Religion og livssyn

Antiteist

Hvorfor kaller ikke kristene guden sin for Jahve?

Jeg synes det alltid er plagsomt og forvirrende med religiøse som kaller guden sin for "Gud". Det sier meg ingenting - hvilken gud er det du snakker om - en uidentifisert gud, eller en spesifisert gud? Påstår dere at man skal automatisk vite hvilken gud dere beskriver når det finnes titusner av mennskeskapte guder allerede? Hvorfor bruker dere ikke hans ekte navn JHVH, Jehova eller Jahve? Er navnet hans så useriøst at dere må bruke ordet Gud får å gi religionen deres mer cred?

Det funker i hvert fall ikke.

1
29 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

De kaller ham/henne gud slik at de tror de har noe til felles med andre gudstroende, og dermed kan oppleve et fellesskap bygget på falske premisser.

2

Jeg stemmer for at man bruker navnet: Shaddai - שדי (bl.a brukt i 2.Mos 6: 2-3 og Job 33:4), oversatt med "den allmektige" i min norske 78 utgave.

At Shaddah - שדה forøvrig betyr bryst på hebraisk, og at Shaddai dermed fort kan se ut som dette ordets stamme + pronominalsuffikset for å markere at det er snakk om en eiendom/tilhørighet i 1. person flertall, dvs "mine bryst(er)" gjør jo dette til et alldeles passende Gudsnavn :-)

1

Jeg kaller Ham Gud, Far, Herre. Spiller ingen rolle, Han vet hvem jeg snakker til..:-)

1

Det funket for de første kristne uten å nevne Guds navn, og for de som kom til troen på Jesus Kristus. Slik har det funket helt frem til vår tid. Var ikke bibelskribentene opptatt av Guds hellige navn? Nei, intet i NT bærer vitnesbyrd om det. Jeg tror Gud har bevart sitt hellige ord Bibelen, og derfor kan vi stole på at Bibelens budskap som er nødvendig til frelse.

Et eksempel på dette er Paulus' berømte tale på Areopagos i Aten som gjengis i Apg.17: 22-34 (slå gjerne opp i www.bibelen.no ). Paulus anvender ikke Guds hellige navn én eneste gang. Han knyttet i stedet "en ukjent gud" (Apg.17: 23) til "Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord" (17:24). Han anvender ordet "Gud" ytterligere tre ganger (17: 27, 29 og 30) og uttrykket "Det guddommelige" én gang (17: 29), men noe egennavn nevnes altså ikke. Ja, hvorfor brukte ikke Paulus og de andre bibelskribentene Guds hellige egennavn? Fakta er at NTs grunntekst er uten tetragrammet (JHVH) eller vokalisering av dette tetragrammet. Hvorfor? Kan det være at Gud har villet at det store navnet i Den nye pakt skal være Jesus Kristus? Paulus sier noe om det:

”La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.

Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.” (Fil. 2: 5-11)

Ja, Gud ville det slik.

DOeS

norge49@hotmail.com

2

Hvorfor bruker dere ikke hans ekte navn JHVH, Jehova eller Jahve? Er navnet hans så useriøst at dere må bruke ordet Gud får å gi religionen deres mer cred?

Det funker i hvert fall ikke.

Jesus sier man skal be slik: "Fader vår du som er i himmmelen...." Jesus snakket arameisk og brukte her ordet Abba som er et ømt familiært uttrykk som betyr Pappa.

"Hans ekte navn"? Jehova er ikke Guds ekte navn, det en hybrid uttale satt sammen av vokalene i Adonai og YHWH. Jahve vet man heller ikke sikkert om er rett uttale av YHWH. Men som sagt av DOeS: De første kristne var ikke opptatt av Guds navn. Det er derfor intet bibelsk grunnlag for ditt spørsmål.

1

Gud kan være "identifisert", men den bør ikke være definert.. Og Jehova, Jahve, Ram og andre er definerte guder, og ved det gudebilder.. Så jeg vil fortsette å kalle min Gud for Gud..

Og hva får deg til å tro at Guds sanne navn er JHVH, Jehova eller Jahve..?

1
Pålegg1 Gud kan være "identifisert", men den bør ikke være definert.. Og Jehova, Jahve, Ram og andre er definerte guder, og ved det gudebilder.. Så jeg vil fortsette å kalle min Gud for Gu...

Og hva får deg til å tro at Guds sanne navn er JHVH, Jehova eller Jahve..?

Narad:

Hhe.. det er vel som du nevnte om dette "vannet" som bare er hva det er, og har vært det samme lenge før noen mennnesker ble til og kalte dets vesen med så mange navn.. slike som aqua, wasser, Water og mye annet.

Jeg vil vel som deg hevde at vannets sanne navn må være den virkning det gir i den som tørster, slik den sanne kjærlighet og fred gir den samme virkning i alle om de så kaller det love, liebe, peace eller fried.

Da denne livgivende og tilfredstillende virkningen er den samme i alle.. om de så er amerikanere, kinesere, tyskere indiere eller annet...og er helt uavhengig av hva de på sitt språk kaller det.

Men akkurat dette ser ut til å være vanskeligere for de bokstavtro å svelge enn bare det å drikke dette vannet.

Og når det gjelder denne samling av fire bokstaver som sies å være Guds Navn, så tror jeg det er mere visdom i å se nærmere på hva de betyr og ikke selve bokstavene...:)

1
Narad [sitat…] Narad: Hhe.. det er vel som du nevnte om dette "vannet" som bare er hva det er, og har vært det samme lenge før noen mennnesker ble til og kalte dets vesen med så mange na...

Ja, nettopp.. For meg er vannets sanne navn; Det som gjør utørst.. Slik min Guds navn er; Det som gir Fred.. Paulus ville kanskje kalt ham Bringeren av kjærlighet.. Alt etter hvordan Gud oppleves for mennesket.. Det som er viktig er å ha tillit til ordene "Jeg Er", for ved denne kan man søke realiseringen..

I mitt syn.. :-)

1
Pålegg1 Ja, nettopp.. For meg er vannets sanne navn; Det som gjør utørst.. Slik min Guds navn er; Det som gir Fred.. Paulus ville kanskje kalt ham Bringeren av kjærlighet.. Alt etter hvord...

Det som er viktig er å ha tillit til ordene "Jeg Er", for ved denne kan man søke realiseringen..

I mitt syn.. :-)

Narad:

Hhe..ja i dette er vi nok så nær som mulig hverandre når det gjelder den rette vinkelen for anskuelse inn til det samme Ene som er alt i alle som lever når ingen mentale konsepter og påfunn finnes mere som hindrer sikten..:)

Å først ha tillit til at ordene "Jeg Er" har en stor betyding for mennesket..det er som du sier viktig..

Og hvor viktig kjenner man når selv blir i et hellig øyeblikk hva man Er i nuet, når ved den rette ferdighet har fått fjernet alt man ikke er i sitt hode...denne person man bare tror å være fordi rundlurt av verdens løgner.

Det er ikke uten grunn at Forkynneren sa: "Mennesket er skap slik det skal være, men det tok til seg mange verdens rare påfunn"

Litt common sense vil da tilsi, at om disse påfunn igjen blir fjernet..så vil jo den Et sant mennesket Er stå ren tilbake som den synlige, hørbare, følbare og smakbare side av den usynlige Skapers lignelse som ment.

Spørsmålet er bare hvordan.. for en Vei finnes som fører til den Sannhet og Liv som kun Er-fares kan i Nuet fordi energi er alltid i presens ..og ikke annet..

Og da særlig den primære som er Viljen og Lyset i det evige Livets Kraft som er før i tid den tregere energi vitenskapen enda kjenner

You know..:-)

1

Fra Wiki.

En gud eller guddom er et overnaturlig vesen eller en åndskraft som ifølge religiøse og mytologiske [fortellinger](http://vgd.no/wiki/Fortelling "Fortelling") og forestillinger har en spesiell [makt](http://vgd.no/wiki/Makt "Makt") over eller betydning for [verden](http://vgd.no/wiki/Verden "Verden"), naturen og menneskene, og som blir [tilbedt](http://vgd.no/w/index.php?title=Tilbedelse&action=edit&redlink=1 "Tilbedelse (siden finnes ikke)") og betraktet som hellig. Det finnes en stor mengde navngitte guddommer i utdødde og levende religioner, blant annet i antikke myter og i hinduismen.*

Når dere kaller guden deres for "Gud", så blir det likevel umulig å vite hvilken gud dere snakker om. Det blir egentlig like dumt som at vi skulle begynne å kalle oss selv for "Menneske" i stedet for navnet vårt. Odin, Shiva og Zeus er like store guder som Jahve, men der bruker man heldigvis navnet istedet, som gjør at man kan identifesere religionen dems mye fortere, og det gjør hele spørsmålet mye mindre forvirrende.

For meg virker det som at kristene prøver å gjøre religionen sin mer seriøs og sjule faktumet at det finnes mange guder og religioner utenom kristendommen. Mange som har vokst opp i kristene samfunn blir sjokkert når dem finner ut hvor mange guder vi faktisk har tilbedt opp igjennom årene.

1
Antiteist Fra Wiki. En gud eller guddom er et overnaturlig vesen eller en åndskraft som ifølge religiøse og mytologiske [fortellinger](http://vgd.no/wiki/Fortelling "Fortelling") og forestil...

Når dere kaller guden deres for "Gud", så blir det likevel umulig å vite hvilken gud dere snakker om. Det blir egentlig like dumt som at vi skulle begynne å kalle oss selv for "Menneske" i stedet for navnet vårt.

Vel, du er et menneske, og ikke ditt navn.. At du tror du er ditt navn, får være din greie.. Jeg forstår bare ikke hvofor du tror at det navnet du er gitt på noen som helst endrer din fundamentale natur.. Slik du tror at navnet man gir Gud har noe som helst si for dennes natur..

1

Jeg synes det alltid er plagsomt og forvirrende med religiøse som kaller guden sin for "Gud".

Han heter egentlig Bubcus......det vet dem som har fulgt med i timen.

1
Antiteist Fra Wiki. En gud eller guddom er et overnaturlig vesen eller en åndskraft som ifølge religiøse og mytologiske [fortellinger](http://vgd.no/wiki/Fortelling "Fortelling") og forestil...

Hei igjen, Antiteist!

Jeg skjønner hva du mener, og det er en viss logikk i det du hevder, men det forholder seg likevel ikke slik for oss kristne. Odin, Shiva og Zeus, og hva det måtte hete, er for oss ikke guder i det hele tatt. Det er bare menneskers påfunn og eksisterer ikke i virkeligheten. Derfor holder det for oss kristne å kalle ham for ”Far” eller enda bedre for ”Pappa” (se Baruks innlegg). For oss kristne er det bare én Pappa.

Det var slik den salige Paulus også resonnerte: ”For om det er såkalte guder, enten det nå er i himmelen eller på jorden – slik sett er det jo mange guder og mange herrer – så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.” (1. Kor. 8: 6)

Som jeg også nevnte i mitt forrige innlegg, hadde det vært en god anledning for Paulus, når han skulle fortelle om ”den ukjente gud” (Apg. 17: 22-34), om den sanne og virkelige Gud, univertsets Skaper, som har et egennavn! Men det gjorde han altså ikke. Dette er et faktum, om vi skal tro på Bibelens overlevering. Og denne tradisjon har kristenheten stort sett fulgt helt frem til dags dato.

DOeS

norge49@hotmail.com

1
DOeS Hei igjen, Antiteist! Jeg skjønner hva du mener, og det er en viss logikk i det du hevder, men det forholder seg likevel ikke slik for oss kristne. Odin, Shiva og Zeus, og hva det...

Jeg skjønner hva du mener, og det er en viss logikk i det du hevder, men det forholder seg likevel ikke slik for oss kristne. Odin, Shiva og Zeus, og hva det måtte hete, er for oss ikke guder i det hele tatt. Det er bare menneskers påfunn og eksisterer ikke i virkeligheten. Derfor holder det for oss kristne å kalle ham for ”Far” eller enda bedre for ”Pappa” (se Baruks innlegg). For oss kristne er det bare én Pappa.

Det er fint du forstår problemstillingen min. Jeg derimot ser på Jesusmyten som et ikke-eksisterende påfunn kokt opp av menneskets fantasi på samme måte som Odin, Shiva og Zeus. Derfor synes jeg det er urettferdig og forvirrende at akuratt din gud skal få titlen gud, mens de andre gudene må bli kalt etter navnet sitt.

Her snakker vi om likestilling!

1
Baruk [sitat…] Jesus sier man skal be slik: "Fader vår du som er i himmmelen...." Jesus snakket arameisk og brukte her ordet Abba som er et ømt familiært uttrykk som betyr Pappa. "Hans e...

"Hans ekte navn"? Jehova er ikke Guds ekte navn, det en hybrid uttale satt sammen av vokalene i Adonai og YHWH. Jahve vet man heller ikke sikkert om er rett uttale av YHWH. Men som sagt av DOeS: De første kristne var ikke opptatt av Guds navn. Det er derfor intet bibelsk grunnlag for ditt spørsmål.

Naturligvis var de første kristne opptatt av den Gud de tilba, Jehova, og de æret hans navn.

Det er noe som mener at Jehvoa er feil uttale. Det er mye som tyder på at denne latinifiserte formen er tilnærmet korrekt uttale av JHVH. Dette sier jeg med bakgrunn i en rekke forhold. Kun ett tas med her - nemlig uttalen av Jesus: Jehosjua.

Det er andre er at Jesus omtalte ikke Gud som Abba. Kun tre ganger finner vi dette nedtegnet Bibelens greske tekst, og da uttalt kun en gang av Jesus: "Abba, Far..."

Videre vet vi sikkert at Guds navn er tatt ut av stort sett alle moderne oversettelser, enten bevisst,eller fordi de ikke vet bedre, har utelatt Guds navn, Jehova, og ersattet det med "herren".

1
Antiteist [sitat…] Det er fint du forstår problemstillingen min. Jeg derimot ser på Jesusmyten som et ikke-eksisterende påfunn kokt opp av menneskets fantasi på samme måte som Odin, Shiva og...

Jo, men så langt kan jeg også forstå deg. Det er bare der vår tro ikke stemmer overens. Hva som er rett må enhver selv bedømme. Kristendommen er som kjent en eksklusiv tro, som tror at Jesus Kristus er den eneste vei til frelse. Det er bl.a. den kristne tro. Den smale vei.

Og mht. Guds navn, så er altså det jeg har skrevet, grunnen til at vi kke har tradisjon for å bruker Guds egennavn, men vi tror på den annen side ikke, slik jødene hevder, at det er forbudt å kalle Gud "Jahve", slett ikke.

DOeS

norge49@hotmail.com

1
Antiteist Hinduister tror på flere guder, så dem ville ikke sagt Gud.

Hmm.. Så hvorfor gjør de det..?

The Bhagavad Gita betyr på norsk Guds sang..

Hinduismen er forøvrig ingen religion, men en betegnelse som peker på det eldgamle.. Hindu betyr "ancient" og er mer en paraply for en lang rekke religiøse retninger, fremfor å være en religion.. For hver avatar gjennom historien har det oppstått en religion i dennes fotspor.. og de fleste av de du kaller guder er i hinduismen definert som legemlige manifistasjoner av Gud.. Samme Gud.. Mange legemer..

Forøvrig en tendens du også finner i Bibelen..

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Dødelig strømpolitikk

Nå ser det ut til å bli normale vintre, som jeg trodde. Så nå kan politikerne og særlig Erna se dødsfall i møte. Viktigst var å effektivisere og spare penger og gi lettelser til de rike. Kollaps I he...
1
2 svar
Laster...