Dessverre så har du rett i at psykiatri har blitt misbrukt også her i Norge. Eksemplene er mange.

Walter Keim har skrevet et par innlegg her på VGD som er av høy relevans. Thomas Szasz har tatt opp temaet gjennom sin karriere som psykiater i blant annet "Pharmacrazy" .

2

Det samme med barnevernet, også der ser vi tendensiøs oppførsel fra "Fagfolk" som hevder å være "Eksperter" på mennesker

Barne"vernet" og psykiatrien sover tett, snørrete og intimt i samme taushets-vernede seng. Økonomisk- og jobb-avhengige av hverandre.

Der de sammen holder liv i de sentrale leveregler fra Norges stolte lobotomi-kultur: Vi alene vet alt som her er verdt å vite. Vi har ingen opplysningsplikt - vi er taushets-pålagt.

Det burde vært skrevet tykke injurie-pliktige bind om disse to psykose-kameratenes finurlige og nøyaktig samkjørte påfunn for å få stemplet velfungerende barn / foreldre som psykotiske.

Der neste skritt skal være fratagelse av barn, innleggelser, fosterhjem, private vernehjem m/10 ansatte pr 3 innsatte (Bærum). Og alle disse uredelighets-påfunn til velkommen fortjeneste for økonomi-rettede foretak / fosterforeldre. Samt fortsatt varige arbeidsplasser i psykiatri - og i BV.

Bent Høye er motstrebende i ferd med å fatte at psykiatrien har levd (og fått all lov til !) sitt eget liv. Det aller meste av det han vedgår om psykiatrien kan også sies om Vernet. Måtte nå en eller annen administrativ gjøk også dra taushets-teppet av yrkes-kollegaen - Vernet. Men kun bittelitt av gangen: Ta hensyn.

At vår frie presse skulle dukke opp også her, er ikke all verden sannsynlig. Vennlig uttrykt. Barnevernet er nemlig den aller helligste kua i huset. Jeg har egenhendig tastet utallige invitasjoner/innspill til alle de store avisene. I anledning (bebudede) retts-behandling av BV-saker. Og aldri har én eneste plass på tilhører-benken vært besatt.

Bent Høye, ny-oppvåknet psykiatri-adminitrator :

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tvang-i-psykiatrien/hoeie-om-psykiatrien-har-faatt-leve-sitt-eget-liv/a/23850939/

(Beklager - får ikke til linken nå)

3

Psykiatri brukes også for å få politiske brysomme mennesker til å holde kjeft, dette gjelder også her i Norge

Ser ikke mange politisk brysomme i min arbeidshverdag. Det jeg ser er mennesker som lider og forsøker å stå på bena i en vanskelig tid i livet. Store og individuelle variasjoner i menneskenes lidelser og behov. Selvsagt vil man finne mennesker som har - frivillig eller ufrivillig - hatt kontakt med helsevesenet og vil anse seg forsøkt kneblet av forskjellige personlige grunner.

Er det den politiske "eliteopposisjonen" i Norge du mener blir påført psykiatri?

1
Snekk [sitat…] Ser ikke mange politisk brysomme i min arbeidshverdag. Det jeg ser er mennesker som lider og forsøker å stå på bena i en vanskelig tid i livet. Store og individuelle varia...

Selvsagt vil man finne mennesker som har - frivillig eller ufrivillig - hatt kontakt med helsevesenet og vil anse seg forsøkt kneblet av forskjellige personlige grunner.

Noen blir misbrukt, faktisk mange. Vet ikke om du husker bruken av Lobotomi her i landet frem til rundt 1975.

Psykiatrien bør bli avskaffet, grunnet massive overgrep mot menneskeheten.

ECT brukes enda, videre så har Norge politiske fanger som Synnøve Fjellbekk Taftø.

Tankepolitiet bør bli historie.

http://www.youtube.com/watch?v=FpDl6AzFDDM

Trond Vaatsveen

1
TrondVaatsveen [sitat…] Noen blir misbrukt, faktisk mange. Vet ikke om du husker bruken av Lobotomi her i landet frem til rundt 1975. Psykiatrien bør bli avskaffet, grunnet massive overgrep mot m...

Noen blir misbrukt, faktisk mange. Vet ikke om du husker bruken av Lobotomi her i landet frem til rundt 1975. Psykiatrien bør bli avskaffet, grunnet massive overgrep mot menneskeheten. ECT brukes enda, videre så har Norge politiske fanger som Synnøve Fjellbekk Taftø. Tankepolitiet bør bli historie. http://www.youtube.com/watch?v=FpDl6AzFDDM

Ok. Da skjønner hvor argumentasjonen ligger, men takk for svar.

1

Bruken av tvang øker når overlegene har sommer-ferie. Dette kan VG bevise. Bruken av belter øker veldig mye i Juli og August.

Psykiatrien er en skam både for Norge og resten av verden, la oss utrydde den og tankegodset som følger med psykiatrien.

Trond Vaatsveen

1
TrondVaatsveen Bruken av tvang øker når overlegene har sommer-ferie. Dette kan VG bevise. Bruken av belter øker veldig mye i Juli og August. Psykiatrien er en skam både for Norge og resten av ver...

Bruken av tvang øker når overlegene har sommer-ferie. Dette kan VG bevise. Bruken av belter øker veldig mye i Juli og August.

Jøss. Ja, dette kan nå - omsider - selv VG bevise ! Og landets institusjons-ansatte psykiatri-elite vil ventelig - også her - kunne anrette sin egen logiske tankerekke som forklaring på hvorfor.

Om at klientene er spesielt urolige og ukontrollérbare i disse sommermånedene. Hundedagene. Dufter av øl, fleinsopp mm. Eller noe sånt. Alt mulig er her tenkelig - og derved erklært som: Fullt mulig.

I Psykiatriker-verdenen. Psykose-dekdektivene iblant, omkring og over oss. Til nytte for landets sysselsetting. Arbeidsplasser.

Når katten er på ferie, da danser rottene på bordet. Og når både katten og underrottene i massevis av tiår får lov til å "leve sitt eget liv" (Bråvåknet Høie), da kan denne dansen bli både vill, despotisk og inhuman.

1
TrondVaatsveen Bruken av tvang øker når overlegene har sommer-ferie. Dette kan VG bevise. Bruken av belter øker veldig mye i Juli og August. Psykiatrien er en skam både for Norge og resten av ver...

Bruken av tvang øker når overlegene har sommer-ferie

Alt for lite bruk av tvang på mennesker som ikke kan ta vare på seg selv, eller som er en fare for andre. Mennesker går til grunne på løpende bånd fordi ingen kan gripe inn. En tragisk historie.

1
TrondVaatsveen Bruken av tvang øker når overlegene har sommer-ferie. Dette kan VG bevise. Bruken av belter øker veldig mye i Juli og August. Psykiatrien er en skam både for Norge og resten av ver...

Psykiatrien er en skam både for Norge og resten av verden, la oss utrydde den og tankegodset som følger med psykiatrien.

Ja, en definitiv vederstyggelig skam - for hele den siviliserte resten av verden. At den er samtidig er en skam for verdens-beste landet Norge - jo kanskje. Det skal nemlig godt gjøres. Prestasjon i så fall !

I et land hvor en stor del styrings-tankegods er som blå-kopier fra et annet land i epoken 1930-45. Der helt friske og sunne barn også ble håndplukket og tvangs-plassert på institusjoner. Og der tankegodset også fikk blomstre og formere seg på grunnvollene av Lydighet, Disiplin, Enighet og Samhold. Stå sammen !!

Og, først og sist : TAUSHET. Leve sitt eget liv. Her venter enorme yrkes-muligheter.

Skaff deg innsikt. I en virkelig verden, I dag. Du kan - også - skaffe deg innsikt ved deltagelse i barnevern-saker. Som familie-støtte og/eller observatør.

Der psykose-diagnostikerne fra privat-drevne eller offentlige institusjoner er valgt ut av,og spiller på lag med, ja BV.

Der ikke én fjær blir til fem høns. Men der ett fiktivt støvkorn nær automatisk skal bli til en hønse-farm. Og der barn og hele familier tvangs-innlegges grunnet "mistanke om begynnende psykose". Men da ofte (først) hos kun ett barn !

Og der resultatet og End-lösung omsider, og svært ofte, er reell psykose. Samt obligatoriske terapeut-timer hos et stort antall sykemeldte psyko-personell. I å r e vis. For h e l e familien. Sikring av arbeids-plasser. Høie: "Leve sitt eget liv". Ja - nettopp.

1

en jeg kjenner kom ut for et regime i nav som på død og liv skulle ha han uføretrygdet ...noe han ikke ønsket , men ønsket tilrettelegging i tiltak fra nav..han mente uføretrygd ble sosialt ekskluderende i utenforsskap..nav hadde et samarbeid med en privatpraktiserende psykolog , som på 3 timer gav mannen personlighetsforstyrrelser som gav grunnlag for trygd...

sakkyndige i npe har i senere tid uttalt at pers.forstyrrelser har forskjellig intensitet ...dvs at en person kan gå rundt med disse lidelsene uten at noen kan se det, inkludert vedkommende selv..

vedkommende hadde ikke tro på dette og gikk til utredning hos en psykiater ukentlig i 8 uker...han kunne ikke se symptomer på pers.forstyrrelser..

denne mannen ble utsatt for mangen ting som ser ut til å være at systemet former terrenget etter kartet sitt.... tidvise perioder så freaker de vedkommende med paranoia , for å innfri kriteriet til "forskjellig intensitet".... saboterte forskjellige foretak vedkommende engasjerte seg , som ble omtalt som " klarer ikke holde på en tanke " , osv osv....personen ble påført utrygghet omtrent hele tiden ved forskjellige anledninger...til og med hjemme hos seg selv...

hele affæren virket utenfra som en sak lignende denne rådmannsaken i bergen, " Fagereng-saken..."

enten låg det kriminelle affærer i det eller så var det karakterdrapet som var det vesentlige...

mennesket skulle ihvertfall brytes ned og ødelegges , for enhver pris...

en gruppe mennesker fulgte etter den personen og utsatte han for baksnakking og rykter i lokalsamfunnet , snakket på ham sinnslidelser og stigmatiserte vedkommende overalt, ...videre innprentet de barna sine med det samme , som førte til at barn gikk rundt og kalte ham for både det ene og det andre på fortauet..meningen var , slik det ser ut, at tiden ikke skulle lege situasjonen for vedkommende, den oppvoksende generasjon skulle fortsette der de slapp...

jeg såg at han av og til hadde kontakt med en jente , men de var ikke sen før de var på den jenta med å fortelle dem om hva og hvem han var...

ikke et eneste gram av menneskeverd skulle den personen ha.. diagnosene var bare instrumentet...

1

prøvde han å ta tilbake så sendte de politiet på han...når han selv prøvde få hjelp av politiet så ble han ikke ansett som et rettssubjekt.."det er bare noe du føler skjer "....med "diverse psykiatri og rus " registret i politiregisteret på han....

1

da hadde han ingenting igjen...ingen venner , ingen fremtid , ingen håp , ingen tro , ingen familie ...de eneste parasittene han hadde rundt seg var noen forkvakla muslimer og kristne sekter , som siklet etter restene av trygda hans...han var pådyttet en fortid som det ikke var mulig å etablere et verdig liv med utgangspunkt i ..han ville bli møtt med en oppvoksende generasjon som behandlet ham som evneveik og sinnsyk , det var de lært til å tro om ham...det siste ungdommene husket på å gi fra seg av arv da de trådde inn i de voksnes rekker var å viderelære de nye ungdommene om hvem og hva han var..

1

Mot slutten kunne han ikke ha hverken tlf , data eller noe..til og med bedet på kirkegården han satt hadde ører . Ører fra ahus..tlf direktekoblet til ikt sykehuspartner, .. kriminelle utnyttet og herpet privatlivet hans. . Det minnet om en blanding av overgrep fra psykiatrien og jødeforfølging i tyskland på 30 tallet .. det virket som målet var å få han til å like utledninger og flytte fra landet, ved å være jævlig mot han som nordmenn og tilværelsen umulig i Norge . Men de feilet , og det ble fatalt , de hadde ødelagt mennesket.. en fæl historie fra virkeligheten . En historie folket ler av.

1

Psykiatri er bare bra, så lenge tvangen ikke tar helt av som det av og til har gjort før. Nå er de tvangsreglene blitt mildere fra ifjor, noe som gjør det vanskeligere å bli lagt inn, så sånn sett, sett fra idag så er psykiatri ganske bra.

1

Norge er slett ikke et idyllisk land og det finnes mye korrupsjon i dette landet, også i psykiatrien. Så det første er å skille korrupt psykiatri og vitenskapelig psykiatri (med klar profesjonsetikk).

Korrupt, "kinesisk"/"nord koreansk" psykiatri må selvsagt bekjempes. Det er klart! "Med alle midler!"

Men, i en vanskelig verden så får mange mennesker lett psykiske problemer og uten psykiatri og medisinsk behandling finnes det stort sett ingen annen utvei enn døden! Jeg sier det som det er!

Så gitt vitenskapelig psykiatri så er medisinene (og medisinsk behandling) en verden i forskjell for de som virkelig trenger dem, enten det gjelder deprimerte eller schizofrene eller alle de andre. De kan gjøre livet mye verdt igjen og gjenetablere kjærlighet til de nærmeste osv.

I tillegg så er (grov) korrupt psykiatri straffbart og i alle fall gjenstand for sanksjoner fra Helsetilsynet. Se altså profesjonsetikk for psykiatri/legevirksomhet.

Riktige, vitenskapelige diagnoser er også et slags moralsk vern for pasientene fordi det er dokumentasjon på at en helsemessig tilstand har inntruffet som er alvorlig og at man derfor utfra diagnosen har krav på riktig behandling i fortsettelsen, at det psykiatriske arbeidet skal være riktig utført, at man får riktige medisiner og annen medisinsk behandling, fremdeles i tråd med (demokratiske) lover og regler og i tråd med Menneskerettsloven. Vitenskapelig psykiatri kan ALDRI være feil eller sinnsyk! Diagnosene skal alltid være i tråd med symptomer og skal være kognitivt gjenkjennelige, altså symptomene skal være helt konkrete og åpenbare for de som kan dette feltet (prinsipielt over hele Verden, selvsagt).

Gitt alt dette, i vårt korrupte land, så burde man være h*lvetes våken og ikke ta "autoritetspersoners" ord for god fisk uten videre fordi de kan være sinnsyke de også på de mest utspekulerte måter. Man burde sette seg inn i det som blir både sagt og gjort og alltid kontrollere arbeidet selv. Ta vare på dere selv!

"Vær så snill! Ikke blande kortene!"

1

Er det så lenge til før dagens islamofobi blir til paranoide psykotiske vrangforestillinger da ? Maks 10 år til..ENESTE stedet psykiatrien har virket i denne verden er å stemple politiske uromomenter bort fra samfunnet..

1
kaareaadinnlandet Norge er slett ikke et idyllisk land og det finnes mye korrupsjon i dette landet, også i psykiatrien. Så det første er å skille korrupt psykiatri og vitenskapelig psykiatri (med kl...

Gitt alt dette, i vårt korrupte land, så burde man være h*lvetes våken og ikke ta "autoritetspersoners" ord for god fisk uten videre fordi de kan være sinnsyke de også på de mest utspekulerte måter. Man burde sette seg inn i det som blir både sagt og gjort og alltid kontrollere arbeidet selv. Ta vare på dere selv!

Her i Norge som mange andre nasjoner i vesten brukes et diagnostisk system som heter DSM5, dette betyr "Diagnostic and Statistical of Mental Disorders".

Den siste utgaven er fra 2013, derav tallet 5.

Det er et land i vesten som ikke bruker DSM5, Frankrike. DSM systemet ble innført i år 2000.

Det er noen psykiatere som er imot DSM5 systemet, ikke minst en psykiater som er imot denne voldsomme diagnoseringen i vår tid, som stigmatiserer så alt for mange.

Slik jeg ser må hele psykiatrien med all dets vesen helt bort, før mennesker kan få ekte hjelp til å takle livets bekymringer og annet.

Det er en enorm industri som står bak overgrepene rettet mot mennesker som sliter, enorme mengder penger som brukes mot lidende mennesker, slik at disse konsumerer optimalt med psyko-farma.

I dag brukes gamle allergi medisiner som sove-medisin, riktignok med et annet navn enn den gamle allergi-medisinen.

En dag er dagens maktmennesker borte fra arena-en, la oss jobbe for ekte human behandling av mennesker som sliter, for det er mange som sliter rundt om i vesten som trenger andre ting enn diagnoser og piller.

Mvh. Trond Vaatsveen

1

Folk har så mere enn nok i dag tror jeg med å skape seg et liv for seg og sine. Det gjør at vi ser lite på felleskapet og samfunnets behov. Mange snakker da også om ensomhet og aldri har vi vel trengt psykiatrien mer. Allikevel legges fler og fler helsetilbud i offentlig regi ned og fler og fler andre naturlige møteplasser mellom generasjoner og på tvers av samfunnslag blir mye borte. Medialys uteblir i sånne sammenheng merkelig nok. Andre typer arbeidsplasser er også mye berørt. Veldig mange er ikke " innafor" arbeidslivet kanskje mer enn ca 10 år i sitt liv. Blir ikke mye pensjon av det. Men man tar kanskje høyde for at levealderen eventuelt vil synke. Kandkje ikke noe mål i seg selv nå som alle bare er opptatt av klimatrussel uten å tenke på alle dem i verden som faktisk er klimarammede uten forsikringer hva gjelder heøse eller annet eller står i stor sannsynlighet for å bli det.Vi " ser" ikke felleskapet på samme måte . som i tidligere tider. Mye har kanskje vært " overload" og er ting vi ikke trenger i dag med mye bedre økonomi blant folk flest men hva vil fremtida bringe. Mulig vi burde avstå fra å diagnostisere hverandre så mye. Vi har jo et personvern alle sammen.

1

Alt går på " kjennskap og vennskap" i dag virker det som. De med minst ressurser blir de skadelidende. Satt på spissen selvfølgelig.

1

Både som pasient og pårørende gjennom mange år ville jeg vel si at alt trenger man ikke av " saker og ting". Hva man trenger er rett helsehjelp til enhver tid og situasjon.Så enkelt og så vanskelig. Som det er i dag virker " systemet" veldig vilkårlig for den enkelte tror jeg. Ikke lett å bevise dette men ikke så lett å bevise det motsatte heller.

1

Alt er " samlebåndsprinsipp" i dag. Man unnlater kanskje bevisst og kanskje av ideologiske hensyn å se enkeltindivider og enkeltmennesker og enkelte skjebner. Vi tilhører jo alle " en gruppe" egentlig selv om vi ikke alle trenger det samme til samme tid kanskje?

Men somatikken tar alle ressurser kanskje og til eksempel ungdom med rusproblematikk sendes ofte bare ut i intet har jeg inntrykk av.

Kanskje ungdom som studerer i dag vil ha bedre forståelse engang i fremtiden?

1

Alt er ikke så lett når " sykdommen drar seg til" for noen grupper tror jeg men den psykisk syke må ofte i tillegg tåle å bli mistrodd på sin lidelse , det er stor mangel på spesialistkompetanse og den psykisk syke har ofte lite dokumentasjon på sin lidelse eller sykdom da mye skjer i den private delen av helsesystemet kanskje og vedkommende er ikke funnet " verdig uføretrygd" men hopper uspesifisert fra sten til sten i både livet og systemet med stigma som doven slabbedask eller lignende. En diagnose kan kanskje være forløsende for noen men de færreste kommer innom en spesialist og psykiater tror jeg. Ofte er tilfeldigheter avgjørende synes jeg det virker som. Til slutt ender kanskje pasienten opp som " sprøyte gal" og hva som var av ressurser er vanskelig å hente tilbake.

I større grad enn før andre grupper tror jeg her finnes mye useriøse " såkalt hjelpetilbud" i markedet for denne gruppen som bare gjør vondt verre og som myndighetene bryr seg lite om da jo alt er på eget ansvar. Mange sliter i det stille tror jeg fordi de vet hvor vanskelig det er å gå hjelp. De får kanskje bare høre av fastlegen at dette må familien og du leve med eller beskjed om å ta seg sammen. Så veldig langt er ikke alt kommet tror jeg. rundt om i kommunene.

1

Alt er ofte ikke så lett når ingen forstår slik jeg tror at situasjonen er for mange pasienter også i dag uavhengig av status, kjønn eller alder. Jeg tror ikke bare psykiatrien feiler alene men må ses i lys av samfunnsutviklingen og faget kjemper kanskje sin egen kamp om veien videre.

1

Skulle så gjerne skrevet treffende kronikker el.l da jeg føler dette er viktige ting .Men det er ofte ikke like lett å sette ord på alt desverre. Men jeg tror mange mennesker opplever svært ufrie liv på grunn av manglende forståelse, rett helsehjelp og kanskje medisiner og urett som aldri blir tatt tak i på seg selv eller andre kanskje til og med de nærmeste. I vår tid dreier jo alt seg om klima og lite om enkelt menneskets skjebne og slik må kanskje fokus være i alle media og kanaler og kanskje også kunstneriske utrykk. Alt går ofte i trender. Kanskje også innen psykiatrien. Men skammen og stigma over å ha vært i klørne på psykiatrien synes konstant. Man glemmer så lett synes jeg at ting henger sammen med så mye og at hele bakteppe for tingene sjelden kommer frem.

1

Det blir som i politikken kanskje ( noe vel bare politikere vet og kan fortelle om) at det er ikke lett " å være noe for alle". Men at urett som skjer har stor konsekvenser for enkeltindivider er vel ikke mange i tvil om og at de som får problemer ofte henvises til psykiatrien om de er " heldige". Langvarig mobbing eller misbrukt som barn kanskje og ting man ikke klarer å ta tak i på annen måte kanskje. Ingenting finnes av spor i dag utover et ødelagt menneskesinn kanskje. Alle har sine ting tror jeg og mye bør kanskje folk få ha i fred. De fleste strever med sitt i dag tror jeg og psykiatrien som vel bare prøver å hjelpe dem som trenger det mest " toppen av isfjellet". Det er rart at så mye mangler ressurser i dag.

1
Laster...