Politikk - Norsk

glæfsvik

Planøkonomi

Mange av debattantene hos VGD harselerer over kommunisme og sosialisme. De har ikke erfart annet enn den rikdom Norge har skaffet seg igjennom oljeutvinning.

Snart vil dette ta slutt og da står vi på bar bakke uten noen form for sikre inntekter og de fleste i Norge vil da få senket sin levestander.

Før dette skjer bør vi innføre planøkonomiske løsninger og få igang en detaljstyring av økonomien som sikrer en tryggest mulig hverdag for Kari og Ola.

Alle bedrifter bør overtas av staten. Man bør ikke kun satse på størst mulig økonomisk vinning men å holde en samfunnsøkonomisk stabilitet med trygge arbeidsplasser og et jevnt produksjonstempo. Norge var og er fremdeles god på bl.a. skipsindustri og fiske/oppdrett. Dette er områder vi må satse på. Om staten tar over alle virksomheter kan vi prioritere riktig og være i forkant på alle områder. Det bør også innføres et likelønnsystem der man forsøker å få minst mulige forskjeller i lønninger blant arbeiderne. Studier bør gjøres gratis og vi må ha et stabilt og godt helsevesen. Her har vi mye å lære fra Cuba.

1
51 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

CUBA LIBRE!!!!!!

Vims - say no more

1

Planøkonomien har utspillt sin rolle når selv det kinesiske kommunistparti har gått over til en kapitalistisk-liberalistisk linje. Cuba er også på vei bort fra planøkonomien, og det som holder økonomien der oppe er faktisk amerikanske turister som legger igjen millioner av dollars i tillegg til eksilkubanere som sender penger til sine fattige slektninger. Å ikke legge til rette for maksimal verdiskapning vil ikke gi økonomisk trygghet for "folk flest" slik du hevder, men tvert imot gi hele nasjonen en usikker fremtid i fattigdom.

Mvh JBorge

1

"glæfsvik skrev: Mange av debattantene hos VGD harselerer over kommunisme og sosialisme. De har ikke erfart annet enn den rikdom Norge har skaffet seg igjennom oljeutvinning.

Snart vil dette ta slutt og da står vi på bar bakke uten noen form for sikre inntekter og de fleste i Norge vil da få senket sin levestander.

Før dette skjer bør vi innføre planøkonomiske løsninger og få igang en detaljstyring av økonomien som sikrer en tryggest mulig hverdag for Kari og Ola.

Alle bedrifter bør overtas av staten. Man bør ikke kun satse på størst mulig økonomisk vinning men å holde en samfunnsøkonomisk stabilitet med trygge arbeidsplasser og et jevnt produksjonstempo. Norge var og er fremdeles god på bl.a. skipsindustri og fiske/oppdrett. Dette er områder vi må satse på. Om staten tar over alle virksomheter kan vi prioritere riktig og være i forkant på alle områder. Det bør også innføres et likelønnsystem der man forsøker å få minst mulige forskjeller i lønninger blant arbeiderne. Studier bør gjøres gratis og vi må ha et stabilt og godt helsevesen. Her har vi mye å lære fra Cuba."

og så må vi ikke glemme å ha et brutalt hemmelig statspoliti som kan sørge for at alle misfornøyde vil-ikke surpomper "forvinner" og ikke plager oss andre statens flittige lakeier

misfornøyd vil-ikke surpomp: bønnik

1

Glæfsvik da! Har ikke du lært noe av historien? Jeg sier ikke mer!

1
JBorge Planøkonomien har utspillt sin rolle når selv det kinesiske kommunistparti har gått over til en kapitalistisk-liberalistisk linje. Cuba er også på vei bort fra planøkonomien, og de...

Jeg vet at det har vært en del misslykkede forsøk på å gå over til planøkonomi. Både Kina og Cuba har hatt en del problemer å stri med. Grunnen til dette er ofte korrupsjon. Om man går hardere inn for å bekjempe korrupsjon vil en detaljestyring være veien å gå for Norge i fremtiden.

Serlvfølgelig må bedriftene gå med et visst overskudd men hovedformålet må være en lik fordeling mellom alle innbyggere.

1
glæfsvik Jeg vet at det har vært en del misslykkede forsøk på å gå over til planøkonomi. Både Kina og Cuba har hatt en del problemer å stri med. Grunnen til dette er ofte korrupsjon. Om man...

Glæfsvik

Jeg biter meg spesielt merke i dette "....men hovedformålet må være en lik fordeling mellom alle innbyggere."

Tenk deg en person som går på jobben, jobber 7.5 timer og er fornøyd med det. Er det noe han trenger å kjøpe seg, så tar han opp et lån for å finansiere dette. En annen tenker at "nei, jeg skal prøve å spare opp det beløpet" og tar seg kanskje en ekstrajobb på kveldene. Han vil da tjene mere en person 1. Ifølge din ideologi skal han da også betale mere i skatt. Er dette virkelig rettferdig? Skal det ikke lønne seg å stå på litt da?

GAMMAlink, som ikke ser noen fordeler med planøkonomi

1
GAMMAlynx Glæfsvik Jeg biter meg spesielt merke i dette "....men hovedformålet må være en lik fordeling mellom alle innbyggere." Tenk deg en person som går på jobben, jobber 7.5 timer og er...

"GAMMAlynx skrev: Glæfsvik

Jeg biter meg spesielt merke i dette "....men hovedformålet må være en lik fordeling mellom alle innbyggere."

Tenk deg en person som går på jobben, jobber 7.5 timer og er fornøyd med det. Er det noe han trenger å kjøpe seg, så tar han opp et lån for å finansiere dette. En annen tenker at "nei, jeg skal prøve å spare opp det beløpet" og tar seg kanskje en ekstrajobb på kveldene. Han vil da tjene mere en person 1. Ifølge din ideologi skal han da også betale mere i skatt. Er dette virkelig rettferdig? Skal det ikke lønne seg å stå på litt da?

GAMMAlink, som ikke ser noen fordeler med planøkonomi

"

Det skal selvfølgelig "lønne" seg å stå på litt ekstra, men lønnen bør da ikke nødvendigvis være i form av penger men andre goder som f.eks ekstra ferie. Om man har 100% skatt så vil ikke dette være noe problem.

1

Dette innlegget her er ganske utrolig:

"glæfsvik skrev: Snart vil dette ta slutt og da står vi på bar bakke uten noen form for sikre inntekter og de fleste i Norge vil da få senket sin levestandard"

Samtidig greier faktisk glæfsvik å si:

Alle bedrifter bør overtas av staten. Man bør ikke kun satse på størst mulig økonomisk vinning

jaja. da skjønner jeg hvordan det blir her til lands med den tankegangen...

1
hthaug Dette innlegget her er ganske utrolig: "glæfsvik skrev: Snart vil dette ta slutt og da står vi på bar bakke uten noen form for sikre inntekter og de fleste i Norge vil da få senket...

Har noen noengang sett større ulikheter i et samfunn nn under de som har praktisert planøkonomi. Det er ikke kapitalismen som er grunnen til alt ondt( noe de fleste etterhvert har innsett), men maktmisbruk og det fakta at statsmakt gir mange flere fordeler og privilegiumer enn noen privat forretningsmann kan drømme om.

Hvem tror du styrer Norge, Statsministeren, regjeringen eller Stortinget. Ingen av dem !! Men byråkratiet i Finansdepartementet, SSB, Norges Bank og Kommuneforbundet styrer mer enn noen forstår bl.a. ved å indoktrinere og manipulere det norske folk fullstendig med fraser om verdens rikeste, nå er vi husholdningene rikere enn noen gang, nå går det så det suser, press i økonomien, høy sysselsetning, vi kjøper som aldri før, lav inflasjon, rente på grunn av lønnsøkning og låneopptak. Ren skjær svada tilpasset et gammelt Øst-Europa "diktatur".

1
kinelogg Har noen noengang sett større ulikheter i et samfunn nn under de som har praktisert planøkonomi. Det er ikke kapitalismen som er grunnen til alt ondt( noe de fleste etterhvert har...

"kinelogg skrev: Har noen noengang sett større ulikheter i et samfunn nn under de som har praktisert planøkonomi. Det er ikke kapitalismen som er grunnen til alt ondt( noe de fleste etterhvert har innsett), men maktmisbruk og det fakta at statsmakt gir mange flere fordeler og privilegiumer enn noen privat forretningsmann kan drømme om.

Hvem tror du styrer Norge, Statsministeren, regjeringen eller Stortinget. Ingen av dem !! Men byråkratiet i Finansdepartementet, SSB, Norges Bank og Kommuneforbundet styrer mer enn noen forstår bl.a. ved å indoktrinere og manipulere det norske folk fullstendig med fraser om verdens rikeste, nå er vi husholdningene rikere enn noen gang, nå går det så det suser, press i økonomien, høy sysselsetning, vi kjøper som aldri før, lav inflasjon, rente på grunn av lønnsøkning og låneopptak. Ren skjær svada tilpasset et gammelt Øst-Europa "diktatur"." ---- Gang på gang på gang, har jeg forsøkt å få deg i tale, Kinelogg....men du løper avgårde raskere enn en liten katt, etter at du har gjort ditt fornødne i smug...

Kan du forklare meg hvordan f.eks SSB som er en statistikkprodusent underlagt europeiske regler for standarder, overvåket av Eurostat og IMF, kan manipulere folket på den måten du ynder å påstå?

Hva er galt i statistikken? Hvordan lures det norske folk?

Blurb

1

har ikke den statlige styringen i Norge vist deg at de ikke behersker dette? Latterlig forslag egentlig..

1
TheLad har ikke den statlige styringen i Norge vist deg at de ikke behersker dette? Latterlig forslag egentlig..

Nei jeg stikker som regel ikke ifra noe som helst, men jeg må jobbe. Noen ganger natt og dag når behovet er der. Derfor klarer jeg ofte ikke å sitte ved maskinen stort lenge av gangen.

SSB statistikk er vanskelig,og riktig som du hevder underlagt internasjonale regler, men hvordan de presenteres er ikke underlagt noe som helst, men er ofte et resultat av politisk vilje i de enkelte land. Du finner tallmateriale lik den som praktiseres i eu land i Norge, men hovedtallene som presenteres for publikum er svært annerledes.

I Norge er det et ønske og har vært det i mange år om en større offentlig sektor på bekostning av privat sektor, og man taler derfor utelukkende i alle fora om å skise industrien til fordel fordel for et fremtidig behov for arbeidskraft i offentlig sektor. Det eneste påviselige underdekte behov er i omsorgsektoren, der det for tiden er et behov for 7000 ansatte. I fremtiden foreligger det heller ikke noe behov utover 30 000 omsorgsarbeidere( sykepleiere og mennesker til oppbevaring og forpleining av eldre) I fjor ansatte man bare 1867 omsorgspersoner av totalt 9300 nye stillinger i offentlig sektor. De resterende er det ikke noe påviselig grunnlag for å ansette, men er et resultat av politisk vilje særlig i kommunesektoren, og nå i etater og nyopprettede direktorat som er den neste og nyeste statsforvaltningsgren.

Hvorfor man ønsker et stort og særdeles dyrt forvaltningsapparat er vel ønske om styring av landet, og at maktbegjær kommer før ønske om folks ve og vel.

Det rare er det at med fortsatt ansettelse av 39 offentlige ansatte pr. dag 365 dager i året til en kostnad av 4,4 gjennomsnittspensjonister pr. sysselsatt, så er det vel rart man sparer i oljefond til pensjoner. Den kostnaden er langt under økningen i driftsutgiftene til ren forvaltning.

Jeg har flere ganger kommet med noen tall, men du kan jo foreksempel stusse, når kommune-Norge og Stortingspolitikerne krangler om hvem som gir mest og minst til kommunene, og snakker om beløp på 200 mill. opp til 1 Mrd.

Kommunene i Norge forvaltet 280 Milliarder i 2001, derav var overføringene fra Stortinget kun 92 Milliarder.I tillegg så lånte kommunene inn 41 Mrd. til alle kommunale investeringer, og gjelden kom derfor opp i over 110 Milliarder direkte på kommunen.

Veksten i driften av kommunen økte med 36.6 milliarder fra 2000 til 2001, og da blir det patetiskt og snakke om 200 millioner som liksom avgjørende for velferd eller ikke.

Jeg vet forøvrig ikke hvilke tallmateriell du ønsker å få svar på, men det kan du kanskje ta deg tid til å nevne nå.

1
kinelogg Nei jeg stikker som regel ikke ifra noe som helst, men jeg må jobbe. Noen ganger natt og dag når behovet er der. Derfor klarer jeg ofte ikke å sitte ved maskinen stort lenge av gan...

"kinelogg skrev: Nei jeg stikker som regel ikke ifra noe som helst, men jeg må jobbe. Noen ganger natt og dag når behovet er der. Derfor klarer jeg ofte ikke å sitte ved maskinen stort lenge av gangen. ------ Greit det, beklager.

Sitat: SSB statistikk er vanskelig,og riktig som du hevder underlagt internasjonale regler, men hvordan de presenteres er ikke underlagt noe som helst, men er ofte et resultat av politisk vilje i de enkelte land. Du finner tallmateriale lik den som praktiseres i eu land i Norge, men hovedtallene som presenteres for publikum er svært annerledes. ------ Du sier i andre innlegg at SSB bevisst kommer med gale opplysninger om statistikken. I dette innlegget modererer du deg til å si at "tallene blir presentert på en uheldig måte"...forstår jeg deg rett? Er det sannsynlig at du vil moderere deg enda mer når jeg påstår at Hovedtallene presenteres på HELT lik måte i Norge som i EU land? Dette er nemlig tilfellet. Aggregeringsnivåene kan nok være forskjellige, men hovedpostene er like, og skal omfatte det samme.

Sitat: I Norge er det et ønske og har vært det i mange år om en større offentlig sektor på bekostning av privat sektor, og man taler derfor utelukkende i alle fora om å skise industrien til fordel fordel for et fremtidig behov for arbeidskraft i offentlig sektor. ------ Dette er tull og vås. Hvilket belegg har du for å si at det har vært et ønske med større offentlig forvaltning på bekostning av privat sektor? Hvis du har fulgt litt med i den økonomiske debatten, er situasjonen denne: Norge vil etterhvert måtte fase inn oljepengene i den innenlandske tjenesteytende sektoren (privat eller offentlig). For at dette skal være mulig, er det behov for en nedbygging av industrien til fordel for tjenestenæringene. Dette har også industriorganisasjonene vært enige om (f.eks Knut Sunde i TBL). Det er imidlertid forskjell på offentlig sektor og skjermet sektor. Dette er det mange som ikke har fått med seg.

Sitat: Det eneste påviselige underdekte behov er i omsorgsektoren, der det for tiden er et behov for 7000 ansatte. I fremtiden foreligger det heller ikke noe behov utover 30 000 omsorgsarbeidere( sykepleiere og mennesker til oppbevaring og forpleining av eldre) I fjor ansatte man bare 1867 omsorgspersoner av totalt 9300 nye stillinger i offentlig sektor. De resterende er det ikke noe påviselig grunnlag for å ansette, men er et resultat av politisk vilje særlig i kommunesektoren, og nå i etater og nyopprettede direktorat som er den neste og nyeste statsforvaltningsgren. ------ Det å påstå at det bare er behov for reine omsorgsarbeidere er en interessant tanke. Men det blir veldig enkelt. Det er da behov for lærere, politi, brannmenn og tro det eller ei folk som skal gjøre papirarbeidet.

Sitat: Hvorfor man ønsker et stort og særdeles dyrt forvaltningsapparat er vel ønske om styring av landet, og at maktbegjær kommer før ønske om folks ve og vel.

Det rare er det at med fortsatt ansettelse av 39 offentlige ansatte pr. dag 365 dager i året til en kostnad av 4,4 gjennomsnittspensjonister pr. sysselsatt, så er det vel rart man sparer i oljefond til pensjoner. Den kostnaden er langt under økningen i driftsutgiftene til ren forvaltning. ------- Du har fortsatt den feilslutningen at folk som jobber i staten og ikke er omsorgsarbeidere ikke produserer noe. Statsansatte er nok ikke bare en kostnad, skjønner du.

Sitat: Jeg har flere ganger kommet med noen tall, men du kan jo foreksempel stusse, når kommune-Norge og Stortingspolitikerne krangler om hvem som gir mest og minst til kommunene, og snakker om beløp på 200 mill. opp til 1 Mrd.

Kommunene i Norge forvaltet 280 Milliarder i 2001, derav var overføringene fra Stortinget kun 92 Milliarder.I tillegg så lånte kommunene inn 41 Mrd. til alle kommunale investeringer, og gjelden kom derfor opp i over 110 Milliarder direkte på kommunen.

Veksten i driften av kommunen økte med 36.6 milliarder fra 2000 til 2001, og da blir det patetiskt og snakke om 200 millioner som liksom avgjørende for velferd eller ikke. ---------- Hvem har snakket om at 200mill er avgjørende for velferd eller ikke? Hvor du drar dette tallet fram fra, vites selvfølgelig ikke, og det er ikke det vi diskuterer.

Sitat: Jeg vet forøvrig ikke hvilke tallmateriell du ønsker å få svar på, men det kan du kanskje ta deg tid til å nevne nå. ----------- Tja, du nevner et sammensurium av tall og tror alle skal gå god for disse. Et tips er å gi en direkte link til hvor du finner statistikken. Det holder ikke med ssb.no.

Men du påstår i andre tråder at kommunenes låneopptak blir registrert i husholdningenes inntektsregnskap. Dette vil jeg gjerne at du skal dokumentere. Dessuten vil jeg at du skal slutte å komme med påstander om at det er Norges Bank, SSB og Finansdepartementet som "villeder" og styrer Norge. Dette er selvfølgelig tull.

Et eksempel på dette er den kritikken Norges Bank ga SSB mhp. publiserte konsumtall i siste inflasjonsrapport. Her er altså SSB og Norges Bank uenige om utviklingen i norsk økonomi.

Blurb

"

1
Blurb "kinelogg skrev: Nei jeg stikker som regel ikke ifra noe som helst, men jeg må jobbe. Noen ganger natt og dag når behovet er der. Derfor klarer jeg ofte ikke å sitte ved maskinen s...

Ikke enig i så mye av det du skriver, dessverre, men.

Jeg har ikke moderert meg i benevnelsen rundt publikasjon av offentlig statistikk, men jeg opprettholder SSB som en del av "Systemet" for manipulering ovenfor almenheten. Jeg står også på at SSB avgjort av politiske grunner ikke kjører samme statistikk som EU, uansett dine løfter om at så er tilfellet. De ansatte i SSB er nok ikke så uenige de heller, men holder lav profil.

Siste uke var jeg daglig i kontakt med SSB nettopp for å diskutere underlagsmateriell til flere statistikker og opprettholder derav mine påstander. Skvising av industrien til fordel for primærtjenestene er jo bl.a. endel av Stoltenbergs retorikk for å innpasse de såkalte høyskoleutdannede som ikke passer andre steder enn i offentlig forvaltning. Likeledes ble dette gjentatt av Sentralbanksjefen i årstalen og vitterligen omtalt i alle økonomiske fora, også Aftenposten som anmenavis. Min som mange andre er av den klare overbevisning om at dette kun er politisk motivert. Ikke så vanskelig å forstå kanskje. Folk har forandret seg svært mye gjennom de siste årene, og det er vel slik at hvis AP, Sv og Sp noen gang skal få flertall alene eller sammen må dette gjøres på en annen måte enn tidligere. Grunnstammen i velgermassen til disse partier ligger jo i offentlig forvaltning, og ved å øke denne er det jo et håp i sikte. Annen rekrutering kan ganske enkelt ikke skaffes tilveie fordi næringer og industri har forsvunnet og makten ligger ikke lengre i disse forbundene, men i kommuneforbundet og LO stat Alle nedskjæringer i offentlig sektor rammer tjenestene og ikke byråkratiet av en eller annen grunn Hedmarkskommunene har økt forvaltningen med 44% siste 5 år, 12% flere lærere, samt 3% flere ansatte i omsorgsyrker. I Staten er 10600 ansatt i Veivesen og veidirektoratet, nå er kun 1800 igjn som anleggsarbeidere, snart bare 800, mens antallet byråkrater er på stedet hvil. Utgiftene til disse blir nå tatt av opplånte midler i veiinvesteringer får å få betalt driftsutgiftene. . Riktig det du påpeker om innfasing av oljeinntekter i økonomien, men til hva. Allerede nå har vi et alt for stort offentlig forbruk i forhold til hva vi får igjen, conf OECD siste rapport. Det dreier seg ikke om overføringer fra det offentlige til folket, heller ikke investeriger, men i rene driftsutgifter i byråkratiet. På tross av at vi forbruker 55% ( 62 uoff.) av BNP fastland har vi ikke noen nevneverdig forskjell i overføringer til befolkningen enn andre EU land. Vi har den residert laveste investeringstakt i sektorer skoler, , sykehus og i infrastruktur. Men vi forbruker mer enn noen på skoler og i sykehus uten å få igjen noe av målbar effekt. ( kstnadsnivået er selvfølgerlig hele tiden i betraktning )

Offentlige ansatte byråkrater er en 100% kostnad og medfører ingen inntekt. Jeg forstår selvfølgerlig at all tjenesteytelse er en produksjon, og likeledes at en byråkrat som produserer en tjeneste også er en inntekt. Men spørsmålet er ganske enkelt at vi overproduserer tjenester som ingen har brukt for i et politisk spill om makt.

Når det gjaldt disse 200 Mill mer til kommunene så var dette et diskusjonstema mellom AP Marta Solberg, og Krf representant Lilletun om hvem som hadde de største og beste tilbudene til kommune- Norge i forbindelse med rev. Statsbudsjett. Sp og Sv ville tilby 700 eller 1 Mrd. mer o.s.v. SP sannsynligvis mest, for det finnes vel ikke en av deres velgere som ikke har et eller annet offentlig eller halvoffentlig engasjement.

1
JBorge Planøkonomien har utspillt sin rolle når selv det kinesiske kommunistparti har gått over til en kapitalistisk-liberalistisk linje. Cuba er også på vei bort fra planøkonomien, og de...

JBorge skriver: ” Å ikke legge til rette for maksimal verdiskapning vil ikke gi økonomisk trygghet for "folk flest" slik du hevder, men tvert imot gi hele nasjonen en usikker fremtid i fattigdom.”

Tull og tøys! Det er kun propaganda fremsatt av hjernevaska religiøst fanatiske tilhengere av den kapitalistiske ideologi. Disse menneskene er ikke i nærheten av å fatte hvordan kapitalisme fungerer, og ei heller hvordan den brukes.

Norges økonomiske trygghet og framtid som medlem av det internasjonale borgerskapet ligger ikke markedet, men i Staten. Nærmere bestemt i hvordan Staten forvalter oljeformuen vår.

Hvis Staten (det vil si deg og meg) ikke lar seg friste til å svi av oljepenger uten mål og mening, kan vi bygge opp en historisk unik statlig kapitalbase. Etter hva jeg forstår er oljefondet i dag på ca 700 milliarder kroner i oljedollar. Dersom vi bygger denne ytterligere opp til 2 000 milliarder kroner i oljedollar, kan rentene av dette fondet faktisk erstatte hele dagens norske eksportindustri.

Fordelen med dette burde være innlysende. Vi trenger ikke slenge oss på det internasjonale rotteracet som den internasjonale storkapitalens tjenere. Vi kan behagelig lene oss tilbake å nyte vår rentenisttilværelse som en av den internasjonale storkapitalens eiere, og heller nyte godt av andres arbeidsinnsats.

Når vi så har internasjonal trygghet i form av et oljefond som gir oss importevne, ligger veien åpen for innenlands trygghet i form av den forutsigbarheten og tryggheten som ligger i planøkonomien. Vi blir rett slett herrer i eget hus, og ”konkurranse” med utlandet vil tilhøre historiens skraphaug.

For som du sikkert skjønner har eksporten kun en importerende funksjon. Det vil si eksporten er viktig kun fordi den gir oss i stand til å importere. Dersom rentene fra oljefondet gjør det mulig å opprettholde dagens import, trenger vi heller ikke streve med vareproduksjon for eksport – i ”konkurranse” med all verdens land.

______________________________________________________

Folkestyre = Idiotivelde

1

Ja til 100% skatt i Norge! Da kan jeg snylte helt villt noen måneder (år?) til statskassen er tom, for deretter å flytte til et land der verdier skapes.

God ide, glæfsvik!

1
bikerjens Ja til 100% skatt i Norge! Da kan jeg snylte helt villt noen måneder (år?) til statskassen er tom, for deretter å flytte til et land der verdier skapes. God ide, glæfsvik!

Dette kan ikke bero på annet enn en diger misforståelse, bikerjens. Her snakker vi faktisk 0% skatt. Frp utgir seg løgnaktig for å være et parti for lavere skatter, men det kunne ikke vært mer feil. Frp vil avkreve det norske folk for godt over 400 milliarder i skatter og avgifter, ifølge deres "alternative" statsbudsjett.

I planøkonomien derimot, trengs det ikke skatter og avgifter i det hele tatt.

NEI til skatter og avgifter! JA til planøkonomi!

Skattefrihet NÅ!

______________________________________________________

Folkestyre = Idiotivelde

1
egget Dette kan ikke bero på annet enn en diger misforståelse, bikerjens. Her snakker vi faktisk 0% skatt. Frp utgir seg løgnaktig for å være et parti for lavere skatter, men det kunne i...

"egget skrev: Dette kan ikke bero på annet enn en diger misforståelse, bikerjens. Her snakker vi faktisk 0% skatt. ______________

Det var en her som kom med forslag om 100% skatt, og jeg svarte på dette. Men fra spøk til revolver; jeg sitter igjen med endel spørsmål etter å ha lest innlegget ditt. Jeg lurer blant annet på hvordan staten kan finansiere fellesgoder ved hjelp av NULL kroner? 0 kr,- finansierer ikke mange PC'er i skolen, det finansierer ikke mange minutter med opera, det klipper ikke engang en hundredel av gressplenen i slottsparken.

Jeg vet at dugnad er sosialistenes/kommunistenes hemmelige våpen, men om dette blir obligatorisk er jo også dette en slags skatt. Om det blir frivillig, gidder de færreste å stille opp.

1
kinelogg Har noen noengang sett større ulikheter i et samfunn nn under de som har praktisert planøkonomi. Det er ikke kapitalismen som er grunnen til alt ondt( noe de fleste etterhvert har...

"kinelogg skrev: Ren skjær svada tilpasset et gammelt Øst-Europa "diktatur"."

Ren og skjær fakta faen! Privatforbruket har aldri vært høyere enn noen gang i Norge. Det handles over en lav sko, og svært mange har svært god kjøpekraft. Har du problemer med å forstå hvorfor du eller andre ikke får ta del i denne kjøpefesten, så ta en litt nærmere titt på den voksende forskjellen mellom folk her i landet. Kan det tenkes at det har en sammenheng med markedsliberaliseringa av samfunnsøkonomien?

Ta for eksempel barnerommet. Standarden på et gjennomsnittlig barnerom har gått betraktelig oppover de siste 20 åra, mens standarden på barneskolene har i beste fall stått på stedet hvil. Hva skyldes det? Lavere privat kjøpekraft?

______________________________________________________

Folkestyre = Idiotivelde

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Aktuelt VGD Siste svar

Angela Merkel takker av

Forbes har utropt henne til verdens mektigste kvinne ti år på rad, men det er delte meninger om Angela Merkels ettermæle både i Tyskland og resten av Europa.
Bilde

Angela Merkel takker av

Forbes har utropt henne til verdens mektigste kvinne ti år på rad, men det er delte meninger om Angela Merkels ettermæle både i Tyskland og resten av Europa.


Bilde www.vg.no
1
2 svar
Laster...