Eg vil tru det er snakk om eit indre vesen her. Ikkje eit verdsleg vesen i form av ein kropp eller ein fysisk storleik.

Rom. 8,11: "Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere. "

3
krisstaar Eg vil tru det er snakk om eit indre vesen her. Ikkje eit verdsleg vesen i form av ein kropp eller ein fysisk storleik. Rom. 8,11: "Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom han...

Det som er interessant med hva Paulus skriver her, er at han ikke viser til Jesus som frelseren, men til en Ånd og kraft som kommer fra Gud. Det er jeg helt enig med ham i. Den Ånd som fullkommengjorde Jesus, er også ment å virke i resten av oss.

1
LuthersLilleKatt

Men her er det en evindelig kamp fra dogmetilbederen om at Jesus stod opp i kjødet.

1

Fikk du døra i bakhodet av dette LLK? Sannelig har dere alvorlige problemer å stri med.

Ikke rart at deres verden er komplisert når en sånn bagatell har en så stor betydning.

Hva for rolle spiller dette da dere tolker alt forskjellig uansett hva som står eller ikke står i de forskjellige skriftene.

2
Arweno Fikk du døra i bakhodet av dette LLK? Sannelig har dere alvorlige problemer å stri med. Ikke rart at deres verden er komplisert når en sånn bagatell har en så stor betydning. Hva f...
MorgenStjerne

Ikke rart at deres verden er komplisert når en sånn bagatell har en så stor betydning.

Det er ingen bagatell, skjønner du. For hvis de må innrømme sånne ting faller læren deres sammen som et korthus.

Jeg skulle bare ønsket at de kunne forklart hvordan Jesus sto opp. For det holder ikke å si "som en ånd". Da må de forklare hva de mener "en ånd" er.

1
MorgenStjerne [sitat…] Det er ingen bagatell, skjønner du. For hvis de må innrømme sånne ting faller læren deres sammen som et korthus. Jeg skulle bare ønsket at de kunne forklart hvordan Jesus...

Jeg skjønner at de har forklaringsproblemer og at deres lære ikke er enkel. Det må da stå noe om dette i skriveriene deres fra Brooklyn som de kan referere til.

Ikke lett å forklare hva en ånd er, men har de lest om Fantomet...ånden som går? Da kan de bruke det som eksempel he he..

1
Arweno Jeg skjønner at de har forklaringsproblemer og at deres lære ikke er enkel. Det må da stå noe om dette i skriveriene deres fra Brooklyn som de kan referere til. Ikke lett å forklar...
MorgenStjerne

Jeg skjønner at de har forklaringsproblemer og at deres lære ikke er enkel. Det må da stå noe om dette i skriveriene deres fra Brooklyn som de kan referere til.

Det står nok masse i litteraturen fra Vakttårnet, men de vil selvsagt ikke referere til det. De vil jo prøve å fremstå som at det er Bibelen de forholder seg til.

Har du ikke sett hvordan de avsporer hver gang noen siterer Vakttårnet da?

1
MorgenStjerne [sitat…] Det står nok masse i litteraturen fra Vakttårnet, men de vil selvsagt ikke referere til det. De vil jo prøve å fremstå som at det er Bibelen de forholder seg til. Har du i...

Jo jeg har sett det og utfordrer de derfor med å komme med det de har i sine skrifter om dette.

Avsporing er en spesialitet som de benytter i enhver tråd så fort de kommer inn i en tråd.

Alle vet at deres skrifter er det eneste de har å forholde seg til og derfor er det sikkert ikke lett for dem å svare på dette.

1

Jeg skriver ikke så ofte her på Livssyn, men da jeg oppdaget denne tråden var det noe som dukket opp i minnet - fra gamle dager på skolebenken. Nemlig historien om tvileren Tomas.

I Joh.20 står det som så: Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. "Vi har sett Herren", sa de til han. Men han sa: "Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og får legge fingeren i det og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke tro".

Senere kom da Jesus mens også Tomas var tilstede, og da sa Jesus til Tomas: "Kom med fingeren din, og se mine hender, og kom med hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende".

Min tanke rundt dette er at om man skal tro på Bibelens historier, så må man også godta at dette ikke var noen ånd - det var en kropp av kjøtt og blod. Altså, Jesus sto opp i kjød. Etter Bibelens egen beretning. Ut over dette skal ikke jeg blande meg i diskusjonen. Men jeg merker meg at det er noen merkelige fortolkninger ute og går på dette forumet.

4
StripePus Jeg skriver ikke så ofte her på Livssyn, men da jeg oppdaget denne tråden var det noe som dukket opp i minnet - fra gamle dager på skolebenken. Nemlig historien om tvileren Tomas....

Min tanke rundt dette er at om man skal tro på Bibelens historier, så må man også godta at dette ikke var noen ånd - det var en kropp av kjøtt og blod. Altså, Jesus sto opp i kjød. Etter Bibelens egen beretning. Ut over dette skal ikke jeg blande meg i diskusjonen. Men jeg merker meg at det er noen merkelige fortolkninger ute og går på dette forumet.

Denne med Thomas finner jeg å være snodig. Ikke minst fordi de to disiplene han møtte på veien ikke kjente ham igjen, og fordi Maria Magalena trodda han var gartneren. Men hvor Maria kjente ham igjen da han snakket. Disiplene på veien gjorde ikke det. For meg viser dette til ulike stilstander hos de han møtte. Hvor da Maria kjente igjen ånden som virket gjennom denne hun først tok for å være gartneren, og som kanskje legemlig var nettopp det. Mens disse to på veien ikke hadde den kontakten med det hjerte som er det i mennesket som kan gjenkjenne Guds vesen. Maria så altså med hjertet, mens de to på veien vurderte med sitt sinn.

Vet ikke om det ga mening, men det er nå hvordan jeg forstår meningen i historien. Derfor gir ikke historien om tvileren Thomas mening. Den står i kontast med resten av historien om det som skjedde etter korsfestelsen. Jeg tror hele historien er en allegori, og ikke ment bokstavelig.

1

Det som er morsomt her er at folk overtolker Bibelen så til de grader da den er full av motsetninger som seff forvirrer. Hvor er den røde tråden i Bibelen som helhet? DNT er jo en revolusjon i forhold til det gamle, men begge testamentene skal visstnok "tale" sannhet. Det eneste som rasjonelle folk trekker ut av det, er at dette er tekster skrevet utifra sin tid, og følgelig sin kultur.

1
MorgenStjerne [sitat…] Det er ingen bagatell, skjønner du. For hvis de må innrømme sånne ting faller læren deres sammen som et korthus. Jeg skulle bare ønsket at de kunne forklart hvordan Jesus...
LuthersLilleKatt

Tenker du på noe slikt som dette, "vri-på-ord"?

Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» (Joh 4,24)

eller dette?

Det førstemennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. (1 kor 15,45)

Det er nesten trist at du ikke har begynte å lese Bibelen, MorgenStjerne, for da vil du visst at dine kommentarer bryter med Guds ord.

1
LuthersLilleKatt Tenker du på noe slikt som dette, "vri-på-ord"? Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» (Joh 4,24) eller dette? Det førstemennesket, Adam, ble en levende sje...
MorgenStjerne

Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» (Joh 4,24)

eller dette?

Det førstemennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. (1 kor 15,45)

Står ikke der at Gud er en ånd, ikke at en må tilbe i en ånd heller.

Les her og se om du forstår hva som sies:

8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud

<a>9</a> Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til.

<a>10</a> Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud.

<a>11</a> Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Rom 8

2

Gud er "ånd" fordi han er ikke-materiell. Oprinnelig refererer ånd, til pust (som i ånde). Og Gud er Ruach, livets pust. (og bevissthet).

1

Hva er det egentlig de tror?

Det er to dogmer som er essensielle i forhold til frelseshistorien.

  1. For at Gud skal beseire den siste fiende som er døden, så må det forekomme en fysisk oppstandelse, eller vil ikke Gud ha beseiret døden.

    Paulus sier i 1. Kor. 15. ; <a id="ref1_2_20link" name="20"></a><a>20</a> Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. <a id="ref1_2_21link" name="21"></a><a>21</a> Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.

    Her sier Paulus i klartekst at siden døden kom ved et menneske må oppstandelsen også være ved et menneske. Uten dette så vil ikke Gud kunne beseire den siste fiende som er døden.

  2. Frelseslæren handler om å bli frelst i Gud gjennom Jesus død på korset. Dette ville ikke ha noen mening uten at Faderen og Sønnen var ett i Gud. Hvis Gud og Jesus ikke var ett så kan vi heller ikke påberope oss å være frelst i Gud.

    La meg sitere fra Evangeliet etter Johannes. Kp. 8:<a>24</a> Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er Han, skal dere dø i deres synder.» Jeg tar også med verst <a name="28"></a><a>28</a> som sier; Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er Han, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Jesus sier klart at hvis man ikke tror “Jeg er Han” så skal man dø for sine synder. Ergo så vil en forkastelse av Gud og Jesus som ett føre til en død i synden.

    Konklusjon: Når man da forkaster en kjødelig oppstandelse samtidig som man også forkaster tanken om at Faderen og Sønnen er ett i Gud så driver man vranglære.

2

Jeg forundres stadig over at tilsynelatende oppegående og opplyste personer kan bli så totalt indoktrinert og hjelpeløst fanget i antikvare skrifter og historier. At barn kan oppfatte eventyr som virkelige og sanne er forståelig, men at voksne mennesker ikke klarer å fri seg fra slik overtro forstår jeg ikke.

Dere bruker de gamle skrifter akkurat slik en forsvarsadvokat bruker Norges Lover i retten. Det er ikke snakk om å finne noen sannhet, kun å finne en formulering og argumentasjon som tjener den tiltalte. Uavhengig om han er skyldig eller ikke.

1
LuthersLilleKatt Ingen begrepsforvirring. No Bull Please - hold deg til Bibelens lære og ikke kirkas vedtatte dogmer

Jo den fortsetter i aller høyeste grad ser jeg...

Jeg kan bare registrere og konkluder med at Bibellære ikke er din sterke side, hvor evnen til å forklare ditt Bibelsyn er totalt og fullstendig fraværende. Så jeg må innrømme at jeg ikke helt ser hvorfor du oppholder deg på en debattside som denne når viljen til teologisk saklig debatt ut i fra Bibelens tekster er fullstendig og totalt fraværende.

3
Laster...