Er det mulig å være psykisk ustabil over mange år? Jeg føler det slik. Men vil ikke ha noen merkelapp.

1

Staten ønsker å bruke mange diagnoser, for å stigmatisere mennesker, slik at legemiddel - industrien profiterer optimalt på alle former for adferd som staten ikke liker.

Diagnose-imperialistene har gode dager i dagens Norge.

Lovløsheten er total innenfor psykiatrien.

Trond Vaatsveen

1

Og det flotte er at stadig flere trenger medisiner mot angst og depresjoner. Og noen gnir seg i hendene. Flere og flere unge strever i dagens samfunn. Vi har et stort problem.

2

Jeg vil bare si at diagnoser kan være et slags vern mot sprø leger iogmed at diagnosene skal begrunnes og være objektive og som i ettertid kan sjekkes, også av pasienten selv.

Dernest:

Jeg vil også påpeke relasjonen mellom fattigdom og kriminalitet inkludert korrupsjon slik som i f.eks. Afrika. Og fattigdom har lett for å være grobunn for mye psykisk lidelse.

Derfor synes jeg det er på sin plass å si at for å bekjempe psykiske lidelser så burde man bekjempe kriminelle forhold og kjempe for bedre menneskerettigheter. At mennesker moralske karakter blir satt under press, også fra barndommen av, er høyst uakseptabelt!

Dette gjøres best ved De 4 faktorer, pistoler/revolvere, pepperspray, løgndetektorer (5 metoder +) og radio-baserte skanner portaler ("mot 500 uønskede tilstander i mennesker").

Det finnes 3 store, gode grunner for dette:

1. Jødene ble utsatt for både Krystallnatten (Kristallnacht) og Holocaust primært fordi de var ubevæpnet (og derfor også ute av stand til å snikmyrde Adolf Hitler).

2. USAs finansielle suksess med Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Intel, AMD og Microsoft og evnen til best å drive informasjonsregistre per IT og USAs mektige hær som har med suksess banet veien for menneskerettighetene (UDHR) ved NATO.

3. De mest sadistiske og sodomistiske menneskene får ekstra beskyttelse av at lovlydige mennesker mister evnen til å forsvare seg selv fordi de selv har lett for å begå selvmord med f.eks. selvmord. Dvs. de kan ikke ha våpen hjemme eller bruke (skarpladde) våpen (og forsåvidt også pepperspray).

Dette synes jeg er noe å tenke på og fremme som politiske KRAV! Helst så raskt som mulig (for Norge og ellers).

1

Fine ord i en vond tid. Det kan bare å en vei. Håpet er noen gode dager før lyset blåser ut. Men det begynner å haste.

2

Jeg tror at det er nok et faktum at noen mennesker er så mye mere utsatte enn andre for alt mulig. Men jeg tror sammenhengene er svært kompliserte.

Man snakker jo i dag om sosiopater som vet å plukke sine ofre for urett.. Mange er jo også begynt å lure på om der har vært gjort en rekke feil når det gjelder tildeling av medisiner også nå i nyere tid fra hjelpeapparatet. Enkelte merker mye bivirkninger og kanskje virker mot sin hensikt og forkorter manges liv.

Men vi må jo aldri glemme ofrene for uretten som skjer. Hjelpeapparatet eller myndighetene virker ikke alltid på pasienten eller oftrene sin side synes jeg. Men også de gode hjelperene er veldig utsatte i dag tror jeg og det blir mer og mer problematisk og be klemmende for alle føler jeg.

Ikke så greit å si hva som skal til utover bedre omsorg for de mest utsatte av oss tror jeg.

Bare fortvilet vanskelig har mange det tror jeg. Ikke minst på grunn av ressurs og pengemangel. Både de som er opprinnelig norske og alle de andre med andre livskjebner. Man kan bare føle med så langt man kan tror jeg.

1

Alt avhenger av at de nærmeste er friske og velfungerende synes jeg det virker som systemet er i dag. Selv synes jeg det er mye kritikkverdig og føler meg ikke trygg på at unge mennesker og utsatte grupper som spesielt enslige mødre får hjelp de trenger. Men dette vet jeg lite om kunn bare inntrykk fra media og alt kan man ikke tro på.

1

Det verste med å være psykisk syk, er at folk forventer at du skal late som du ikke er det.

1
Laster...