Politikk - Norsk

norge10000

Paranoide FRp'ere

Redaksjon 1 bestod IKKE bare av sosialdemokrater. Dette var IKKE en reklamesending, men en diskusjon om det partiet som har betydd mest for Norge i etterkrigstiden. Dere i FRP er så paranoide at dere tror at Førde har manipulert NRK (med en Høyremann som leder) til å sende dette? Og hva er reklameverdien for AP når man snakker om lederstrid og indre tema?

Herregud for en patetisk gjeng tapere dere er.

Men nå er det ikke så lenge til dere kan heve neste trygd, betalt bl.a av mine skattepenger.....så ta dere en fylletur og løs verdensproblemer....

1
13 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

FRP'ere..... bare tullebukker....

1

Massene i Tyskland (det tyske demokratiet) TOK FEIL da de gav sin stemme til Adolf Hitlers populistiske ALTOMFATTENDE utelukkende positive lovnader til ALLE.

Torbjørn Berntsens mening om at 1/3 av det norske folk er politiske analfabeter, høres alvorlig ut. For kan det være slik at demokratiet på nytt tar feil - slik demokratiet tok grundig feil før 1940 i Hitler-Tyskland - ikke mange år tilbake i vår historie.

Torbjørn Berntsen pleier å si det han mener og han pleier å mene det han sier. Torbjørn Berntsen kan jo ha rett i sin mening om Frps langsiktige ødeleggende virkning på samfunn og folk. Og i så tilfelle KAN altså det norske DEMOKRATI på nytt være i gang med å gjøre samfunnsødeleggende og derved menneskefiendtlige katastrofale valg - i demokratiets navn.

Derfor KAN det være nødvendig å putte Frp&Co inn i regjeringskontorene - helt ALENE må de sitter der- slik at alle - også de politisk analfabete - får se Frp-politikk i praksis.

I motsatt fall kommer demagogen og retorikeren Hagen&Co til å omvende over 50% av velgerne i Norge ved å kunne fortsette med sine velgertilpassede markedsførings-show- bestående av syting, klaging og krisemaksimering om denne jammerdal av et samfunn.

Og de motstridende, illusoriske og altomfattende Frp-lovnader om ALT til ALLE vil da kunne fortsette med øket styrke - helt til Frp-føreren &Co enten er så gammel at han går av og reiser til Spania, som innvandrer eller får noen samfunnsødeleggende regjeringsår sammen med resten av Frp-ministrene - med bl.a. råtassen av en rallykjører fra Finnmark som samferdselsminister og "sex med fulle mindreårige jenter"-Frperen, som barneminister.....bare for å nevne noen aktuelle kandidater....

Nei, takke seg til....... men kanskje er vi bare nødt? Det er som sagt DEMOKRATIET som bestemmer.

En ting er sikkert: Bare framtiden vi vise.

1
Shewolf Et bra innlegg planeten. SheWolf -------------

Takk for det, Shewolf! Vi er mange som har observert hvorden populistene i Frp hele tiden lager MEDIE-SHOW, som til enhver tid er blitt justert etter svingende strømninger i folket.

Og Frp har i hele sin eksistensperiode latt misnøye være en del av sin politiske strategi. Misnøye som politiske strategi er med på å undergrave bærebjelken i demokratiet. Mer presist har man observert at Frp bevisst utnytter spenningen mellom faktisk virkelighet og et utopisk ideal - noe som fører med seg grums og egoisme.

Dette synet er det ikke bare undertegnede som har hevdet en rekke ganger. Dette mener f.eks. også NLA-forsker Paul Otto Brunstad: Å spille på misnøye er å spille mer på instinkter enn rasjonalitet. Satsing på de instinktive og uregjerlige kreftene i menneskene er en politisk strategi som kan ha dramatiske konsekvenser. For misnøyen kjenner ingen grenser - dersom den ikke blir møtt av takknemlighet for hva som er.

Det populistiske Frp har en demagogi som utnytter spenningen mellom det faktiske og idealene, noe som bidrar til å sette praktisk politisk hverdag i et dårlig lys.

Tidligere/historiske forsøk på å framholde "idealstaten"/utopien, som f.eks. kommunismen og Pol Pot, endte begge med KATASTROFE.

Idealstaten kan ikke bli virkelig. Vi kan ikke få gratis brennevin eller stoppe sykdom. Det er ikke mulig. Misnøyen er en nødvendig forutsetning for at tanken om UTOPIEN skal få grobunn. Dette er en direkte trussel mot demokratiet.

Dog skal sies at misnøye er nødvendig for konsumentsamfunnet og politisk opportunt. Og den furtne, misfornøyde, passive konsument er den beste rolle for konsumentsamfunnet. Men misnøye over en lav sko er DEN STØRSTE TRUSSEL MOT VÅRT SAMFUNN.

Et annet viktig spørsmål blir hvorfor vi har det så vondt - når vi har det så godt.

Motstykket til utakknemlighet er TAKKNEMLIGHET.

1
planeten Takk for det, Shewolf! Vi er mange som har observert hvorden populistene i Frp hele tiden lager MEDIE-SHOW, som til enhver tid er blitt justert etter svingende strømninger i folket...

Planeten skrev, "Dog skal sies at misnøye er nødvendig for konsumentsamfunnet og politisk opportunt. Og den furtne, misfornøyde, passive konsument er den beste rolle for konsumentsamfunnet. Men misnøye over en lav sko er DEN STØRSTE TRUSSEL MOT VÅRT SAMFUNN.

Et annet viktig spørsmål blir hvorfor vi har det så vondt - når vi har det så godt.

Motstykket til utakknemlighet er TAKKNEMLIGHET."

Et slikt argument kan vel også brukes mot de tildels megt høye lønnskrav som deler av fagbevegelsen kommer med hver vår ?

Eller er det mer høyverdig moralsk sett å kreve høyere bruttolønn enn å kreve høyere nettolønn ?

Bersyl

1
bersyl Planeten skrev, "Dog skal sies at misnøye er nødvendig for konsumentsamfunnet og politisk opportunt. Og den furtne, misfornøyde, passive konsument er den beste rolle for konsuments...

Jeg støtter deg 100% i det jeg tror er din mening vedr. partenes ødeleggende høye lønnskrav.

Desverre valgte man å gå bort fra den vellykkende SOLIDARITETSLINJA ved siste lønnsoppgjør. Den politiske hukommelse er som sagt ikke lenger enn nesetippen. Skadevirkningene på samfunnsøkonomien med økt inflasjon, økt rente, arbeidsledighet har direkte sammenheng med dette. Og det aller mest komiske er jo at man derigjennom bevilger seg lavere reallønn. Det vellykkende solidaritetsaltarnativet bidro til høy reallønn for folk fles, lav arbeidsledighet....., bedret konkurranseevne osv.

Ja, jeg er enig med deg bersyl !

1
Tacitus quakechamp skrev: Er det jarlem som er ute å spammer? - Jarlem, Planeten, Omsorg. En og samme person, ja

Jeg ser at du Tacitus er blitt slettet flere ganger av VGs journalist.

Tacitus, selv om jeg evt.skulle være uenig i dine meninger, så vil jeg kjempe for din rett til å uttrykke dine meninger.

Men hva Tacitus mener om politikk vet jeg faktisk lite om - bortsett fra at du støtter Frp- og det er jo selvsagt noe. Mon tro om min uvitenhet om dine politiske meninger har sin forklaring i at du stort utelukkende har bedrevet negativ PERSON-karakteristikker. Derfor er dine politiske argumenter og politiske holdninger på sak helt fraværende - selv om du faktisk befinner deg på et forum for POLITISK diskusjon.

PS! Jeg er jo ganske mye eldre enn deg- så kanskje er jeg allerede blitt senil.....

"Det Tacituske debattnivå" med alskens skitkasting og negativ hetsing mot navngitt PERSON, skal Tacitus få være HELT ALENE om. Dine PERSONLIGE motiver/behov for hetsing av annen person, er noe man holder seg for god til i et politisk diskusjonsforum som dette.

Å diskutere person, hvor ofte du pusser tennene, hvilken skostørrelse du har og IKKE sak, er noe av det minst høyverdige og minst interessante man kan gjøre i et politisk diskusjonsforum. Derfor tror jeg MOD sletter dine innlegg, Tacitus, fordi dine innlegg illustrerer en hevngjerrig persons uinteressante skildringer av annen PERSON.

I en politisk diskusjon må man tåle at motparten har begrunnede og dokumenterte MENINGER om f.eks. et parti som "ditt" Frp.

Når saklig kritikk og negative elementer ved "ditt" parti trekkes fram i en diskusjon, er det forståelig at dette kjennes vanskelig for enkelte sarte personer, som identifiserer seg med partiet.

KONKLUSJON: Saklig kritikk av f.eks. "ditt" Frp-parti er noe du må lære deg å tåle, dersom du skal delta i diskusjoner hvor ulike meninger konfronteres med hverandre.

Når du i DET ÅPNE ROM møter kritikk av "ditt" parti med PERSON-hets og PERSON-skikane, da har du allerede meldt deg selv ut av diskusjonen. Derfor er det godt at MOD gjør jobben sin.

Jeg håper at du i fortsettelsen konsentrerer deg om f.eks. SAK, POLITIKK, politiske IDEER, parti-HVERDAG, parti-PROGRAM osv. osv. osv.

Jeg håper også at du vil forstå at der i Norge er mennesker, ja sågar mange mennesker (trolig mer enn 70% av befokningen), som har andre politiske oppfatninger og andre sympatier enn det du har,

Herved legger jeg denne Uinteressante og Upolitiske diskusjonen DØD. Man har da annet å benytte energien på - f.eks. politisk diskusjon.

1
planeten Jeg ser at du Tacitus er blitt slettet flere ganger av VGs journalist. Tacitus, selv om jeg evt.skulle være uenig i dine meninger, så vil jeg kjempe for din rett til å uttrykke din...

"Herved legger jeg denne Uinteressante og Upolitiske diskusjonen DØD. Man har da annet å benytte energien på - f.eks. politisk diskusjon. "

Det du driver med er slettes ikke diskusjon, men mye mere enetale.

Til informasjon er det undertegnede som har meldt deg til MOD i dag, du trenerer debatten, spamer sidene med dine meninger og unnlater å besvare meddebattanter.

Mvh MC

1
MeaCulpa "Herved legger jeg denne Uinteressante og Upolitiske diskusjonen DØD. Man har da annet å benytte energien på - f.eks. politisk diskusjon. " Det du driver med er slettes ikke diskus...

Omsorg/Planten/Jarlem prater ikke politikk. I likhet med en annen kjent taler, Hitler, taler og taler han til massene, om og om igjen, til MASSENE hyller ham som den nye Cæsar.

Hitler talte også bare om rotter, og andre "untermensch". Planeten, altså Jarlen/Omsorg, taler også bare om ett tema: De farlig rottene. FrP'ere.

Hitler talte også om at samfunnet var på villspor, og måtte ledes på rett vei. Planeten advarer mot FrP

1
Tacitus Omsorg/Planten/Jarlem prater ikke politikk. I likhet med en annen kjent taler, Hitler, taler og taler han til massene, om og om igjen, til MASSENE hyller ham som den nye Cæsar. Hit...

"Tacitus skrev: Omsorg/Planten/Jarlem prater ikke politikk. I likhet med en annen kjent taler, Hitler, taler og taler han til massene, om og om igjen, til MASSENE hyller ham som den nye Cæsar.

Hitler talte også bare om rotter, og andre "untermensch". Planeten, altså Jarlen/Omsorg, taler også bare om ett tema: De farlig rottene. FrP'ere.

Hitler talte også om at samfunnet var på villspor, og måtte ledes på rett vei. Planeten advarer mot FrP

" --------- Hvorfor gidder du å gå inn og hetse i alle tråder jarlem starter? Er dette din form for diskusjon? Du virker jo ikke opptatt av politikk i det hele tatt (kanskje mindre enn jarlem), men mest opptatt av Jarlem. Det virker på meg som om det begynner å bli sykelig.

Jarlem starter også massevis av tulletråder, med cut'n paste spesialitetene sine.

Dere burde skjerpe dere begge to.

Blurb

1
Tacitus Omsorg/Planten/Jarlem prater ikke politikk. I likhet med en annen kjent taler, Hitler, taler og taler han til massene, om og om igjen, til MASSENE hyller ham som den nye Cæsar. Hit...

"Hitler talte også bare om rotter, og andre "untermensch". Planeten, altså Jarlen/Omsorg, taler også bare om ett tema: De farlig rottene i FrP", sier den godeste Tacitus.

Ja, du sier noe der - OM DEG SELV - du godeste Tacitus- når du oppfatter deg selv som en ROTTE - eller en av flere Frp-rotter......

Forøvrig - siden du nevner det, Tacitus så var det de "kriminelle", farlige, griske, fremmede INNVANDRERNE, som ble negativt stigmatisert av den godeste Hitler.

Tacitus... Du har vel kanskje en oppfatning hva gjelder negativ stigmatisering av fremmedkulturelle innvandrere? Eller blir dette temaet for brysomt for deg?

Jeg synes fortsatt ikke at du er en ROTTE... Jeg synes fortsatt ikke at du er en PSYKOPAT..., Men jeg hører jo heller ikke at du har noen politiske meninger eller politiske argumenter.....

Har du forresten noe positivt å si om innvandrere? I tilfelle NEI, er du i prinsipp på linje med føreren fra Tyskland. Han hadde heller ikke noe positivt å si om innvandrerne (les:jødene)

At du går med et slikt destruktivt selvbilde - synes jeg er sørgelig for deg selv - oppriktig talt....

Jeg oppfatter i alle fall IKKE deg som en rotte - selv om du , Tacitus, oppfatter andre som ROTTER :-) :-/ ...

Men jeg oppfatter vesentlige deler av POLITIKKEN og de politiske ideene til "ditt" parti verdiløse, egoistiske og korttenkte. Og jeg oppfatter at Frp gjennom hele sin opposisjonstilværese har blitt "eksperter" i å føre dumme velgere bak lyset med lureri og manipulasjon.

En av disse Frps lureri-metoder er å love ALT HVA GODT ER til ALLE samtidig. En annen er å fyre oppunder misnøye, klaging og syting - en menneskelig tendens som blir framelsket at Frps populistiske velgerfrierier.

PS! At du føler deg som ei ROTTE av den grunn, er trasig for deg, men likevel UINTERESSANT - på et politisk diskusjonsforum som dette.

Kanskje politisk diskusjon egentlig blir for hardt for deg - i lengden- når du etterhvert oppdager virkeligheten bestående av MENINGER, som skiller seg 180 grader bort fra "ditt" partis politikk.

PS! Hva du Tacitus har av politiske argumenter, politiske meninger, politiske ideer og politisk ideologi inne i ditt hode, er der INGEN som har fått med seg. Forklaringen kan jo være at jeg er senil - etter din mening - og av den grunn ikke forstår deg... man skal jo ikke se bort fra den muligheten.... :-/

Tips til Tacitus: Forsøk å få ut av ditt hode det som er av POLITISK interesse - hvis du ikke - mot formodning - skulle ønske å bli kastet ut av journalistene i dette VG-forum... Kanskje blir du nødt til å erkjenne at politisk diskusjon blir for hardt for deg og du bør da finne deg mer sønddagsskolepregete aktiviteter.

Jeg synes fortsatt IKKE at du er ei ROTTE - bare så det er sagt.

Dine personskildringer av andre er da heller ikke særlig begavede. For det er først og fremst din egen personlighet som desto tydeligere kommer fram - gjennom ditt spesielle personfokuserende "innhold".

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar

Kravstore SV-ere.

En mer arrogant politiker enn denne lederen for nevnte parti, det skal godt la seg gjøre å finne, (vel én enda mer ytterliggående har vel like mye selvtillit og mener seg berettiget til å bestemme dag...
1
2 svar
Laster...