Religion og livssyn

ivarson

I første rekke, vekk med Israel

"Utslett først lørdagsfolket, deretter søndagsfolket"

Koranen og dens forskrifter lærer muslimene opp fra de er barn, at i første rekke skal jødene, dernest de kristne, være mål for deres forfølgelse, underordning og eliminering.

Dette er hva en kan lese på Internett i dag. Jesus talte også om tiden vi lever i med følgende ord:

Matt 24,7-9 For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.

Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.

Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Så har vi hva som nå diskuteres i FN. De såkalte ”palestinere” skal få innpass i FN med videre krav om at Israel må gi fra seg ”okkuperte områder”. Det er egentlig snakk om at Israel skal utslettes som stat, verken mer eller mindre.

Det gamle testamentet i Bibelen er det i hovedsak Moseloven som jødene baserer seg på å etterleve.

Derimot for de kristne, er det først og fremst det Nye testamentets budskap om frelse, som er hovedbudskapet.

Den tidsperioden vi lever i nå nærmer seg hurtig tiden for det budskapet som englene formidlet:

Apg 1,10-11 Mens de stod der og stirret opp mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!

Muslimene vet også dette, men prøver alt de kan for at det ikke skal være en jødisk stat der når Han kommer tilbake. Derimot står det skrevet:

Åp 1,7 Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

Uansett hva FN i samarbeid med muslimene prøver på, så står det skrevet:

Jes 14,24-26 Herren, hærskarenes Gud, har sverget og sagt: Sannelig, som jeg har tenkt, så skal det skje. Og det jeg har besluttet, det skal stå fast.

Jeg vil knuse Assur i mitt land og tråkke ham ned på mine fjell. Hans åk skal tas av dem, og hans byrde skal løftes fra deres skulder.

Dette er det råd som er tatt om all jorden, og dette er den hånd som er rakt ut over alle folkene.

Men før dette skjer, så går vi inn i en periode med mange problemer.

3
57 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

De som anklager alle andre trosretninger enn ens egen for falske, bude også ta følgende ord til ettertanke.

Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt.

Åpenbaringen 12:10

1

Men før dette skjer, så går vi inn i en periode med mange problemer.

Velkommen til livssynsforumet ivarson!

Takk for ditt meget aktuelle og sanne innlegg:)

1

1 Mos 12,3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

Her er det to ting en må skille mellom. Nå ser vi hva som det forhandles om i FN. Slutten på den første setningen viser egentlig hva verdens nasjoner kommer til å gjøre ettet hvert. Før korsfestelsen valgte også jødene følgende:

Luk 23,18 Da ropte de alle som én og sa: Bort med denne! Gi oss Barabbas fri!

Etter dette valget, har de blitt forfulgt i ca. 2000 år som endte med gasskamrene. I dag står valget mellom det profetiske budskapet om staten Israel, og arabernes ønske om å fjerne Israel fra kartet. Historien om hva som vil skje er åpenbart for mer enn 2 tusen år siden. Ingen kan gjøre noe med det.

Men så står det: Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

Her er det budskapet om Nådens år fra Herren og Frelsen kommer inn.

Joh 1,12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

2 Tim 1,9 Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av.

Det foregår valg i dag som mer og mer skiller ut de som venter på Hans komme.

Men de som er imot Bibelens budskap, går en alvorlig tid i møte:

Matt 24,22 Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.

Tiden heretter er ganske komprimert med hendelser som er forutsagt.

2

Mye naivitet å se.

"He was the dirtiest of the jews, and you made him your god."

Ja.. nå har jeg nettopp hatt en tråd selv, hvor f.eks "brenn Koranen" ble sagt.

Det er mye rart som blir sagt.

Hvem har egentlig rett?

Var Jesus Gud?

Hvem er jødenes Gud?

Hvem er muslimenes Gud?

Er Buddhanatur noe som faktisk finnes?

Er Brahman i alle, som hinduene sier?

Svaret er at alle religiøse retninger har elementer av feil i seg, idag. Spesiellt de store anerkjente retningene.

Buddhismen finnes i ateistiske varianter.

Kristendommen preker treenighet.

Judaismen har vel enslags ingenting som Gud, tror jeg. Og dette med jødisk rase overlegenhet.

Ser man forbi alt det virrballet her, så ser man faktisk at noen prøver å utrykke det samme.

Det er SATAN, som har forvrengt det, slik at disse er fiender i dag.

Jesus sier han er Gud. Og han sier han er i alle. Og han sier han er ordet. Og i bibelen står det også at ordet var (er) Gud.

I gresk filosofi finner vi også ordet. Ordet er det animerer alt.

I judaismen er Ruach livskraften, bevissthet, og det samme som Gud.

I hinduismen er Brahman ofte sett på som det samme som atman (gud = sjel). I hinduismen har man også dette med at Ordet skapte alt.

Buddha sier at Buddhanatur er allvitende. Og at tanken skaper alt.

ALLE DISSE RELIGIONENE sier altså at vi er alle Gud.

Dette har blitt skrevet ned, men hovedstrømmen blant disse religionene virker å ha glemt denne sannheten.

Så tilsyvende og sist, er det faktisk deg selv, som er dommer over himmel og helvete. DIN EGEN NATUR.

Hva er da vitsen med denne fiendskapen? Ville det ikke være bedre å slippe alt hat, og heller hengi seg til Guds vilje, og ens egen natur. Og oppleve hvem satan egentlig er, jo det er fienden av den fred, som du vil nærme deg da.

Du har aldri vært ærlig mot degselv, om du ikke har prøvd rollen som Gud.

Og det er nettopp det religion sier at du er.

Vi er alle det fundamentale paradoks, som utvikler alt.

Slipp alle smålige konflikter, og konsentrer på det alle religioner prøver å lære ut. Og det er selvutvikling, og naturlige personlige grenser. Og fra det bør all lov, og samfunn komme fra.

Og slik kan samfunnet nærme seg det himmelske. Men tilslutt er det individer som kommer til himmelen. Ikke grupper. Og der har man en ren samvittighet.

1
Passionate Mye naivitet å se. "He was the dirtiest of the jews, and you made him your god." Ja.. nå har jeg nettopp hatt en tråd selv, hvor f.eks "brenn Koranen" ble sagt. Det er mye rart som...

Jesus sier han er Gud. Og han sier han er i alle.

Han er kun i dem som blir gitt ånden gjennom troen på den gjenoppstandne Jesus Kristus. Den som blir frelst, og da også gitt en viten, -

Religioner, blind bokstavtro, ateisme osv. alt dette er kun tro, mens de kristne blir gitt en viten å forholde seg til gjennom frelsen. Frelsen er et Gudsfenomen som kun oppnås gjennom troen på Jesus Kristus. (man blir åpnet opp for det som man tidligere hadde vært forblindet for, nemlig Gud)

Hva blir det mest naive å forholde seg til da, egentlig?, - blind bokstavtro eller en viten, mon tro.

Mvh.

Kristian.

1
StKristian [sitat…] Han er kun i dem som blir gitt ånden gjennom troen på den gjenoppstandne Jesus Kristus. Den som blir frelst, og da også gitt en viten, - Religioner, blind bokstavtro, atei...

Religioner, blind bokstavtro, ateisme osv. alt dette er kun tro, mens de kristne blir gitt en viten å forholde seg til gjennom frelsen. Frelsen er et Gudsfenomen som kun oppnås gjennom troen på Jesus Kristus. (man blir

Helt forbausende at det er mulig i 2011 å si noe så idiotisk.

Ateisme en tro? Det er en IKKE-TRO. Det motsatte av å tro. Det er like mye tro som din ikke-tro til syngende leprechauns og julenisser på nordpolen.

1
StKristian Ateisme er kun en tro, fordi du vet ikke, - mens vi som blir frelst blir gitt en viten og en sannhet,- Du må vel synes hva du vil, men det vil ikke forandre noe som helst. . Mvh. K...

Ateisme er kun en tro, fordi du vet ikke, - mens vi som blir frelst blir gitt en viten og en sannhet,- Du må vel synes hva du vil, men det vil ikke forandre noe som helst.

Ingen ateister påstår noen ting. De har bare en ikke-tro på noen guder. Som sagt er det like mye tro som din ikke-tro på syngende leprechauns. Du vet heller ikke at syngende leprechauns ikke eksisterer.

1
StKristian [sitat…] Han er kun i dem som blir gitt ånden gjennom troen på den gjenoppstandne Jesus Kristus. Den som blir frelst, og da også gitt en viten, - Religioner, blind bokstavtro, atei...

Han er kun i dem som blir gitt ånden gjennom troen på den gjenoppstandne Jesus Kristus

Dette er feil. Dette er ikke det Jesus mener. Du får researche din religion litt bedre.

"Ordene jeg sier er liv, kjødet tjener ingenting" sier Jesus.

Ordet er livskraften. Ja. Logos er livskraften. Sjelen er levende. Sjelen er Ruach. Ruach er livskraften. (livets pust).

Når du begynner å forstå det her, skjønner du at Jesus sier "Jeg er selvet i alle". (bevissthet/livskraft).

Det er jo mange som forstår dette gjennom "Gud skapte deg i sitt bilde".

Og hvis Jesus er Gud for deg, og han er et tenkende menneske, så skjønner du jo selv at du er et tenkende menneske. Altså, du må være som han.

Jesus sier ikke noe annet enn det vismenn har sagt i alle religioner, gjennom all historie.

Det er satan som har forvrengt dette, og fått dere til å tro på en treenighet i stedet.

Og akkurat som jeg sier, så har satan forvrengt all religion mer eller mindre, slik at mange mener de er forskjellige.

Og det er satan dere følger, når dere tar side, iflg. forvrengt religion.

Dette er det som kalles "assosiasjon med Gud" i Koranen. De som assosierer med Gud kommer til helvete.

Og de som tror rett kommer til himmelen.

Det er klart det, at å opprettholde hat og feilaktig lære, istedet for å høre på sin egen gode natur, er mørkt.

Så kom til lyset. Innse at fiendskap til Koranen er fiendskap til lyset, og dere selv.

1
Passionate [sitat…] Dette er feil. Dette er ikke det Jesus mener. Du får researche din religion litt bedre. "Ordene jeg sier er liv, kjødet tjener ingenting" sier Jesus. Ordet er livskraften....

. Innse at fiendskap til Koranen er fiendskap til lyset, og dere selv.

Koranen er bare spelungen mot Bibelen, kjære!

Det blir som når ungene vokser opp, de kopierer mor, far og storesøsken i ett og alt, men det blir likevel feil.

Ha en super dag!

1

Å si at jeg kopierer noen det blir vel feil. Jeg har vært et intelligent menneske hele mitt liv, og vært veldig sterkt individualist.

Å la andre mennsker hemme min vekst, er ikke noe jeg tillater.

Ligningen blir slik:

Når dere trodde på datalus, brukte jeg data.

Når dere tror på Bibel, trodde jeg på Koran.

I gjennom det hele, så tror jeg på min intelligens, hvor dere sikkert tror på janteloven.

Synd det med intelligens. Men innse ihvertfall at Gud er ALLVITENDE, altså uendelig intelligent. Elsk denne guden. Så blir du ihvertfall fri for mye satandyrkelse.

1

"Utslett først lørdagsfolket, deretter søndagsfolket"

Koranen og dens forskrifter lærer muslimene opp fra de er barn, at i første rekke skal jødene, dernest de kristne, være mål for deres forfølgelse, underordning og eliminering.

Hei sveis og velkommen livsynsavdelingen på VG.

Dette du sier er fra Koranen, hvor i Koranen er det du viser til, da?

Vennlig hilsen Vahppus

vahppus@gmail.com

1
Antiteist [sitat…] Ja jeg lever uten troen på noen gud. Derfor er jeg ateist. Det er ALT ateisme er.

Betyr dette at du mener å være sikker på at det ikke finnes noen Gud? Føler du at du kan være sikker? Mener du at først var det intet og så ble intet til noe og at dette i sin tur har satt seg selv sammen og at livløs materie omdannet seg selv til liv? I såfall er du jo sterkt i troen, da.

Vennlig hilsen Vahppus

vahppus@gmail.com

2
StKristian [sitat…] Han er kun i dem som blir gitt ånden gjennom troen på den gjenoppstandne Jesus Kristus. Den som blir frelst, og da også gitt en viten, - Religioner, blind bokstavtro, atei...

Religioner, blind bokstavtro, ateisme osv. alt dette er kun tro, mens de kristne blir gitt en viten å forholde seg til gjennom frelsen. Frelsen er et Gudsfenomen som kun oppnås gjennom troen på Jesus Kristus. (man blir åpnet opp for det som man tidligere hadde vært forblindet for, nemlig Gud)

Men du er da bokstavtro.. For om ikke, fra hvor har du idèen om at det kun finnes frelse i Jesus?

Ser du selv at din tro er en eneste stor selvmotsigelse? En parodi på sann frelse?

1
Vahppus Betyr dette at du mener å være sikker på at det ikke finnes noen Gud? Føler du at du kan være sikker? Mener du at først var det intet og så ble intet til noe og at dette i sin tur...

Betyr dette at du mener å være sikker på at det ikke finnes noen Gud? Føler du at du kan være sikker? Mener du at først var det intet og så ble intet til noe og at dette i sin tur har satt seg selv sammen og at livløs materie omdannet seg selv til liv? I såfall er du jo sterkt i troen, da.

Ja da har man sterk tro.

1
Vahppus [sitat…] At ingen ateister påstår noen ting - er dette noe ateistene ganske nylig har kommet til enighet om? Vil du for din del påstå at du er ateist? Vennlig hilsen Vahppus vahppu...

At ingen ateister påstår noen ting - er dette noe ateistene ganske nylig har kommet til enighet om?

Vil du for din del påstå at du er ateist?

Hvorfor må man på død og liv ha en formening om det man ikke vet? Er det virkelig så vanskelig å si "jeg vet ikke" for mange?

Det burde være enkelt. Det er også klokt, da det skaper en udmykhet som hindrer blind tro. For den som sier "jeg vet" om det man egentlig tror, er offer for blind tro.

2
Vahppus Betyr dette at du mener å være sikker på at det ikke finnes noen Gud? Føler du at du kan være sikker? Mener du at først var det intet og så ble intet til noe og at dette i sin tur...

Betyr dette at du mener å være sikker på at det ikke finnes noen Gud? Føler du at du kan være sikker? Mener du at først var det intet og så ble intet til noe og at dette i sin tur har satt seg selv sammen og at livløs materie omdannet seg selv til liv? I såfall er du jo sterkt i troen, da.

Og det er her du feiler totalt.

Man trenger ikke ha noen formening om hvem, hva eller hvor for å kalle seg ateist....eneste kriterie er at man ikke tror at bibelen er sann.

2

Åp 1,7 Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham.

Hvordan skal disse kunne se dét i betraktning at dette er så lenge siden at de ikke lenger lever?

Vennlig hilsen Vahppus

vahppus@gmail.com

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
14 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
21 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
6 svar

F16 til Tyrkia

Så fornærmer USA Tyrkia med å bare tilby istedet for F35. Nato vinner for tiden på alle fronter og russerne bør snarest legge ned våbnene. Norske TV kanalane driver balansert nyhetsdekning. Neste måne...
1
6 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
3 svar

Vanlige folk får ikke hjelp av AP og SP

SP ordfører, AP ordfører - bryr seg ikke om en hjelpeløs mor som fortvilet forsøker å skaffe hjelp fra en nådeløs kommune. AP og SP i Regjering. SP og AP med ordfører og varaordfører. Hvorfor har jeg...
Bilde

- Føler meg nesten lurt

Beathe har jobbet i flere år for å få hjelp med sønnen (20). På veien har hun pådratt seg PTSD, mistet venner og sett sønnen forfalle.


Bilde www.dagbladet.no
1
2 svar
Laster...