Jeg tror vel egentlig at psykiatrien helt generelt ser så altfor godt at vi er alle mennesker med følelser, sinne og fortvilelse og hele det menneskelige følsesregister tror jeg kanskje mest over vår egen utilstrekkelighet. Men her mangler ressurser tror jeg som man hele tiden får forståelse av synes jeg nå leser nyhetene.

1

Stor synd synes jeg at ikke flere interesser er seg for psykiatrien men om det fremdeles finnes noen ststusyrker så er vel ikke stillinger i psykiatrien i den grad det finnes blant dem.Langt fra enkelt å komme så langt heller tror jeg. Det er ofte så lett å sitte på sin høye hest å kritisere. Du og jeg vet ofte ikke så mye om alt arbeidet som nedlegges på alle institusjonene og hvor mange som rent faktisk både opplever og sikkert også får god hjelp. "Systemet" og alle dr høyt kvalifiserte og lojale medarbeiderene kan aldri takkes nok tror jeg for det at det er slik for de aller fleste som vi alle tror.Det er ofte avvikene som er problemene men kanskje også dem som utfordrer oss alle. Tilfellene hvor alt ikke går bra.

2

Folk har ofte så forskjellige interesser som en forelser sa. Fra samfunnestopper i media er det jo også kommet frem at vi som samfunn utdanner mye kompetanse vi ikke trenger. Utdanninge er da også blitt mye avkortet tror jeg og språkstudier blir det mindre og mindre av tror jeg. Vi hørte ikke så mye om sånne ting dengang jeg studerte. Utdanning var først og fremmst noe man tok for sin egen skyld selv om ting kostet også dengang.

1

Ting koster jo også i dag mener jeg med alt det helt ufattelig grusomme som nå skjer i våre dager som kanskje ofte er psykisk relatert for mange.Nesten så man ikke orker å høre nyhetene. En slags " nyhetsvegring" eller helst resignasjon. Ting koster må du tro for så altfor mange også i dag.

1

Ting kan skje oss alle tror jeg at vi gjør en feil men vi kan jo alle prøve å rydde opp etter oss det er klart. Man snakker så mye om regelverk i dag. Jeg kan huske jeg prøvet å ta eksamen i 1 avdeling jus en gang i tiden . Noe som mislyktes så totalt men fikk en hyggelig og forståelsesfull forklaring på mine feilsutninget og manglende besvarelse og dermed stryk i det emnet. Interessant er derimot at den gang var det i lovverket slik kom det frem gjennom løsning på en av oppgavene at har man til eksempel et stykke eiendom eller jord bestemmer man så og så langt i høyde til og med over marken. Målt fra endekanter og opp.Opp i luften Helt opp i helikopterhøyde og kanskje også droner.. Merkelig passus i lovteksten. Tror det var lov om luftfart. Men det er jo ikke til eksamen man skal bla panisk i Norges lover. Man bør jo ha lest Karnov også om man har hatt råd til å kjøpr og bære med seg hjem slik det var dengang.Men slik tenker man kanskje ikke i dag lov og normarbeidet. Det var også slik at hvis skiløypa hadde vært et sted i sll tid så talte det mye i en tvist men nå er det mer aktsomhrt som gjelder.Også et vanskelig fag og svært utsatte yrker vil jeg tro.Ikke noe om man har masse nerver vil jeg tro men hvilket yrke er det i dag.Best er det at alle passer sine egne saker kanskje.

1

Samfunnet burde ikke forsømme satsingen og investeringen også i fag som psykiatrien etter min mening. Ting er ofte ikke så enkelt å komme forbi den menneskelige faktor som det kan synes for mange i vår tid hvor alt robotiseres og rasjonaliseres.

Vil selvsagt understreke at jeg ikke mener at noen skal gjøres til gjenstand for vanvittige medisinske forsøk eller noe i den retning. Tar sterk avstand fra sånt.Derimot å hjelpe mennesker tilbake til et liv som selv ønsker. Selvfølgelig noe å tenke på for oss alle i dagliglivet.

1

Man må jo heller ikke glemme at enkelte mennesker er mere driftige og fremgangsrike og kunnskapsrike og vellykkede i dette faget som i alle andre samfunnsområder. Jeg mener Alt er ikke helsvart her heller. Lite hjelp i å bare grave seg under jorden.

Jeg slutter nå av mine innspill. Det er ofte ikke så lett med denne dialogen.

1

Alt er ikke så lett å forstå hvorfor noen søker seg til legeyrkene i sin alminnelighet synes jeg. Virker som de bare utnytter hverandre og trykker hverandre ned akkurat som politikerene. Hvor blir det av dialogen?

1

Alle forstår ikke like mye tror jeg hvordan det er å slite med angst og kanskje fått skrekken for noe. Ting kan så lett tolkes som noe annet enn hva det er og man kan få feil behandling tror jeg. Man kan se en parallell i hvordan nok mye opplæring skal til før vi alle er fortrolig med de digitale løsninger. Mange er ikke på internett i det hele tatt tror jeg i dag for eksempel. De unge får vel alt sånt inn med skolen av o dag men mange av oss andre må bare foreta et valg tror jeg etter en samlet vurdering av økonomi og alt. Selv om omgivelse kanskje ikke forstår da de er i annen situasjon.

1

Vi er ofte i så forskjellig situasjon tror jeg bare. Alle sammen. Mange har jo ikke fastlege selv ikke i dag. Jeg husker jeg leste i avisen etter den forferdelige dagen 22.juli og alle hendelsene som fant sted med forferdelige konsekvenser for så mange at gjerningsmannen ikke hadde hatt fastlege engang og var svært mangelfullt fulgt opp helsemessig. Selv har jeg alltid trodd han var syk og alle som gjør ufattelige kriminalitet overhodet. De trenger ordentlig helsehjelp tror jeg. Uten at jeg er fagperson Likeså demente. Trenger god hjelp og støtte.

1

Mennesker med demens eller annen livstruende sykdom trenger vel det beste rettsvern av oss alle vil jeg tro. Alle har vi våre ting tror jeg.

1

Men at så mange innen helse og omsorg og rettssystemet vårt gjør mye prisverdig er ikke o tvil om. Det er heller ikke hva jeg mener å sette fokus på. Slik systemet fungerer synes jeg ofte blir bare pasienten mer og mer fortvilet og hjelpeløs og sykere enn hva som kanskje hadde kunnet skje. Alle har vi våre ting tror jeg bare.

1

Svært syke mennesker er ofte som skjøre planter tror jeg uten å være særlig faglig belastet. De trenger ofte veldig mye hjelp og omsorg. Kan kanskje lett forveksles med demens eller " psykisk størning". . Mye urovekkende å lese og høre i media om hvordan mange har det. Man må bevisst la være å høre på alt for å unngå selv å bli syk. Så trist er mye i dag.

2
Laster...