Politikk - Norsk

DMEO

NKP vs AKP

Hva er forskjellen på politikken til NKP og AKP?Er ikke begge to bygd på tankene til Marx og Lenin?

1
42 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Forenklet sagt er NKP "Sovjetkommunister", AKP er "Kinakommunister". Innenfor den kommunistiske bevegelsen har det fantes masse avarter, for Norges del har skillet siden slutten av 60-tallet gått mellom de som fortsatt fulgte Sovjets linje og de som støttet Maos Kina. Videre er NKP et relativt gammelt parti, de ble såvidt jeg husker dannet på 20-tallet (årsaken var en splitt i arbeiderbevegelsen i synet på Sovjet), mens AKP er betydelig yngre. De oppsto mot slutten av 60-tallet, som et resultat av radikaliseringen av samfunnet, først som SUF.

Spike

1

"DMEO skrev: Hva er forskjellen på politikken til NKP og AKP?Er ikke begge to bygd på tankene til Marx og Lenin?"

Forskjellen er som på Indre og Yttre sjømannsmisjonen, svært liten.

1
KHWS "DMEO skrev: Hva er forskjellen på politikken til NKP og AKP?Er ikke begge to bygd på tankene til Marx og Lenin?" Forskjellen er som på Indre og Yttre sjømannsmisjonen, svært liten...

"KHWS skrev: "DMEO skrev: Hva er forskjellen på politikken til NKP og AKP?Er ikke begge to bygd på tankene til Marx og Lenin?"

Forskjellen er som på Indre og Yttre sjømannsmisjonen, svært liten."

Begge er bygd på tankene til marx å lenin (akp ble stiftet under navnet akp (m-l) hvor m-l står for marxist lenistene men dette er fjernet nå)

AKP er et revolusjonærtKomunistisk parti NKP er et reformkomunistisk parti

NKP var stalin tro, noe AKP ikke var/er

AKP har aldri tatt i mot penger fra utenlandske kommunist partier NKP har tatt i mot økonomisk støtte fra utenlandske partier

Skriver mer senere vist du er intresert i

1
KHWS "DMEO skrev: Hva er forskjellen på politikken til NKP og AKP?Er ikke begge to bygd på tankene til Marx og Lenin?" Forskjellen er som på Indre og Yttre sjømannsmisjonen, svært liten...

"KHWS skrev: "DMEO skrev: Hva er forskjellen på politikken til NKP og AKP?Er ikke begge to bygd på tankene til Marx og Lenin?"

Forskjellen er som på Indre og Yttre sjømannsmisjonen, svært liten."

------------------------ Eller som forskjellen mellom pinsevennene og trosbevegelsen.

1
Anarkigut DMEO: Det du må huske på er at her beveger vi oss i MEGET sekteriske kretser. AKP er O.K nå, men skjekk F. eks www.tjen-folket.no

"Anarkigut skrev: DMEO:

Det du må huske på er at her beveger vi oss i MEGET sekteriske kretser.

AKP er O.K nå, men skjekk F. eks www.tjen-folket.no"

----------------------------------------- Å bli angrepet av fienden er ikke en dårlig ting, men en god ting", som Mao sier.

funnet hos tjen-folket,

He is dead but he won't lie down.

1

Rødbrunt gufs fra fortiden.

*grøsser*

1
Anarkigut Valle var hverken i NKP eller AKP, men i en tredje grupering som jeg ikke husker navnet på, men studentforeningen deres het KUL (Kommunistisk UniversitetsLag)

"Valle var hverken i NKP eller AKP, men i en tredje grupering som jeg ikke husker navnet på, men studentforeningen deres het KUL (Kommunistisk UniversitetsLag)"

Assosiert med AKP(ml). Ingen (eller iallfall svært få) av dagens kjendisekskommunister har bakgrunn i NKP. Deres bakgrunn er diverse radikale arbeider- og studentgrupper på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet, grupper som soknet til AKP(ml). Det fantes også en rekke mindre grupperinger, men disse hadde marginal betydning, og i tillegg ble en del grupper (som f.eks. Kvinnefronten) mer eller mindre kuppet av de rettroende i ml-bevegelsen.

Spike

1
Spike11 "Valle var hverken i NKP eller AKP, men i en tredje grupering som jeg ikke husker navnet på, men studentforeningen deres het KUL (Kommunistisk UniversitetsLag)" Assosiert med AKP(m...

"Spike11 skrev: "Valle var hverken i NKP eller AKP, men i en tredje grupering som jeg ikke husker navnet på, men studentforeningen deres het KUL (Kommunistisk UniversitetsLag)"

Assosiert med AKP(ml) ------------------------------------------------ KUL hadde fint lite med AKP å gjøre, KUL hadde et moderparti (eller organisasjon?) som jeg ikke husker navnet på, som rivaliserte med AKP og NKP.

1
Anarkigut "Spike11 skrev: "Valle var hverken i NKP eller AKP, men i en tredje grupering som jeg ikke husker navnet på, men studentforeningen deres het KUL (Kommunistisk UniversitetsLag)" Ass...

"KUL hadde fint lite med AKP å gjøre, KUL hadde et moderparti (eller organisasjon?) som jeg ikke husker navnet på, som rivaliserte med AKP og NKP."

De var vel en slags trotskister, tror jeg, men jeg mener å huske at også de ble delvis kuppet av AKPerne.

Spike

1
Spike11 "KUL hadde fint lite med AKP å gjøre, KUL hadde et moderparti (eller organisasjon?) som jeg ikke husker navnet på, som rivaliserte med AKP og NKP." De var vel en slags trotskister,...

Kommunistisk Universitetslag - KUL (1973-81) Splittelse frå AKP(ml) på Universitet i Oslo. Arbeidet tett med KAF.

Kommunistisk Arbeiderforbund - KA/KAF (1972-) Splittelse frå MLG, best for det meste av gamle medlemmer av MLF. Kritiserte AKP(ml) for å være uvikitge borgerlige nasjonalister , og tok eit pro-Albania standpunkt frå 1978. Så godt som ingen aktivitet i dag.

Marxist-Leninistiske Grupper - MLG (1971-73) Forsettelsen av SASG. I 1972 blei MLF og med i MLG. Dannet partiet AKP(ml) i 1973.

Sosialistiske Arbeids og Studiegrupper - SASG (1969-71) Dei osm forlot Sosialistisk Folkeparti i 1969, som ikkje var medlem i SUF. Hadde det samme målet som SUF(ml), nemlig å bygge eit nytt kommunistisk parti i Noreg.

Marxist-Leninistisk Front - MLF (1960s-72) Maoistisk opposisjon innad i NKP som forlot pariet på slutten av sekstitallet. Blei med i MLG i 1972.

1
Spike11 "KUL hadde fint lite med AKP å gjøre, KUL hadde et moderparti (eller organisasjon?) som jeg ikke husker navnet på, som rivaliserte med AKP og NKP." De var vel en slags trotskister,...

"Spike11 skrev: "KUL hadde fint lite med AKP å gjøre, KUL hadde et moderparti (eller organisasjon?) som jeg ikke husker navnet på, som rivaliserte med AKP og NKP."

De var vel en slags trotskister, tror jeg, men jeg mener å huske at også de ble delvis kuppet av AKPerne. -------------------------------- Nææh.

Tviler EKSTREMT sterkt på at de var trotskister, det passer ikke inn noe sted med resten av hva de sto for...

Idag er vel trotiskistene her i landet hovedsakelig Internasjonale Sosialister og Forbundet INternasjonalen...

1

"DMEO skrev: Hva er forskjellen på politikken til NKP og AKP?Er ikke begge to bygd på tankene til Marx og Lenin?" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se "Rød valgalianse". De er samlet der, så nær som en liten "utenformenighet" av kommunister.

1
Estel Nkp er ikkej med i Raud Valallianse, det kan virke sånn av innlegget ditt.

Kommunismen og sosialismen er døøøøød. De har utspilt sin rolle og det er på tide at diverse frustrerte sosialister finner noe annet å rette oppmerksomheten mot. Dessverre ser det ut til at noen av disse sympatiserer med AQ, Taliban og tilvarende terrororganisajoner. Er det hevn for at sosialistene med hjelp av humanistene ikke fikk kontroll over verden? Det er mere mellom himmel og jord enn de fleste andre steder.

1
Anarkigut DMEO: Det du må huske på er at her beveger vi oss i MEGET sekteriske kretser. AKP er O.K nå, men skjekk F. eks www.tjen-folket.no

"De herskende tanker er den herskende klasses tanker", som Karl Marx sa. (funnet på tjen folket)

Jeg synes "tjen folket" har mange gode poenger, Anarkigutt. Poenger som jeg synes faller ganske godt sammen med en bokanmeldelse i dagens Klassekampen, hvor det blant annet antydes at ”lefties i alle mulige former og fasonger” forholder seg til fenomenet merkevarebygging på en hjernedød måte, hvor de innbiller seg at ”adbusting” i det hele tatt har en antikapitalistisk funksjon (for ikke å si funksjon i det hele og det store). Noe som også er et kjennetegn på dagens fragmenterte venstreside som marsjerer i alle retninger uten å komme noe sted, mens kapitalismen i stadig sterkere grad befester sitt verdenshegemoni.

For øvrig sitter jeg med TV’n i bakgrunnen og hørte akkurat at Microsux har laget en nynorskversjon, hvorpå en nynorsktalsperson erklærer at i en konkurransesituasjon tvinges produsentene til å lytte til kundenes ønsker (i dette tilfellet åpenbart nynorskfolkets ønsker). Jeg sier som Karl Marx: De herskende tanker er den herskende klasses tanker.

Si meg Anarkigutt - som selverklært anarkist – har du enda ikke forstått at dette er en klassekamp? Og jeg som trodde det klasseløse samfunnet var helt sentralt i anarkismen? Hmm….

______________________________________________________

Folkestyre = Idiotivelde

1
Anarkigut DMEO: Det du må huske på er at her beveger vi oss i MEGET sekteriske kretser. AKP er O.K nå, men skjekk F. eks www.tjen-folket.no

Jeg har vært en tur inne på "tjen-folket.no", og her dyrker man jo Karl Marx slik de kristne dyrker Jesus. De kristne har bibelen, marxistene har Marx' nedtegnelser som sin sannhetskilde. Karl Marx' lære, marxismen, synes for meg å være en selsom blanding av vitenskap, kvasi-vitenskap og Karl Marx' egne politiske holdninger, vevet sammen så tett at det blir umulig å skille dem fra hverandre. Er det vitenskap eller ideologi? Svaret blir: Begge deler og dermed ingen av delene. Og hvorfor skal man godta alt en enkelt "vitenskapsmann" kom frem til på 1800-tallet? Selv om vi skal kalle dette vitenskap, kan det ikke hende denne mannen har tatt feil, om ikke i alt, så i hvert fall i mye? Dere mener at en væpnet revolusjon og "proletariatets diktatur" er den eneste løsning. Har dere noe annet argument for dette enn at Karl Marx kom frem til dette? OK, vi har jo Engels også, det er klart. Og Lenin, joda han gjorde en brukbar jobb med å videreføre denne ideologien. Ja, til og med Stalin har dere tydeligvis en viss sympati for. Men: Hvorfor har dere latt disse mennene gjøre all tenkningen for dere? Hva med litt kritisk sans? Jeg tilhører sannelig ikke høyresiden selv, og jeg tror jeg muligens kan finne med godt til rette langt ute på venstresiden i det politiske landskap, men hver gang jeg støter på navnet Karl Marx der ute, får jeg avsmak. Dere er jo ikke klokere enn de kristne!

1

---------->dmeo

Forskjellen ser du i praktisk politikk. AP har aldri hatt noe godt forhold til venstresida. Grav litt i APs hemmelige overvåkningstjeneste og Haakon Lie, og du vil bli overrasket.

Evgyrt

"Jeg elsker den frie konkurransen...særlig fordi jeg eier alle konkurrentene"- Onkel Skrue

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Aktuelt kaareaadinnlandet Siste svar

Landet Norge

Lucky Luke på Facebook: "Det er mye som tyder på at landet Norge er i den metaforiske gjørma. F.eks.: Hvor mye korrupsjon er det i politiet? Høyyyt? Hvor mye feilbehandling er det i helsevesenet? Høyy...
1
1 svar
Laster...