Psykologi

politikk

Min tilstedeværelse på vgd

er basert på ærlighet så langt jeg kan se fakta, synspunkter og konsekvenser.

det får da bli opp til andre hvordan de vil vurdere dette.

psykotisk skrulling eller ærlig menneske ?

psykisk definisjon av menneske og individ : du må forholde deg til det som foreligger skriftelig og vil andre tolke det annerledes blir det for deres egen regning. Det er stort sett definisjonsbakgrunn som er avgjørende for psykisk betegnelse.

psykiatikere har stor makt utenom det beviselige. Har du gått på jobb trøtt så har du brutt bestemmelser. Har du ikke gjort det så har du også brutt alminnelig forventet virksomhet.

praktisk eksempel : nav sitt regelverk sier at dere må inn på arbeidsmarkedstiltak som kansje forverrer helsesituasjon. Men regelverk tilsier at dette ikke skal gjøres.

har dere noen gang fått skriftelig dokumentasjon på at ikke verste resultat kan forekomme ? Da må dere forholde dere til at det KAN bli tilfellet. I alle saker....

teoretisk eksempel : narkoman som ikke kan motbevise miljøreaksjoner må forholde seg til at de kan forekomme.

hmm...da er vel psykisk betegnelse for schizofren, paranoid, psykotisk eller utilregnelig ?

samfunnet informerer : kjører du for fort mister du lappen. Er det trussel...er det informasjon...tolker du det feil er det uansett reaksjon. Vel bevart menneske, schizofren eller paranoid hvis du vet konsekvensen ?

ps : jeg vet ikke...bare spør av analyserende grunner.

1
14 svar

NAV har nå alltid vært fair med meg, og når det gjelder diagnoser og slikt, så har man vel juridiske rettigheter. Det er ikke bare å slenge fram diagnoser i hytt og pine uten at det får konsekvenser. Fjerndiagnoser av fremmede er ikke lov, ihvertfall ikke i Norge.

Kravet er jo ofte at behandler stiller en diagnose MED DEN HENSIKT Å BEDRE DIN LIVSKVALITET. En behandler som stiller en diagnose med hensikt å stemple deg som skrulling og har jeg ikke noe særlig til overs for.

William Gibson

"Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem, first make sure that you are not, in fact, just surrounded by assholes.”

1
jeangabin NAV har nå alltid vært fair med meg, og når det gjelder diagnoser og slikt, så har man vel juridiske rettigheter. Det er ikke bare å slenge fram diagnoser i hytt og pine uten at de...

Jengabin : nav er vel bare ett av samfunnsforholdene.

familie, skole, arbeidsgiver, offentlig byråkrati, nav, barnevernet, skattevesenet og ikke minst lovgivningen er full av konsekvenser hvis ikke..

spørsmålet er om de som er mest opptatt av og unngå konsekvensene er / blir / må diagnostiseres..eller om diagnosen er resultat av informasjon / trusler ?

jeg ser at når vi utformer samfunnet med lover spesiellt og grunnlag generellt må vi ta i betraktning de uheldige utslag det kan medføre og at noen praktiserer til yttergrenser.

1
jeangabin NAV har nå alltid vært fair med meg, og når det gjelder diagnoser og slikt, så har man vel juridiske rettigheter. Det er ikke bare å slenge fram diagnoser i hytt og pine uten at de...

Jengabin : nav stiller ikke diagnoser, de praktiserer regelverk der noe kan slå annet ihjel eller manglende kunnskap / ansvarsområde.

leger og helsevesnet stiller diagnoser og disse har vel nødvendigvis ikke paragrafer og offentlig regelverk som diagnostiserte og forholde seg til.

så ja....det blir nok mange uspesifiserte tilfeller. Og nok mange urettmessige tilfeller også. Det er nok viktig og kansje lovspesifisere rettigheter mer enn dagens og kansje gjøre unntak fra generelle bestemmelser..?

det vi ser : hvis medisinsk tillstand ikke er forenlig så skal ikke folk på fulltidsjobb som f.eks sjåfører, kirurger etc...

men tilfellet yrkessjåfør...bestemmelser tilsier at utdanningen må taes om igjen hvis grenseoverskridelser 6 mnd. Og nav systemet vil neppe utdanne dem på nytt hvis senere helsebedring.

uansett...frykten for gjengen, for sparken, for økonomien, for fotoboksene, for ubevisste lov / skatte / bestemnelsesbrudd. Vi kan ikke si at det ikke er virkeligheten de er opplært til og vite. Men er de spesiellt oppmerksomme på og unngå kan det nok fort bli diagnose...

her : vi minner om at brudd på....kan føre til...

1
politikk Jengabin : nav er vel bare ett av samfunnsforholdene. familie, skole, arbeidsgiver, offentlig byråkrati, nav, barnevernet, skattevesenet og ikke minst lovgivningen er full av konse...

Jeg skjønner ikke helt hva du mener. Unngå konsekvenser ? Konsekvenser av hva? Unngå fotobokser vil jo alle.Gjengen, jeg antar du mener, vennene dine? Ingen vil vel støtes ut.

Det kan ikke bli noen diagnose fordi diagnoser ikke brukes som straff av offentlige etater. Diagnoser er et redskap for helsevesent.

Du tenker kanskje på politiet og på alle de motbydelige rettspsykiaterne vi ser i mediene. De jobber i forhold til straffesaker. Det er per dags dato ikke ulovlig å ha problemer i norge.

1
jeangabin Jeg skjønner ikke helt hva du mener. Unngå konsekvenser ? Konsekvenser av hva? Unngå fotobokser vil jo alle.Gjengen, jeg antar du mener, vennene dine? Ingen vil vel støtes ut. Det...

Jengabin : med gjengen tenkte jeg først og fremst på narkotikabrukere med gjeld eller press om salg, territorium. Det kan ikke utelukkes at de har noe og frykte eller fra loven...helsevesnet kommer vel fort med diagnosen paranoid eller shizofren ?

Kan vel ikke utelukkes hvis noen lever i frykt for identitets og økonomisk svindel heller.

er ikke slike diagnoser om redsler som ikke er reelle men helt innbilte ?

1
politikk Jengabin : med gjengen tenkte jeg først og fremst på narkotikabrukere med gjeld eller press om salg, territorium. Det kan ikke utelukkes at de har noe og frykte eller fra loven...h...

Ja, men om du får diagnosen så får du samtidig hjelp. Stoff og psykiatri er et veldig vanskelig tema, man har to problemer som forsterker hverandre. Jeg er sikker på at til og med rettspsykiaterne vil se at dette er en svært svak gruppe.

Folk som har problemer burde søke hjelp oftere og tidligere, mener jeg. Da hjelper det ikke om det skal være en slik frykt for behandlerne. Men du skal vite at det er nesten umulig å få time hos psykologer om man ikke er helt psykotisk. Ventetiden kan være opp til ett år.

Behandlerne kan ikke ta fra deg din personlighet på noe vis. Det er bare tøys. Det er bare et menneske som støttter deg og prøver å hjelpe deg. Så er det sikkert medisiner om man har dobbeldiagnose. Man kan få hjelp til å takle noja osv

1
jeangabin Ja, men om du får diagnosen så får du samtidig hjelp. Stoff og psykiatri er et veldig vanskelig tema, man har to problemer som forsterker hverandre. Jeg er sikker på at til og med...

Jengabin : da er det kansje vanskeligere og hjelpe redsel for og miste jobbing økonomi. Eller sykdomsfrykt...

hmm...urealistiske forestillinger og diagnose...?

jeg er litt usikker på om det kansje diagnostiseres for mye..

folk må vel ha en del usikkerhet hvis de skal gjøre nok for og sikre seg ?

1
politikk Jengabin : da er det kansje vanskeligere og hjelpe redsel for og miste jobbing økonomi. Eller sykdomsfrykt... hmm...urealistiske forestillinger og diagnose...? jeg er litt usikker...

Ja, det diagnoseres alt for mye. Alle kan diagnoseres, tror jeg. Miste jobb vil jo være helt idiotisk, så sant du ikke har en av disse fly jobbene. De har jo taushetsplikt. En diagnose uten medfølgende hjelp er meningsløs, mener jeg. Da kan de like godt la det være.

1
jeangabin Ja, det diagnoseres alt for mye. Alle kan diagnoseres, tror jeg. Miste jobb vil jo være helt idiotisk, så sant du ikke har en av disse fly jobbene. De har jo taushetsplikt. En diag...

Ja, det diagnoseres alt for mye. Alle kan diagnoseres, tror jeg

Ja, dette er nok riktig. Befolkningen kan i psykiatrisk henseende deles i to: de diagnostiserte og de ennå ikke diagnostiserte :)

Det mest bekymringsfulle her er vel tilfeldighetene. Hvilken diagnose du får, avhenger like mye av den som stiller den, som av den som blir diagnostisert, i verste fall mer. En diagnose er et damoklessverd , den kan utløse rettigheter, men den kan også virke ødeleggende på ens selvbilde og livskvalitet, og bli en slags 'selvoppfyllende profeti'.

1
dyratorium [sitat…] Ja, dette er nok riktig. Befolkningen kan i psykiatrisk henseende deles i to: de diagnostiserte og de ennå ikke diagnostiserte :) Det mest bekymringsfulle her er vel tilfe...

Ja, dette er nok riktig. Befolkningen kan i psykiatrisk henseende deles i to: de diagnostiserte og de ennå ikke diagnostiserte :)

Det virker som det du skriver i siste innlegg er ment humoristisk...?

Men de fleste fagfolk, spesielt psykologer og psykiatere, forsøker faktisk å hjelpe folk som sliter psykisk.

En kar jeg har kjent siden skoledagene mistet fullstendig bakkekontrollen, og trodde han var Jesus.

Han kom til meg med sine vrangforestillinger, og jeg kontaktet legevakten. Han ble innlagt på et sykehus, fikk seriøs behandling og han fungerer, stort sett, bra i dag.

Jeg kan forstå at det kan være trist å få en alvorlig diagnose, men veldig mange blir bra, takket være folk i helsevesenet.

1
orbixx [sitat…] Det virker som det du skriver i siste innlegg er ment humoristisk...? Men de fleste fagfolk, spesielt psykologer og psykiatere, forsøker faktisk å hjelpe folk som sliter p...

Det virker som det du skriver i siste innlegg er ment humoristisk...?

Ja, min kommentar kunne nok oppfattes som en smule flåsete. Men 'jeangabin' har et godt poeng når han hevder at det er etterhvert blitt for mange diagnoser. Når ventelistene er milelange og stadig flere får en diagnose er det jo rimelig håpløst.

Og selvfølgelig er mange, når de først får hjelp, heldige, og opplever at hjelpen er adekvat og blir den hjelp til selvhjelp som skal til for å bedre livskvaliteten . Det er gjerne unntakene en ofte leser om i media. Imidlertid kan det ikke stikkes under en stol at psykiatrien er en salderingspost i det norske helsevesenet.

1
Laster...