Religion og livssyn

RexSkribenticus1

► «Forbrytelser mot menneskeheten»!

► Paven anklages for forbrytelser mot menneskeheten!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pave Benedict XVI blir nå beskyldt for å ikke hindre seksuelle overgrep mot barn!

► Ofre for seksuelle overgrep av katolske prester har anklaget paven, Vatikanets statssekretær og to andre høytstående tjenestemenn for forbrytelser mot menneskeenheten.

► I en klage som ble sendt til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag tirsdag, beskyldes de fire mennene for å ikke hindre eller straffe gjerningsmennene av voldtekt og seksuell vold, i tillegg til å engasjere seg i en «systematisk og utbredt praksis i å skjule seksuelle forbrytelser verden rundt».

► Ifølge Centre for Constitutional Rights (CCR), en USA-basert organisasjon som representerer ofrene, inkluderer den også individuelle tilfeller av misbruk der brev og dokumenter mellom Vatikanet og andre viser en verging mot å samarbeide med myndighetene i søk og forfølgelse av mistenkte. Menneskerettighetsadvokat Pam Spees har gått sammen med CCR mot kirken.

► Poenget er å se dette i en større sammenheng. De som varsler om overgrep blir straffet, Vatikanet nekter å samarbeide med rettslige myndigheter, og prestene blir vernet. På grunn av denne praksisen blir barn voldtatt og seksuelt trakassert, sier Spees til The Guardian. Videre forteller hun at det ikke er voldtektene i seg selv som er ille, men måten kirken gjorde skaden mye verre på ved å dysse det ned.

► Ifølge CCR, er det paven som leder av den katolske kirke, som i siste instans er ansvarlig for seksuelle overgrep mot barn av prester og for dekking av misbruket. Gruppen hevder at han og andre har "direkte og overordnet ansvar" for forbrytelser som er utført av personer rangert under dem, likt en militær kjede.

KILDE: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/paven/artikkel.php?artid=10098853

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVA skal man si?

Bør Pave Benedict XVI som leder av Den katolske kirke stå til ansvar og dømmes til fengselsstraff for overgrepene som katolske prester har utført mot barn, og for dekking av misbruket?

Det er spørsmålet!

JA, mener jeg. Paven bør fradømmes alle verv i Den katolske kirke og dømmes til lang fengselstraff sammen med prester som blir dømt for overgrep mot barn.

(Egentlig kunne jeg tenkt meg at Den katolske kirke historisk sett ble dømt symbolsk for forbrytelser mot menneskeheten. Men den saken kan vi ta en annen gang)!

HVA mener DU?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RexSkribenticus1 von Debattantius

1
127 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Bør Pave Benedict XVI som leder av Den katolske kirke stå til ansvar og dømmes til fengselsstraff for overgrepene som katolske prester har utført mot barn, og for dekking av misbruket?

Det er spørsmålet!

JA, mener jeg. Paven bør fradømmes alle verv i Den katolske kirke og dømmes til lang fengselstraff sammen med prester som blir dømt for overgrep mot barn.

(Egentlig kunne jeg tenkt meg at Den katolske kirke historisk sett ble dømt symbolsk for forbrytelser mot menneskeheten. Men den saken kan vi ta en annen gang)!

HVA mener DU?

Eg meiner at det vertfall få konsekvenser for dei involverte, men å dømme den katolske kyrkje alt i alt synest eg er for mykje.

Det må ha konsekvenser for alle involverte selv om Paven er involvert så skal ikkje han bli spart for den straffen som eventulet kommer, det er å favoritisere Paven og nedgradere ofrene. Det er feil!

Skal man stille den katolske kyrkja til retten for forbrytelser mot menneskeheter så er det vertfall ikkje dei som lever og styrer kyrkja idag som skal straffest, men dei som gjor det på den tiden(som da er lite sannsynlig tror eg da)

1
TheJesusFreak [sitat…] Eg meiner at det vertfall få konsekvenser for dei involverte, men å dømme den katolske kyrkje alt i alt synest eg er for mykje. Det må ha konsekvenser for alle involverte...

Skal man stille den katolske kyrkja til retten for forbrytelser mot menneskeheter så er det vertfall ikkje dei som lever og styrer kyrkja idag som skal straffest, men dei som gjor det på den tiden(som da er lite sannsynlig tror eg da)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selvfølgelig skal man IKKE straffe kollektivt de som lever og styrer Den katolske kirke i dag for de historiske forbrytelse mot menneskeheten som Den katolske kirke er ansvarlig for.

Men som sagt: Jeg kunne tenkt meg at Den katolske kirke historisk sett ble dømt symbolsk for forbrytelser mot menneskeheten!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RexSkribenticus1 von Debattantius

1
RexSkribenticus1 [sitat…] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Selvfølgelig skal man IKKE straffe kollektivt de som lever...

Men som sagt: Jeg kunne tenkt meg at Den katolske kirke historisk sett ble dømt symbolsk for forbrytelser mot menneskeheten

Men hvem er det da som skal stå til rett og forsvare Den katolske kyrkje vist noe slik skulle skje, for den symbolske verdien??

1

Paven bør fradømmes alle verv i Den katolske kirke og dømmes til lang fengselstraff

Debber'n avsier dom og utmåler straff allerede FØR man har tatt ut så mye som siktelse engang - for ikke å snakke om gjennomført noen rettsak eller felt en bindende dom.

Judge Rex von Street Justice -> "Hang 'em up!"

Mvh amoebe - som heldigvis ikke er hverken dommer eller anklager

1
RexSkribenticus1 [sitat…] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Selvfølgelig skal man IKKE straffe kollektivt de som lever...

Men som sagt: Jeg kunne tenkt meg at Den katolske kirke historisk sett ble dømt symbolsk for forbrytelser mot menneskeheten!

Snart vil hele elendigheten av treenighetstilbedere og deres ondskap bli fjernet fra jordens overflate av Jesus selv en gang for alle.

Og dette religiøse system av ondskap vil aldri mer gjenoppstå.

1

HVA mener DU?

Lurer på hvor alle disse kjepphøye bibel"ekspertene" er henne nå?

De blir alltid så stille når det er noe som angår dem selv...

1

(Egentlig kunne jeg tenkt meg at Den katolske kirke historisk sett ble dømt symbolsk for forbrytelser mot menneskeheten.

Ja. Den katolske Kirke har historisk sett MANGE SVIN PÅ SKOGEN!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra 300-tallet og frem til 1700-tallet stod Den katolske kirkes menn bak noen av de verste forbrytelser i menneskeslektens historie. Kirkens barbari startet med forfølgelse og drap av jøder, og fortsatte med massemord av kjettere og av personer som kirkens representanter mistenkte for hekseri.

100 000-vis, ja, flere millioner mennesker fra alle samfunnsgrupper ble gjennom århundrene myrdet av representanter for Den katolske Kirke.

Både fattige og rike. Jøder, katolikker og protestanter. Idioter og lærde, små barn og eldgamle mennesker. Ofrene ble brent levende, druknet, hakket i stykker, lemlestet, skåret i biter, spent på hjul, hengt, partert og kvalt.

De kristne myndigheter i Den katolske Kirke stod enten direkte bak voldgjerningen, eller så hadde de i alle fall gitt blodutgytelsene sin fulle godkjennelse. Kirkens menn var ikke bare mordere i stor stil. De gjorde også drap til et rettsprinsipp for den kristne kirke, gjennom Inkvisisjonen.

Kirkens jødeforfølgelse, kjetterjakt og vanvittige heksegalskap avslører menneskesinnets mest barbariske ondskap og dypeste avgrunner. Den viser oss krefter som selv i våre dager kan bringe oss ut av fatning, og som forskerne fremdeles ikke har kunnet gi noen tilfredsstillende forklaring på.

Tar vi alt dette med i betraktning, er det ingen overdrivelse å si at kristendommen, både Den katolske Kirke og senere den protestantiske avleggeren, har påført menneskene mer ufortjent lidelse enn noen annen religion som menneskeslekten noensinne har bekjent seg til.

PS: Be gjerne om flere eksempler på Den katolske kirkes svin på skogen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RexSkribenticus1 von Debattantius

1

Ifølge Centre for Constitutional Rights (CCR), en USA-basert organisasjon som representerer ofrene, inkluderer den også individuelle tilfeller av misbruk der brev og dokumenter mellom Vatikanet og andre viser en verging mot å samarbeide med myndighetene i søk og forfølgelse av mistenkte. Menneskerettighetsadvokat Pam Spees har gått sammen med CCR mot kirken.

Hva i all verden er dette her for noe? Det er visst noen som innbiller seg at vi fremdeles lever i middelalderen hvor den katolske kirken representerer myndighetene. Den katolske kirke står ikke over noe rettsinstans i noen land. Hvis noen har blitt trakassert, henvender de seg først og fremst til politiet som undersøker saken. Deretter følger de vanlige prosedyrene som i verste fall ender med rettsak(er).

1
sypress [sitat…] Hva i all verden er dette her for noe? Det er visst noen som innbiller seg at vi fremdeles lever i middelalderen hvor den katolske kirken representerer myndighetene. Den k...

Hvor har du befunnet deg de siste årene? Det har vært skrevet og fokusert på den katolske kirken og presteskapet ved flere anledninger. Deres overgrep av altergutter og sex florerer som det bestandig har gjort. De beskytter hverandre og misbruker små barn i ly av den Katolske kirke.

Et samfunn av pedofile og sexfrustrerte prester som boltrer seg med småbarn og misbruk i stor skala.

Fyttefabian hva kristendom og kristenfolk kan tillate seg i guds navn og endatil slippe unna med de.

De kan bare be om tilgivelse og vips..er de tilgitt og klarert for neste overgrep og misbruk.

Er det noe rart man mister troen på kristenfolket og den vranglæren de forkynner i alle former. Men Vatikanet er en stat i staten og der slipper de sånn verdslige ting som straff og andre ubehageligheter som andre får om de gjør det samme som presteskapet.

Sølibat, my ass...for å si det på den måten.

3
Arweno Hvor har du befunnet deg de siste årene? Det har vært skrevet og fokusert på den katolske kirken og presteskapet ved flere anledninger. Deres overgrep av altergutter og sex florere...

Hvor har du befunnet deg de siste årene? Det har vært skrevet og fokusert på den katolske kirken og presteskapet ved flere anledninger. Deres overgrep av altergutter og sex florerer som det bestandig har gjort. De beskytter hverandre og misbruker små barn i ly av den Katolske kirke. Et samfunn av pedofile og sexfrustrerte prester som boltrer seg med småbarn og misbruk i stor skala.

Jeg har lest om diverse sexovergrep innenfor den katolske kirken. Men saken skal inn for ICC.

Utdrag fra wikipedia angående ICC:

As of September 2011[update], 116 states are states parties to the Statute of the Court

Tror ikke Vatikanet har ført seg selv opp som medlemsstat. Så hvorfor saken bringes inn for ICC er helt bak mål.

Hvis noen har blitt misbrukt, gjør de som alle andre og henvender seg til politiet. Eller er det sånn å forstå at den som mener å ha blitt misbrukt, henvender seg til vedkommend prest som har mistbrukt han/hun? Og så skal liksom presten gå til politiet med saken. Virker litt søkt dette her.

1
sypress [sitat…] Jeg har lest om diverse sexovergrep innenfor den katolske kirken. Men saken skal inn for ICC. Utdrag fra wikipedia angående ICC: As of September 2011[update], 116 states a...

Tror ikke Vatikanet har ført seg selv opp som medlemsstat. Så hvorfor saken bringes inn for ICC er helt bak mål.

Hvis noen har blitt misbrukt, gjør de som alle andre og henvender seg til politiet. Eller er det sånn å forstå at den som mener å ha blitt misbrukt, henvender seg til vedkommend prest som har mistbrukt han/hun? Og så skal liksom presten gå til politiet med saken. Virker litt søkt dette her.

Vatikanet er en egen stat og har eget styre og dette bør absolutt bringes inn til ICC.

Hvis noen har blitt misbrukt er ikke noe spørsmål, så lenge det er kjent at dette har pågått og fortsatt pågår i Den Katolske Kirke. Barna som miebrukes er ikke sterke nok eller gamle nok til å få hjelp til å gå til politi eller anmelde dette svineriet. Presteskapet tier det ihjel og barna blir ofret på orestenes alter.

At det ikke har blitt reagert på for lenge siden er enda merkeligere, men at det nå tas tak i dette og få brakt det ut i rettssystemet er på høy tid.

Religion er en styggedom og det er dette et godt eksempel på.

1
RexSkribenticus1 [sitat…] Ja. Den katolske Kirke har historisk sett MANGE SVIN PÅ SKOGEN! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...

100 000-vis, ja, flere millioner mennesker fra alle samfunnsgrupper ble gjennom århundrene myrdet av representanter for Den katolske Kirke.

Hysj.. Du må ikke nevne slikt....

Slikt skal ties ihel.

det er mye verre med disse JVene som ikke feirer jul.

1
Arweno [sitat…] Vatikanet er en egen stat og har eget styre og dette bør absolutt bringes inn til ICC. Hvis noen har blitt misbrukt er ikke noe spørsmål, så lenge det er kjent at dette ha...

Vatikanet er ingen vanlig stat. En "stat" i staten Italia. Vatikanet er ikke medlem av ICC og de har heller ingenting å bestille innenfor Den Internasjonale Straffedomstolen.

Du skriver at barna som misbrukes ikke er sterke nok eller gamle nok til å gå til politi. Men noen må jo ha henvendt seg til en rettsinstans. Hvem er det?

Selvfølgelig bør ethvert overgrep meldes til politiet. Men ingen kan forlange at det er overgriperen som skal melde fra. Såpass forstår sikkert du også selv om du hater relgionen aldri så mye.

1
sypress Vatikanet er ingen vanlig stat. En "stat" i staten Italia. Vatikanet er ikke medlem av ICC og de har heller ingenting å bestille innenfor Den Internasjonale Straffedomstolen. Du sk...

Vatikanet er en selvstendig stst i staten og det kan du selv finne ut.

Barn har blitt misbrukt og avsløringer har kommet frem titt og ofte, så det er en kjent sak for politi og myndighetene i Italia dette.

Barnas rettsikkerhet er ikke blitt ivaretatt og barna har ikke fått den hjelp de har krav på fra myndighetens side. Dette er barn av fattige sonm ikke har ressurser til å kjempe for dem og derfor har dette kunnet pågå i årevis uten at noen har grepet inn.

Endelig ser det ut til at samfunnet rund våkner og tar tak i disse uhyrlige sakene og vil stevne Den Katolske Kirke ved Paven for brudd på menneskeheten. Det er rettferdigheten som seirer om dette skjer.

Jeg avskyr religion av den grunn at de voldtar, slår, misbruker og lyver med bibelen i hånd og samtidig preker om gud og fromhet fra prekestolene mens alterguttene voldtas ved alterringene.

Fy fa**n om religion fortjener respekt når det er på den måten det praktiseres.

1
Arweno Vatikanet er en selvstendig stst i staten og det kan du selv finne ut. Barn har blitt misbrukt og avsløringer har kommet frem titt og ofte, så det er en kjent sak for politi og myn...

Vatikanet er ingen vanlig stat.

Hvem har avslørt at barn har blitt misbrukt av prester? Holder de sexseanser for åpen scene, eller hva? Skulle nesten tro vi var tilbake i antikken Hellas hvor tempelprostitusjonen foregikk i stor skala til publikums store begeistring. Eller at all verdens pedofile var samlet i den katolske kirke. At ikke de heller tar seg en tur til Thailand eller India hvor smågutter selger seg selv for en billig penge. Eller de kan konvertere til islam og gifte seg med småjenter (ikke guttebarn) uten å bli straffet for det.

Kanskje ICC heller skulle konsentrere seg om de stater som tillater giftemål mellom småunger (evnt. voksne og barn). Stater hvis lovgivning tillater henrettelse av homofile. Eller straffen medfører amputasjon av armer og bein. I disse tilfeller snakker vi om stater og i denne forbindelse er det naturlig at saken bringes inn for ICC. Men det kommer ikke til å skje. Er ikke verden urettferdig du?

1

Det er i så fall ikkje ein dom mot den katolske kyrkja, men mot paven som enkeltperson. Dersom han har bevisst dekka over kriminelle handlingar skal han få sin straff. Loven gjeld alle.

1
sypress Vatikanet er ingen vanlig stat. Hvem har avslørt at barn har blitt misbrukt av prester? Holder de sexseanser for åpen scene, eller hva? Skulle nesten tro vi var tilbake i antikken...

Gjør du deg dum eller spiller du dum, jeg bare lurer. Om du hadde giddet kan du lese dette i forskjellig saker som ligger ute på nettet. Hvordan prester har fortalt hva som foregår, men ingen har reagert på det. Derfor har de fritt kunne boltre seg å ødelegge barn på løpende bånd, fordi de vil ikke snakke om det eller at de mister disse barna so er sexleketøy for de geistliges fornøyelser.

Der det tillates giftemål med barn er det lovlig og de bryter ikke sitt lands lover. Barna er uskyldige spm blir solgt til gamle griser som igjen misbruker dem med loven i hånd.

Her sanekker vi om Den Katolske Kirken som gjør dette med velsignelse av den guden de vil ha alle til å tro på.

Blir rett og slett kvalm av dette gudepreket og hva de kan tillate seg bare der har deb guden som sin beskytter. Hvem beskytter de stakkars alterguttene mot sexlysnne prester? Nei, de er fritt vilt og lider under disse mennenes syke ugjerninger.

2

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
24 svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
23 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Liberale samfunn sin skyld

Det som skjer på Kongsberg og i København viser svakheten ved det noen kaller det liberale samfunn. Jeg kjenner begge land og det som slår i mot meg er den dårlige psykiatrien. Unge som ikke komme ut...
1
8 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
41 svar

F16 til Tyrkia

Så fornærmer USA Tyrkia med å bare tilby istedet for F35. Nato vinner for tiden på alle fronter og russerne bør snarest legge ned våbnene. Norske TV kanalane driver balansert nyhetsdekning. Neste måne...
1
6 svar
Laster...