MorgenStjerne

Klare tegn på at universet vårt er fullt av "feil", og at det ikke er skapt for oss.

Kunne være greit å se deg argumentere for ditt syn her...om du kan.

1

Klare tegn på at universet vårt er fullt av "feil", og at det ikke er skapt for oss.

Så hvorfor er det skapt?

1

Hvis det er (den tilsynelatende) finjusteringen av universet han forsøker latterliggjøre i begynnelsen, viser han bare at han ikke forstår argumentet.

1

Jeg skjønner hva du mener, men noe så vakkert og kompleks mener nå hvertfall jeg ikke er tilfeldig. Lotto er bare tall, universet består av så mye mer enn tall. Det er for mange ting som, hva skal jeg si, passer så godt sammen. Hvertfall usannsynlig for meg, men for all del...ingen vet jo noe for sikkert.

1

Intelligent design er det jo, når hensikten er å skape en dualistisk verden - der vi kan erfare både godt og vondt.

Om forskerene tror at livet kan eksistere i de former det gjør uten nedbrytende krefter som er like store som de oppbyggende, er de uvitende.

Jeg vil si at intelligent design nettopp er å legge tilrette for liv. Men det ser ikke ut som vedkommende foredragsholder skjønner hva det innebærer.

Livet speiler seg i døden.

1

Liv er fenomenet som skiller bakterier, dyr og andre organismer fra døde organismer og fra anorganiske gjenstander som krystaller.

Det eksisterer ingen enkeltfaktor som definerer alt liv. De fleste definisjoner er en samling av flere kriterier. De vanligste kriteriene som inngår er:

Metabolisme (Levende organismer forbruker noe og lager avfalsstoffer)

Evnen til formering

Evnen til å tilpasse seg til miljøbetingelsene (evolusjon)

1
Sanyasi Intelligent design er det jo, når hensikten er å skape en dualistisk verden - der vi kan erfare både godt og vondt. Om forskerene tror at livet kan eksistere i de former det gjør u...

Jeg vil si at intelligent design nettopp er å legge tilrette for liv. Men det ser ikke ut som vedkommende foredragsholder skjønner hva det innebærer.

Hva har du egentlig å vise til, som setter deg i en posisjon hvor du kan kalle vitenskapsmenn som Tyson, for uvitende og basert på din oppfatning av intelligent design, si at de ikke forstår?

1
Laster...