En depressiv nevrose er en reaksjon på noe konkret. Som f.eks samlivsbrudd, tap av familie/venner eller konflikt.

Det skiller seg fra den "vanlige" depresjon hvor det er en samling av flere ulike opplevelser. At man generelt f.eks har hatt en dårlig oppvekst som igjen har gitt ringvirkninger.

Dermed vil jeg kanskje påstå at en depressiv nevrose er enklere å behandle enn en depresjon da man har noe helt konkret å jobbe etter.

1
Laster...