En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Velkommen til VGD-Livssyn.

Nå kjenner ikke jeg statskirken mer, og håper denne opphører snart.

Ønsker deg lykke til med opperasjon, vi skal be for deg kjære broder.

Mvh. Panter

1

Om det er en god eller dårlig utvikling vil vel komme an på øyet som ser, men trolig er det en naturlig utvikling. Individualismen står sterkt i dag, og ettersom medlemskap i statskirken ofte er grunnet i tradisjon, vil dette virke inn på medlemstallet. Statskirken er en kunstig stimulert organisasjon tuftet på en gammeldags lutheriansk evangelisme, og etterhvert som samfunnet forandrer seg, vil naturlig nok også vår tilhørlighet endre seg. Det er ikke lenger slik at alle var medlem i statskirken, slik det ikke lenger er slik at alle ser på statskanalen.

Lykke til med operasjonen.

1

Etter min mening er dette en positiv utvikling, da religion i aller høyeste grad slik jeg oppfatter det bør være en personlig og ikke-hierarkisk praksis.

1

kirken er stivt med salmesang og litturgier,

den er en folkekirke, hvor alle i norske samfunnet skal passe inn,

så derfor passer den best som samlingspunkt for hele folket,

men ikke så bra for en voksende troende, som vil vokse seg sterkere enn den alminnelige religiøse folketroen.

derfor vokser pinsevennene og frikirkene i dag.

1
Laster...