tinken Intressant Tenthino. Du hevder alltså at religioner/trosutøvelse er fritt for tanke-og ytringskontrollsaspekt. Meeeget intressant - for ikke å si komplett kontroversiellt. Men - je...

tinken skrev: Intressant Tenthino. Du hevder alltså at religioner/trosutøvelse er fritt for tanke-og ytringskontrollsaspekt. Meeeget intressant - for ikke å si komplett kontroversiellt.

- For deg kanskje? Men det har nok mer med din (og dine likesinnedes) ønsketenkning.

Men - jeg skal si meg enig i at tanken er fri i utgangspunktet. Når mennesker blir hjernevasket og indoktrinerte er det andre som former den.

- Tenker du på skolesystemet?

Så jeg vrir det ikke noen vei - det er bare du som vrir deg unna å svare på skikkelig vis. Så igjen - hva er mest dyptgripende overvåking for et individ.....å overvåke handling men spore til frie tanker og ytringer (den sekulære) - eller å overvåke handling OG styre tanke og ytringer (den religiøse) ?

- Til og med de mest ekstreme religiøse samfunn har ikke noe mer med "tanke" og ytringsovervåkning enn et hvilket som helst ateistisk stalinistisk styre. Tanker kan forøvrig ikke overvåkes av andre enn den som har dem.

1
Tenthino tinken skrev: Intressant Tenthino. Du hevder alltså at religioner/trosutøvelse er fritt for tanke-og ytringskontrollsaspekt. Meeeget intressant - for ikke å si komplett kontroversi...

Ok Tenthino...vi legger oss på nivået "ønsketenking for deg og dine likesinnede". Skal vi se...joo atte...for deg og dine likesinnede er det ren og skjær ønsketenking at religioner/trossamfunn ikke går inn for tanke-og ytringsstyring. At frie tanker ,tolkinger,ytringer på tvers av religionenes budskap ønskes hjertlig velkomne i disse miljøer. Dahhhh!

Om jeg tenker på skolesystemet? Jeg tenker på alle systemer som ikke oppmuntrer vitebegjærlighet, bruk av hodet, frie tanker, frie ytringer og innfor det ytre lovverk av land eller stat også handlinger.

Og så ser jeg at sekulære samfunn nå plutselig har blitt til "ateistisk stalinistisk styre".. og DE var jo som kjent ekstremsekulære..eller?...Nevn noen land/stater/samfunn så vi skjønner hva du jamstiller med "ekstreme religiøse smafunn"...det kunne vært intressant for å klare å følge tankesprangene dine.

At tanker ikke kan overvåkes av andre enn den som har dem, betyr ikke at det ikke gjøres iherdige forsøk på det. Den mest effektive måte er å innpode dårlig samvittighet i mennesker , for tanker som går på tvers av "systemer", og fortelle disse mennesker hva de fortjener, kan miste, kan tape og straffes for å tenke slik. F.eks religiøse systemer. Og som et eksempel på slikt kan nevnes den fordømming som følger den som ikke bare i praksis begjærer f.eks en annens hustru....men som faktisk bare er innom tanken.

1
tinken Ok Tenthino...vi legger oss på nivået "ønsketenking for deg og dine likesinnede". Skal vi se...joo atte...for deg og dine likesinnede er det ren og skjær ønsketenking at religioner...

tinken skrev: Ok Tenthino...vi legger oss på nivået "ønsketenking for deg og dine likesinnede". Skal vi se...joo atte...for deg og dine likesinnede er det ren og skjær ønsketenking at religioner/trossamfunn ikke går inn for tanke-og ytringsstyring. At frie tanker ,tolkinger,ytringer på tvers av religionenes budskap ønskes hjertlig velkomne i disse miljøer. Dahhhh!

Om jeg tenker på skolesystemet? Jeg tenker på alle systemer som ikke oppmuntrer vitebegjærlighet, bruk av hodet, frie tanker, frie ytringer og innfor det ytre lovverk av land eller stat også handlinger.

Og så ser jeg at sekulære samfunn nå plutselig har blitt til "ateistisk stalinistisk styre".. og DE var jo som kjent ekstremsekulære..eller?...Nevn noen land/stater/samfunn så vi skjønner hva du jamstiller med "ekstreme religiøse smafunn"...det kunne vært intressant for å klare å følge tankesprangene dine.

At tanker ikke kan overvåkes av andre enn den som har dem, betyr ikke at det ikke gjøres iherdige forsøk på det. Den mest effektive måte er å innpode dårlig samvittighet i mennesker , for tanker som går på tvers av "systemer", og fortelle disse mennesker hva de fortjener, kan miste, kan tape og straffes for å tenke slik. F.eks religiøse systemer. Og som et eksempel på slikt kan nevnes den fordømming som følger den som ikke bare i praksis begjærer f.eks en annens hustru....men som faktisk bare er innom tanken.

- Stiller det i samme klasse som den sykeliggjøringen man driver med overfor religiøse? Er det tankediktatur? Og jeg gjennomskuer de lite gjennomtenkte meningene dine svært enkelt tinken. Du sier at man skal holde seg innenfor lover og regler, både med tanke på ytringer og handlinger. Dette er selvfølgelig helt naturlig. Problemet er at hvis du personlig ikke er enig i disse lovene, så får du plutselig "retten" til å kalle det tankekontroll og hjernevask - innpoding av dårlig samvittighet osv osv. Det som står i bibelen er andre lover enn det som står i lovboken, men på de fleste punkter er de dønn like. Og på mange punkter er samfunnets normer og moral mye strengere enn bibelen, og faktisk også beslektet.

1
Tenthino tinken skrev: Ok Tenthino...vi legger oss på nivået "ønsketenking for deg og dine likesinnede". Skal vi se...joo atte...for deg og dine likesinnede er det ren og skjær ønsketenking...

Sykeliggjøring overfor absolutt alle religiøse, Synd-skam-fortapelsesstempel over alle ikkereligiøse - og over mennesket i seg selv...født i synd, syndig sjel, trusler om fengsling,tortur og drap for annerledestenkende eller pga etnisk opprinnelse - det ligger vel i samme gate.

Du skriver: "Problemet er at hvis du personlig ikke er enig i disse lovene, så får du plutselig "retten" til å kalle det tankekontroll og hjernevask - innpoding av dårlig samvittighet osv" Dette i forbindelse med at du mener du gjennomskuer meg, som "sier" at man skal holde seg innenfor loven og regler, både med tanke på ytringer og handlinger.

*sukker oppgitt* Nå skal du høre her Tenthino.... å holde seg innenfor landets lover - som i dette tilfelle er Norges lover , kan ikke betraktes som begrensende - verken i forhold til religiøs utfoldelse, politiske standpunkt, etnisk opprinnelse eller andre livsanskuelser /legninger eller tilhørighetsaspekt.

Med ytringsfriheten tillates vi å gi til uttrykk hva vi mener om hele sulamitten. Begrensningene som legges i forhold til ytringsfrihet, ligger ikke i hva vi ønsker å uttrykke men hvordan det uttrykkes. Det er skoleplikt i Norge - slik at den oppvoksende generasjon - uansett etnisitet, religion eller foreldres politiske tilhørighet, skal få en grunnleggende utdanning som gjør de istand å utvikle seg, videreutdanne seg, følge med i verdensbilde/mediabilde/nyhetsbilde - fungere i yrkeslivet og være produktive samfunnsborgere. Det er religionsfrihet - og vilken religion folk selve VELGER seg til etterfølgelse står dem fritt. Vi har demokratiske valg og dermed rett til selve å velge oss politisk ståsted.

Norges lover - det jeg over flere innlegg har kallet det "ytre lovverk" HJERNEVASKER eller indoktrinerer ingen. Det norske samfunn er det jeg går ut fra du kaller det "sekulære samfunn" (ikke så enkelt å vite siden du spretter fra forne tider til ateistiske stalinistiske samfunn når du snakker om sekulære samfunn) - og det norske samfunn oppmuntrer mennesker til vitebegjærlighet, kunskap, tanker og meninger. At mennesker misbruker også slike gode muligheter viser bare med tydelighet at mennesket i seg selv er istand til både godt og ondt.

Jeg presiserte i et tidligere innlegg at jeg holdt utenfor diagnostiserte tilstander hos mennesker (også genetisk betinget) - håndbagasje o.a som kan forklare mangel på sperrer, impulskontroll, voldelige handlinger, mangel på kritisk sans og "umoralsk" oppførsel. Og dette ønsker jeg å gjenta, slik at du skjønner at det jeg snakker om er generellt oppegående mennesker.

Når mennesker tuller seg vekk i systemer som kontrollerer tanke og mening såvel som overvåking - mennesker i mellom eller som ute i samfunnet for øvrig (kamera og annen ytre overvåking av handlinger etc) - så risikerer det seriøst å bli totalovervåket/indoktrinerte og hjernevaskede. Det er noe som heter "alt med måte" - og alt med måte ER alt med måte. Går det ut over den frie tanke - alltså har som mål å kontrollere tankene , så er det seriøst på sin plass å være på vakt.

Mange kristne f.eks, mener at Bibelens lover står over det ytre lovverk, og dermed gjør de dem berettiget til å bryte det ytre lovverk hvis de tolker (NB tolker) bibelens påbud slik at den type "konflikt" kan oppstå. Men en slik indoktrinert hjernevasket tankegang legitimerer da også ekstremisme - og vi lever jo alle under terrortrusler fra muslimske ekstremister så vi VET hva slikt er i den ytterste konsekvens.

Det er på sin plass å legge merke til tankekontroll der den så til de grader er til stede - som f.eks i eksemplet jeg ga, der det ikke bare ble fordømt å tuske på med "din nestes hustru" - men der bare tanken på det fordømmes akkurat like kraftig.

Når man slutter å tenke for å følge diverse systemer - og setter sin lit til at de tar seg av den "tenkinga" som trengs - ja, da er man alt hjernevasket. Og hvorfor mange systemer ønsker å hjernevaske sine "forbundsfeller" er like enkel som genial. Da er de både trofaste og lydige nettopp til det system "systemet" briefer. Man kontrollerer sine forbundsfeller. Religiøst, raseetnisk, økonomisk eller politisk - spiller ingen rolle og gjør ingen forskjell!

1
Tenthino Så du klarer ikke å frambringe en eneste kritisk tanke til det lovverket som er? Er du dum?

Kritiske tanker til lovverket er vel ikke noe problem å frembringe. Var det dèt som var tema? Det er faktisk LOV og fullstendig berettiget og legitimt å både ytre å ha kritiske meninger til vårt lovverk, til våre politiske partier, til religionspraksiser, til flyktinge-og asylpolitikk og til alle systemer som florerer og praktiseres.

Er det like legitimt å frembringe kritiske tanker omkring den religion man praktiserer der den praktiseres? Klarer DU å frembringe en eneste kritisk tanke til f.eks Bibelen - eller er du dum..?

1
tinken Kritiske tanker til lovverket er vel ikke noe problem å frembringe. Var det dèt som var tema? Det er faktisk LOV og fullstendig berettiget og legitimt å både ytre å ha kritiske men...

tinken skrev: Kritiske tanker til lovverket er vel ikke noe problem å frembringe. Var det dèt som var tema? Det er faktisk LOV og fullstendig berettiget og legitimt å både ytre å ha kritiske meninger til vårt lovverk, til våre politiske partier, til religionspraksiser, til flyktinge-og asylpolitikk og til alle systemer som florerer og praktiseres.

Er det like legitimt å frembringe kritiske tanker omkring den religion man praktiserer der den praktiseres? Klarer DU å frembringe en eneste kritisk tanke til f.eks Bibelen - eller er du dum..?

- Du bekrefter jo bare det jeg sier. Du er fullstendig kritikkløs tilhenger av de moderne normer og regler, og mener derfor at de som har andre normer og regler er hjernevaskede, indoktrinerte osv osv. Jeg har ingen problemer med å frambringe kritiske tanker til hverken bibelen eller det moderne samfunn. Men du har store problemer med å se konsekvensen av dine egne tanker - for resultatet når dagens lovverk endrer seg, er jo at vi er indoktrinerte og hjernevaskede sauer som har trodd på de lovene som er nå.

1
Tenthino tinken skrev: Kritiske tanker til lovverket er vel ikke noe problem å frembringe. Var det dèt som var tema? Det er faktisk LOV og fullstendig berettiget og legitimt å både ytre å h...

Hva snakker du om Tenthino....sånn egentlig??

Vi trenger ikke å TRO på vårt ytre lovverk - Norges lover - men vi plikter å følge det. Lover forandres hvert eneste år - noe fjernes fordi det er foreldet, annet tilføyes fordi samfunnet har forandret seg og dermed laget hull i lovverket - noe er helt nytt av samme grunn. Problemet vårt er vel heller og greie å oppdatere oss på lovverket. Som regel kjenner vi bare til det som berører oss - annet er selvfølgeligheter i form av praksis. Noe kan bli ubehagelige overraskelser for oss.

Vi er i vår fulle rett til å aktivt prøve å forandre vårt lovverk gjennom ytring av meninger - avisinnlegg, politiske valg, demonstrasjoner o.a. Hvilke konsekvenser er det JEG ikke ser "av mine egne tanker"..?

Du bekrefter som vanlig ikke en dritt Tenthino - og jeg mener slettest ikke at alle andre som har andre normer eller regler er hjernevaskede - KUN de som har sluttet å tenke selve for å følge systemer de har blitt indoktrinert til å tro er vanntette og evige! Eller - for å presisere - mennesker som følger systemer der de gir fra seg den frie tanke, fordi de er indoktrinerte til å TRO at den ikke er av verdi!

Vanlige lovlydige mennesker - troende, politisk engasjerte, fremmedkulturelle , ateister eller what ever BURDE alle prise seg lykkelige over å kunne leve i et demokratisk samfunn som vårt - der NETTOPP friheten til å ha andre meninger, andre normer, andre moralske forfektelser, annen tro gir akkurat dem muligheten til å være den de er! Og du er komplett på vidda som kan snu dette til noe negativt, som jeg er "fullstendig kritikkløs tilhenger av". Hva innbilder du deg at DU hadde vært, gjort eller ment under andre forutsetninger egentlig??

Iblandt er du bare så full av selvmotsigende snikksnakk og meningsløst babbel....

1
tinken Hva snakker du om Tenthino....sånn egentlig?? Vi trenger ikke å TRO på vårt ytre lovverk - Norges lover - men vi plikter å følge det. Lover forandres hvert eneste år - noe fjernes...

tinken skrev: "Hva snakker du om Tenthino....sånn egentlig??

Vi trenger ikke å TRO på vårt ytre lovverk - Norges lover - men vi plikter å følge det. ... ...

Du bekrefter som vanlig ikke en dritt Tenthino - og jeg mener slettest ikke at alle andre som har andre normer eller regler er hjernevaskede - KUN de som har sluttet å tenke selve for å følge systemer de har blitt indoktrinert til å tro er vanntette og evige! ... ... Iblandt er du bare så full av selvmotsigende snikksnakk og meningsløst babbel...."

- Osv. osv.

1

ocai skrev: Hva er rett og hva er galt? Og hvem har bestemt at det du mener er rett virkelig er rett og det du sier er galt er galt? Kanskje det er omvendt? Og i så fall hvorfor er det ikke det? Jeg mener at ingenting er rett og ingenting er galt. Hva mener du?

Biril : Det er bare ord som uttrykker følelser. "Vi" har jo klart det selv å få frem hva som er "rett" og hva som er "galt".

1
Abstinent_Presence

ocai skrev: "Hva er rett og hva er galt? Og hvem har bestemt at det du mener er rett virkelig er rett og det du sier er galt er galt? Kanskje det er omvendt? Og i så fall hvorfor er det ikke det? Jeg mener at ingenting er rett og ingenting er galt.

Hva mener du?"

Jeg er litt todelt når det gjelder det her. På en måte er jeg enig med Planeswalk når det gjelder "årsak - virkning" teorien (altså, at alt er et resultat av hvordan ting virker inn på hverandre, og at reaksjons - og handlingsmønstre er preget av dette), på en annen side er vi faktisk beviste (selvbeviste) mennesker, med muligheten til å velge (innenfor visse rammer) hvordan vi agerer og reagerer.

Jeg synes det er litt for naivt og ansvarsfraskrivende og si at ingenting er rett eller galt. Det vil innebære å si at voldtekt, drap, blind vold etc er helt ok i praksis.

1
Laster...