Bare vent til den dagen du finner ditt eget barn voldtatt og drept, DA forstår du nok at det er en forskjell...

mvh

1

ocai

Tror vi føler inne i oss selv hva som er riktig og galt. Vi forstår uten å ha lest Bibelen at det å stjele å lyve, samt drepe er galt, vi vil vel ikke heller bli frastjelt det vi eier, så der er det nok ganske sikkert at det ikke er noen form for nøytralitet når det gjelder rett og galt, med unntak av flisespikkeri, og trang til syke diskusjoner. Dette er min mening i allefall.

Vennlig hilsen Panteren

1

ocai Jeg tror ikke jeg har lyst til å møte deg....ikke med den innstillgen..... Hva vil du at din neste skal gjøre mot deg?

1

Det finnes konstruktivt og destruktivt (for oss), hensiktsmessig og uhensiktsmessig (i forhold til vår hensikt om å ha det bra), og det er på en måte rett og galt, riktig eller feil (strategi) for oppnåelsen om vårt mål om velbehag.

1

Det er internalisert i oss hva som er rett og galt.

1

Spørs jo om man ser på rett og galt som noe som "eksisterer" utenfor menneskers hoder eller ikke.. Om du mener dette kommer an på hva slags livssyn du har. For de som sto bak, og mange andre, var 11. september "rett". Og for nazister var holocaust "rett". Så om det ikke finnes noen norm utenfor hva mennesker "synes", så er dette subjektive greier, og på den måten er det kanskje ikke noe som er rett eller galt i seg selv, bare enkeltmenneskers mer eller mindre personlige vurdering.

1
Dumrian Spørs jo om man ser på rett og galt som noe som "eksisterer" utenfor menneskers hoder eller ikke.. Om du mener dette kommer an på hva slags livssyn du har. For de som sto bak, og m...

Dumrian skrev: Og for nazister var holocaust "rett".

- Subjektivt rett og objektivt rett kan være to forskjellige ting. Vårt mål er å få de to til å stemme oversens. Da er vi på den rette sti. Da går alt som på skinner og vi skaper himmel på jord.

Nazismen var subjektivt rett for noen, men det var objektivt feil. Det som er feil overlever ikke i universet. Det som er rett er evig. Å lære å leve i universet er som å lære å sykle, men enda vanskeligere, og skrubbsår, knall og fall resulterer i massakre, nød og krig.

Men vi lærer å finne balansen og vi vil få det til: http://www.glyn-ryland.com/images/bikejump.jpg

1

ocai skrev: Hva er rett og hva er galt? Og hvem har bestemt at det du mener er rett virkelig er rett og det du sier er galt er galt? Kanskje det er omvendt? Og i så fall hvorfor er det ikke det? Jeg mener at ingenting er rett og ingenting er galt.

Hva mener du?

- Gud har bestemt hva som er riktig og hva som er galt. Og universet er programmert til å ta livet av det vonde. Derfor får det som er galt alvorlige konsekvenser for den som gjør det, med mindre den klarer å fri seg fra synden sin. Det er også slik man finner ut hva som er riktig og galt. Frir man seg fra synden sin, så ser man lett hva som er rett vei, og hva som fører til skogs.

1

ocai skrev: "Jeg mener at ingenting er rett og ingenting er galt.

Hva mener du?"

- Jeg ser ikke noe godt argument for at det skulle eksistere rett og galt, utenfor menneskers tenkning om det.

Når det er sagt, så har jeg oppfatninger om hva som må til for at mennesker skal kunne leve sammen, hvilket jeg ser på som et greit mål.

1
Thunderball Basert på hva? På hva som er rett og hva som er galt selvfølgelig...

Thunderball skrev: "Basert på hva? På hva som er rett og hva som er galt selvfølgelig..."

- Nei, jeg tok utgangspunkt i egne preferanser, ikke absolutt rett og galt.

Jeg vet du er opptatt av absolutt moral, som skal ha legitimitet overfor alle mennesker, men for at jeg skal tro på det, så må du hoste opp beviser for eksistensen av noe slikt, hvilket jeg vet du ikke evner. Og det er ikke fordi du er dum.

1
GoodMagic Dumrian skrev: Og for nazister var holocaust "rett". - Subjektivt rett og objektivt rett kan være to forskjellige ting. Vårt mål er å få de to til å stemme oversens. Da er vi på de...

GoodMagic skrev: Nazismen var subjektivt rett for noen, men det var objektivt feil. --------------------------------

Igjen, dette avhenger jo av ditt livssyn. I bunn og grunn finnes ingen "objektiv moral" utenfor mennesket selv, hvis man har et ikke-åndelig syn på verden.

1
strawfoot "Nazismen var subjektivt rett for noen, men det var objektivt feil." Nazisme er slett ikke objektivt feil. Nazisme er derimot fullstendig på kollisjonskurs med normer som etter hve...

Rett og galt er nedarvet i hjernen vår. Rett og galt tar utgangspunkt i vår arts overlevelse, så har mennesket gjort ulike justreinger og utbygginger på disse rett og galt igjennom generasjoner og basert på de ulike kulturer. Det vil til enhver tid være flere som ikke har samme syn på rett og galt i en populasjon, men det finnes middelveier for en befolkning. Disse gjenspeiles ofte i nedfelte lover i et land. Etterhvert som populasjonen i et land utvikler seg må lovene redigeres. Lovene i et land er det som gjelder i det landet man befinner seg i og dermed også det som er rett og galt. Når det gjelder religions-lover som f.eks. de 10 bud er dette i hovedsak moralske lover der hvor de går utover de nedskrevne lovene i et land. Moralske lover er bassert på tro, disse er svært varierende, og hva som er riktig og galt kan være ganske flytende innad i en populasjon.

1
Tenthino Debitass skrev: Moralske lover er bassert på tro, disse er svært varierende, og hva som er riktig og galt kan være ganske flytende innad i en populasjon. - Bare i sivilisasjoner so...

Tenthino skrev: Debitass skrev: Moralske lover er bassert på tro, disse er svært varierende, og hva som er riktig og galt kan være ganske flytende innad i en populasjon.

- Bare i sivilisasjoner som er på vei under. --------------------------------------------------------

-Hei dommedagsprofeten....Tror ikke menneskeheten er på vei til å utryddes ennå. Ikke en gang dyr har like moralske prinsipper.

1
Debitass Tenthino skrev: Debitass skrev: Moralske lover er bassert på tro, disse er svært varierende, og hva som er riktig og galt kan være ganske flytende innad i en populasjon. - Bare i s...

Debitass skrev: Tenthino skrev: Debitass skrev: Moralske lover er bassert på tro, disse er svært varierende, og hva som er riktig og galt kan være ganske flytende innad i en populasjon.

- Bare i sivilisasjoner som er på vei under. --------------------------------------------------------

-Hei dommedagsprofeten....Tror ikke menneskeheten er på vei til å utryddes ennå. Ikke en gang dyr har like moralske prinsipper.

- Det er bare den vestlige sivilisasjon som er på vei under, ikke menneskeheten.

1
Tenthino Debitass skrev: Moralske lover er bassert på tro, disse er svært varierende, og hva som er riktig og galt kan være ganske flytende innad i en populasjon. - Bare i sivilisasjoner so...

Når et samfunn påvirkes aktivt(indoktrinering) av menneskeskapte dogmer og kulturtradisjonell praksis - og sender signaler til alle mennesker i dette samfunn; om at sånn og slik skal du tenke,tro , mene,ytre og handle, ellers fortjener du all den smerte/pine du får - så lenge du lever og også etter din fysiske død... DA er det et samfunn/sivilisasjon "på vei under".

Et enkeltmenneske er ikke "noen" før dette enkeltmennske er i et samspill med andre. Vi lever ikke uavhengig av andre. Hele livet er et samspill. Et samspill mellom foreldre barn, barn-barn (venner,søsken,medelever,nabounger etc) , barn- andre voksenpersoner (lærere,slekt etc) , oppvekst, ungdomstid, kjæresterier - lærlingeplasser, yrkesliv, eget familieliv og sirkelen begynner å ta form....

Som følge av dette samspill erverver vi oss kunskap i praksis om hvordan samspill og relasjoner fungerer - man spytter ikke i maten, man klør seg ikke i rumpa ved bordet, man slår ikke andre hvis man er uenig med dem, man stjeler ikke fra andre osv osv osv. Også samfunn som ikke er preget av våre religiøse dogmer som feilaktig har blitt tilegnet så stort "verdigrunnlag" (f.eks diverse naturfolk), har moralsk/etiske kjøreregler, og består av mennesker som ikke feier over egne døtre eller slår ihjel naboen for å grille han til middag.

Så jeg kjøper ikke fantasiproduktet om at vi er så gudsjammerlig syndige i utgangspunktet - fortapte sjeler uten håp....neida. Vi er mennesker - og vi innehar evnen til både gode og onde handlinger. Vi kan i godhet og glede omfavne og inkludere - og vi kan i sinne og affekt støte andre fra oss og også skade de.

Hvis vi ser bort fra diagnostiserte tilstander og sykdommer som påvirker vår dømmekraft,impulskontroll, sier noe om vår håndbagasje ,og som kan årsak til manglende sperrer - så er vi et produkt av samspill,miljø og relasjoner. Er dette godt så blir vi gode. Er dette dårlig,mangelfullt eller skrekkelig - så vil vi slite i større eller mindre grad.

Og det samfunn som indoktrinerer oss til å tro at vi kan bli frigjort fra evnen til onde handlinger som skader andre, og bare fremstår som salige godklomper - bare vi tenker slik, tror på dette eller hint, ber om unnskyldning for at vi i det hele tatt er slik vi er, mene dette, ytre dette og handle deretter - er samfunn som narrer,forfører og lyver for sine samfunnsborgere. Spiller ingen rolle hvor hjernevaskede vi er eller blir - vi vil fortsatt og uansett være i stand til både onde og gode handlinger. God dag!

Det setter mennesket i en sinnstilstand av dårlig samvittighet, denne indoktrineringen. Aldri god nok, i utgangspunktet ikke god nok - unnskyld,unnskyld,unnskyld og hjelp! hjelp! hjelp!...og halmstrået er kulturavhengig(x antall jomfruer i evigheten eller å gresse med løver i paradis) - men uansett kultur like virkelighetsfjernt , for ingen skal motta det eller få festet grep rundt det FØR de avgår med døden og er borte fra det fysiske liv. Men bestrebe seg på de må de kontinuerlig....hele tiden...for de er ikke gode nok...aldri gode nok...og ingenting er avgjort med sikkerhet før dommens dag.

Jeg synes at verdier og normer som baserer seg på menneskets utilstrekkelighet og forbannede skapnad , er verdier som hele verden hadde hatt godt av å gi slipp på. Og tenke seg til samspill etter kardemommeby-loven (der menneskets gode evner blir fokusert på) ,kombinert med et ytre lovverk - ville vært sterkt og foretrekke. Det er sivilisasjoner på oppadgående.

"Lovverk", normer og verdier er like gammelt som menneskeheten selv...fra den gang de første mennesker søkte sammen i en bergsprekk og vernet om den livgivende ilden som de passet på fra siste lynnedslag.....SAMSPILL i relasjon til hverandre. Kjøreregler. Ja, verdier og normer er like gammelt som menneskeheten.

Å spille på udugelighet,simpelhet,råttenhet- for å inpode dårlig samvittighet for å få folk å oppføre seg som ønsket(alltid et spørsmål om makt og kontroll - den gang da som nå) er IKKE gode verdier og normer. Og ikke er de gudeskapte heller. Effektivt? Oh jada...som all massesuggesjon så er det effektivt. Ikke minst for å holde orden på flokken.....

Bæææ-æææ

1
tinken Når et samfunn påvirkes aktivt(indoktrinering) av menneskeskapte dogmer og kulturtradisjonell praksis - og sender signaler til alle mennesker i dette samfunn; om at sånn og slik sk...

Du mener altså at den moralen som vi mennesker skaper i fellesskap er "samspill", mens den som kommer fra Gud er "kontroll med flokken". Jeg er av motsatt oppfatning. Jeg mener at Gud oppfordrer til samspill, mens mennesker av frykt søker kontroll over flokken. Siden det er så populært med å sammenligne med forgangne tider/sivilisasjoner, så kan vi jo stille spørsmål ved hvor det er mest overvåkning og kontroll av sine medborgere - i sekulariserte samfunn, eller i religiøse samfunn.

1

ocai skrev: Hva er rett og hva er galt? Og hvem har bestemt at det du mener er rett virkelig er rett og det du sier er galt er galt? Kanskje det er omvendt? Og i så fall hvorfor er det ikke det? Jeg mener at ingenting er rett og ingenting er galt.

--------------------------------

Hvem som har bestemt at d e t er rett og d e t er galt er uvesentlig. Evnen til å skille mellom rett og galt beror på dine egne instinkter og normer. En liten nøtt: Robin Hood stjal fra de rike og ga til de fattige. Han stjal, men han brukte det han stjal for å hjelpe de som virkelig trengte det. Rett? eller galt?

1
Tenthino Du mener altså at den moralen som vi mennesker skaper i fellesskap er "samspill", mens den som kommer fra Gud er "kontroll med flokken". Jeg er av motsatt oppfatning. Jeg mener at...

Hva tenker du på Tenthino.... Tenker du på sekulariserte samfunn som i samfunn med kameraovervåking,DNA,fingeravtrykk - frie tanker og ytringer...kontra religiøse samfunn der alles øyne er rettet mot alle og der tanke-og ytringskontroll hører med...?

Eller tenker du forgangne tider/sivilisasjoner typ naturfolk kontra lestadianere f.eks?

Ja, vilken kontroll er den mest dyptgripende? Den som kontrollerer handling eller den som krever kontroll over tanken?

1

ocai skrev: Hva er rett og hva er galt?

Tashi svarer: Det er en erkjennbar og observervar virkelighet at alle sansende, levende vesener har én ting felles: ingen av oss setter pris på ufrivillig å bli påført slikt vi opplever som fysisk eller psykisk vondt.

Villede handlinger som ikke tar hensyn til denne virkeligheten, er gale. De er ikke i henhold til den virkeligheten levende vesener opplever, og derfor gale i henhold til erkjennbar og observerbar virkelighet.

Villede handlinger som tar hensyn til denne virkeligheten, er nøytrale eller gode.

acai skrev: Og hvem har bestemt at det du mener er rett virkelig er rett og det du sier er galt er galt?

Tashi svarer: Ingen har "bestemt" dette. Det er rett og slet slik det er fordi vi som lever og sanser er slik sammensatt fysisk og mentalt at vi kan oppleve ting som vonde og lidelsesfulle -- og motsatt :-)

1
tinken Hva tenker du på Tenthino.... Tenker du på sekulariserte samfunn som i samfunn med kameraovervåking,DNA,fingeravtrykk - frie tanker og ytringer...kontra religiøse samfunn der alles...

tinken skrev: Hva tenker du på Tenthino.... Tenker du på sekulariserte samfunn som i samfunn med kameraovervåking,DNA,fingeravtrykk - frie tanker og ytringer...kontra religiøse samfunn der alles øyne er rettet mot alle og der tanke-og ytringskontroll hører med...?

Eller tenker du forgangne tider/sivilisasjoner typ naturfolk kontra lestadianere f.eks?

Ja, vilken kontroll er den mest dyptgripende? Den som kontrollerer handling eller den som krever kontroll over tanken?

- Tanken er det ingen andre enn du selv som krever kontroll over. Det er bare handlinger som kan kontrolleres av andre. Uansett hvordan du vrir og vrenger på det. Og vi ser i dagens samfunn...at siden de ikke tror Gud finnes, så må de ta over hans jobb.

1
Tenthino tinken skrev: Hva tenker du på Tenthino.... Tenker du på sekulariserte samfunn som i samfunn med kameraovervåking,DNA,fingeravtrykk - frie tanker og ytringer...kontra religiøse sam...

Intressant Tenthino. Du hevder alltså at religioner/trosutøvelse er fritt for tanke-og ytringskontrollsaspekt. Meeeget intressant - for ikke å si komplett kontroversiellt.

Men - jeg skal si meg enig i at tanken er fri i utgangspunktet. Når mennesker blir hjernevasket og indoktrinerte er det andre som former den.

Så jeg vrir det ikke noen vei - det er bare du som vrir deg unna å svare på skikkelig vis. Så igjen - hva er mest dyptgripende overvåking for et individ.....å overvåke handling men spore til frie tanker og ytringer (den sekulære) - eller å overvåke handling OG styre tanke og ytringer (den religiøse) ?

1
tinken Intressant Tenthino. Du hevder alltså at religioner/trosutøvelse er fritt for tanke-og ytringskontrollsaspekt. Meeeget intressant - for ikke å si komplett kontroversiellt. Men - je...

tinken skrev: eller å overvåke handling OG styre tanke og ytringer (den religiøse) ?

Tashi svarer: Om jeg forstår deg rett: hvorfor har tanke og ytringer noe med religion å gjøre i denne sammenhengen?

Observerer vi oss selv og andre levende vesener, blir det raskt rimelig klart at vi har én (i denne konteksten relevant) fellesnevner: vi forsøker alle å opprettholde en status quo vi er tilfreds med, og vi ønsker alle å unngå slikt vi opplever som lidelsesfylt / vondt. (Ffor oss menneskenes del ser det i tillegg ut til at vi drives av et behov for å få det stadig bedre).

Å forholde seg til denne observerbare virkeligheten hos alle levende vesener har ikke noe med religion å gjøre egentlig, men med å forholde seg til virkeligheten slik den observerbart og erkjennbart er.

1
Laster...