Religion og livssyn

chris2508

Islam og Jesus

For muslimene er Jesus en profet. Lurer på hvilken funksjon Jesus har som profet i denne religion. Er han mere en filosof eller moralist? Han er jo selvfølgelig ikke så betydende som f.eks. Mohammed.

1
81 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Først og fremst så er ikke Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig. Et individ av Jesus rang burde jo få det beste i denne verden, og neste. Ikke korsfestelse.

Ellers så re-itererer Jesus den samme lære om himmel og helvete, og god moral.

For meg er både Jesus og Mohammed av stor innflytelse. Også andre religiøse personer.

Mohammed kanskje fordi han var involvert i prosessen som resulterte i Koranen. En skrift som jeg holder i høyeste anseelse.

Jesus fordi han direkte sa at han var Gud. Og han prøvde å lære andre at de var Gud også. (bevissthet er Gud).

Fred.

1

Han er i hvert fall ikke Allahs Sønn.

Men så er heller ikke Allah noe evig allmektig Gud heller, fordi det er bare en Gud, og det er Bibelens Gud Fader, og hans evige Sønn Jesus.

1

Jesus er nok den mest betydningsfulle og (med Guds hjelp) mektigste profeten i Islam. Han var utstyrt med Guds kraft - til å helbrede - til å vekke døde - og til å skape liv. I koranen står det at Jesus med Guds hjelp formet en fugl av leire og blåste liv i den.

Det er en ganske heftig beskrivelse, som Muhammed må se et stykke etter å overgå. Faktisk må vi tilbake til mosebøkene, da menneskeheten ble skapt av Gud, for å finne en tilsvarende hendelse.

Samtidig er Muhammed den mest betydningsfulle - for uten Muhammed har man ikke budskapet om at Jesus var den mest betydningsfulle. Hele Islams budskap står og faller på at Muhammed var Guds profet. En tilsynelatende selvmotsigelse, men ikke egentlig.

1

Islam er en religion som ble konstruert på 600-tallet etter profetens død. Det finnes ingen skriftlige kilder fra denne tiden. Man kan lese om dette f.eks på

http://no.wikipedia.org/wiki/Muhammed

- en side som utvilsom er godkjent av "islamsk råd".

Likevel kommer sannheten fram, ifølge en myte var profeten som 12-åring på besøk hos en munk i det kristne Syria som så "profetens merke" på gutten - dette viser at islam bare er en konstruert religion hvor man har tatt noen ting fra kristendommen, men skrudd tiden tilbake til før Jesus, slik at Muhammed blir profeten og ikke Jesus. Dette var selvsagt 100% politisk motivert i samtiden og det er utrolig at man må høre på timelange debatter på P2 og andre steder om islam som en av de store religioner, "vi er alle Abrahams barn" osv og annet vås fremført av mennesker som visstnok har høyere utdannelse.

1
KJELL_7_5 Han er i hvert fall ikke Allahs Sønn. Men så er heller ikke Allah noe evig allmektig Gud heller, fordi det er bare en Gud, og det er Bibelens Gud Fader, og hans evige Sønn Jesus.

Men så er heller ikke Allah noe evig allmektig Gud heller, fordi det er bare en Gud, og det er Bibelens Gud Fader, og hans evige Sønn Jesus.

Nå er den "kristne" guden (gudesammensetningen) like navnløs og like personlighetsløs som den muslimske.

1
Passionate Først og fremst så er ikke Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig. Et individ av Jesus rang burde jo få det beste i denne verden, og neste. Ikke korsfestels...

Først og fremst så er ikke Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig. Et individ av Jesus rang burde jo få det beste i denne verden, og neste. Ikke korsfestelse.

Da har ikke du forstått mye av Bibelen.Jesus gikk opp veien for oss og ydmyket seg,det samme må vi.Gud gir de ydmyke nåde,men står de stålte i mot.Må huske på at satan er stolthetens far.Så Jesus gikk helt på tvers av denne verden,vasket disiplenes føtter gjorde Han også.Han tok straffen for oss på seg.

1
Slettet-N-F-SQ

Islam er en salig blanding av ulike trosretninger, med litt fra det gamle testamentet, litt fra jødisk tankegods, litt fra kristendom og selvsagt en god del fra gamle stammerreligioner i den arabiske verden. Allah er t.d. den gamle guden til araberne, far til kvinnegudinnen Allat. Mye av innholdet og symbolikken, som halvmånen m. stjerne, er hentet direkte fra gamle arabiske babylonske gudeforestillinger. Allat var t.d. gudinnen over Mekka.

Det bildet Islam og Koranen tegner av Jesus er dels basert på kristne tradisjoner, men selvsagt ikke at Jesus var Gud, som ble menneske, og som døde for menneskenes synder. Islam tror på jomfrufødselen, at Jesus var Guds sønn, at han blir omtalt som "Kalimat Allah" - Gud Ord. De tror Jesus vil komme igjen og lede verden.

Det er med andre ord en god del likhetstrekk mellom Islam og Kristendom, i motsetning til kristendom og jødedom.

Men det er også temmelig uforenelige motsetningsforhold mellom Islam og Kristendommen, der de gjensidig utelukker hverandre. Kristendommen peker på Jesus som eneste veien til frelse, mens Islam fornekter at Jesus er offerlammet og en forsoner mellom Gud og mennesker. I tillegg kan man trekke fram de agressive holdninger vi finner i Koranen mot de vantroende kristne. I det Nye Testamentet finner vi ikke en tilsvarende hatefull holdning mot hedningene, snarere tvert imot.

(I kirkehistorien, derimot finner vi mer enn nok av hat og forfølgelse, men det er en annen historie)

3
Passionate Først og fremst så er ikke Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig. Et individ av Jesus rang burde jo få det beste i denne verden, og neste. Ikke korsfestels...

Først og fremst så er ikke Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig.

Men muslimene tror jo at et menneske som dør for Allah - en martyr altså - soner syndene for både seg selv og 70 (?) av hans slektninger.

Så dermed tror muslimer på at en manns død kan sone for andres synder. Hvorfor skulle tanken på at en som IKKE har syndet kan sone for alle menneskers synder ved sin martyrdød være "så forferdelig"?

1
Passionate Først og fremst så er ikke Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig. Et individ av Jesus rang burde jo få det beste i denne verden, og neste. Ikke korsfestels...

Først og fremst så er ikke Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig. Et individ av Jesus rang burde jo få det beste i denne verden, og neste. Ikke korsfestelse.

Først og fremst så er det fint å høre hvordan du selv beskriver din tro og det budskap din hellige bok forteller framfor å høre hva andre utenfor religionen tror budskapet går ut på.

Jeg registrerer det du poengter i forhold deres syn i forhold til Jesus som “offerlam”. Det leder meg til følgende spørsmål, stemmer det at i din tro og religion så venter dere på deres egen Messias da i navnet Shoebat som skal komme og frelse verden?

Hvis så er tilfellet, hva er hans rolle i forhold til Gud og hvordan vil hans frelsesgjerning være?

1
Rosenborg-tilhenger

Det er muslimer som gjør narr av Jesus, så et innslag på visjon Norge hvor unge muslimer rådspurte en eldre mann.

Det var ikke mye godt som ble sagt om Jesus, han kom med sitater fra Bibelen som var feil og han fortolket sitatene på en merkelig måte. Blant annet at Jesus var de rikes talsmann.

1
Willy_Sl [sitat…] Først og fremst så er det fint å høre hvordan du selv beskriver din tro og det budskap din hellige bok forteller framfor å høre hva andre utenfor religionen tror budskapet...

Shoebat? Aldri hørt om.

Noen muslimer tror på Madhi, og tilogmed at Jesus skal komme tilbake. Men man finner ikke grunnlag for dette i Koranen.

Madhi betyr rettledet, og ifølge Koranen er alle gudsbevisste de som er rettledet. Jesus er også påstått å være i Koranen i vers, som har blitt feiltolket til at han er et tegn før dommedag, når det egentlig er at "om Gud erstattet mennesker med engler, så ville det være et sikkert tegn på dommedag".

1
Passionate Shoebat? Aldri hørt om. Noen muslimer tror på Madhi, og tilogmed at Jesus skal komme tilbake. Men man finner ikke grunnlag for dette i Koranen. Madhi betyr rettledet, og ifølge Kor...

som har blitt feiltolket til at han er et tegn før dommedag, når det egentlig er at "om Gud erstattet mennesker med engler, så ville det være et sikkert tegn på dommedag".

Og hva skjer når Gud erstatter englene med mennesker? :)

Mange som mener at det er det som skjer i disse tider... engelene trekker seg litt unna slik at menneske skal tre inn i deres "sko"...

1
Thyra [sitat…] Allah er det arabiske ordet for Gud. Jødedommens, Kristendommens og Islams Gud er den samme.

Jødedommens, Kristendommens og Islams Gud er den samme.

Det er en bløff som sies av folk som enten ikke kjenner Koranen og Bibelen godt, ELLER som med overlegg forsøker å få sløve eller uvitende kristne til å respektere islam som en slags "arabisk versjon av kristen tro".

Allah er en helt anderledes gud enn Yahweh - mye av det Allah sier om seg selv er stikk motsatt av hva Yahweh sier. Yahweh sier han har en sønn (Yehoshua/Jesus), noe som er blasfemisk for Allah.

Både muslimer og kristne med et minimum kjennskap til egen tro, VET at Allah og Yahweh - Koranen og Bibelen - er vidt forskjellige beskrivelser av Gud og av hans frelse. I Bibelen beskrives Satan med ord og uttrykk som ligner Koranens beskrivelser av Allah - sånn til orientering.

1
Thyra [sitat…] Allah er det arabiske ordet for Gud. Jødedommens, Kristendommens og Islams Gud er den samme.
Slettet-N-F-SQ

Allah er forsåvidt et begrep som betyr "Gud", men det har et radialt annet innhold enn "Gud" i NT. Blant annet har Allah helt og bokstavelig diktert Koranen, en tekstsamling som blant annet inneholder legalisering av vold og undertrykkelse av kvinner, en temmelig grov forskjellsbehandling av kvinners arverett, oppfordring til hellig krig mot vantro etc. Noe tilsvarende finnes ikke i Det Nye Testamentet. Der muslimene må leve i usikkerhet om frelse til dommens dag, kan den kristne, i all sin ufullkommenhet, ha en fred og frelsesvisshet basert på Jesu gjering, som skal rettferdiggjøre alle menneskers svakheter, feil og mangler, og forsone mennesket med den almektige Gud. Noe slikt finnes heller ikke i Islamsk tankegang.

Den kristne Gud og Allah er i hovedsak temmelig forskjellige, og det blir etter min mening sterkt misvisende å si at de ber til samme Gud. Det er mer rett å si at man ber til "GUD", men at "Gud" i Kristendommen er radikalt forskjellig fra Allah. Omtrent som å sammenligne Gud Herren med Odin.

1
Passionate Shoebat? Aldri hørt om. Noen muslimer tror på Madhi, og tilogmed at Jesus skal komme tilbake. Men man finner ikke grunnlag for dette i Koranen. Madhi betyr rettledet, og ifølge Kor...

Takker for svar. :-))

Ja men da er det ikke noe rart at jeg ikke klarte å finne igjen artikkelen som var bakgrunn for at jeg kom over at muslimer(noen) også har en frelser.

Jeg som husket feil, og det var Walid Shoebat som artikkelen handlet om og som sa; “understreker at muslimene tror det skal komme en Mahdi, – en islamsk Messias eller Kristusskikkelse, som tilsvarer en verdens frelser. Mahdi er en gjenskapelse av Muhammed, med hans ånd og sjel.”

Vil det si at Shoebat’s uttalelser da ikke medfører riktighet og at denne troen ikke er spesielt utbredt?

Jeg ser du sier at Jesus er “påstått” å være i Koranen, vil det si at muslimers forhold til Jesus er hentet fra andre religiøse skrifter enn Koranen?

1
Passionate Først og fremst så er ikke Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig. Et individ av Jesus rang burde jo få det beste i denne verden, og neste. Ikke korsfestels...

Jesus et "offerlam". Vi synes denne tankegangen er forferdelig.

Du svarte ikke på mitt første innlegg?

Kanskje du syntes det var ubehagelig å høre at islam faktisk tror på sonoffer de også - i form av martyrer som soner for egen synd og et visst antall av sine slektningers synder?

Martyrdøden er visst den eneste måten man er garantert frelse på innen islam. Derfor er det at så mange unge muslimer drømmer om å bli martyr, og derfor gleder martyrenes slektninger seg hvis de har en eller flere martyrer i familien. Da er jo billetten til paradis alt sikret for både dem selv og mange av slektningene. Martyriet regnes jo som en ærefull død - gater oppkalles etter martyrer og barn får navn etter kjente martyrer.

Er det ikke da slik at Jesu død for verdens synder faktisk ville vært en svært ærerik måte å dø på, i henhold til islam - en død verdig en stor profet, som etter sin død ville bli opphøyet til Allahs høyre hånd og "få det beste av det beste" i paradiset?

Unnskyld at jeg spekulerer litt, men jeg prøver å se hvordan islamsk lære ville vurdert dette med sonoffer/martyrium og belønningen av slikt.

1

Hvorfor skulle han ikke være like viktig som Muhammed? Det virker snodig å skulle skille mellom Guds budbringere.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
24 svar

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
23 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Liberale samfunn sin skyld

Det som skjer på Kongsberg og i København viser svakheten ved det noen kaller det liberale samfunn. Jeg kjenner begge land og det som slår i mot meg er den dårlige psykiatrien. Unge som ikke komme ut...
1
8 svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
41 svar

F16 til Tyrkia

Så fornærmer USA Tyrkia med å bare tilby istedet for F35. Nato vinner for tiden på alle fronter og russerne bør snarest legge ned våbnene. Norske TV kanalane driver balansert nyhetsdekning. Neste måne...
1
6 svar
Laster...