Alle religioner inkluderer elementer det som ble betraktet som sunn fornuft på den tiden religionen ble etablert. Uten dette ville det være umulig å samle bred støtte. De rent religiøse befalingene i kristendommen klarer vi oss svært godt uten. Jeg synes litt synd på de som hevder at religion er en kilde til moral. Det er godt ikke alle trenger et religiøst ris bak speilet for å praktisere prinsipper som omsorg og empati.

2
Eplerot [sitat…] Dette er nedfelt i samvittigheten vår. Den forteller oss hva som er rett og galt. Hvis vi ikke ødelegger den med religiøse forestillinger eller annet.

Dette er nedfelt i samvittigheten vår.

Den forteller oss hva som er rett og galt.

Samvittigheten forteller deg hva som er rett og galt i forhold til det sett av normer og regler som eksisterer i din nærhet - som du er påvirket av. Men samvittigheten har ingen kraft til å sette ny standard.

Det er personer med egne meninger og synspunkter som setter standard. Folk som våger å tenke 'utenfor boksen'. Det kan være en imam, en prest, en filosof, en rabbiner - en som setter sammen gammel og kjent kunnskap på en ny måte.

Samvittigheten er derfor kun en sosial rettledning for deg, ikke en moralsk.

2

Kjærlighet og den gyldne regel hadde vi før jesus gikk på jorden, så det jeg er ute etter er hvilke kristne verdier er det vi har som Jesus spesifikt ga oss ?

Ateisten og filosofen Jürgen Habermas sier følgende: (i et intervju i Time of Transitions- Polity Press, 2006).

Egalitarian universalism, from which sprang the ideas of freedom and social solidarity, of an autonomous conduct of life and emancipation, of the individual morality of conscience, human rights and democracy, is the direct heir of the Judaic ethic of justice and the Christian ethic of love.

This legacy, substantially unchanged, has been the object of continual critical appropriation and reinterpretation. To this day, there is no alternative to it. And in light of the current challenges of a postnational constellation, we continue to draw on the substance of this heritage.

1

The doos... Norge er da ikke grunnlagt på kristne verdier... En nasjon på kristne verdier ville ikke virket med mindre alle er kristne, og hadde alle vært det, ville de nok ikke hatt en nasjon, men spred seg i mission... Vatikanstaten er en stat. Den burde vel være grunnlagt på kristne verdier, men det er den iallefall ikke... Men Norge ble grunnlagt som en kristen nasjon, det eneste er at verdiene som ble lagt i grunn, passet med den politisk korekte kristendommen fra den tida.

1
StKristian [sitat…] Ateisten og filosofen Jürgen Habermas sier følgende: (i et intervju i Time of Transitions- Polity Press, 2006). Egalitarian universalism, from which sprang the ideas of fr...

Ok, her kommer Habermas med en del påstander, men slik jeg leser det så er essensen i denne er at demokratiet,rettferdighet mm er bygget på den kristne etiske kjærlighet (de 3 siste ordene sikkert litt dårlig oversettelse av meg).

Men essensen i det han sier er kjærlighet hvis jeg forstår det riktig, han mener at alt er bygget på dette. Og det er forsåvidt greit nok, det er ikke en påstand jeg nødvendigvis er enig i, men det er liksom ikke tråden.

Kjærlighet er jo ikke særegent for kristendommen som jeg skrev i trådstarten. Føler at det må være mer enn dette siden utrykket kristne verdier er implementert så mye i daglitalen

1
MarlinMr The doos... Norge er da ikke grunnlagt på kristne verdier... En nasjon på kristne verdier ville ikke virket med mindre alle er kristne, og hadde alle vært det, ville de nok ikke ha...

Jeg er ikke uenig med deg i det. Men det var liksom ikke det jeg ville frem til i tråden.

Uavhengig om vi er enige eller ikke, så er "kristne verdier" ett utrykk som blir brukt mye, blant annet i forbindelse med at landet er bygget på dette, lovene, moralen vår osv.

Så jeg prøver på en måte å finne litt næremere ut av hva utrykket kristne verdier betyr, hva det inneholder. Hvilke verdier vi snakker om.

1
oknext Jeg er ikke uenig med deg i det. Men det var liksom ikke det jeg ville frem til i tråden. Uavhengig om vi er enige eller ikke, så er "kristne verdier" ett utrykk som blir brukt mye...

Så jeg prøver på en måte å finne litt næremere ut av hva utrykket kristne verdier betyr, hva det inneholder. Hvilke verdier vi snakker om.

Et godt spørsmål, siden det nettopp har kommet inn i grunnloven at landet bygger på et kristent verdigrunnlag. Det ser ut til at de kristne verdiene blir definert individuelt. Basert f eks på politisk ståsted. En sosialistisk kristen kan si at solidaritet og likhet er en sentral kristen verdi. For en miljøbevisst kristen er det en viktig verdi å ta vare på skaperverket. For en som er tilhenger av dødsstraff, så er "øye for øye, tann for tann" en kristen verdi. I motsetning til de som mener at det er en kristen verdi å vende det andre kinnet til. Og så videre.

1

Kjærlighet og den gyldne regel hadde vi før jesus gikk på jorden

Neppe "vi", nei...

Det spiller selvsagt ingen rolle hvem andre som også har verdier lik de kristne verdiene. Det er ikke et poeng at de verdiene er eksklusive.

Kristne verdier er beskrevet konkret i Bibelens nye testamente. verdiene henger sammen med hverandre og må forstås i sammenheng.

Et eksempel er den såkalte "gyldne regel" og lignende rettningslinjer som Jesus gir til sin samtid. De han rettleder er ikke kristne, men troende jøder. Tidvis rettleder han sine disipler og etterfølgere som vi kan anta er blant de som senere ble kristne. Men på det tidspunkt de ble rettledet var de troende jøder. Det er derfor like mye jødiske verdier som kristne.

I apostlenes gjerninger kommer de første tydelige kristne verdiene som skiller seg fra jødenes. Blant annet at troen på Jesus er til for alle mennesker, representert ved den etiopiske hoffmannen i kap.8.

Det kommer fram tilgivelse som en tydelig kristen verdi. I jødedommen var det "tann for tann, øye for øye". Saulus forfulgte de kristne, var med på drap og arbeidet for å fange kristne og sette de i lenker. Saulus fikk en jesusopplevelse i kap.9 mens han var på vei til Damaskus for å arrestere kristne. Hendelsen gjorde at Saulus (som senere ble kalt Paulus) faktisk ble mottatt av de kristne i Damaskus som en venn. Senere ble han den viktigste enkeltperson for utberedelse av kristendommen i sin samtid.

De kristne ble forfulgt, men tok ikke igjen. De benyttet tvertimot muligheten til å spre budskapet om Jesus langs veien de måtte dra. Slik ble mange områder raskt kjent med kristendommen.

Jeg har nå trukket fram to viktige kristne verdier:

a) Mennesker er like mye verdt.

b) Ubetinget tilgivelse

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Neppe "vi", nei... Det spiller selvsagt ingen rolle hvem andre som også har verdier lik de kristne verdiene. Det er ikke et poeng at de verdiene er eksklusive. Kristne ver...

a) Mennesker er like mye verdt. b) Ubetinget tilgivelse

a) At alle mennesker innbyrdes er like mye verdt, er så selvfølgelig at det trenger man ikke nevne. Når du allikevel gjør det så blir spørsmålet; i forhold til hvem hva og hvor?

b) Hva blir konsekvensene av det?

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Neppe "vi", nei... Det spiller selvsagt ingen rolle hvem andre som også har verdier lik de kristne verdiene. Det er ikke et poeng at de verdiene er eksklusive. Kristne ver...

Det er ikke et poeng at de verdiene er eksklusive.

Hvorfor da kalle det kristne verdier ?. Jeg mener hvis det er verdier so vi også kan finne andre steder og de ikke er uvanlige.

Jeg skjønner at du mener det og det er ikke det jeg reagerer på, helt greit det. Men rundt utsagnet kristne verdier så er det bygget opp en eksklusivitet også, det blir ikke bare brukt i hverdagslige setninger, men også i setninger som gir uttrykk for at uten kristendommen så ville aldri disse verdiene dukket opp.

som f.eks: Dette landet er bygget på kristne verdier og hvis man skiller kirke og stat så kommer man ett steg nærmere armageddon.

I den setningen så ligger det en eksklusivitet i verdiene.

Jeg har nå trukket fram to viktige kristne verdier:

a) Mennesker er like mye verdt.

b) Ubetinget tilgivelse

Veldig bra innspill, skal tenke litt på de. Takk.

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] Neppe "vi", nei... Det spiller selvsagt ingen rolle hvem andre som også har verdier lik de kristne verdiene. Det er ikke et poeng at de verdiene er eksklusive. Kristne ver...

De han rettleder er ikke kristne, men troende jøder.

Nei det var vel Paulus som i stor grad skapte kristendommen og ga den utbredelse. En av hans verdier er gjengitt i 1.Kor 14,34:

Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten.

1

Som sagt, dette er ikke for å prøve å sette noen fast, men jeg håper på noen intelligente svar da jeg er veldig glad i å filosofere rundt bibelske spørsmål selv om jeg er ateist.

Vi må ha klart for oss betydningen av ord. Det er alltid moro. Hva vi legger i ord er noe folk er forferdelig sløve med - svært få tenker over hva det og det egentlig betyr, hvorfor sier vi det slik og mener jeg egentlig dette? De fleste bare lar ved første øyekast spiselige begreper seile rundt oppe på teflonen rundt hjernen og lar det ikke få brenne seg fast i dybden.

Et slikt ord er "verdi" Hvor kommer ordet verdi fra - og hva betyr det? Som det meste annet så bunner det i styrkeforhold. Min stamme er større og sterkere enn din, så vi kan gi dere juling. Men siden dere også er litt stor og sterke og kan gi oss også litt juling i prosessen, så da er det bedre vi samarbeider. Utifra dette utviklet bl.a begrepet "verdi" seg. Noe er verdifullt. I første omgang materielle ting, men så overførte man det på abstrakte begreper fordi man trengte noe å beskrive det nyopprettede synet på eiendom. Artig høne/egg situasjon egentlig... Så kommer opprettholdelsen av og respekten for begrepene inn i bildet. Først og fremst ble dette håndhevet ved styrke - som nevnt. Men så mente noen - reelt eller ikke - at det også var definert av Noe Høyere. Noe over oss, som enten hadde funnet opp og definert begrepene, eller iallefall Godkjente dem. Det er sånne typiske nakne greske filosofer sittende i steinrøysa problemstilling. - ER noe riktig fordi gudene sier det eller sier gudene det fordi det er riktig? Jeg veit ikke - åpent og ærlig. Men uansett - hvis man tror på dette Over oss da, så gir det et ekstra tyngde i f.eks ordet verdi. Så en kristen verdi forutsetter - for en troende - Guds Stempel på at sånn er det - lev med det!

For en ikke-troende så ser de jo ingen slik sammenheng, så der må man i samfunnssammenheng stole på at den ugudelige likevel er så underlagt styrkeforholdet (redd for verdslige konsekvenser) at personen likevel oppfører seg. I Vesten der man fremdeles lever med de kulturelle tradisjonene av at "alle" trodde på Guds Stempel, så går dette rimelig bra, men hva skjer hvis andelen ugudelige øker?

1
puma1 [sitat…] Nei det var vel Paulus som i stor grad skapte kristendommen og ga den utbredelse. En av hans verdier er gjengitt i 1.Kor 14,34: Som i alle de helliges menigheter skal kvin...

Ja det er forsåvidt riktig. ,men er litt i tvil ettersom de fleste bibelforskere og teologer, noen så langt tilbake som 1600 tallet har hevdet at paulus 1 er en forfalskning. Så kan man jo si a det ikke har noe med saken å gjøre i dette tilfellet fordi paulus en er jo blitt opplest og vedtatt for befolkningen.

Dog, jeg skal ikke kaste glør på innlegget, Du ga meg ett nytt perspektiv på det. Verdier er jo selvfølgelig ikke bare utelukkende positive. Verdier som er gitt kan være negative også.

Takk

1
Jøran_Ødegaard Dette er ingen "verdi", men en retningslinje for korintmenigheten. Les bege brevene nøye først så kan vi diskutere hvorfor han syntes det var nødvendig.

hmm, blir ikke det litt flisespikkeri ?

Retningslinjer kan vel være verdier og omvendt ? Jeg vil vel tro Paulus brukes som en verdi for de menigheter som har det som grunnsyn at kvinner ikke skal delta på enkelte områder,eller underkaste seg.

Litt skeptisk til den der (og jeg har lest alle paulus brev). Skal ikke være påståelig, men jeg er såpass gammel at jeg har hørt at kvinner skal tie i forsammlingen i daglidags sammenheng, så skeptisk skeptisk :)

1
oknext hmm, blir ikke det litt flisespikkeri ? Retningslinjer kan vel være verdier og omvendt ? Jeg vil vel tro Paulus brukes som en verdi for de menigheter som har det som grunnsyn at kv...

Litt skeptisk til den der (og jeg har lest alle paulus brev). Skal ikke være påståelig, men jeg er såpass gammel at jeg har hørt at kvinner skal tie i forsammlingen i daglidags sammenheng, så skeptisk skeptisk :)

Vi kan gjerne debattere dette tema, men det er ikke en kristen verdi.

Alt som står i bibelen kan nok både brukes, misfortåes og misbrukes. Jeg antar folk vil finne bibelsk grunnlag selv for drap. Poenget er selvsagt at en må se ting i sammenheng og forstå hvorfor det står er.

La oss ta eksemplet med kvinner i menigheten. Kan vi vite at dette er en kristen verdi eller ikke? Min mening er ja, det kan vi. Vi kan rett og slett se etter om det er slik at "kvinner tier i forsamlingene" andre steder i Bibelen.

Det første jeg kommer på er Priskilla, en jødisk kvinne fra Roma som flyktet derfra sammen med sin mann. De møtte Paulus i Korint, men etablerte seg etter hvert i Efesus der hun blant annet tok ansvar for undervisining av en annen stor apostel: Apollos.

Det er mange kvinner i menighetene Paulus skriver til. Han skriver både om dem og til dem. I menigheten i Jerusalem er det også aktive kvinner som det står om i Apostlenes gjernninger.

Hvordan kan disse være aktive i menigheten hvis Paulus sin formaning om å tie i forsamlingene er et generelt bud som gjelder alle? Det er penbart at Paulus skrev dette til korinterne, mens altså priskilla brøt mot dette "budet" mens hun underviste en en annen apostel.

1

Jeg legger til to nye kristne verdier:

Titus 2: Men du skal undervise i samsvar med den sunne lære: 2 Eldre menn skal være edruelige, verdige og forstandige og sunne i troen, kjærligheten og tålmodigheten. 3 På samme måte skal eldre kvinner oppføre seg slik det sømmer seg for de hellige. De skal ikke fare med sladder eller være avhengige av mye vin, men være gode eksempler, 4 så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, 5 leve forstandig og rent, ta ansvar for hjemmet og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet. På samme måte skal du formane unge menn til å være forstandige 7 i all sin ferd.

Her er vi inne på noe som kan være kristne verdier:

- Eldre (menn) skal være edrue, verdige, kloke og sunn i troen.

- Eldre (kvinner) skal ikke "sladre" og drikke for mye, men være gode eksempler for yngre kvinner.

- Unge (kvinner) skal elske mann og barn, kloke, ta ansvar hjemme

- Unge (menn) skal være kloke.

Hvis vi ikke henger oss opp hva som er fordelt hvor blir det slik:

- Edru

- Verdig

- Klok

- Sunn

- Gode eksempler

- Elske familien

- Ta ansvar

Av disse kan verdig, klok, sunn, edru, gode eksempler og ta ansvar forstås som til hjelp for andre. Å elske er kjærlighet. Da kan vi sette opp to kristne verdier til:

C) Barmhjertighet

D) Kjærlighet

1
Laster...