Du spør: "Hva har den allminnelige norske mann å mene om dette, når ikke det omhandler dem selv??"

Svar: Det handler bl.a. også om hva norske skattepenger skal brukes til. (Med dette ikke tatt stilling til spørsmålet om morsmålsundervisnigen.)

1
Laster...