikke som idag gjennom inntektsgrunnlaget. Idag kan du tjene 5000 i måneden ved å være sykeheldt, særlig hvis du har store reisekostnader og f.eks. utgifter til barnepass.

I tillegg kan alle velge om de vil ha 28% skatt på overtid, 28% på arbeid hvis man er ufør eller aldertrygdet. I tillegg kan man velge å betale trygdesats hvis man ønsker inntekten lagt til grunn for pensjonspoengberegning.

Biler til Svenskepriser, fri strøm uten avgift opptil 25 000 KWt o.s.v. er fullt mulig.

mange løsninger følger, men man får avslutte her................

1

Nei, jeg trur ikke det!

Verden gikk videre og Odvar Nordli sto igjen og skjønte ingenting!

1
kinelogg Nei, det ville få en katastrofal tiltro til norsk økonomi, men det finnes mulighet for å full sysselsetning, og faktisk flere hundre tusen mennesker inn i nye jobber. Slik organise...

"kinelogg skrev: Nei, det ville få en katastrofal tiltro til norsk økonomi, men det finnes mulighet for å full sysselsetning, og faktisk flere hundre tusen mennesker inn i nye jobber. Slik organiserer man det.

Det finnes et alternativ til stramt Statsbudsjett, nemlig å øke BNP fastland eller øke industri, næring og eiendom i privat regi. Staten forbruker minst 13% for mye penger etter dagens BNP fastland( uten oljeinntekter) d.v.s. ca 110 Milliarder. Det skyldes stort sett at det offentlige byråkratiet består av mellom 150 000 - 200 000 for mange ansatte til en kostnad på opp mot 150 milliarder. I tillegg så investeres ingenting gjennom Statsbudsjett eller kommuneforvaltningen av oppgitt budsjett, man låner i stedet pengene.

Slik kan man gjøre: Først må alle arbeidstakere i Norge få samme arbeidsbetingelser, også pensjonsrettigheter (lik i det offentlige) 66% av lønn. Dette skaper full fleksibilitet. Så må man gå over til samme registrering av arbeidsledighet og effektivitetsutnyttelse som i EU, slik at makroøkonomene forstår at man i Norge ikke har press i økonomien. 2,45 arbeidstakere er registrert i Norge, men de gjør kun 1,78 mill arsverk. --------

Et lite tips. Du slenger om deg med tall i hytt og pine. Det hadde vært mye mer seriøst om du hadde gitt en link slik at folk selv kunne sjekke gehalten i det du skriver. Jeg ville aldri ta tall servert fra en debettant her for god fisk uten en link til en seriøs side.

En kommentar. Hva mener du egentlig nå du sier at makroøkonomene må skjønne at det ikke er press i økonomien? Mener du at vi skal argumentere oss bort fra problemer med statistikk?

Lønns og prisøkninger er vanskelig å argumentere bort.

Det vil hjelpe fint lite å stå på et gatehjørne å skrike "Det er ikke press i den norske økonomien"....

Blurb

"

1
Blurb "kinelogg skrev: Nei, det ville få en katastrofal tiltro til norsk økonomi, men det finnes mulighet for å full sysselsetning, og faktisk flere hundre tusen mennesker inn i nye jobb...

Linker er SSB der antall sysselsatte er registrert. SSB angir også antall arbeidstimer, og da vil du raskt finne ut at hver enkelt registrerte arbeidstaker mangler 444T på et årsverk.

Ikke alle internasjonale makroøkonomer kan forestille seg at Norge kjører eget løp på statistikk. SSB har alltid vær AP`s bastion og tallene var gode å ha når AP sitter i regjering og pengene ser ut til å strømme inn.

Når det gjelder % forbruk av BNP fastland finner du det på Finansdepartementet og henvist til siste OECD rapport. Taller 55% fremkommer der, mn i motsetning til andre land så fører Norge opp låneopptak for kommuner og frittståenda AS eller BA under kategorien husholdninger, næring og kommuner.

Alle andre land setter kommuner og investeringer i offentlig sektor på offentlig sektor.

Vi skal derav ikke gjøre oss anderledes enn idag gjennom statistikk, men det blir ekstremt ille når statistikk gjort for å berike sin egen politikk.

Forøvrig er det i de fleste land i Europa registreringsplikt hvis man er arbeidsledig, noe det selvfølgerlig må være hvis man skal kunne beregne noe som helst.

1
kinelogg Linker er SSB der antall sysselsatte er registrert. SSB angir også antall arbeidstimer, og da vil du raskt finne ut at hver enkelt registrerte arbeidstaker mangler 444T på et årsve...

kinelogg........... Siden du ser ut til å forstå deg på økonomi har jeg et enkelt spørsmål: Hvordan ville det innvirke på økonomien, bedriftenes og landets, dersom bedriftenes overskudd beholdes ubeskattet så lenge det ikke taes ut av bedriften (i Norge), men beskattes som inntekt for de av aksjonærene som tar ut utbytte?

Ville dette styrke bedriftene og få fart på økonomien? Olavf

1
kinelogg Linker er SSB der antall sysselsatte er registrert. SSB angir også antall arbeidstimer, og da vil du raskt finne ut at hver enkelt registrerte arbeidstaker mangler 444T på et årsve...

Det er mer som er morsomt i norsk statistikk og språkbruk.

Norge en av verdens rikeste land, er bare et resultat av at vi har en stor + i Statsregnskapene. I all statistikk forøvrig er USA verdens rikeste, Japan, o.s.v. Sverige er også rikere enn oss da man tar BNP pr. årsverk. Vi innregner også BNP med oljeinntekter, og eksporterer samtitig pengene, mens andre land lar pengene rullere.

Nordmenn kjøper ellers bare 92% så mye vare og tjenester som gjennomsnittseuropeeren. Grunnen til at noen ønsker å tro at vi er så rike er derav heller ikke sann. Statistikken tar nemlig med pengene vi bruker til bolig, og boligprisene har økt svært de siste fem årene. I andre land er det mere vanlig å leie bolig og det blir derav enten det offentlige eller private firmaer som opptar lån.

Dette blir derav feil, da det i utgangspunktet er det totale låneopptak som er avgjørende og ikke hvem som tar opp lånet, med tanke på rentesetting.

1
olavf kinelogg........... Siden du ser ut til å forstå deg på økonomi har jeg et enkelt spørsmål: Hvordan ville det innvirke på økonomien, bedriftenes og landets, dersom bedriftenes over...

kinelogg......... Og videre om skatten: 2% skatt pr. 50.000 opp til 600.000 (30%) og videre flatt 30% på all inntekt utover 600.000, alt skattbart på bruttolønn uten noe fradrag. Inntekt på arbeid og kapital samt annen inntekt likestilles med hensyn til beskattning. Hvordan ville dette skattesystemet influere på rente og inflasjon? Olavf

1
kinelogg Det er mer som er morsomt i norsk statistikk og språkbruk. Norge en av verdens rikeste land, er bare et resultat av at vi har en stor + i Statsregnskapene. I all statistikk forøvri...

"kinelogg skrev: Det er mer som er morsomt i norsk statistikk og språkbruk.

Norge en av verdens rikeste land, er bare et resultat av at vi har en stor + i Statsregnskapene. I all statistikk forøvrig er USA verdens rikeste, Japan, o.s.v. Sverige er også rikere enn oss da man tar BNP pr. årsverk. Vi innregner også BNP med oljeinntekter, og eksporterer samtitig pengene, mens andre land lar pengene rullere.

Nordmenn kjøper ellers bare 92% så mye vare og tjenester som gjennomsnittseuropeeren. Grunnen til at noen ønsker å tro at vi er så rike er derav heller ikke sann. Statistikken tar nemlig med pengene vi bruker til bolig, og boligprisene har økt svært de siste fem årene. I andre land er det mere vanlig å leie bolig og det blir derav enten det offentlige eller private firmaer som opptar lån.

Dette blir derav feil, da det i utgangspunktet er det totale låneopptak som er avgjørende og ikke hvem som tar opp lånet, med tanke på rentesetting."

------- Hehehe Du lirer av deg så mye tull at noen har kan risikere å ta deg alvorlig :-D

Det kan hende (hvis ikke samboeren drar meg med på kino eller lignende) at jeg tar meg bryet verd å svare skikkelig på innleggene dine i morgen.

En ting kan jeg i hverfall fastslå med en gang, noen økonom er du ikke! (da mener jeg ikke diplom eller bedriftsøkonom)

Blurb

1
olavf kinelogg......... Og videre om skatten: 2% skatt pr. 50.000 opp til 600.000 (30%) og videre flatt 30% på all inntekt utover 600.000, alt skattbart på bruttolønn uten noe fradrag. I...

"olavf skrev: kinelogg......... Og videre om skatten: 2% skatt pr. 50.000 opp til 600.000 (30%) og videre flatt 30% på all inntekt utover 600.000, alt skattbart på bruttolønn uten noe fradrag. Inntekt på arbeid og kapital samt annen inntekt likestilles med hensyn til beskattning. Hvordan ville dette skattesystemet influere på rente og inflasjon? Olavf" ------ Du skjønner at denne Kinelogg ikke har peiling i det hele tatt eller????

Blurb

1

"Stange skrev: Er det mulig å gjøre det samme i dag som Odvar Nordli i sin tid gjorde for å få folk i arbeid,få fart i industrien og få kontroll over renter og høy kronekurs? Han instruerte Norges Bank til å sette ned renta,innførte lønns og prisstopp samt at krona ble devaluert.Er våre politikere i dag så handlingslammet og feige at de ikke tør bruke virkemidler som dette?"

Det var ikke mulig da, og er ikke mulig i dag. Man oppnådde en illusjon av handlingskraft mens konkurranseevnen eroderte videre og grunnlaget for mange av dagens problemer ble lagt. Derfor har selv de mest styringskåte politikerne på stortinget nå skjønt at man ikke kan regulere seg til lønnsomhet og industriell vekst. Det beste politikerne kan gjøre er å legge forholdene til rette blant annet ved å skape en konkurransedyktig infrastruktur (alt fra kommunikasjon og transport til utdanning og helse), ved å legge minst mulig hindringer og tidkrevende byråkratie i veien for det private næringsliv, og ved å føre en konsekvent og forutsigbar politikk.

Det handler ikke om feighet, men om å innse at verden ikke lenger er det den aldri var.

1

Jeg takker for mange velformulerte svar.Mye av dette ligger for høyt for meg,og da jeg regner meg som en vanlig mann,noe som de fleste på tinget er,tror jeg at flere av disse alternativene til løsning av dagens problemer ligger for høyt også for våre folkevalgte.Her må det raske enkle forståelige trekk til for å få folk tilbake tpå jobb.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Aktuelt kaareaadinnlandet Siste svar

Landet Norge

Lucky Luke på Facebook: "Det er mye som tyder på at landet Norge er i den metaforiske gjørma. F.eks.: Hvor mye korrupsjon er det i politiet? Høyyyt? Hvor mye feilbehandling er det i helsevesenet? Høyy...
1
1 svar
Laster...